Каталог товаров

Урология

Сортировать по:
Фильтр
Быстрый заказ

Показання
• Еректильна дисфункція;
Для забезпечення ефекту тадалафілу потрібна сексуальна стимуляція.
• Симптоми з боку нижніх сечових шляхів у пацієнтів з доброякісною гіперплазією передміхурової залози (для дозування 5 мг);
• Еректильна дисфункція у пацієнтів із симптомами з боку нижніх сечовивідних шляхів на фоні доброякісної гіперплазії передміхурової залози.

Быстрый заказ
Склад, форма випуску та упаковкаТаблетки – 1 таб. : Діюча речовина: фебуксостат – 80,0 мг; Допоміжні речовини: лактози моногідрат, гіпролоза, целюлоза мікрокристалічна (Аvicel РН101), целюлоза мікрокристалічна (Аvicel РН102), кроскармелоза натрію, магнію стеарат, кремнію діоксид колоїдний водний; Плівкова оболонка опадрай II жовтий 85F42129, що складається з: полівінілового спирту, титану діоксиду (Е 171), макроголу 3350, тальку, барвника заліза оксиду жовтого (Е 172). По 14 таблеток у контурну коміркову упаковку (блістер) з ПВХ/Аклар/фольга алюмінієва або ПВХ/ПЕ/ПВДХ/фольга алюмінієва. По 2, 4 або 6 блістерів з інструкцією із застосування у картонній пачці.Інформація від виробникаТермін придатності до 3 років. Не використовувати після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.Опис лікарської формиДовгасті пігулки покриті плівковою оболонкою від світло-жовтого до жовтого кольору, з тисненням «80» на одному боці.ФармакокінетикаЗдається середній період напіввиведення фебуксостату (Т1/2) становить близько 5 - 8 годин. До популяційного аналізу фармакокінетики та фармакодинаміки були включені дані, отримані в дослідженні за участю 211 пацієнтів з гіперурикемією та подагрою та отримували фебуксостат у дозі 40 – 240 мг один раз на добу. Отримані фармакокінетичні параметри фебуксостату були зіставні з такими у здорових добровольців, що дозволяє вважати дані досліджень фармакокінетики та фармакодинаміки за участю здорових добровольців репрезентативними щодо популяції пацієнтів з подагрою. Всмоктування Після застосування внутрішньо фебуксостат швидко (Тmax - 1,0 -1,5 год) і добре (не менше 84% від прийнятої дози) всмоктується. Після одноразового або багаторазового прийому внутрішньо фебуксостату в дозі 80 мг або 120 мг один раз на добу максимальна концентрація фебуксостату в плазмі (С max) становить приблизно 2,8-3,2 мкг/мл та 5,0-5,3 мкг/ мл відповідно. Абсолютна біодоступність фебуксостату у формі пігулок не вивчалася. При багаторазовому прийомі внутрішньо фебуксостату в дозі 80 мг один раз на добу або одноразовому прийомі в дозі 120 мг одночасно з прийомом жирної їжі Cmax фебуксостату знижувалася відповідно на 49% і 38%, а AUC - на 18% і 16%. Однак це не вплинуло на клінічну ефективність зниження концентрації сечової кислоти в плазмі крові (при багаторазовому прийомі фебуксостату в дозі 80 мг), у зв'язку з цим фебуксостат можна приймати незалежно від їди. Лінійність/нелінійність фармакокінетики У здорових добровольців при одноразовому або багаторазовому прийомі внутрішньо фебуксостату Сmax та AUC зростають лінійно зі збільшенням дози в діапазоні від 10 мг до 120 мг, а в діапазоні доз від 120 мг до 300 мг відзначається збільшення AUC більшою мірою, ніж пропорційне дозі. Розподіл Здається обсяг розподілу в рівноважному стані варіює від 29 л до 75 л після прийому внутрішньо 10 - 300 мг фебуксостата. Ступінь зв'язування з білками плазми (головним чином з альбуміном) досягає 99,2% і не змінюється при збільшенні дози з 80 мг до 120 мг. Для активних метаболітів рівень зв'язування з білками плазми варіює від 82% до 91%. Метаболізм Фебуксостат метаболізується шляхом кон'югації за участю урідін дифосфатглюкуронілтрансферази (УДФГТ) та окислення за участю ферментів системи цитохромів Р450 (CYP). Було виділено чотири фармакологічно активні гідроксильні метаболіти, з яких три виявляються в плазмі крові людини. У дослідженнях in vitro на мікросомах печінки людини показано, що окислені метаболіти утворюються переважно під впливом ізоферментів CYP1A1, CYP1A2, СУР2С8 або СYP2С9, тоді як фебуксостата глюкуронід утворюється головним чином під впливом ізоферментів УГТ 1Т УГТ Виведення Фебуксостат виводиться з організму через кишечник та нирки. Після прийому внутрішньо 80 мг фебуксостату, міченого радіоізотопом 14С, приблизно 49% дози виводиться через нирки: у незміненому вигляді - близько 3%, у вигляді ацилглюкуроніду - 30%, у вигляді окислених метаболітів та їх кон'югатів - 13 % 3%. Приблизно 45% дози фебуксостату виводиться через кишечник: у вигляді незміненого фебуксостату – 12%, ацилглюкуроніду – 1%, окислених метаболітів та їх кон'югатів – 25%, інших метаболітів – 7%. Фармакокінетика у спеціальних груп пацієнтів Пацієнти з нирковою недостатністю При багаторазовому прийомі внутрішньо фебуксостату в дозі 80 мг у пацієнтів з нирковою недостатністю легкого, середнього або тяжкого ступеня тяжкості Cmax порівняно зі здоровими добровольцями з нормальною функцією нирок не змінювалася. Середнє загальне значення AUC фебуксостату підвищувалося приблизно в 1,8 разів – від 7,5 мкг год/мл у пацієнтів з нормальною функцією нирок до 13,2 мкг · год/мл у пацієнтів з тяжкою нирковою недостатністю. Значення Cmax та AUC фармакологічно активних метаболітів фебуксостату зростали у 2 та 4 рази відповідно. Таким чином, у пацієнтів з нирковою недостатністю легкого або середнього ступеня тяжкості корекції дози препарату не потрібне. Пацієнти з печінковою недостатністю При багаторазовому прийомі внутрішньо фебуксостату в дозі 80 мг не відзначалося суттєвих змін показників Cmax та AUC фебуксостату та його метаболітів у пацієнтів з печінковою недостатністю легкої (клас А за шкалою Чайлд-Пью (5-6 балів)) та середньою (клас В за шкалою Чайл -П'ю (7-9 балів)) ступеня тяжкості порівняно з добровольцями із нормальною функцією печінки. Досліджень у пацієнтів із печінковою недостатністю тяжкого ступеня тяжкості (клас С за шкалою Чайлд-П'ю (10-15 балів)) не проводилося. Літній вік При багаторазовому прийомі фебуксостату внутрішньо не було відзначено значних змін AUC фебуксостату та його метаболітів у пацієнтів похилого віку порівняно з молодими здоровими добровольцями. Підлога При багаторазовому прийомі фебуксостату внутрішньо Сmax та AUC фебуксостату у жінок були, відповідно, на 24% та 12% вище, ніж у чоловіків. Однак показники Сmax та AUC, скориговані за масою тіла пацієнта, були схожими для обох груп. Таким чином, корекція дози препарату в залежності від статі пацієнта не потрібна.ФармакодинамікаСечова кислота є кінцевим продуктом пуринового обміну в організмі людини, що утворюється в результаті каскаду реакцій гіпоксантин – ксантин – сечова кислота. Фебуксостат є похідним 2-арилтіазолу і є сильним непуриновим селективним інгібітором ксантиноксидази (константа інгібування in vitro становить менше 1 нМ). Фермент ксантиноксидаза каталізує дві стадії пуринового обміну: окиснення гіпоксантину до ксантину, а потім окиснення ксантину до сечової кислоти. Внаслідок селективного інгібування фебуксостатом ксантиноксидази (окисленої та відновленої форм) відбувається зниження концентрації сечової кислоти у плазмі крові. У терапевтичних концентраціях фебуксостат не інгібує інші ферменти, що беруть участь у метаболізмі пуринів або піримідинів, такі як гуаніндезаміназа, гіпоксантингуанінфосфорібозилтрансфераза, оротатфосфорибозилтрансфераза, оротидинмонофосфаззад Клінічна ефективність та профіль безпеки Подагра Ефективність застосування фебуксостату була підтверджена у трьох базових клінічних дослідженнях 3 фази за участю 4101 пацієнта з гіперурикемією та подагрою (дослідження АРЕХ, FАСТ та CONFIRМS). У кожному з цих досліджень 3 фази застосування фебуксостату призводило до більш ефективного зниження концентрації сечової кислоти та підтримання її на цільовому рівні у плазмі крові порівняно з алопуринолом. Первинною кінцевою точкою в дослідженнях АРЕХ і FАСТ була частка пацієнтів, у яких протягом останніх трьох місяців концентрація сечової кислоти в плазмі була меншою за 6,0 мг/дл (357 мкмоль/л). У додатковому дослідженні CONFIRMS первинною кінцевою точкою була частка пацієнтів, у яких концентрація сечової кислоти в плазмі крові була менше 6,0 мг/дл на заключному візиті. Підгрупа пацієнтів із порушенням функції нирок (первинна кінцева точка досліджень) У дослідженні АРЕХ ефективність фебуксостату досліджувалась у пацієнтів з порушенням функції нирок (концентрація креатиніну в плазмі >1,5 мг/дл і ≤2,0 мг/дл). У групі фебуксостата первинна кінцева точка була досягнута у 44% пацієнтів, які отримували фебуксостат у дозі 80 мг один раз на добу, у 45%, які отримували 120 мг один раз на добу та у 60% пацієнтів, які отримували фебуксостат у дозі 240 мг один раз на добу. добу порівняно з 0% у групі алопуринолу (100 мг один раз на добу) та групі плацебо. При цьому клінічно значимих відмінностей у зниженні сироваткової концентрації сечової кислоти у відсотках у здорових добровольців не було відзначено, незалежно від функціонального стану нирок (58% у групі з нормальною функцією нирок та 55% у групі з порушенням функції нирок тяжкого ступеня тяжкості). У дослідженні CONFIRМS був проведений проспективний аналіз даних пацієнтів з подагрою та порушенням функції нирок, який показав, що у пацієнтів з подагрою та нирковою недостатністю легкого та середнього ступеня тяжкості (у 65% пацієнтів у дослідженні) фебукостат був значно ефективніший у зниженні концентрації сечової кислоти. у плазмі крові менше 6 мг/дл порівняно з алопуринолом у дозі 300 мг або 200 мг). Підгрупа пацієнтів із концентрацією сечової кислоти у плазмі крові більше 10 мг/дл (первинна кінцева точка досліджень) Вихідна концентрація сечової кислоти в плазмі крові більше 10 мг/дл відзначалася приблизно у 40% пацієнтів, включених у дослідження АРЕХ та FАСТ, загалом. Серед цих пацієнтів первинна кінцева точка (концентрація сечової кислоти менше 6 мг/дл в останні 3 візити) була досягнута у 41% пацієнтів, які приймали фебуксостат у дозі 80 мг один раз на добу, у 48% пацієнтів, які приймали фебуксостат у дозі 120 мг на один раз на добу та у 66% пацієнтів, які приймають фебуксостат у дозі 240 мг один раз на добу порівняно з 9% у групі пацієнтів, які приймали алопуринол у дозах, що становлять 300 або 100 мг один раз на добу та 0% у групі плацебо. За даними дослідження CONFIRМS, частка пацієнтів з вихідною концентрацією сечової кислоти більше 10 мг/дл, що досягли первинної кінцевої точки ефективності (концентрація сечової кислоти менше 6,0 мг/дл на останньому візиті) склала 27%, для пацієнтів, які отримували фебуксостат 40 мг один раз на добу, 49% для пацієнтів, які отримували фебуксостат 80 мг один раз на добу та 31% пацієнтів, які отримували 300 мг або 200 мг алопуринолу один раз на добу. Пацієнти, які потребували лікування гострого нападу подагри (клінічні результати) Дослідження АРЕХ: Протягом 8-тижневого профілактичного періоду в групі пацієнтів, які приймали фебуксостат у дозі 120 мг на добу, лікування гострого нападу подагри потребувала більша частка пацієнтів (3 у групах, які приймали фебуксостат у дозі 80 мг (28%), алопуринол у дозі 300 мг (23%) та у групі плацебо (20%). Протягом профілактичного періоду частота розвитку гострих нападів подагри зростала, надалі знижуючись з часом. Від 46% до 55% пацієнтів отримували лікування з приводу гострого нападу подагри з 8-го по 28-й тиждень. Гострі напади подагри протягом останніх чотирьох тижнів дослідження (тижня 24-28) спостерігалися у 15% пацієнтів у групі фебуксостату (80 мг, 120 мг),у 14% пацієнтів у групі алопуринолу (300 мг) та у 20% пацієнтів у групі плацебо. Дослідження FАСТ: Протягом 8-тижневого профілактичного періоду в групі пацієнтів, які приймали фебуксостат у дозі 120 мг один раз на добу, лікування гострого нападу подагри потребувала більша частка пацієнтів (36%), ніж у групах, які приймали фебуксостат у дозі 80 мг добу (22%) та алопуринол у дозі 300 мг на добу (21%). Після 8-тижневого профілактичного періоду частота розвитку гострого нападу подагри зростала і потім поступово зменшувалася з часом (64% та 70% пацієнтів отримували лікування з приводу загострення подагри з 8-го по 52-й тиждень). Гострі напади подагри протягом останніх чотирьох тижнів дослідження (тижні 49-52) спостерігалися у 6-8% пацієнтів у групі фебуксостату (80 мг, 120 мг) та у 11% пацієнтів у групі алопуринолу (300 мг). Розширені довгострокові відкриті дослідження У трирічне дослідження EXCEL були включені пацієнти, які завершили дослідження АРЕХ або FАСТ, які приймали фебуксостат у дозі 80 мг або 120 мг один раз на добу або алопуринол 100 або 300 мг один раз на добу. Рівень концентрації сечової кислоти в плазмі крові менше 6 мг/дл підтримувався без змін протягом дослідження (у 91% та 93% пацієнтів, які спочатку приймали фебуксостат у дозах 80 мг та 120 мг відповідно). Менше 4% пацієнтів потребували лікування гострого нападу подагри (тобто, більш ніж 96 % пацієнтів потреба у лікуванні нападів подагри була відсутня) на 16-24 місяці і 30-36 місяці. У 46% та 38% пацієнтів, які постійно приймали фебуксостат у дозах 80 або 120 мг один раз на добу, відповідно до заключного візиту було відзначено повне зникнення тофусів. Пацієнти, які завершили участь у подвійному сліпому 4-тижневому дослідженні режиму дозування, були включені до п'ятирічного дослідження FOCUS та отримували фебуксостат у початковій дозі 80 мг один раз на добу. 62% пацієнтів для підтримки цільового рівня концентрації сечової кислоти в плазмі крові менше 6,0 мг/дл корекції дози не потрібно, а 38% пацієнтів потребували корекції дози для досягнення цільового рівня. Частка пацієнтів на заключному візиті, у яких концентрація сечової кислоти в плазмі крові становила менше 6,0 мг/дл (357 мкмоль/л), була більше 80% при застосуванні кожної з досліджених доз фебуксостату. Постреєстраційні довгострокові дослідження У дослідженні CARES порівнювали результати серцево-судинних захворювань при застосуванні фебуксостату та алопуринолу у пацієнтів з подагрою та серйозними серцево-судинними захворюваннями в анамнезі, включаючи інфаркт міокарда, госпіталізацію з приводу нестабільної стенокардії, порушення кровообігу. ішемічного типу з госпіталізацією, захворювання периферичних судин або цукровий діабет з ознаками мікроангіопатії або макроангіопатії. Для досягнення рівня МК у сироватці нижче 6 мг/дл дозу фебуксостату титрували від 40 до 80 мг (незалежно від функції нирок),а дозу алопуринолу титрували з кроком 100 мг від 300 до 600 мг у пацієнтів з нормальною функцією нирок та нирковою недостатністю легкого ступеня тяжкості та від 200 до 400 мг у пацієнтів з нирковою недостатністю середнього ступеня тяжкості. Первинною кінцевою точкою в дослідженні CARES був час до першого виникнення серйозних несприятливих серцево-судинних подій (MACE - major adverse cardiovascular events), що включали нефатальний інфаркт міокарда, нефатальний інсульт, серцево-судинну смерть і нестабільну стенокардію з неот. Аналіз кінцевих точок (первинних та вторинних) здійснювався з використанням ITT-аналізу (intention-to-treat analysis), що включав усіх суб'єктів, які були рандомізовані та отримували, як мінімум, одну дозу препарату, що досліджується з подвійним засліпленням. Усього 56,6% пацієнтів завершили дослідження достроково та 45% пацієнтів не виконали всі необхідні у рамках дослідження візити. Загалом 6 190 пацієнтів перебували під наглядом у середньому 32 місяці, середня тривалість лікування становила 728 днів для пацієнтів із групи фебуксостату та 719 днів для пацієнтів із групи алопуринолу. Первинна кінцева точка MACE спостерігалася з однаковою частотою у групах лікування фебуксостатом (10,8% пацієнтів) та алопуринолом (10,4% пацієнтів). При аналізі окремих компонентів MACE (вторинні кінцеві точки) частота серцево-судинної смерті була значно вищою в групі фебуксостату (4,3% пацієнтів), ніж у групі алопуринолу (3,2% пацієнтів). Частота для інших подій МАСЕ була подібною до груп фебуксостату та алопуринолу, наприклад, для нефатального інфаркту міокарда (3,6% порівняно з 3,8% пацієнтів; ОР 0,93; 95% ДІ 0,72-1,21), нефатального інсульту без летального результату (2,3% проти 2,3% пацієнтів) та для невідкладної реваскуляризації внаслідок нестабільної стенокардії (1,6% проти 1,8% пацієнтів). Частота смерті від усіх причин була також значно вищою у групі фебуксостату, ніж у групі алопуринолу (7,8% проти 6,4% пацієнтів, відповідно), що пояснюється, головним чином, підвищеною частотою серцево-судинної смерті у цій групі (див. розділ "Особливі вказівки"). Частота госпіталізації з приводу серцевої недостатності, госпіталізації з приводу аритмій, не пов'язаних з ішемією, венозних тромбоемболічних ускладнень та госпіталізації з приводу транзиторних порушень мозкового кровообігу за ішемічним типом, були співставні для фебуксостату та алопуринолу. Синдром розпаду пухлини Ефективність та безпека застосування фебуксостату в дозі 120 мг для профілактики та лікування синдрому розпаду пухлини були вивчені у дослідженні FLORENCE. Фебуксостат продемонстрував більш потужне та швидке зниження концентрації сечової кислоти у плазмі крові порівняно з алопуринолом. У дослідження були включені пацієнти з гемобластозами, яким проводилася хіміотерапія та мали ризик розвитку синдрому розпаду пухлини від помірного до високого. Пацієнти приймали фебуксостат у дозі 120 мг 1 раз на добу або алопуринол від 200 до 600 мг на добу. Первинними кінцевими точками були: площа під кривою «концентрація-час» (AUC) сечової кислоти в плазмі та зміна концентрації креатиніну в плазмі крові на 8-й день дослідження порівняно з вихідним рівнем. Середнє значення AUC сечової кислоти (мг х год/дл) було статистично значуще менше групи фебуксостата. Крім цього, у групі фебуксостату середнє значення концентрації сечової кислоти в плазмі крові було достовірно нижчим з перших 24 годин лікування та при всіх наступних вимірах. Статистично значимих відмінностей середніх значень концентрації креатиніну в плазмі крові в групах фебуксостату та алопуринолу не було відзначено. При оцінці вторинних кінцевих точок частота розвитку синдрому розпаду пухлини при застосуванні фебуксостату та алопуринолу статистично не відрізнялася ні за критеріями лабораторної діагностики, ні за клінічними критеріями. Частота розвитку всіх симптомів, що виникали в період лікування, та частота небажаних реакцій становили 67,6% проти 64,7% та 6,4% проти 6,4% у групі фебуксостату та групі алопуринолу, відповідно. У дослідженні FLORENCE у пацієнтів, у яких планувалося застосування алопуринолу, фебуксостат продемонстрував більш виражений контроль концентрації сечової кислоти плазми у порівнянні з алопуринолом. Даних, що дозволяють порівняти фебуксостат з розбуриказою, нині немає. Ефективність та безпека фебуксостату у пацієнтів з гострим синдромом розпаду пухлини тяжкого ступеня тяжкості (наприклад, у пацієнтів, у яких інші схеми лікування, спрямовані на зниження концентрації сечової кислоти виявилися неефективними) не вивчалися.Показання до застосуванняЛікування хронічної гіперурикемії при станах, що супроводжуються відкладенням кристалів уратів (за наявності тофусів та/або подагричного артриту, у т. ч. в анамнезі). Профілактика та лікування гіперурикемії у дорослих пацієнтів при проведенні цитотоксичної хіміотерапії гемобластозів із ризиком розвитку синдрому розпаду пухлини від помірного до високого (тільки для дозування 120 мг). Препарат Аденурик призначений для застосування у дорослих.Протипоказання до застосуванняпідвищена чутливість до фебуксостату та/або будь-якої з допоміжних речовин; печінкова недостатність тяжкого ступеня тяжкості клас С за шкалою Чайл-Пью (10-15 балів); ниркова недостатність тяжкого ступеня тяжкості (кліренс креатиніну<30 мл/хв); дитячий вік до 18 років; вагітність та період грудного вигодовування; спадкова непереносимість галактози, дефіцит лактази та синдром мальабсорбції глюкози та галактози. З обережністю печінкова недостатність середнього ступеня тяжкості клас В за шкалою Чайлд-П'ю (7-9 балів); серйозні алергічні реакції (реакції гіперчутливості) в анамнезі; серйозне серцево-судинне захворювання в анамнезі (наприклад, інфаркт міокарда, інсульт або нестабільна стенокардія); захворювання щитовидної залози; одночасне застосування з меркаптопурином/азатіоприном (може підвищити концентрацію даних речовин у плазмі крові та викликати гострий токсичний ефект); стани після трансплантації органів (досвід застосування фебуксостату обмежений); синдром Лєша-Ніхана (опп застосування фебуксостату обмежений).Вагітність та лактаціяУ зв'язку з недостатністю даних потенційний ризик фебуксостату для людини не відомий, тому застосування фебуксостату під час вагітності протипоказане. Є обмежений досвід застосування фебуксостату під час вагітності, у ході якого несприятливої ​​дії протягом вагітності та стан плода/новонародженого відзначено не було. У дослідженнях на тваринах не було відзначено прямого та непрямого несприятливого впливу препарату протягом вагітності, розвиток ембріона/плоду та процес пологів. У дослідженнях репродуктивної функції у тварин при застосуванні фебуксостату у дозах до 48 мг/кг/добу не було отримано дозозалежних небажаних ефектів щодо фертильності. Вплив фебуксостату на фертильність у людини невідомий. Немає даних про те, чи проникає фебуксостат у грудне молоко. У дослідженнях на тваринах зазначено, що фебуксостат проникає в грудне молоко і надає несприятливий вплив на розвиток дитинчат, що вигодовуються. Таким чином, не можна виключити ризик для немовлят. У зв'язку з цим застосування фебуксостату протипоказане у період грудного вигодовування.Побічна діяНайбільш частими небажаними реакціями (НР) у пацієнтів з подагрою при застосуванні фебуксостату за результатами клінічних досліджень (4072 пацієнтів, які приймали фебуксостат у дозі від 10 мг до 300 мг) і за даними постмаркетингового спостереження були: напад подагри, порушення функції печінки, діаре , головний біль, шкірні висипи та набряки. Найчастіше зазначені НР характеризувалися легким чи середнім ступенем тяжкості. У період постмаркетингового спостереження було зареєстровано рідкісні випадки розвитку серйозних НР гіперчутливості на фебуксостат, що супроводжуються в окремих випадках системними симптомами, та рідкісні випадки раптової серцевої смерті. Можливі НР наведені нижче відповідно до класифікації Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я за низхідною частотою виникнення: дуже часто (≥ 1/10); часто (≥ 1/100,< 1/10), нечасто (≥ 1/1000,< 1/100), рідко (≥ 1/10000,< 1/1000), дуже рідко (< 1/10000), частота невідома . Частота НР заснована на даних клінічних досліджень та постмаркетингового досвіду застосування у пацієнтів з подагрою. Порушення з боку крові та лімфатичної системи Рідко: панцитопенія, тромбоцитопенія, агранулоцитоз. Порушення з боку імунної системи Рідко: анафілактичні реакції, реакції гіперчутливості до препарату. Порушення з боку нервової системи Часто: біль голови. Нечасто: запаморочення, парестезія, геміпарез, сонливість, зміна смакового сприйняття, гіпостезія, гіпосмія (послаблення нюху). Порушення з боку ендокринної системи Нечасто: підвищення концентрації тиреотропного гормону у плазмі крові. Порушення з боку обміну речовин та харчування Часто: напади подагри. Нечасто: цукровий діабет, гіперліпідемія, зниження апетиту, збільшення маси тіла. Рідко: зниження маси тіла, підвищення апетиту, анорексія. Порушення з боку психіки Нечасто: зниження лібідо, безсоння. Рідко: нервозність. Порушення з боку органу зору Рідко: нечіткість зору. Порушення з боку органу слуху та лабіринтні порушення Рідко: шум у вухах. Порушення з боку серця Рідко: раптова серцева смерть. Нечасто: фібриляція передсердь, відчуття серцебиття, зміни на ЕКГ, блокада лівої ніжки пучка Гіса (див. розділ «Синдром розпаду пухлини»), синусова тахікардія (див. розділ «Синдром розпаду пухлини»). Порушення з боку судин Нечасто: підвищення артеріального тиску, "припливи" крові до обличчя, відчуття жару, геморагії (див. розділ "Синдром розпаду пухлини"). Порушення з боку дихальної системи, органів грудної клітки та середостіння. Нечасто: диспное, бронхіт, інфекції верхніх дихальних шляхів, кашель. Порушення з боку шлунково-кишкового тракту Часто: діарея**, нудота. Нечасто: біль у животі, здуття живота, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, блювота, сухість слизової оболонки ротової порожнини, диспептичні явища, запор, прискорений стілець, метеоризм, дискомфорт у животі. Рідко: панкреатит, виразковий стоматит. Порушення з боку печінки та жовчовивідних шляхів Часто: порушення функції печінки. Нечасто: холелітіаз. Рідко: гепатит, жовтяниця, ураження печінки. Порушення з боку шкірних покривів та підшкірних тканин Часто: висип (включаючи різні види висипу, згадані нижче з нижчою частотою). Нечасто: дерматит, кропив'янка, свербіж шкіри, зміна кольору шкіри, шкірні ураження, петехії, макулярний висип, макуло-папульозний висип, папульозний висип. Рідко: токсичний епідермальний некроліз*, синдром Стівенса-Джонсона*, ангіоневротичний набряк*, лікарська реакція з еозинофілією та системними симптомами*, важкі форми генералізованого висипу*, еритема, ексфоліативний висип, фолікулярний висип, вез еритематозний висип, кореподібний висип, алопеція, гіпергідроз. Порушення з боку скелетно-м'язової та сполучної тканини Нечасто: артралгія, артрит, міалгія, скелетно-м'язовий біль, м'язова слабкість, спазм м'язів, м'язова напруга, бурсит. Рідко: рабдоміоліз, скутість суглобів, скутість м'язів. Порушення з боку нирок та сечовивідних шляхів Нечасто: ниркова недостатність, нефролітіаз, гематурія, поллакіурія, протеїнурія. Рідко: тубулоінтерстиціальний нефрит, імперативні позиви на сечовипускання. Порушення з боку статевих органів та молочної залози Нечасто: еректильна дисфункція. Загальні розлади та порушення у місці введення: Часто: набряки. Нечасто: підвищена стомлюваність, біль у грудній клітці, відчуття дискомфорту у ділянці грудної клітини. Рідко: спрага. Лабораторні та інструментальні дані Нечасто: підвищення активності амілази в плазмі крові, зниження кількості тромбоцитів, зниження кількості лейкоцитів, зниження кількості лімфоцитів, підвищення концентрації креатину та креатиніну в плазмі крові, зниження гемоглобіну, підвищення концентрації сечовини у плазмі крові, підвищення концентрації тригліцеридів у плазмі крові, у плазмі крові, зниження гематокриту, підвищення активності лактатдегідрогенази у плазмі крові, підвищення вмісту калію у плазмі крові. Рідко: підвищення концентрації глюкози в плазмі, подовження активованого часткового тромбопластинового часу, зниження кількості еритроцитів, підвищення активності лужної фосфатази в плазмі, підвищення концентрації креатинфосфокінази в плазмі*. * Побічні ефекти, що спостерігалися під час постмаркетингового спостереження. ** Неінфекційна діарея, що виникають під час лікування, і зміни показників функціональних проб печінки в комбінованих дослідженнях 3 фази, частіше зустрічалися при одночасному застосуванні з колхіцином. *** Додаткова інформація щодо випадків виникнення гострих нападів подагри у розділі «Фармакологічна дія». Опис окремих НР У період постмаркетингового застосування мали місце рідкісні повідомлення про виникнення серйозних НР гіперчутливості на фебуксостат, включаючи Синдром Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, анафілактичні реакції та шок. Синдром Стівенса-Джонсона і токсичний епідермальний некроліз характеризуються виникненням прогресуючого шкірного висипу в поєднанні з бульозним ураженням шкіри або слизових оболонок, а також роздратуванням очей. Реакції гіперчутливості на фебуксостат можуть виявлятися такими симптомами: шкірні реакції, що характеризуються інфільтративними макуло-папульозними висипаннями; генералізована або ексфоліативна шш, а також шкірні ураження, набряк обличчя, лихоманка, порушення з боку органів кровотворення, такі як тромбоцитопенія та еозинофілія, а також залучення одного або декількох органів (печінки та нирок, включаючи тубулоінтерстиціальний нефрит). Приступи подагри зазвичай спостерігаються невдовзі після початку застосування препарату Аденурик і протягом перших місяців терапії. Надалі частота нападів знижується. Рекомендується проводити профілактику розвитку гострих нападів подагри. Синдром розпаду пухлини У дослідженні FLORENCE, яке порівнювало ефекти фебуксостату та алопуринолу (346 пацієнтів, які отримували хіміотерапію з приводу гемобластозів і мали ризик розвитку синдрому розпаду пухлини від помірного до високого), НР були відзначені в цілому лише у 22 пацієнтів (6,4%), а саме у 11 пацієнтів (6,4%) у кожній групі лікування. У більшості випадків небажані реакції характеризувались легким або середнім ступенем тяжкості. Загалом, за винятком трьох небажаних реакцій, зазначених нижче, дослідження FLORENCE не виявило жодних особливостей профілю безпеки фебуксостату на додаток до такого при подагрі. Порушення з боку серця Нечасто: блокада лівої ніжки пучка Гіса, синусова тахікардія. Порушення з боку судин Нечасто: геморагії.Взаємодія з лікарськими засобамиМеркаптопурин/азатіоприн З урахуванням механізму дії фебуксостату, заснованого на пригніченні ксантиноксидази, одночасне застосування не рекомендується. Інгібування ксантиноксидази фебуксостатом може призводити до підвищення концентрації меркаптопурину, азатіоприну в плазмі крові та посилення їх токсичної дії. Досліджень щодо вивчення взаємодії фебуксостату та лікарських засобів, що метаболізуються за участю ксантиноксидази (за винятком теофіліну) у людини не проводилося. Моделюючий та симуляційний аналіз даних, отриманих у доклінічних дослідженнях на щурах показав, що при одночасному застосуванні фебуксостату доза меркаптоптурину/азатіоприну повинна бути знижена до 20% від раніше призначеної дози або нижче. Досліджень лікарської взаємодії фебуксостату та інших цитотоксичних хіміотерапевтичних препаратів не проводилось. Немає даних про безпеку фебуксостату 80 мг при проведенні хіміотерапії іншими цитотоксичними лікарськими засобами. У дослідженні з профілактики та лікування синдрому розпаду пухлини пацієнтам, які отримують кілька різних схем хіміотерапії, включаючи моноклональні антитіла, фебуксостат призначався у дозі 120 мг на добу. Однак лікарські взаємодії (drug-drug interactions) та особливості дії фебуксостату на фоні захворювання (drug-disease interactions) у цьому дослідженні не вивчалися. У зв'язку з цим не можна виключити можливість взаємодії фебуксостату з цитотоксичними препаратами при одночасному застосуванні. Росuглутазон/субстрати ізоферменту СYP2С8 За даними in vitro, фебуксостат є слабким інгібітором ізоферменту CYP2С8. У дослідженні, проведеному у здорових добровольців, при одночасному застосуванні внутрішньо 120 мг фебуксостату 1 раз на добу і разової дози 4 мг росиглітазону впливу на фармакокінетичні показники росиглітазону та його метаболіту N-дисметил росиглітазону не виявлено, CYP2C8 in vivo. При одночасному застосуванні фебуксостату та росиглітазону (або інших субстратів ізоферменту CYP2С8) корекції дози не потрібно. Таким чином, при одночасному прийомі фебуксостату та росиглітазону або інших субстратів CYP2С8 не очікується, що виникне потреба коригувати дозу для цих препаратів. Теофіллон У здорових добровольців було проведено дослідження лікарської взаємодії фебуксостату, щоб оцінити, чи інгібування ксантиноксидази може призводити до збільшення концентрації теофіліну в плазмі крові, як було зазначено при застосуванні інших інгібіторів ксантіоксидази. Результати дослідження продемонстрували, що при одночасному застосуванні фебуксостату в дозі 80 мг 1 раз на добу та разової дози теофіліну 400 мг змін фармакокінетичних показників або профілю безпеки теофіліну не спостерігалося. Таким чином, при одночасному застосуванні фебуксостату в дозі 80 мг та теофіліну особливих запобіжних заходів не потрібно. Вивчення одночасного застосування фебуксостату в дозі 120 мг та теофіліну не проводилося. Напроксен та інші інгібітори глюкуронізації Метаболізм фебуксостату залежить від активності ферментів урідину глюкуронілтрансфераз (УГТ). Лікарські препарати, що пригнічують процес глюкуронізації, наприклад, нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП) та пробеніцид, теоретично можуть впливати на виведення фебуксостату. У здорових добровольців при одночасному застосуванні фебуксостату та напроксену в дозі 250 мг 2 рази на добу спостерігалося збільшення показників Cmax фебуксостату на 28%, AUC – на 41% та Т1/2 – на 26%. У клінічних дослідженнях застосування напроксену або інших нестероїдних протизапальних засобів/інгібіторів ЦОГ-2 не супроводжувалося клінічно значущим підвищенням частоти виникнення небажаних ефектів. Фебуксостат може застосовуватись одночасно з напроксеном без корекції доз фебуксостату або напроксену. Індуктори глюкуронізації Сильні індуктори УГТ ферментів можуть призводити до посилення метаболізму та зниження ефективності фебуксостату. При одночасному застосуванні необхідний контроль концентрації сечової кислоти в плазмі через 1-2 тижні після початку терапії індукторами УГТ. При відміні індуктора глюкуронізації можливе підвищення концентрації фебуксостату у плазмі. Колхіцин/індометацин/гідрохлортіазuд/варфарин Фебуксостат можна застосовувати одночасно з колхіцином або індометацином без корекції дози фебуксостату або даних лікарських засобів. Корекція дози фебуксостату не потрібна при одночасному застосуванні з гідрохлортіазидом. Корекція дози варфарину не потрібна при одночасному застосуванні з фебуксостатом. Одночасне застосування фебуксостату (80 мг або 120 мг 1 раз на добу) з варфарином не впливало на фармакокінетику варфарину у здорових добровольців, а також значення МНО (міжнародне нормалізоване відношення) та активність фактора VII. Дезіпрамін/субстрати ізоферменту СYP2D6 За даними, отриманими in vitro, фебуксостат є слабким інгібітором ізоферменту CYP2D6. У дослідженні у здорових добровольців на фоні застосування фебуксостату в дозі 120 мг 1 раз на добу відзначалося збільшення AUC дезіпраміну (субстрат ізоферменту CYP2D6) на 22%, що свідчить про слабкий інгібуючий ефект фебуксостату на ізофермент CYP2D6. Таким чином, при одночасному застосуванні фебуксостату та субстратів ізоферменту CYP2D6 корекції доз не потрібно. Антациди При одночасному застосуванні з антацидами, що містять магнію гідроксид або алюмінію гідроксид, відзначалося уповільнення всмоктування фебуксостату (приблизно на 1 годину) та зменшення max на 32%, проте AUC фебуксостату істотно не змінювалася. Таким чином, фебуксостат можна приймати незалежно від антацидів.Спосіб застосування та дозиВсередину. Препарат Аденурик приймають один раз на добу незалежно від їди. Подагра Рекомендована початкова доза препарату Аденурик становить 80 мг один раз на добу незалежно від прийому їжі. Якщо концентрація сечової кислоти в плазмі крові перевищує 6 мг/дл (357 мкмоль/л) через 2-4 тижні, доза препарату може бути збільшена до 120 мг 1 раз на добу. Зниження концентрації сечової кислоти в плазмі крові на фоні застосування препарату Аденурик відбувається досить швидко, у зв'язку з чим контроль концентрації сечової кислоти можна проводити через два тижні від початку прийому препарату. Метою лікування є зниження та підтримання концентрації сечової кислоти у плазмі крові менше 6 мг/дл (357 мкмоль/л). Профілактика розвитку гострих нападів подагри рекомендується протягом щонайменше 6 місяців. Синдром розпаду пухлини Рекомендована доза становить 120 мг фебуксостату один раз на добу незалежно від їди. Препарат Аденурик слід починати приймати за два дні до початку цитотоксичної хіміотерапії. Тривалість застосування препарату Аденурик повинна становити не менше 7 днів. Однак тривалість терапії може бути збільшена до 9 днів залежно від тривалості курсу хіміотерапії та клінічної оцінки. Літні пацієнти Корекція дози препарату не потрібна. Пацієнти з печінковою недостатністю Дослідження ефективності та безпеки застосування фебуксостату у пацієнтів із печінковою недостатністю тяжкого ступеня тяжкості (клас С за шкалою Чайлд П'ю (10-15 балів)) не проводились, у зв'язку з чим застосування препарату у таких пацієнтів протипоказане. Подагра У пацієнтів із печінковою недостатністю легкого ступеня тяжкості (клас А за шкалою Чайлд-П'ю (5-6 балів)) рекомендована доза препарату становить 80 мг 1 раз на добу. Опіп застосування препарату при печінковій недостатності середнього ступеня тяжкості обмежений. Синдром розпаду пухлини Пацієнтам, які брали участь у дослідженні FLORENCE корекції дози фебуксостату залежно від функції печінки не потрібно (дослідження не включали пацієнтів з печінковою недостатністю тяжкого ступеня тяжкості). Пацієнти з нирковою недостатністю У пацієнтів з нирковою недостатністю легкого та середнього ступеня тяжкості корекції дози не потрібне. У пацієнтів з нирковою недостатністю важкого ступеня тяжкості (кліренс креатиніну< 30 мл/хв) ефективність та безпека препарату вивчені недостатньо, у зв'язку з чим застосування препарату у таких пацієнтів протипоказане.ПередозуванняПри передозуванні препарату показана симптоматична та підтримуюча терапія.Запобіжні заходи та особливі вказівкиСерцево-судинні захворювання Лікування хронічної гіперурикемії Слід уникати застосування фебуксостату у пацієнтів із серйозним серцево-судинним захворюванням в анамнезі (наприклад, інфаркт міокарда, інсульт або нестабільна стенокардія), за винятком випадків, коли немає жодних інших терапевтичних засобів. У дослідженнях АРЕХ і FАСТ (на відміну від CONFIRМS) (для більш детального опису досліджень див. розділ «Фармакологічні властивості») у загальній групі фебуксостату порівняно з групою алопуринолу дослідниками відзначалося збільшення кількості серцево-судинних подій у чисельному вираженні, визначених відповідно із системою, розробленою групою зі спільного аналізу антитромбоцитарної терапії (ГСААТ) і включають смерть від серцево-судинних причин, нелетальний інфаркт міокарда, інсульт без летального результату - 1,3 порівняно з 0,3 випадків на 100 пацієнто-років. Згідно з об'єднаними даними клінічних досліджень 3 фази (дослідження АРЕХ, FАСТ та CONFIRМS) частота серцево-судинних подій ДСААТ, повідомлених дослідниками склала 0,7 проти 0,6 випадків на 100 пацієнто-років. В рамках довгострокових широкомасштабних досліджень частота серцево-судинних подій ДСААТ, повідомлених дослідниками склала 1,2 та 0,6 випадків на 100 пацієнто-років для фебуксостату та алопуринолу, відповідно. Відмінності були статистично достовірні, причинно-наслідковий зв'язок між зазначеними порушеннями і прийомом фебуксостата не було встановлено. Як фактори ризику вказаних подій у пацієнтів було встановлено наявність в анамнезі наступних станів: атеросклероз та/або інфаркт міокарда, або застійна серцева недостатність. У постреєстраційному дослідженні CARES (докладні характеристики дослідження див. розділ "Фармакологічні властивості") частота явищ МАСЕ була подібною у пацієнтів, які приймали фебуксостат, порівняно з пацієнтами, які отримували алопуринол, але спостерігалася більш висока частота випадків смерті з причин, пов'язаних із серцево- судинними патологіями (4,3% порівняно із 3,2% пацієнтів). Профілактика та лікування гіперурикемії у пацієнтів з ризиком розвитку синдрому розпаду пухлини Пацієнти, які отримують хіміотерапію з приводу гемобластозів з ризиком розвитку синдрому розпаду пухлини від помірного до вираженого та приймають препарат Аденурик®, повинні перебувати під наглядом кардіолога за наявності клінічного показу. Гострий напад подагри (загострення подагри) Застосування препарату Аденурик слід розпочинати тільки після усунення гострого нападу подагри. Початок застосування препарату Аденурик може спровокувати розвиток гострого нападу подагри за рахунок вивільнення уратів з тканинних депо та подальшого підвищення концентрації сечової кислоти в плазмі крові. Для профілактики розвитку нападів подагри на початку лікування препаратом Аденурик® рекомендується одночасне застосування нестероїдних протизапальних засобів або колхіцину протягом не менше 6 місяців. При розвитку нападу подагри під час застосування препарату Аденурик® терапію препаратом слід продовжити та одночасно проводити відповідне для даного пацієнта лікування гострого нападу подагри. При тривалому застосуванні препарату Аденурик частота виникнення та тяжкість нападів подагри зменшуються. Відкладення ксантинів У пацієнтів з прискореним утворенням уратів (наприклад, на тлі злоякісних новоутворень або при синдромі Льоша-Ніхана) у поодиноких випадках можливе значне підвищення абсолютної концентрації ксантинів у сечі, що може супроводжуватися їх відкладенням у сечових шляхах. При застосуванні фебуксостату у межах базового клінічного дослідження при синдромі розпаду пухлини цього феномену не спостерігалося. У зв'язку з обмеженими даними, застосування препарату Аденурик у пацієнтів із синдромом Лєша-Ніхана не рекомендується. Меркаптопурин/азатuоприн Застосування препарату Аденурик у пацієнтів, які отримують меркаптопурин/азатіоприн, не рекомендується, оскільки інгібітор ксантіоксидази фебуксостат може збільшити концентрацію меркаптоптурину/азатіоприну в плазмі, що може призвести до тяжких токсичних ефектів. Вивчення міжлікарської взаємодії у людини не проводилося (див. розділ «Взаємодія з іншими лікарськими засобами»). У разі необхідності одночасного застосування дозу меркаптопурину/азатіоприну рекомендується зменшити. Моделюючий та симуляційний аналіз даних, отриманих у доклінічних дослідженнях на щурах, свідчить, що при одночасному застосуванні фебуксостату доза меркаптоптурину/азатіоприну повинна бути знижена до 20% від раніше призначеної дози або нижче, щоб знизити ризик розвитку небажаних гематологічних ефектів. Пацієнти повинні перебувати під ретельним наглядом лікаря і доза меркаптопурину/азатіоприну повинна бути послідовно скоригована відповідно до терапевтичного ефекту та ознак можливих токсичних ефектів. Теофіллон При одночасному застосуванні у здорових добровольців фебуксостату в дозі 80 мг 1 раз на добу та разової дози теофіліну 400 мг не відзначалося змін фармакокінетичних показників (див. розділ «Взаємодія з іншими лікарськими засобами»). Таким чином, фебуксостат у дозі 80 мг може застосовуватись одночасно з теофіліном без ризику збільшення концентрації теофіліну у плазмі крові. Даних щодо одночасного застосування фебуксостату в дозі 120 мг та теофіліну немає. Пацієнти, які перенесли трансплантацію органів Застосування препарату Аденурик у пацієнтів, які перенесли трансплантацію органів, не рекомендується через відсутність досвіду застосування. Алергічні реакції та реакції гіперчутливості У період постмаркетингового застосування мали місце рідкісні повідомлення про виникнення тяжких алергічних реакцій (реакцій гіперчутливості), включаючи загрозливі для життя: синдром Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, гострі анафілактичні реакції (шок). У більшості випадків ці реакції розвивалися протягом першого місяця застосування препарату Аденурик®. Частина пацієнтів мала ниркову недостатність та/або реакції гіперчутливості до алопуринолу в анамнезі. В окремих випадках тяжкі реакції гіперчутливості, у тому числі синдром лікарської реакції з еозинофілією та системними симптомами (DRESS), супроводжувалися лихоманкою, зміною показників крові, порушенням функції нирок або печінки. Пацієнти повинні бути поінформовані про можливі ознаки та симптоми алергічних реакцій (реакцій гіперчутливості), і повинні бути під ретельним наглядом щодо розвитку симптомів алергічних реакцій/реакцій гіперчутливості (див. розділ "Побічна дія"). У разі виникнення тяжких алергічних реакцій/реакцій гіперчутливості, включаючи синдром Стівенса-Джонсона, необхідно негайно припинити застосування препарату Аденурик (більш рання відміна асоційована з кращим прогнозом). Якщо у пацієнта виникла алергічна реакція/реакція гіперчутливості (включаючи синдром Стівенса-Джонсона), гостра анафілактична реакція/шок, він більше ніколи не повинен відновлювати прийом фебуксостату. Порушення з боку печінки Згідно з об'єднаними даними клінічних досліджень 3 фази, при застосуванні фебуксостату у 5% пацієнтів відзначалося порушення функції печінки легкого ступеня тяжкості. Перед початком застосування препарату Аденурик рекомендується провести оцінку функціонального стану печінки, і надалі робити це періодично за наявності клінічних проявів. Порушення з боку щитовидної залози У розширених довгострокових відкритих дослідженнях при тривалому застосуванні фебуксостату у 5,5% пацієнтів відзначалося підвищення концентрації тиреотропного гормону (>5,5 мкМЕ/мл), у зв'язку з чим у пацієнтів з порушенням функції щитовидної залози препарат Аденурик слід застосовувати з обережністю. Лактоза Препарат Аденурик містить лактозу, тому його застосування у пацієнтів з дефіцитом лактази, рідкісними спадковими захворюваннями непереносимістю галактози, синдромом мальабсорбції глюкози та галактози протипоказано. Вплив на здатність до керування транспортними засобами та механізмами Повідомлялося про появу сонливості, запаморочення, парестезії та нечіткості зору при застосуванні препарату Аденурик. Тому пацієнтам під час застосування препарату Аденурик® необхідно дотримуватись обережності при керуванні транспортними засобами, механізмами та заняттями іншими потенційно небезпечними видами діяльності, що потребують концентрації уваги та швидкості психомоторних реакцій, поки пацієнти не будуть достатньо впевнені, що препарат Аденурик® не має небажаного впливу на ці види діяльності. Умови зберігання: Зберігати при температурі не вище 25 °С.Умови зберіганняПри кімнатній температуріУмови відпустки з аптекЗа рецептомВідео на цю тему
Быстрый заказ
Склад, форма випуску та упаковкаПігулки - 1 таб. Активні компоненти: Антитіла до простатоспецифічного антигену афінно очищені – 0,003 г*; Допоміжні речовини: лактози моногідрат (лактоза) 0,267 г, целюлоза мікрокристалічна 0,03 г, стеарат магнію 0,003 г. * Наносяться на лактозу у вигляді водно-спиртової суміші з вмістом не більше 10-15 нг/г активної форми діючої речовини. По 20 таблеток у контурній комірковій упаковці з плівки полівінілхлоридної та алюмінієвої фольги. По 1, 2 або 5 контурних осередкових упаковок разом з інструкцією з медичного застосування поміщають у пачку з картону.Опис лікарської формиПігулки плоскоциліндричної форми, з ризиком та фаскою, від білого до майже білого кольору. На плоскій стороні з ризиком нанесено напис MATERIA MEDICA, на іншій плоскій стороні нанесено напис AFALA.Фармакотерапевтична групаПростати гіперплазії доброякісний засіб лікування.ФармакокінетикаЧутливість сучасних фізико-хімічних методів аналізу (газорідинна хроматографія, високоефективна рідинна хроматографія, хромато-мас-спектрометрія) не дозволяє оцінювати вміст надмалих доз антитіл в біологічних рідинах, органах і тканинах, що робить технічно неможливим вивчення препарату.ФармакодинамікаЗменшує явища запалення та набряку в передміхуровій залозі, нормалізує її функціональний стан. Покращує уродінаміку, знижує обсяг залишкової сечі, нормалізує тонус нижніх відділів сечовивідних шляхів, сприяє зменшенню дизуричних розладів.Показання до застосуванняДоброякісна гіперплазія передміхурової залози І та ІІ стадії. У складі комплексної терапії гострого та хронічного простатиту - як протизапальний та знеболюючий засіб. Дизуричні розлади (часті позиви на сечовипускання, включаючи нічні, утруднення при сечовипусканні, біль або дискомфорт в області промежини), у тому числі супроводжують доброякісну гіперплазію передміхурової залози І та ІІ стадії; гострий хрнічний простатит.Протипоказання до застосуванняПідвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату. Не рекомендується для застосування у пацієнтів віком до 18 років через недостатність даних щодо ефективності та безпеки для цього віку.Вагітність та лактаціяПрепарат Афала не призначений для застосування у жінок.Побічна діяМожливі реакції підвищеної індивідуальної чутливості до компонентів препарату.Взаємодія з лікарськими засобамиВипадків несумісності з іншими лікарськими засобами досі не зареєстровано.Спосіб застосування та дозиВсередину. На один прийом 2 таблетки (тримати в роті до повного розчинення – не під час їди). Препарат приймати двічі на день, увечері та вранці (до і після сну). Рекомендована тривалість прийому препарату – 16 тижнів. При виражених больовому синдромі та дизуричних порушеннях у перші 2-3 тижні терапії показаний прийом препарату до 4 разів на добу. За потреби за рекомендацією лікаря можливе проведення повторного курсу лікування через 1-4 місяці.ПередозуванняПри випадковому передозуванні можливі диспепсичні явища, зумовлені наповнювачами, що входять до складу лікарської форми.Запобіжні заходи та особливі вказівкиДо складу препарату входить лактози моногідрат, у зв'язку з чим його не рекомендується призначати пацієнтам з вродженою галактоземією, синдромом мальабсорбції глюкози або галактози або при вродженій лактазній недостатності. Вплив на здатність до керування автотранспортом та управління механізмами Афала не впливає на здатність керувати транспортними засобами та іншими потенційно небезпечними механізмами.Умови зберіганняПри кімнатній температуріУмови відпустки з аптекБез рецептаВідео на цю тему
Быстрый заказ

Склад, форма випуску та упаковкаТаблетки для розсмоктування - 1 табл. активні речовини: антитіла до ендотеліальної NO-синтази афінно очищені* - 0,006 г; антитіла до простатоспецифічного антигену афінно очищені * - 0,006 г; допоміжні речовини: лактози; моногідрат; МКЦ; стеарат магнію. * Наносяться на лактозу у вигляді суміші трьох активних водно-спиртових розведень субстанції, розведеної відповідно в 10012, 10030, 100200 разів. Таблетки для розсмоктування. За 20 табл. у контурній комірковій упаковці із плівки ПВХ або фольги алюмінієвої. По 1, 2 або 5 контурних осередкових упаковок поміщають у пачку з картону.Опис лікарської формиПігулки плоскоциліндричної форми, з ризиком та фаскою, від білого до майже білого кольору. На стороні з ризиком нанесено напис "MATERIA MEDICA", на іншому - "AFALAZA".Фармакотерапевтична групаАнтидизуричний, протизапальний.ФармакокінетикаЧутливість сучасних фізико-хімічних методів аналізу (газо-рідинна хроматографія, високоефективна рідинна хроматографія, хромато-мас-спектрометрія) не дозволяє оцінювати вміст надмалих доз антитіл в біологічних рідинах, органах і тканинах, що робить технічно неможливим.ФармакодинамікаАнтитіла до ПСА афінно очищені модифікують функціональну активність ендогенного ПСА, змінену при доброякісній гіперплазії передміхурової залози, що супроводжується посиленням регуляторного впливу даного антигену на функціональні та метаболічні процеси у тканині передміхурової залози. Антитіла до ПСА мають профілактичну та лікувальну дію при аденомі простати. Антитіла до ендотеліальної NO-синтази афінно очищені сприяють збільшенню швидкості кровотоку в судинах статевого члена та передміхурової залози; надають протективну дію по відношенню до ендотелію (сприяють зниженню реактивності судин, зменшенню судинного спазму та покращенню периферичної мікроциркуляції). Спільне застосування компонентів у складі комплексного препарату Афалаза супроводжується синергетичним ефектом: антитіла до ендотеліальної NO-синтази за рахунок ендотеліопротективної дії та покращення васкуляризації посилюють антипроліферативну та протизапальну активність антитіл до ПСА. Синергетичний ефект обумовлений, ймовірно, також неспецифічними механізмами посилення внутрішньоклітинної трансдукції сигналу антитіл до ендотеліальної NO-синтази. Комплексне застосування компонентів препарату сприяє покращенню якості життя пацієнтів з ДГПЗ та простатитом, зменшуючи дизуричні розлади та еректильну дисфункцію; має вегетостабілізуючу дію. Експериментально показано наявність у препарату вираженої протизапальної та протинабрякової дії. Препарат сприяє нормалізації функціонального стану простати та нижніх відділів сечовивідних шляхів, покращенню показників уродінаміки (зниження обсягу залишкової сечі, збільшення максимальної швидкості виведення сечі), нормалізації рівня ПСА. Препарат сприяє також редукції дизуричних розладів, а окремих випадках — помірному зменшенню обсягу передміхурової залози. Спільне застосування компонентів покращує сперматологічні показники (збільшення концентрації статевих гормонів, кількості сперматозоїдів та їхньої рухливості, зниження в'язкості насіннєвої рідини, нормалізація секрету передміхурової залози); активує регенеративно-репараційні процеси у пацієнтів, які перенесли оперативне втручання щодо ДГПЗ, зменшує ймовірність розвитку ускладнень після операції.Показання до застосуваннядоброякісна гіперплазія передміхурової залози І та ІІ стадії; у складі комплексної терапії гострого та хронічного простатиту (як протизапальний та знеболюючий засіб); дизуричні розлади (часті позиви до сечовипускання, утруднення при сечовипусканні, біль та дискомфорт у ділянці промежини); порушення ерекції (еректильна дисфункція) різного походження; вегетативні розлади клімактеричного періоду у чоловіків (зокрема слабкість, стомлюваність, зниження фізичної активності, зниження лібідо); комплексна терапія до та після оперативних втручань на передміхуровій залозі.Протипоказання до застосуванняПідвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату.Побічна діяПри використанні препарату за вказаними показаннями та у зазначених дозах побічні дії не виявлені.Взаємодія з лікарськими засобамиВипадків несумісності з іншими ЛЗ досі не зареєстровано.Спосіб застосування та дозиВсередину, не під час їди. На один прийом – 2 табл. (тримати у роті до повного розчинення). Препарат приймати двічі на день, увечері та вранці. Рекомендована тривалість прийому препарату – 16 тиж. При вираженому больовому синдромі та дизуричних порушеннях у перші 2-3 тижні терапії показаний прийом препарату до 4 разів на добу. За необхідності за рекомендацією лікаря можливе проведення повторного курсу лікування через 1-4 місяці.ПередозуванняПри випадковому передозуванні можливі диспептичні явища, зумовлені наповнювачами, що входять до складу препарату.Запобіжні заходи та особливі вказівкиДо складу препарату входить лактоза, у зв'язку з чим його не рекомендується призначати пацієнтам із вродженою галактоземією, синдромом мальабсорбції глюкози або галактози або при вродженій лактазній недостатності. Вплив на здатність керувати автомобілем та іншими потенційно небезпечними механізмами. Не впливає.Умови відпустки з аптекБез рецептаВідео на цю тему

Быстрый заказ
Склад, форма випуску та упаковкаПігулки - 1 таб. Активна речовина: алфузозину гідрохлорид (у складі гранул) 10 мг. допоміжні речовини: гранули: лактоза безводна – 70 мг, кремнію діоксид колоїдний – 2 мг, повідон (PVP-K30) – 2 мг, тальк – 0.5 мг, магнію стеарат – 0.5 мг; суміш для створення таблетки шляхом компресії: лактоза безводна - 7 мг, гіпромелоза - 85 мг, гіпоролоза - 155 мг, повідон (PVP-K30) - 13 мг, кремнію діоксид колоїдний - 1 мг, тальк - 2 мг, магнію стеарат - 2 мг . 10 шт. - блістери (3) - пачки картонні.Опис лікарської формиТаблетки пролонгованої дії від білого до майже білого кольору, круглі, двоопуклі, без оболонки; з гравіюванням "RY 10" на одній із сторін.Фармакотерапевтична групаАльфа-адреноблокатор, що діє переважно на постсинаптичні α1- адренорецептори . Блокуючи α 1 -адренорецептори, розташовані в трикутнику та сфінктері сечового міхура, сечівнику, алфузозин усуває спазм гладком'язових волокон, що призводить до зменшення опору відтоку сечі. Знижує тонус гладкої мускулатури артерій та вен. Зменшує ОПСС та системний АТ.Клінічна фармакологіяПрепарат, що застосовується при порушеннях сечовипускання, пов'язаних із доброякісною гіперплазією передміхурової залози. Альфа1-адреноблокатор.Показання до застосуванняЛікування функціональних проявів доброякісної гіперплазії передміхурової залози за відсутності можливості хірургічного втручання, а також у випадках прогресуючого зростання, особливо у пацієнтів похилого віку.Протипоказання до застосуванняВказівки в анамнезі на ортостатичну гіпотензію, одночасне застосування інших альфа-адреноблокаторів, підвищена чутливість до алфузозину.Побічна діяЗ боку травної системи: біль в епігастрії, нудота, діарея; рідко – сухість у роті. З боку центральної нервової системи: запаморочення, біль голови; рідко – сонливість. З боку серцево-судинної системи: рідко – тахікардія, ортостатична гіпотензія. Алергічні реакції: рідко – шкірний висип, свербіж. Інші: нездужання; рідко – набряки, біль за грудиною.Взаємодія з лікарськими засобамиПри одночасному застосуванні алфузозину з антигіпертензивними засобами (особливо блокаторами кальцієвих каналів) можливе виражене зниження артеріального тиску, аж до розвитку колапсу. При одночасному застосуванні алфузозину із засобами для загальної анестезії можливий розвиток нестабільності АТ під час наркозу. Несумісний з іншими альфа 1 -адреноблокаторами.Спосіб застосування та дозиВсередину – по 2.5 мг 3 рази на добу. Для пацієнтів старше 65 років – початкова доза становить 2.5 мг 2 рази на добу (вранці та ввечері); надалі доза може бути збільшена (але не більше 10 мг на добу).Запобіжні заходи та особливі вказівкиЗ обережністю застосовують у хворих на ІХС, стенокардію. Якщо спостерігається погіршення перебігу стенокардії, алфузозин слід відмінити. З обережністю застосовують у пацієнтів старше 75 років та пацієнтам із вираженими порушеннями функції нирок.Умови відпустки з аптекЗа рецептомВідео на цю тему
Быстрый заказ
Склад, форма випуску та упаковкаМікрокристалічна целюлоза (носій), екстракт коренів еврикоми, желатин (капсула), екстракт кори йохімбе, екстракт листя даміани, цинку цитрату тригідрат, магнію стеарат (лубрикант), кремнію діоксид колоїдний (антистежувальний агент), вітаміни В1 ( піридоксину гідрохлорид) та В12 (ціанокобаламін)ХарактеристикаАлікапс показаний дорослим чоловікам підвищення адаптації організму до навантажень, зокрема сексуальним. Рекомендується як біологічно активна добавка до їжі - додаткового джерела йохімбіну, цинку, вітамінів В1(тіаміну гідрохлориду), В6 (піридоксину гідрохлориду) та В12 (ціанокобаламіну).РекомендуєтьсяДорослим чоловікам підвищення адаптації організму до навантажень, зокрема сексуальнимПротипоказання до застосуванняІндивідуальна непереносимість компонентів, підвищена нервова збудливість, безсоння, гіпертонія, порушення серцевої діяльності, виражений атеросклероз.Спосіб застосування та дозиРекомендовано застосовувати дорослим по 1 капсулі 1 раз на день під час їжі. Тривалість прийому 1 місяць. За потреби прийом можна повторити.Запобіжні заходи та особливі вказівкиПеред застосуванням слід проконсультуватися з лікарем.Умови відпустки з аптекБез рецептаВідео на цю тему
Быстрый заказ
Склад, форма випуску та упаковкаПігулки - 1 таб. активні речовини: алопуринол – 100 мг; допоміжні речовини: сахароза (цукор-пісок рафінований) – 20 мг, крохмаль картопляний – 77.68 мг, магнію стеарат (магній стеариновокислий) – 1 мг, желатин харчовий – 1.32 мг. 10 шт. - упаковки осередкові контурні (5) - пачки картонні. 50 шт. - банки темного скла (1); - пачки картонні.Опис лікарської формиПігулки білого або білого з кремуватим відтінком кольору, плоскоциліндричної форми з фаскою.Фармакотерапевтична групаПротиподагричний засіб, ксантиноксидази, інгібітор.ФармакокінетикаПісля прийому внутрішньо майже повністю (на 90%) абсорбується із ШКТ. Метаболізується з утворенням аллоксантину, який зберігає здатність досить довго пригнічувати ксантиноксидазу. Cmax алопуринолу у плазмі крові досягається в середньому через 1.5 год, аллоксантину – через 4.5 год після одноразового прийому. T1/2 алопуринолу становить 1-2 год, аллоксантина - близько 15 год. Близько 20% прийнятої дози виводиться через кишечник, решта - нирками.ФармакодинамікаЗасіб, що порушує синтез сечової кислоти. Є структурним аналогом гіпоксантину. Інгібує фермент ксантиноксидазу, який бере участь у перетворенні гіпоксантину на ксантин та ксантину на сечову кислоту. Цим обумовлено зменшення концентрації сечової кислоти та її солей у рідких середовищах організму та сечі, що сприяє розчиненню наявних уратних відкладень та запобігає їх утворенню у тканинах та нирках. При прийомі алопуринолу підвищується виділення із сечею гіпоксантину та ксантину.Показання до застосуванняЛікування та профілактика подагри та гіперурикемії різного генезу (в т.ч. у поєднанні з нефролітіазом, нирковою недостатністю, уратною нефропатією). Рецидивні змішані оксалатно-кальцієві ниркові камені за наявності гіперурікозурії. Підвищена освіта уратів внаслідок ферментних порушень. Профілактика гострої нефропатії при цитостатичній та променевій терапії пухлин та лейкозів, а також при повному лікувальному голодуванні.Протипоказання до застосуванняВиражені порушення функції печінки та/або нирок, вагітність, лактація, підвищена чутливість до алопуринолу.Вагітність та лактаціяПротипоказаний до застосування при вагітності та в період лактації (грудного вигодовування). У дітей застосовують лише при злоякісних новоутвореннях (особливо лейкозах), а також при деяких ферментних порушеннях (синдром Льоша-Ніхена). Режим дозування встановлюється індивідуально, під контролем концентрації уратів та сечової кислоти в крові та сечі: дітям віком до 15 років – 10-20 мг/кг/добу або 100-400 мг/добу.Побічна діяЗ боку серцево-судинної системи: у поодиноких випадках – артеріальна гіпертензія, брадикардія. З боку травної системи: можливі диспептичні явища (в т.ч. нудота, блювання), діарея, підвищення транзиторної активності трансаміназ у сироватці крові; рідко – гепатит; у поодиноких випадках - стоматит, порушення функції печінки (минуще підвищення активності трансаміназ і ЛФ), стеаторея. З боку ЦНС та периферичної нервової системи: у поодиноких випадках – слабкість, підвищена стомлюваність, головний біль, запаморочення, атаксія, сонливість, депресія, кома, парези, парестезії, судоми, невропатії, порушення зору, катаракта, зміни сосочка зорового нерва, порушення смакових відчуттів. З боку системи кровотворення: в окремих випадках – тромбоцитопенія, агранулоцитоз та апластична анемія, лейкопенія (найбільш ймовірні у хворих з порушеннями функції нирок). З боку сечовидільної системи: рідко – інтерстиціальний нефрит; у поодиноких випадках – набряки, уремія, гематурія. З боку ендокринної системи: у поодиноких випадках – безпліддя, імпотенція, гінекомастія, цукровий діабет. З боку обміну речовин: у поодиноких випадках – гіперліпідемія. Алергічні реакції: шкірний висип, гіперемія, свербіж; в окремих випадках – ангіоімунобластна лімфаденопатія, артралгія, підвищення температури, еозинофілія, лихоманка, синдром Стівенса-Джонсона, синдром Лайєлла. Дерматологічні реакції: у поодиноких випадках – фурункульоз, алопеція, знебарвлення волосся.Взаємодія з лікарськими засобамиПри одночасному застосуванні алопуринол посилює дію кумаринових антикоагулянтів, аденіну арабінозиду, а також гіпоглікемічних препаратів (особливо у разі порушення функції нирок). Урикозуричні засоби та саліцилати у високих дозах знижують активність алопуринолу. При одночасному застосуванні алопуринолу та цитостатиків частіше проявляється мієлотоксична дія, ніж при роздільному застосуванні. При одночасному застосуванні алопуринолу та азатіоприну або меркаптопурину спостерігається кумуляція останніх в організмі, т.к. у зв'язку з інгібуванням алопуринолом активності ксантиноксидази, необхідної для біотрансформації лікарських засобів, уповільнюється їхній метаболізм та елімінація.Спосіб застосування та дозиВстановлюють індивідуально, під контролем концентрації уратів та сечової кислоти в крові та сечі. Дорослим прийому внутрішньо - 100-900 мг/сут, залежно від тяжкості перебігу захворювання. Частота прийому 2-4 рази на добу після їди. Дітям до 15 років - 10-20 мг/кг/сут або 100-400 мг/сут. Максимальні дози: при порушеннях функції нирок (в т.ч. обумовлених уратовою нефропатією) – 100 мг на добу. Збільшення дози можливе в тих випадках, коли на тлі терапії, що проводиться, зберігається підвищена концентрація уратів в крові і сечі.Запобіжні заходи та особливі вказівкиЗ обережністю слід застосовувати алопуринол при порушеннях функції печінки та нирок (в обох випадках необхідне зниження дози), гіпофункції щитовидної залози. У початковий період курсу терапії алопуринолом необхідне систематичне проведення оцінки показників функції печінки. У період лікування алопуринолом добова кількість рідини, що споживається, повинна бути не менше 2 л (під контролем діурезу). На початку курсу лікування подагри може виникнути загострення захворювання. Для профілактики можна застосовувати НПЗЗ або колхіцин (по 0.5 мг 3 рази на добу). Слід враховувати, що при адекватній терапії алопуринолом можливе розчинення великого уратного каміння в нирковій балії і подальше їх потрапляння в сечоводу. Асимптоматична гіперурикемія не є показанням до застосування алопуринолу. У дітей застосовують лише при злоякісних новоутвореннях (особливо лейкозах), а також при деяких ферментних порушеннях (синдром Льоша-Ніхена). Для корекції гіперурикемії у пацієнтів з пухлинними захворюваннями алопуринол рекомендується застосовувати перед початком лікування цитостатиками. У таких випадках слід застосовувати ефективну мінімальну дозу. Крім того, з метою зменшення ризику відкладення ксантинів у сечовивідних шляхах необхідно вжити заходів для підтримки оптимального діурезу та олужнення сечі. При одночасному застосуванні алопуринолу та цитостатиків необхідний більш частий контроль картини периферичної крові. У період прийому алопуринолу не допускається вживання алкоголю. Вплив на здатність до керування автотранспортом та управління механізмами З обережністю застосовувати у пацієнтів, діяльність яких потребує високої концентрації уваги та швидких психомоторних реакцій.Умови зберіганняПри кімнатній температуріУмови відпустки з аптекЗа рецептомВідео на цю тему
Быстрый заказ
Склад, форма випуску та упаковкаПігулки - 1 таб. Алопурінол - 100,0 мг. допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна – 54,0 мг; крохмаль кукурудзяний – 25,0 мг; карбоксиметилкрохмаль натрію – 10,0 мг; повідон-К25 – 8,0 мг; кремнію діоксид колоїдний – 1,0 мг; магнію стеарат – 2,0 мг. По 10, 14, 25 або 30 таблеток у контурне осередкове пакування з плівки полівінілхлоридної та фольги алюмінієвої друкованої лакованої. По 10, 20, 30, 40, 50 або 100 таблеток у банки з поліетилентерефталату для лікарських засобів або поліпропіленові для лікарських засобів, закупорені кришками з поліетилену високого тиску з контролем першого розтину, або кришками поліпропіленовими з системою "натиснути- з поліетилену низького тиску з контролем першого розтину. Одну банку або 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 або 10 контурних осередкових упаковок разом з інструкцією по застосуванню поміщають у картонну упаковку (пачку).Опис лікарської формиКруглі плоскоциліндричні пігулки білого або білого з жовтуватим відтінком кольору з ризиком з одного боку та фасками з двох боків.Фармакотерапевтична групаПротиподагричний засіб – ксантиноксидази інгібітор.ФармакокінетикаВсмоктування Алопуринол активний при пероральному застосуванні. Він швидко всмоктується із верхніх відділів шлунково-кишкового тракту. За даними фармакокінетичних досліджень, алопуринол визначається в крові вже через 30-60 хвилин після прийому. Біодоступність алопуринолу варіює від 67% до 90%. Максимальна концентрація препарату в плазмі зазвичай реєструється приблизно через 1,5 години після перорального прийому. Потім концентрація алопуринолу швидко знижується. Через 6 годин після прийому в плазмі визначається лише слідова концентрація препарату. Максимальна концентрація активного метаболіту - оксипуринола зазвичай реєструється через 3-5 годин після перорального прийому алопуринолу. Рівень оксипуринолу в плазмі знижується значно повільніше. Розподіл Алопуринол майже не зв'язується з білками плазми, тому зміни рівня зв'язування з білками не повинні значно впливати на кліренс препарату. Об'єм розподілу алопуринолу, що здається, становить приблизно 1,6 літра/кг, що говорить про досить виражене поглинання препарату тканинами. Вміст алопуринолу в різних тканинах людини не вивчений, проте дуже ймовірно, що алопуринол і оксипуринол у максимальній концентрації накопичуються в печінці та слизовій оболонці кишечника, де реєструється висока активність ксантиноксидази. Біотрансформація Під дією ксантиноксидази та альдегідоксидази алопуринол метаболізується з утворенням оксипуринолу. Оксипуринол пригнічує активність ксантиноксидази. Проте, оксипуринол - менш потужний інгібітор ксантиноксидази, проти аллопуринолом, проте його період напіввиведення значно більше. Завдяки цим властивостям після прийому разової добової дози алопуринолу ефективне пригнічення активності ксантиноксидази підтримується протягом 24 годин. У пацієнтів з нормальною функцією нирок вміст оксипуринолу в плазмі повільно збільшується аж до досягнення рівноважної концентрації. Після прийому алопуринолу в дозі 300 мг на добу, концентрація алопуринолу в плазмі крові, як правило, становить 5-10 мг/л. До інших метаболітів алопуринолу відносяться алопуринол-рибозид і оксипуринол-7-рибозид. Виведення Приблизно 20% прийнятого per os алопуринолу виводиться через кишечник у незміненому вигляді. Близько 10% добової дози екскретуються клубочковим апаратом нирки як незміненого аллопуринола. Ще 70% добової дози алопуринолу виводиться із сечею у формі оксипуринолу. Оксипуринол виводиться нирками у незміненому вигляді, однак у зв'язку з канальцевою реабсорбцією він має тривалий період напіввиведення. Період напіввиведення алопуринолу становить 1-2 години, тоді як період напіввиведення оксипуринолу варіює від 13 до 30 годин. Такі значні відмінності, ймовірно, пов'язані з відмінностями у структурі досліджень та/або кліренсі креатиніну у пацієнтів. Пацієнти з порушеною функцією нирок У пацієнтів з порушеною функцією нирок виведення алопуринолу та оксипуринолу може значно сповільнюватися, що при тривалій терапії призводить до зростання концентрації цих сполук у плазмі крові. У пацієнтів з порушеною функцією нирок та кліренсом креатиніну 10-20 мл/хв після тривалої терапії алопуринолом у дозі 300 мг на добу концентрація оксипуринолу в плазмі досягала орієнтовно 30 мг/л. Така концентрація оксипуринолу може визначатися у пацієнтів з нормальною функцією нирок на фоні терапії алопуринолом у дозі 600 мг на добу. Отже, при лікуванні пацієнтів із порушенням функції нирок дозу алопуринолу необхідно знижувати. Літні пацієнти У пацієнтів похилого віку значні зміни фармакокінетичних властивостей алопуринолу малоймовірні. Виняток становлять пацієнти із супутньою патологією нирок.ФармакодинамікаАлопуринол є структурним аналогом гіпоксантину. Алопуринол, а також його основний активний метаболіт – оксипуринол, пригнічують ксантиноксидазу – фермент, що забезпечує перетворення гіпоксантину на ксантин, та ксантину на сечову кислоту. Алопуринол зменшує концентрацію сечової кислоти у сироватці крові та сечі; таким чином він запобігає відкладенню кристалів сечової кислоти в тканинах та/або сприяє їх розчиненню. Крім придушення катаболізму пуринів у деяких (але не у всіх) пацієнтів з гіперурикемією, велика кількість ксантину та гіпоксантину стає доступною для повторного утворення пуринових основ, що призводить до пригнічення біосинтезу пуринів de novo за механізмом зворотного зв'язку, що опосередковано пригніченням ферменту гіпоксантин-гуанін. -трансферази. Інші метаболіти алопуринолу - алопуринол-рибозид та оксипуринол-7 рибозид.Показання до застосуванняПригнічення утворення сечової кислоти та її солей при підтвердженому накопиченні цих сполук (наприклад, подагра, шкірні тофуси, нефролітіаз) або передбачуваному клінічному ризику їх накопичення (наприклад, лікування злоякісних новоутворень може ускладнюватися розвитком гострої сечокислої нефропатії). До основних клінічних станів, які можуть супроводжуватися накопиченням сечової кислоти та її солей, відносяться: ідіопатична подагра; сечокам'яна хвороба (утворення конкрементів із сечової кислоти); гостра сечокисла нефропатія; пухлинні захворювання та мієлопроліферативний синдром з високою швидкістю оновлення клітинної популяції, коли гіперурикемія виникає спонтанно або після проведення цитотоксичної терапії; певні ферментативні порушення, що супроводжуються гіперпродукцією солей сечової кислоти, наприклад, знижена активність гіпоксантин-гуанін-фосфорибозилтрансферази (включаючи синдром Льоша-Найхана), знижена активність глюкозо-6-фосфатази (включаючи глікогенози -амідо-трансферази, знижена активність аденін-фосфорибозилтрансферази Лікування сечокам'яної хвороби, що супроводжується утворенням 2,8-дигідроксиаденінових (2,8-ДГА) конкрементів у зв'язку зі зниженою активністю аденін-фосфорибозилтрансферази. Профілактика та лікування сечокам'яної хвороби, що супроводжується утворенням змішаних кальцієво-оксалатних конкрементів на тлі гіперурікозурії, коли дієта та підвищене споживання рідини були безуспішними.Протипоказання до застосуванняГіперчутливість до алопуринолу або будь-якої з допоміжних речовин, що входять до складу препарату. Печінкова недостатність, хронічна ниркова недостатність (стадія азотемії), первинний гемохроматоз, безсимптомна гіперурикемія, гострий напад подагри, дитячий вік до 3-х років (з урахуванням твердої лікарської форми) Вагітність, період грудного вигодовування. З обережністю: Порушення функції печінки, гіпотиреоз, цукровий діабет, артеріальна гіпертензія, одночасний прийом інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту (АПФ) або діуретиків, дитячий вік (до 15 років призначають тільки під час цитостатичної терапії лейкозів та ін. злоякісних захворювань; літній вік.Вагітність та лактаціяВ даний час даних щодо безпеки терапії алопуринолом у період вагітності недостатньо, хоча цей препарат широко застосовувався протягом довгих років без явних несприятливих наслідків. Вагітним жінкам не слід приймати таблетки Алопуринол, за винятком тих випадків, коли не існує менш небезпечного альтернативного лікування та захворювання становить більший ризик для матері та плода, ніж прийом препарату. Згідно з наявними повідомленнями, алопуринол та оксипуринол виділяються з грудним молоком. У жінок, які приймають алопуринол у дозі 300 мг/добу, концентрація алопуринолу та оксипуринолу у грудному молоці досягала, відповідно, 1,4 мг/л та 53,7 мг/л. Проте, відомостей про вплив алопуринолу та його метаболітів на немовлят, які перебувають на грудному вигодовуванні, відсутні. Таким чином, препарат Алопуринол таблетки не рекомендується в період грудного вигодовування.Побічна діяВідсутні сучасні клінічні дані визначення частоти розвитку побічних ефектів. Їх частота може варіювати в залежності від дози та від того, чи призначався препарат як монотерапія або у комбінації з іншими препаратами. Класифікація частоти розвитку побічних ефектів заснована на приблизній оцінці, більшість побічних ефектів відсутні дані визначення частоти їх розвитку. Класифікація небажаних реакцій залежно від частоти народження виглядає наступним чином: дуже часті (≥1/10), часті (від ≥1/100 до Небажані реакції, пов'язані з терапією алопуринолом, що спостерігаються в постреєстраційному періоді, зустрічаються рідко або дуже рідко. У загальній популяції пацієнтів, здебільшого, мають легкий характер. Частота розвитку небажаних явищ збільшується при порушеннях функції нирок та (або) печінки. Інфекції та паразитарні захворювання: дуже рідкісні – фурункульоз. Порушення з боку системи крові та лімфатичної системи: дуже рідкісні – агранулоцитоз, апластична анемія, тромбоцитопенія, гранулоцитоз, лейкопенія, лейкоцитоз, еозинофілія та аплазія, що стосується лише еритроцитів. Дуже рідко надходили повідомлення про тромбоцитопенію, агранулоцитоз і апластичні анемії, особливо у осіб з порушеннями функції нирок та/або печінки, що наголошує на необхідності прояву особливої ​​обережності у цих груп пацієнтів. Порушення з боку імунної системи: нечасті – реакції гіперчутливості; рідкісні - тяжкі реакції гіперчутливості, включаючи шкірні реакції з відшаруванням епідермісу, лихоманкою, лімфаденопатією, артралгією та (або) еозинофілією (у тому числі синдром Стівенса-Джонсона та токсичний епідермальний некроліз). Супутній васкуліт або реакції з боку тканини можуть мати різні прояви, включаючи гепатит, ураження нирок, гострий холангіт, ксантинові конкременти і, в окремих випадках, судоми. Крім того, дуже рідко спостерігався розвиток анафілактичного шоку. При розвитку тяжких небажаних реакцій терапію алопуринолом необхідно негайно припинити та не відновлювати.При відстроченій мультиорганній гіперчутливості (відомій як синдром лікарської гіперчутливості /DRESS/) можуть розвиватися такі симптоми в різних комбінаціях: лихоманка, шкірний висип, васкуліт, лімфаденопатія, псевдолімфома, артралгія, лейкопенія, еозинофілія, гепатоспленом проток (руйнування або зникнення внутрішньопечінкових жовчних проток). При розвитку таких реакцій у будь-який період лікування Алопуринол слід негайно скасувати і ніколи не відновлювати. Генералізовані реакції гіперчутливості розвивалися у пацієнтів з порушеною функцією нирок та печінки. Такі випадки іноді мали летальний кінець; дуже рідкісні – ангіоімунобластна лімфаденопатія.псевдолімфома, артралгія, лейкопенія, еозинофілія, гепатоспленомегалія, зміна результатів печінкових функціональних тестів, синдром жовчних проток, що зникають (руйнування або зникнення внутрішньопечінкових жовчних проток). При розвитку таких реакцій у будь-який період лікування Алопуринол слід негайно скасувати і ніколи не відновлювати. Генералізовані реакції гіперчутливості розвивалися у пацієнтів з порушеною функцією нирок та печінки. Такі випадки іноді мали летальний кінець; дуже рідкісні – ангіоімунобластна лімфаденопатія.псевдолімфома, артралгія, лейкопенія, еозинофілія, гепатоспленомегалія, зміна результатів печінкових функціональних тестів, синдром жовчних проток, що зникають (руйнування або зникнення внутрішньопечінкових жовчних проток). При розвитку таких реакцій у будь-який період лікування Алопуринол слід негайно скасувати і ніколи не відновлювати. Генералізовані реакції гіперчутливості розвивалися у пацієнтів з порушеною функцією нирок та печінки. Такі випадки іноді мали летальний кінець; дуже рідкісні – ангіоімунобластна лімфаденопатія.Алопуринол слід негайно відмінити і ніколи не відновлювати. Генералізовані реакції гіперчутливості розвивалися у пацієнтів з порушеною функцією нирок та печінки. Такі випадки іноді мали летальний кінець; дуже рідкісні – ангіоімунобластна лімфаденопатія.Алопуринол слід негайно відмінити і ніколи не відновлювати. Генералізовані реакції гіперчутливості розвивалися у пацієнтів з порушеною функцією нирок та печінки. Такі випадки іноді мали летальний кінець; дуже рідкісні – ангіоімунобластна лімфаденопатія. Ангіоімунобластну лімфаденопатію дуже рідко діагностували після біопсії лімфовузлів з приводу генералізованої лімфаденопатії. Ангіоімунобластна лімфаденопатія носить оборотний характер і регресує після припинення терапії алопуринолом. Порушення з боку обміну речовин та харчування: дуже рідкісні – цукровий діабет, гіперліпідемія. Порушення психіки: дуже рідкісні – депресія. Порушення з боку нервової системи: дуже рідкісні – кома, параліч, атаксія, нейропатія, парестезія, сонливість, головний біль, збочення смакових відчуттів. Порушення органу зору: дуже рідкісні - катаракта, порушення зору, макулярні зміни. Порушення з боку органу слуху та лабіринтні розлади: дуже рідкісні – запаморочення (вертиго). Порушення з боку серця: дуже рідкісні – стенокардія, брадикардія. Порушення з боку судин: дуже рідкісні – підвищення артеріального тиску. Порушення з боку шлунково-кишкового тракту: нечасті – блювання, нудота, діарея. У раніше проведених клінічних дослідженнях спостерігали нудоту та блювоту, проте пізніші спостереження підтвердили, що ці реакції не є клінічно значущою проблемою і їх можна уникнути, призначаючи алопуринол після їди; дуже рідкісні - рецидивні кривава блювота, стеаторея, стоматит, зміни частоти дефекації; частота невідома – біль у животі. Порушення з боку печінки та жовчовивідних шляхів: нечасті – безсимптомне збільшення концентрації печінкових ферментів (підвищений рівень лужної фосфатази та трансаміназ у сироватці крові); рідкісні - гепатит (включаючи некротичну та гранулематозну форми). Порушення функції печінки можуть розвиватися без явних ознак генералізованої гіперчутливості Порушення з боку шкіри та підшкірних тканин: часті – висип; рідкісні – тяжкі реакції з боку шкіри: синдром Стівенса-Джонсона (ССД) та токсичний епідермальний некроліз (ТЕН); дуже рідкісні - ангіоневротичний набряк, локальна медикаментозна висипка, алопеція, знебарвлення волосся. У пацієнтів, які приймають алопуринол, найбільш поширені небажані реакції з боку шкіри. З огляду на терапії препаратом ці реакції можуть розвиватися у час. Шкірні реакції можуть проявлятися свербінням, макулопапульозними та лускатими висипаннями. В інших випадках може розвинутись пурпура. У поодиноких випадках спостерігається ексфоліативне ураження шкіри (ССД/ТЕН). При розвитку подібних реакцій терапію алопуринолом необхідно негайно припинити. Якщо реакція з боку шкіри має легкий характер, то після зникнення цих змін можна відновити прийом алопуринолу в меншій дозі (наприклад, 50 мг на добу). Згодом дозу можна поступово збільшити. При рецидивуванні шкірних реакцій терапію алопуринолом потрібно припинити і більше не відновлювати,оскільки подальший прийом препарату може призвести до розвитку тяжких реакцій гіперчутливості. Згідно з наявними відомостями, на фоні терапії алопуринолом ангіоневротичний набряк розвивався ізольовано, а також у поєднанні із симптомами генералізованої реакції гіперчутливості. Порушення з боку скелетно-м'язової та сполучної тканини: дуже рідкісні – міалгія. Порушення з боку нирок та сечовивідних шляхів: дуже рідкісні – гематурія, ниркова недостатність, уремія; частота невідома – сечокам'яна хвороба. Порушення з боку репродуктивної системи та молочної залози: дуже рідкісні – чоловіче безпліддя, еректильна дисфункція, гінекомастія. Загальні розлади та порушення у місці введення препарату: дуже рідкісні – набряк, загальне нездужання, загальна слабкість, лихоманка. Згідно з наявними відомостями, на тлі терапії алопуринолом лихоманка розвивалася як ізольовано, так і у поєднанні із симптомами генералізованої реакції гіперчутливості. Повідомлення про можливі побічні реакції У разі виникнення побічних реакцій, у тому числі не зазначених у цій інструкції, слід припинити застосування лікарського засобу. У післяреєстраційному періоді важлива будь-яка інформація про можливі побічні реакції, оскільки ці повідомлення допомагають постійно відстежувати безпеку препарату. Співробітники сфери охорони здоров'я зобов'язані повідомляти про будь-які підозри на побічні реакції до органів місцевого фармаконагляду.Взаємодія з лікарськими засобами6-меркаптопуріп та азатіоприн Азатіоприн метаболізується з утворенням 6-меркаптопурину, який інактивується ферментом ксантиноксидазою. У випадках, коли терапія 6-меркаптопурином або азатіоприном поєднується з алопуринолом, пацієнтам слід призначати лише одну чверть від звичайної дози 6-меркаптопурину або азатіоприну, оскільки пригнічення активності ксантиноксидази збільшує тривалість дії цих сполук. Відарабін (аденіна арабінозід) У присутності алопуринолу період напіввиведення відарабіну збільшується. При одночасному застосуванні цих препаратів необхідно дотримуватись особливої ​​настороженості щодо посилених токсичних ефектів терапії. Саліцилати та урикозуричні засоби Основним активним метаболітом алопуринолу є оксипуринол, який виводиться нирками аналогічно до солей сечової кислоти. Отже, лікарські препарати з урикозуричною активністю, такі як пробенецид або високі дози саліцилатів, можуть посилювати виведення оксипуринолу. У свою чергу посилене виведення оксипуринолу супроводжується зменшенням терапевтичної активності аллопуринолу, проте значущість цього виду взаємодії необхідно оцінювати індивідуально в кожному випадку. Хлорпропамід При одночасному застосуванні алопуринолу та хлорпропаміду у пацієнтів з порушеною функцією нирок збільшується ризик розвитку тривалої гіпоглікемії, оскільки на етапі канальцевої екскреції алопуринол та хлорпропамід конкурують між собою. Антикоагулянти похідні кумарину При одночасному застосуванні з алопуринолом спостерігалося посилення ефектів варфарину та інших антикоагулянтів похідних кумарину. У зв'язку з цим необхідно ретельно контролювати стан пацієнтів, які отримують супутню терапію цими препаратами. Фенітоїн Алопуринол здатний пригнічувати окиснення фенітоїну в печінці, проте клінічна значимість цієї взаємодії не встановлена. Теофілін Відомо, що алопуринол пригнічує метаболізм теофіліну. Подібну взаємодію можна пояснити участю ксантиноксидази у процесі біотрансформації теофіліну в організмі людини. Концентрацію теофіліну в сироватці крові необхідно контролювати на початку супутньої терапії алопуринолом, а також зі збільшенням дози останнього. Ампіцилін та амоксицилін У пацієнтів, які одночасно отримували ампіцилін або амоксицилін та алопуринол, реєструвалася підвищена частота розвитку реакцій з боку шкіри, порівняно з пацієнтами, які не отримували подібну супутню терапію. Причину цього виду лікарської взаємодії не встановлено. Тим не менш, пацієнтам, які отримують алопуринол, замість ампіциліну та амоксициліну рекомендується призначати інші антибактеріальні препарати. Цитотоксичні лікарські засоби (циклофосфамід, доксорубіцин, блеоміцин, прокарбазин, мехлоретамін) У пацієнтів, які страждають на пухлинні захворювання (крім лейкозів) і отримують алопуринол, спостерігалося посилене пригнічення діяльності кісткового мозку циклофосфамідом та іншими цитотоксичними препаратами. Проте, згідно з результатами контрольованих досліджень, у яких взяли участь пацієнти, які отримують циклофосфамід, доксорубіцин, блеоміцин, прокарбазин та (або) мехлоретамін (хлорметину гідрохлорид), супутня терапія алопуринолом не посилювала токсичний вплив цих цитотоксичних препаратів. Циклоспорин Згідно з деякими повідомленнями, концентрація циклоспорину в плазмі може збільшуватися на тлі супутньої терапії алопуринолом. При одночасному застосуванні цих препаратів необхідно враховувати можливість посилення токсичності циклоспорину. Діданозин У здорових добровольців та ВІЛ-інфікованих пацієнтів, які отримують диданозин, на фоні супутньої терапії алопуринолом (300 мг на добу) спостерігалося збільшення СMAХ (максимальна концентрація препарату в плазмі крові) та AUC (площа під кривою концентрація-час) диданозину приблизно вдвічі. Період напіввиведення диданозину у своїй не змінювався. Як правило, одночасне застосування цих лікарських засобів не рекомендується. Якщо супутня терапія неминуча, може знадобитися зниження дози диданозину та ретельне спостереження за станом пацієнта. Інгібітори АПФ Одночасне застосування іАПФ з алопуринолом супроводжується підвищеним ризиком розвитку лейкопенії, таким чином ці препарати слід комбінувати з обережністю. Тіазидні діуретики Одночасне застосування тіазидних діуретиків, у тому числі гідрохлортіазиду, може підвищити ризик розвитку побічних ефектів гіперчутливості, пов'язаних з алопуринолом, особливо у пацієнтів з порушеннями функції нирок.Спосіб застосування та дозиВсередину. Препарат слід приймати один раз на день після їди, запиваючи великою кількістю води. Якщо добова доза перевищує 300 мг або спостерігаються симптоми непереносимості з боку шлунково-кишкового тракту, дозу необхідно ділити на кілька прийомів. Дорослі пацієнти Щоб зменшити ризик розвитку побічних ефектів, рекомендується використовувати алопуринол у початковій дозі 100 мг один раз на день. Якщо цієї дози недостатньо для того, щоб належним чином знизити концентрацію сечової кислоти в сироватці крові, то добову дозу можна поступово збільшувати до досягнення бажаного ефекту. Слід виявляти особливу обережність у разі порушення функції нирок. При підвищенні дози алопуринолу кожні 1-3 тижні необхідно визначати концентрацію сечової кислоти у сироватці крові. При доборі дози препарату рекомендується використовувати такі режими дозування (залежно від вибраного режиму дозування рекомендуються таблетки 100 мг або 300 мг). Рекомендована доза препарату становить: 100-200 мг на добу при легкому перебігу захворювання; 300-600 мг на добу при середньотяжкому перебігу; 700-900 мг на добу при тяжкому перебігу. Якщо при розрахунку дози виходити з маси тіла пацієнта, то доза алопуринолу повинна становити від 2 до 10 мг/кг/добу. Діти та підлітки віком до 15 років Рекомендована доза для дітей від 3 до 10 років: 5-10 мг/кг/добу. Для низьких доз використовують таблетки 100 мг, які за допомогою ризику можна розділити на дві однакові дози по 50 мг. Рекомендована доза для дітей віком від 10 до 15 років 10-20 мг/кг/добу. Добова доза не повинна перевищувати 400 мг. Алопуринол рідко застосовується для дитячої терапії. Виняток становлять злоякісні онкологічні захворювання (особливо лейкози) та деякі ферментативні порушення (наприклад, синдром Льоша-Найхана). Літні пацієнти Оскільки спеціальні дані щодо застосування алопуринолу у популяції людей похилого віку відсутні, для лікування таких пацієнтів слід використовувати препарат у мінімальній дозі, що забезпечує достатнє зниження концентрації сечової кислоти у сироватці крові. Особливу увагу необхідно приділити рекомендаціям щодо добору дози препарату для пацієнтів з порушеною функцією нирок. Порушення функції нирок Оскільки алопуринол та його метаболіти виводяться з організму нирками, порушення функції нирок може призводити до затримки препарату та його метаболітів в організмі з подальшим подовженням періоду напіввиведення цих сполук із плазми крові. При тяжкій нирковій недостатності рекомендується застосовувати алопуринол у дозі нижче 100 мг на добу або використовувати разові дози по 100 мг з інтервалом більше одного дня. Якщо умови дозволяють контролювати концентрацію оксипуринолу в плазмі крові, то дозу алопуринолу слід підібрати таким чином, щоб рівень оксипуринолу в плазмі був нижчий за 100 мкмоль/л (15,2 мг/л). Алопуринол та його похідні видаляються з організму за допомогою гемодіалізу. Якщо сеанси гемодіалізу проводяться 2-3 рази на тиждень, то доцільно визначити необхідність переходу на альтернативний режим терапії – прийом 300-400 мг алопуринолу відразу після завершення сеансу гемодіалізу (між сеансами гемодіалізу препарат не приймається). У пацієнтів з порушеннями функції нирок комбінування алопуринолу з тіазидними діуретиками слід проводити з винятковою обережністю. Алопуринол слід призначати у найнижчих ефективних дозах при ретельному моніторуванні функції нирок. Порушення функції печінки При порушеній функції печінки дозу препарату слід зменшити. На ранньому етапі лікування рекомендується здійснювати моніторинг лабораторних показників функції печінки. Стани, що супроводжуються посиленням обміну солеї сечової кислоти (наприклад, пухлинні захворювання, синдром Льоша-Найхана) Перед початком терапії цитотоксичними препаратами рекомендується корекцію існуючої гіперурикемії та (або) гіперурикозурії за допомогою алопуринолу. Велике значення має адекватна гідратація, що сприяє підтримці оптимального діурезу, а також олужнення сечі, завдяки якому збільшується розчинність сечової кислоти та її солей. Доза алопуринолу повинна бути близькою до нижньої межі рекомендованого діапазону доз. Якщо порушення функції нирок обумовлено розвитком гострої сечокислої нефропатії або іншої ниркової патології, лікування слід продовжувати відповідно до рекомендацій, представлених у розділі "Порушення функції нирок". Описані заходи можуть зменшити ризик накопичення ксантину та сечової кислоти, що ускладнює перебіг хвороби. Рекомендації щодо моніторингу Для корекції дози препарату необхідно з оптимальними інтервалами оцінювати концентрацію солей сечової кислоти у сироватці крові, а також рівень сечової кислоти та уратів сечі.ПередозуванняСимптоми Нудота, блювання, діарея та запаморочення. Тяжке передозування алопуринолу може призвести до значного пригнічення активності ксантиноксидази. Сам собою цей ефект не повинен супроводжуватися небажаними реакціями. Виняток становить вплив на супутню терапію, особливо на лікування 6-меркаптопурином та (або) азатіоприном. Лікування Специфічний антидот алопуринолу невідомий. Адекватна гідратація, що підтримує оптимальний діурез, сприяє виведенню алопуринолу та його похідних із сечею. За наявності клінічних показань виконується гемодіаліз.Запобіжні заходи та особливі вказівкиСиндром лікарської гіперчутливості, ССД та ТЕН На фоні застосування алопуринолу надходили повідомлення про розвиток загрозливих для життя реакцій з боку шкіри, такі як синдром Стівенса-Джонсона і токсичний епідермальний некроліз (ССД/ТЕН). Пацієнтів слід інформувати про симптоми цих реакцій (прогресуючий шкірний висип, часто з бульбашками та ураженням слизових) і ретельно моніторувати їх розвиток. Найчастіше ССД/ТЕН розвиваються на перших тижнях прийому препарату. За наявності ознак та симптомів ССД/ТЕН препарат Алопуринол слід негайно відмінити та більше не призначати. Маніфестація реакцій гіперчутливості до алопуринолу може бути різною, включаючи макулопапульозну екзантему, синдром лікарської гіперчутливості (DRESS) та ССД/ТЕН. Ці реакції є клінічним діагнозом і їх клінічні прояви є основою для прийняття відповідних рішень.Терапію препаратом Алопуринол слід негайно припинити при появі висипу на шкірі або інших проявів реакції гіперчутливості. Не можна відновлювати терапію у пацієнтів із синдромом гіперчутливості та ССД/ТЕН. Кортикостероїди можуть застосовуватись для лікування шкірних реакцій при гіперчутливості. Хронічне порушення функції нирок Пацієнти з хронічним порушенням функції нирок мають більший ризик розвитку реакцій гіперчутливості, пов'язаних з алопуринолом, у тому числі ССД/ТЕН. Алель HLA-B*5801 Було встановлено, що присутність алелю HLA-B*5801 пов'язана з розвитком синдрому гіперчутливості до алопуринолу та ССД/ТЕН. Частота присутності алеля HLA- В * 5801 різна в різних етнічних групах і може досягати 20% у популяції китайців Хань, близько 12% у корейців та 1-2% у японців та європейців. Застосування генотипування прийняття рішень про терапії аллопуринолом не досліджувалося. Якщо відомо, що пацієнт є носієм алелю HLA-B*5801, то алопуринол слід призначати лише, якщо користь лікування перевершує ризик. Слід дуже уважно стежити за розвитком синдрому гіперчутливості та ССД/ТЕН. Пацієнт повинен бути проінформований про необхідність негайного скасування лікування при першій появі таких симптомів. Порушення функції печінки та нирок При лікуванні пацієнтів з порушеною функцією нирок або печінки дозу алопуринолу необхідно знизити. У пацієнтів, які отримують лікування артеріальною гіпертензією або серцевою недостатністю (наприклад, пацієнти, які приймають діуретики або інгібітори АПФ), може спостерігатися супутнє порушення функції нирок, тому алопуринол у цій групі пацієнтів слід використовувати з обережністю. Безсимптомна гіперурикемія сама по собі не є показанням до застосування алопуринолу. У таких випадках поліпшення стану пацієнтів може бути досягнуто завдяки змінам дієти та споживанню рідини поряд з усуненням основної причини гіперурикемії. Гострий напад подагри Алопуринол не слід застосовувати до повного усунення гострого нападу подагри, оскільки цим можна спровокувати додаткове загострення захворювання. Аналогічно терапії урикозуричними засобами, початок лікування алопуринолом може спровокувати гострий напад подагри. Щоб уникнути цього ускладнення, рекомендується проводити профілактичну терапію нестероїдними протизапальними препаратами або колхіцином протягом щонайменше одного місяця до призначення алопуринолу. Детальні відомості про рекомендовані дози, застереження та запобіжні заходи можна знайти у відповідній літературі. Якщо гострий напад подагри розвивається на тлі терапії алопуринолом, то прийом препарату слід продовжити в тій же дозі, а для лікування нападу необхідно призначити нестероїдний протизапальний засіб. Відкладення ксантину У випадках, коли утворення сечової кислоти значно посилено (наприклад, злоякісна пухлинна патологія та відповідна протипухлинна терапія, синдром Льоша-Найхана), абсолютна концентрація ксантину в сечі в поодиноких випадках може істотно збільшитися, що сприяє відкладенню ксантину в тканинах сечових. Імовірність відкладення ксантину в тканинах можна звести до мінімуму завдяки адекватній гідратації, що забезпечує оптимальне розведення сечі. Вклинення конкрементів із сечової кислоти Адекватна терапія алопуринолом може призводити до розчинення великих конкрементів з сечової кислоти, що знаходяться в ниркових баліях, однак, ймовірність вклинення цих конкрементів в сечоводи невелика. Гемохроматоз Основний ефект алопуринолу при лікуванні подагри полягає у придушенні активності ферменту ксантиноксидази. Ксантиноксидаза може брати участь у зменшенні вмісту та виведенні заліза, що депонується у печінці. Дослідження, що демонструють безпеку терапії алопуринолом у популяції пацієнтів із гемохроматозом, відсутні. Пацієнтам з гемохроматозом, а також їхнім кровним родичам алопуринол слід призначати з обережністю. Вплив на здатність до керування автотранспортом та управління механізмами На тлі терапії алопуринолом спостерігався розвиток таких небажаних реакцій, як сонливість, запаморочення (вертиго) та атаксія. Ці небажані явища можуть вплинути на здатність до керування автотранспортом та управління механізмами. Пацієнти, які приймають препарат Алопуринол таблетки, не повинні керувати транспортними засобами та механізмами доти, доки вони не будуть впевнені в тому, що алопуринол не надає несприятливого впливу на відповідні здібності.Умови зберіганняПри кімнатній температуріУмови відпустки з аптекЗа рецептомВідео на цю тему
Быстрый заказ
Склад, форма випуску та упаковкаПігулки - 1 таб. Діюча речовина: 300 мг алопуринолу в кожній таблетці; допоміжні речовини: магнію стеарат 3 мг, кремнію діоксид колоїдний безводний 3 мг, желатин 12 мг, карбоксиметилкрохмаль натрію (тип А) 20 мг, целюлоза мікрокристалічна 52 мг. По 30 таблеток у флаконі з коричневого скла з ПЕ кришкою з контролем першого розтину та амортизатором гармошкою. 1 флакон у картонній пачці разом із інструкцією з медичного застосування.Опис лікарської формиКруглі плоскі пігулки білого або сірувато-білого кольору, з фаскою, з ризиком на одній та з гравіюванням Е 352 з іншого боку, без або майже без запаху. За допомогою ризику таблетки можна розділити на дві однакові дози.Фармакотерапевтична групаПротиподагричний засіб – ксантиноксидази інгібітор.ФармакокінетикаВсмоктування Алопуринол активний при пероральному застосуванні. Він швидко всмоктується із верхніх відділів шлунково-кишкового тракту. За даними фармакокінетичних досліджень, алопуринол визначається в крові вже через 30-60 хвилин після прийому. Біодоступність алопуринолу варіює від 67% до 90%. Максимальна концентрація препарату в плазмі зазвичай реєструється приблизно через 1,5 години після перорального прийому. Потім концентрація алопуринолу швидко знижується. Через 6 годин після прийому в плазмі визначається лише слідова концентрація препарату. Максимальна концентрація активного метаболіту - оксипуринола зазвичай реєструється через 3-5 годин після перорального прийому алопуринолу. Рівень оксипуринолу в плазмі знижується значно повільніше. Розподіл Алопуринол майже не зв'язується з білками плазми, тому зміни рівня зв'язування з білками не повинні значно впливати на кліренс препарату. Об'єм розподілу алопуринолу, що здається, становить приблизно 1,6 літра/кг, що говорить про досить виражене поглинання препарату тканинами. Вміст алопуринолу в різних тканинах людини не вивчений, проте дуже ймовірно, що алопуринол і оксипуринол у максимальній концентрації накопичуються в печінці та слизовій оболонці кишечника, де реєструється висока активність ксантиноксидази. Біотрансформація Під дією ксантиноксидази та альдегідоксидази алопуринол метаболізується з утворенням оксипуринолу. Оксипуринол пригнічує активність ксантиноксидази. Проте, оксипуринол - менш потужний інгібітор ксантиноксидази, проти аллопуринолом, проте його період напіввиведення значно більше. Завдяки цим властивостям після прийому разової добової дози алопуринолу ефективне пригнічення активності ксантиноксидази підтримується протягом 24 годин. У хворих із нормальною функцією нирок вміст оксипуринолу у плазмі крові повільно збільшується аж до досягнення рівноважної концентрації. Після прийому алопуринолу в дозі 300 мг на добу, концентрація алопуринолу в плазмі крові, як правило, становить 5-10 мг/л. До інших метаболітів алопуринолу відносяться алопуринол-рибозид і оксипуринол-7-рибозид. Виведення Приблизно 20% прийнятого per os алопуринолу виводиться з калом у незміненому вигляді. Близько 10% добової дози екскретуються клубочковим апаратом нирки як незміненого аллопуринола. Ще 70% добової дози алопуринолу виводиться із сечею у формі оксипуринолу. Оксипуринол виводиться нирками у незміненому вигляді, однак у зв'язку з канальцевою реабсорбцією він має тривалий період напіввиведення. Період напіввиведення алопуринолу становить 1-2 години, тоді як період напіввиведення оксипуринолу варіює від 13 до 30 годин. Такі значні відмінності, ймовірно, пов'язані з відмінностями у структурі досліджень та/або кліренсі креатиніну у пацієнтів. Пацієнти з порушеною функцією нирок У хворих з порушеною функцією нирок виведення алопуринолу та оксипуринолу може значно сповільнюватися, що при тривалій терапії призводить до зростання концентрації цих сполук у плазмі крові. У пацієнтів з порушеною функцією нирок та кліренсом креатиніну 10-20 мл/хв після тривалої терапії алопуринолом у дозі 300 мг на добу концентрація оксипуринолу в плазмі досягала орієнтовно 30 мг/л. Така концентрація оксипуринолу може визначатися у пацієнтів з нормальною функцією нирок на фоні терапії алопуринолом у дозі 600 мг на добу. Отже, при лікуванні пацієнтів із порушенням функції нирок дозу алопуринолу необхідно знижувати. Літні пацієнти У пацієнтів похилого віку значні зміни фармакокінетичних властивостей алопуринолу малоймовірні. Виняток становлять пацієнти із супутньою патологією нирок.ФармакодинамікаАлопуринол є структурним аналогом гіпоксантину. Алопуринол, а також його основний активний метаболіт - оксипуринол, що інгібують ксантиноксидазу - фермент, що забезпечує перетворення гіпоксантину на ксантин, та ксантину на сечову кислоту. Алопуринол зменшує концентрацію сечової кислоти як у сироватці, так і в сечі. Тим самим він запобігає відкладенню кристалів сечової кислоти в тканинах та (або) сприяє їх розчиненню. Крім придушення катаболізму пуринів у деяких (але не у всіх) пацієнтів з гіперурикемією, велика кількість ксантину та гіпоксантину стає доступною для повторного утворення пуринових основ, що призводить до пригнічення біосинтезу пуринів de novo за механізмом зворотного зв'язку, що опосередковано пригніченням ферменту гіпоксантин-гуанін. -трансферази.Інші метаболіти алопуринолу - алопуринол-рибозид та оксипуринол-7 рибозид.Показання до застосуванняПригнічення утворення сечової кислоти та її солей при підтвердженому накопиченні цих сполук (наприклад, подагра, шкірні тофуси, нефролітіаз) або передбачуваному клінічному ризику їх накопичення (наприклад, лікування злоякісних новоутворень може ускладнюватися розвитком гострої сечокислої нефропатії). До основних клінічних станів, які можуть супроводжуватися накопиченням сечової кислоти та її солей, відносяться: ідіопатична подагра; сечокам'яна хвороба (утворення конкрементів із сечової кислоти); гостра сечокисла нефропатія; пухлинні захворювання та мієлопроліферативний синдром з високою швидкістю оновлення клітинної популяції, коли гіперурикемія виникає спонтанно або після проведення цитотоксичної терапії; певні ферментативні порушення, що супроводжуються гіперпродукцією солей сечової кислоти, наприклад, знижена активність гіпоксантин-гуанін- фосфорибозилтрансферази (включаючи синдром Льоша-Найхана), знижена активність глюкозо-6-фосфатази (включаючи глікогенози -амідо-трансферази, знижена активність аденін-фосфорибозилтрансферази Лікування сечокам'яної хвороби, що супроводжується утворенням 2,8-дигідроксиаденінових (2,8-ДГА) конкрементів у зв'язку зі зниженою активністю аденін-фосфорибозилтрансферази. Профілактика та лікування сечокам'яної хвороби, що супроводжується утворенням змішаних кальцієво-оксалатних конкрементів на тлі гіперурікозурії, коли дієта та підвищене споживання рідини були безуспішними.Протипоказання до застосуванняГіперчутливість до алопуринолу або будь-якої з допоміжних речовин, що входять до складу препарату. Печінкова недостатність, хронічна ниркова недостатність (стадія азотемії), первинний гемохроматоз, безсимптомна гіперурикемія, гострий напад подагри, дитячий вік до 3-х років (з урахуванням твердої лікарської форми) Вагітність, період грудного вигодовування. Пацієнти з рідкісними спадковими захворюваннями, такими як непереносимість галактози, дефіцит лактази або глюкозо-галактозною мальабсорбцією, не повинні приймати препарат (до складу препарату входить лактози моногідрат). З обережністю: Порушення функції печінки, гіпотиреоз, цукровий діабет, артеріальна гіпертензія, одночасний прийом інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту (АПФ) або діуретиків, дитячий вік (до 15 років призначають тільки під час цитостатичної терапії лейкозів та ін. злоякісних захворювань; літній вік.Вагітність та лактаціяВагітність В даний час даних з безпеки терапії алопуринолом у період вагітності недостатньо, хоча цей препарат широко застосовувався протягом довгих ліг без явних несприятливих наслідків. Вагітним жінкам не слід приймати таблетки Алопуринол-ЕГІС, за винятком тих випадків, коли не існує менш небезпечного альтернативного лікування та захворювання становить більший ризик для матері та плода, ніж прийом препарату. Період грудного вигодовування Згідно з наявними повідомленнями, алопуринол та оксипуринол виділяються з грудним молоком. У жінок, які приймають алопуринол у дозі 300 мг/добу, концентрація алопуринолу та оксипуринолу у грудному молоці досягала, відповідно, 1,4 мг/л та 53,7 мг/л. Проте, відомостей про вплив алопуринолу та його метаболітів на немовлят, які перебувають на грудному вигодовуванні, відсутні. Таким чином, препарат Алопуринол-ЕГІС таблетки не рекомендується в період грудного вигодовування.Побічна діяВідсутні сучасні клінічні дані визначення частоти розвитку побічних ефектів. Їх частота може варіювати в залежності від дози та від того, чи призначався препарат як монотерапія або у комбінації з іншими препаратами. Класифікація частоти розвитку побічних ефектів заснована на приблизній оцінці, більшість побічних ефектів відсутні дані визначення частоти їх розвитку. Класифікація небажаних реакцій залежно від частоти народження виглядає наступним чином: дуже часті (≥1/10), часті (від ≥1/100 до Небажані реакції, пов'язані з терапією алопуринолом, що спостерігаються в постреєстраційному періоді, зустрічаються рідко або дуже рідко. У загальній популяції пацієнтів здебільшого мають легкий характер. Частота розвитку небажаних явищ збільшується при порушеннях функції нирок та (або) печінки. Інфекції та паразитарні захворювання: дуже рідкісні: фурункульоз. Порушення з боку системи крові та лімфатичної системи: дуже рідкісні: агранулоцитоз, апластична анемія, тромбоцитопенія, гранулоцитоз, лейкопенія, лейкоцитоз, еозинофілія та аплазія, що стосується лише еритроцитів; Дуже рідко надходили повідомлення про тромбоцитопенію, агранулоцитоз і апластичні анемії, особливо у осіб з порушеннями функції нирок та/або печінки, що наголошує на необхідності прояву особливої ​​обережності у цих груп пацієнтів. Порушення з боку імунної системи: нечасті: реакції гіперчутливості; рідкісні: важкі реакції гіперчутливості, включаючи шкірні реакції з відшаруванням епідермісу, лихоманкою, лімфаденопатією, артралгією та (або) еозинофілією (у тому числі синдром Стівенса-Джонсона та токсичний епідермальний некроліз) (див. розділ "Порушення з боку шкіри та підшкірних) . Супутній васкуліт або реакції з боку тканини можуть мати різні прояви, включаючи гепатит, ураження нирок, гострий холангіт, ксантинові конкременти і, в окремих випадках, судоми. Крім того, дуже рідко спостерігався розвиток анафілактичного шоку. При розвитку тяжких небажаних реакцій терапію алопуринолом необхідно негайно припинити та не відновлювати.При відстроченій мультиорганній гіперчутливості (відомій як синдром лікарської гіперчутливості /DRESS/) можуть розвиватися наступні симптоми в різних комбінаціях: лихоманка, шкірний висип, васкуліт, лімфаденопатія, псевдолімфома, артралгія, лейкопенія, еозинофілія, гепато-спіно зникають жовчних проток (руйнування або зникнення внутрішньопечінкових жовчних проток). При розвитку таких реакцій у будь-який період лікування Алопуринол-ЕГИС слід негайно скасувати і ніколи не відновлювати. Генералізовані реакції гіперчутливості розвивалися у хворих з порушеною функцією нирок та (або) печінки. Такі випадки іноді мали летальний кінець; дуже рідкісні: ангіоімунобластна лімфаденопатія.Ангіоімунобластну лімфаденопатію дуже рідко діагностували після біопсії лімфовузлів з приводу генералізованої лімфаденопатії. Ангіоімунобластна лімфаденопатія носить оборотний характер і регресує після припинення терапії алопуринолом. Порушення з боку обміну речовин та харчування: дуже рідкісні: цукровий діабет, гіперліпідемія. Порушення психіки: дуже рідкісні: депресія. Порушення з боку нервової системи: дуже рідкісні: кома, параліч, атаксія, нейропатія, парестезія, сонливість, головний біль, спотворення смакових відчуттів. Порушення органу зору: дуже рідкісні: катаракта, порушення зору, макулярні зміни. Порушення з боку органу слуху та лабіринтні розлади: дуже рідкісні: запаморочення (вертиго). Порушення серця: дуже рідкісні: стенокардія, брадикардія. Порушення з боку судин: дуже рідкісні: підвищення артеріального тиску. Порушення з боку шлунково-кишкового тракту: нечасті: блювання, нудота, діарея. ; дуже рідкісні: рецидивні кривава блювота, стеаторея, стоматит, зміни частоти дефекації; Частота невідома: біль у животі. Порушення з боку печінки та жовчовивідних шляхів: нечасті: безсимптомне збільшення концентрації печінкових ферментів (підвищений рівень лужної фосфатази та трансаміназ у сироватці крові); рідкісні: гепатит (включаючи некротичну та гранулематозну форми). Порушення функції печінки можуть розвиватися без явних ознак генералізованої гіперчутливості Порушення з боку шкіри та підшкірних тканин: часті: висипання; рідкісні: тяжкі реакції з боку шкіри: синдром Стівенса-Джонсона (ССД) та токсичний епідермальний некроліз (ТЕН), дуже рідкісні: ангіоневротичний набряк, локальний медикаментозний висип, алопеція, знебарвлення волосся. У пацієнтів, які приймають алопуринол, найбільш поширені небажані реакції з боку шкіри. З огляду на терапії препаратом ці реакції можуть розвиватися у час. Шкірні реакції можуть проявлятися свербінням, макулопапульозними та лускатими висипаннями. В інших випадках може розвинутись пурпура. У поодиноких випадках спостерігається ексфоліативне ураження шкіри (ССД/ТЕН). При розвитку подібних реакцій терапію алопуринолом необхідно негайно припинити. Якщо реакція з боку шкіри має легкий характер, то після зникнення цих змін можна відновити прийом алопуринолу в меншій дозі (наприклад, 50 мг на добу). Згодом дозу можна поступово збільшити. При рецидивуванні шкірних реакцій терапію алопуринолом потрібно припинити і більше не відновлювати,оскільки подальший прийом препарату може призвести до розвитку тяжких реакцій гіперчутливості. Згідно з наявними відомостями, на фоні терапії алопуринолом ангіоневротичний набряк розвивався ізольовано, а також у поєднанні із симптомами генералізованої реакції гіперчутливості. Порушення з боку скелетно-м'язової та сполучної тканини: дуже рідкісні: міалгія. Порушення з боку нічок та сечовивідних шляхів: дуже рідкісні: гематурія, ниркова недостатність, уремія, частота невідома: сечокам'яна хвороба. Порушення з боку репродуктивної системи та молочної залози: дуже рідкісні: чоловіче безпліддя, еректильна дисфункція, гінекомастія. Загальні розлади та порушення у місці введення препарату: дуже рідкісні: набряк, загальне нездужання, загальна слабкість, лихоманка. Згідно з наявними відомостями, на тлі терапії алопуринолом лихоманка розвивалася як ізольовано, так і у поєднанні із симптомами генералізованої реакції гіперчутливості. Повідомлення про можливі побічні реакції У разі виникнення побічних реакцій, у тому числі не зазначених у цій інструкції, слід припинити застосування лікарського засобу. У післяреєстраційному періоді важлива будь-яка інформація про можливі побічні реакції, оскільки ці повідомлення допомагають постійно відстежувати безпеку препарату. Співробітники сфери охорони здоров'я зобов'язані повідомляти про будь-які підозри на побічні реакції до органів місцевого фармаконагляду.Взаємодія з лікарськими засобами6-меркаптопурин та азатіоприн Азатіоприн метаболізується з утворенням 6-меркаптопурину, який інактивується ферментом ксантиноксидазою. У випадках, коли терапія 6-меркаптопурином або азатіоприном поєднується з алопуринолом, пацієнтам слід призначати лише одну чверть від звичайної дози 6-меркаптопурину або азатіоприну, оскільки пригнічення активності ксантиноксидази збільшує тривалість дії цих сполук. Відарабін (аденіна арабінозід) У присутності алопуринолу період напіввиведення відарабіну збільшується. При одночасному застосуванні цих препаратів необхідно дотримуватись особливої ​​настороженості щодо посилених токсичних ефектів терапії. Саліцилати та урикозуричні засоби Основним активним метаболітом алопуринолу є оксипуринол, який виводиться нирками аналогічно до солей сечової кислоти. Отже, лікарські препарати з урикозуричною активністю, такі як пробенецид або високі дози саліцилатів, можуть посилювати виведення оксипуринолу. У свою чергу посилене виведення оксипуринолу супроводжується зменшенням терапевтичної активності аллопуринолу, проте значущість цього виду взаємодії необхідно оцінювати індивідуально в кожному випадку. Хлорпропамід При одночасному застосуванні алопуринолу та хлорпропаміду у пацієнтів з порушеною функцією нирок збільшується ризик розвитку тривалої гіпоглікемії, оскільки на етапі канальцевої екскреції алопуринол та хлорпропамід конкурують між собою. Антикоагулянти похідні кумарину При одночасному застосуванні з алопуринолом спостерігалося посилення ефектів варфарину та інших антикоагулянтів похідних кумарину. У зв'язку з цим необхідно ретельно контролювати стан пацієнтів, які отримують супутню терапію цими препаратами. Фенітоїн Алопуринол здатний пригнічувати окиснення фенітоїну в печінці, проте клінічна значимість цієї взаємодії не встановлена. Теофілін Відомо, що алопуринол пригнічує метаболізм теофіліну. Подібну взаємодію можна пояснити участю ксантиноксидази у процесі біотрансформації теофіліну в організмі людини. Концентрацію теофіліну в сироватці крові необхідно контролювати на початку супутньої терапії алопуринолом, а також зі збільшенням дози останнього. Ампіцилін та амоксицилін У пацієнтів, які одночасно отримували ампіцилін або амоксицилін та алопуринол, реєструвалася підвищена частота розвитку реакцій з боку шкіри, порівняно з пацієнтами, які не отримували подібну супутню терапію. Причину цього виду лікарської взаємодії не встановлено. Тим не менш, пацієнтам, які отримують алопуринол, замість ампіциліну та амоксициліну рекомендується призначати інші антибактеріальні препарати. Цитотоксичні лікарські засоби (циклофосфамід, доксорубіцин, блеоміцин, прокарбазин, мехлоретамін) У пацієнтів, які страждають на пухлинні захворювання (крім лейкозів) і отримують алопуринол, спостерігалося посилене пригнічення діяльності кісткового мозку циклофосфамідом та іншими цитотоксичними препаратами. Проте, згідно з результатами контрольованих досліджень, у яких взяли участь пацієнти, які отримують циклофосфамід, доксорубіцин, блеоміцин, прокарбазин та (або) мехлоретамін (хлорметину гідрохлорид), супутня терапія алопуринолом не посилювала токсичний вплив цих цитотоксичних препаратів. Циклоспорин Згідно з деякими повідомленнями, концентрація циклоспорину в плазмі може збільшуватися на тлі супутньої терапії алопуринолом. При одночасному застосуванні цих препаратів необхідно враховувати можливість посилення токсичності циклоспорину. Діданозин У здорових добровольців та ВІЛ-інфікованих пацієнтів, які отримують диданозин, на фоні супутньої терапії алопуринолом (300 мг на добу) спостерігалося збільшення Сmах (максимальна концентрація препарату в плазмі крові) та AUC (площа під кривою концентрація-час) диданозину приблизно вдвічі. Період напіввиведення диданозину у своїй не змінювався. Як правило, одночасне застосування цих лікарських засобів не рекомендується. Якщо супутня терапія неминуча, може знадобитися зниження дози диданозину та ретельне спостереження за станом пацієнта. Інгібітори АПФ Одночасне застосування іАПФ з алопуринолом супроводжується підвищеним ризиком розвитку лейкопенії, таким чином ці препарати слід комбінувати з обережністю. Тіазидні діуретики Одночасне застосування тіазидних діуретиків, у тому числі гідрохлортіазид, може підвищити ризик розвитку побічних ефектів гіперчутливості, пов'язаних з алопуринолом, особливо у пацієнтів з порушеннями функції нирок.Спосіб застосування та дозиВсередину. Препарат слід приймати один раз на день після їди, запиваючи великою кількістю води. Якщо добова доза перевищує 300 мг або спостерігаються симптоми непереносимості з боку шлунково-кишкового тракту, дозу необхідно ділити на кілька прийомів. Дорослі пацієнти Для того, щоб зменшити ризик розвитку побічних ефектів, рекомендується використовувати алопуринол у початковій дозі 100 мг один раз на день. Якщо цієї дози недостатньо для того, щоб належним чином знизити концентрацію сечової кислоти в сироватці крові, то добову дозу можна поступово збільшувати до досягнення бажаного ефекту. Слід виявляти особливу обережність у разі порушення функції нирок. При підвищенні дози алопуринолу кожні 1-3 тижні необхідно визначати концентрацію сечової кислоти у сироватці крові. При доборі дози препарату рекомендується використовувати такі режими дозування (залежно від вибраного режиму дозування рекомендуються таблетки 100 мг або 300 мг). Рекомендована доза препарату становить: 100-200 мг на добу при легкому перебігу захворювання; 300-600 мг на добу при середньотяжкому перебігу; 700-900 мг на добу при тяжкому перебігу. Якщо при розрахунку дози виходити з маси тіла пацієнта, то доза алопуринолу повинна становити від 2 до 10 мг/кг/добу. Діти та підлітки віком до 15 років Рекомендована доза для дітей від 3 до 10 років: 5-10 мг/кг/добу. Для низьких доз використовують таблетки 100 мг, які за допомогою ризику можна розділити на дві однакові дози по 50 мг. Рекомендована доза для дітей віком від 10 до 15 років 10-20 мг/кг/добу. Добова доза не повинна перевищувати 400 мг. Алопуринол рідко застосовується для дитячої терапії. Виняток становлять злоякісні онкологічні захворювання (особливо лейкози) та деякі ферментативні порушення (наприклад, синдром Льоша-Найхана). Літні пацієнти Оскільки спеціальні дані щодо застосування алопуринолу у популяції людей похилого віку відсутні, для лікування таких пацієнтів слід використовувати препарат у мінімальній дозі, що забезпечує достатнє зниження концентрації сечової кислоти у сироватці крові. Особливу увагу необхідно приділити рекомендаціям щодо добору дози препарату для пацієнтів з порушеною функцією нирок. Порушення функції нирок Оскільки алопуринол та його метаболіти виводяться з організму нирками, порушення функції нирок може призводити до затримки препарату та його метаболітів в організмі з подальшим подовженням періоду напіввиведення цих сполук із плазми крові. При тяжкій нирковій недостатності рекомендується застосовувати алопуринол у дозі нижче 100 мг на добу або використовувати разові дози по 100 мг з інтервалом більше одного дня. Якщо умови дозволяють контролювати концентрацію оксипуринолу в плазмі крові, то дозу алопуринолу слід підібрати таким чином, щоб рівень оксипуринолу в плазмі був нижчий за 100 мкмоль/л (15,2 мг/л). Алопуринол та його похідні видаляються з організму за допомогою гемодіалізу. Якщо сеанси гемодіалізу проводяться 2-3 рази на тиждень, то доцільно визначити необхідність переходу на альтернативний режим терапії – прийом 300-400 мг алопуринолу відразу після завершення сеансу гемодіалізу (між сеансами гемодіалізу препарат не приймається). У пацієнтів з порушеннями функції нирок комбінування алопуринолу з тіазидними діуретиками слід проводити з винятковою обережністю. Алопуринол слід призначати у найнижчих ефективних дозах при ретельному моніторуванні функції нирок. Порушення функції печінки При порушеній функції печінки дозу препарату слід зменшити. На ранньому етапі лікування рекомендується здійснювати моніторинг лабораторних показників функції печінки. Стани, що супроводжуються посиленням обміну солей сечової кислоти (наприклад, пухлинні захворювання, синдром Льоша-Найхана) Перед початком терапії цитотоксичними препаратами рекомендується корекцію існуючої гіперурикемії та (або) гіперурикозурії за допомогою алопуринолу. Велике значення має адекватна гідратація, що сприяє підтримці оптимального діурезу, а також олужнення сечі, завдяки якому збільшується розчинність сечової кислоти та її солей. Доза алопуринолу повинна бути близькою до нижньої межі рекомендованого діапазону доз. Якщо порушення функції нирок обумовлено розвитком гострої сечокислої нефропатії або іншої ниркової патології, лікування слід продовжувати відповідно до рекомендацій, представлених у розділі "Порушення функції нирок". Описані заходи можуть зменшити ризик накопичення ксантину та сечової кислоти, що ускладнює перебіг хвороби. Рекомендації щодо моніторингу Для корекції дози препарату необхідно з оптимальними інтервалами оцінювати концентрацію солей сечової кислоти у сироватці крові, а також рівень сечової кислоти та уратів сечі.ПередозуванняСимптоми: нудота, блювання, діарея та запаморочення. Тяжке передозування алопуринолу може призвести до значного пригнічення активності ксантиноксидази. Сам собою цей ефект не повинен супроводжуватися небажаними реакціями. Виняток становить вплив на супутню терапію, особливо на лікування 6-меркаптопурином та (або) азатіоприном. Лікування: Специфічний антидот алопуринолу невідомий. Адекватна гідратація, що підтримує оптимальний діурез, сприяє виведенню алопуринолу та його похідних із сечею. За наявності клінічних показань виконується гемодіаліз.Запобіжні заходи та особливі вказівкиСиндром лікарської гіперчутливості, ССД та ТЕН На фоні застосування алопуринолу надходили повідомлення про розвиток загрозливих для життя реакцій з боку шкіри, такі як синдром Стівенса-Джонсона і токсичний епідермальний некроліз (ССД/ТЕН). Пацієнтів слід інформувати про симптоми цих реакцій (прогресуючий шкірний висип, часто з бульбашками та ураженням слизових) і ретельно моніторувати їх розвиток. Найчастіше ССД/ТЕН розвиваються на перших тижнях прийому препарату. За наявності ознак та симптомів ССД/ТЕН препарат Алопуринол-ЕГІС слід негайно відмінити та більше не призначати! Маніфестація реакцій гіперчутливості до алопуринолу може бути різною, включаючи макулопапульозну екзантему, синдром лікарської гіперчутливості (DRESS) та ССД/ТЕН. Ці реакції є клінічним діагнозом і їх клінічні прояви є основою для прийняття відповідних рішень. Терапію препаратом Алопуринол-ЕГІС слід негайно припинити при появі висипу на шкірі або інших проявів реакції гіперчутливості. Не можна відновлювати терапію у пацієнтів із синдромом гіперчутливості та ССД/ТЕН. Кортикостероїди можуть застосовуватись для лікування шкірних реакцій при гіперчутливості. Хронічне порушення функції нирок Пацієнти з хронічним порушенням функції нирок мають більший ризик розвитку реакцій гіперчутливості, пов'язаних з алопуринолом, у тому числі ССД/ТЕН. Алель HLA-B*5801 Було встановлено, що присутність алелю HLA-B*5801 пов'язана з розвитком синдрому гіперчутливості до алопуринолу та ССД/ТЕН. Частота присутності алеля HLA- В * 5801 різна в різних етнічних групах і може досягати 20% у популяції китайців Хань, близько 12% у корейців та 1-2% у японців та європейців. Застосування генотипування прийняття рішень про терапії аллопуринолом не досліджувалося. Якщо відомо, що пацієнт є носієм алелю HLA-B*5801, то алопуринол слід призначати лише, якщо користь лікування перевершує ризик. Слід дуже уважно стежити за розвитком синдрому гіперчутливості та ССД/ТЕН. Пацієнт повинен бути проінфоримований про необхідність негайного скасування лікування при першій появі таких симптомів. Порушення функції печінки та нирок При лікуванні пацієнтів з порушеною функцією нирок або печінки дозу алопуринолу необхідно знизити. У пацієнтів, які отримують лікування артеріальною гіпертензією або серцевою недостатністю (наприклад, пацієнти, які приймають діуретики або інгібітори АПФ), може спостерігатися супутнє порушення функції нирок, тому алопуринол у цій групі пацієнтів слід використовувати з обережністю. Безсимптомна гіперурикемія сама по собі не є показанням до застосування алопуринолу. У таких випадках поліпшення стану пацієнтів може бути досягнуто завдяки змінам дієти та споживанню рідини поряд з усуненням основної причини гіперурикемії. Гострий напад подагри. Алопуринол не слід застосовувати до повного усунення гострого нападу подагри, оскільки цим можна спровокувати додаткове загострення захворювання. Аналогічно терапії урикозуричними засобами, початок лікування алопуринолом може спровокувати гострий напад подагри. Щоб уникнути цього ускладнення, рекомендується проводити профілактичну терапію нестероїдними протизапальними препаратами або колхіцином протягом щонайменше одного місяця до призначення алопуринолу. Детальні відомості про рекомендовані дози, застереження та запобіжні заходи можна знайти у відповідній літературі. Якщо гострий напад подагри розвивається на тлі терапії алопуринолом, то прийом препарату слід продовжити в тій же дозі, а для лікування нападу необхідно призначити нестероїдний протизапальний засіб. Відкладення ксантину У випадках, коли утворення сечової кислоти значно посилено (наприклад, злоякісна пухлинна патологія та відповідна протипухлинна терапія, синдром Льоша-Найхана), абсолютна концентрація ксантину в сечі в поодиноких випадках може істотно збільшитися, що сприяє відкладенню ксантину в тканинах сечових пут. Імовірність відкладення ксантину в тканинах можна звести до мінімуму завдяки адекватній гідратації, що забезпечує оптимальне розведення сечі. Вклинення конкрементів із сечової кислоти Адекватна терапія алопуринолом може призводити до розчинення великих конкрементів з сечової кислоти, що знаходяться в ниркових баліях, однак, ймовірність вклинення цих конкрементів в сечоводи невелика. Гемохроматоз Основний ефект алопуринолу при лікуванні подагри полягає у придушенні активності ферменту ксантиноксидази. Ксантиноксидаза може брати участь у зменшенні вмісту та виведенні заліза, що депонується у печінці. Дослідження, що демонструють безпеку терапії алопуринолом у популяції хворих на гемохроматоз, відсутні. Пацієнтам з гемохроматозом, а також їхнім кровним родичам алопуринол слід призначати з обережністю. Лактоза Кожна 100 мг таблетка Алопуринол-ЕГИС містить 50 мг лактози. Отже, цей препарат не повинні приймати пацієнти з рідкісною спадковою непереносимістю галактози, недостатністю лактази та синдромом мальабсорбції глюкози та галактози. Вплив на здатність до керування автотранспортом та управління механізмами На тлі терапії алопуринолом спостерігався розвиток таких небажаних реакцій, як сонливість, запаморочення (вертиго) та атаксія. Ці небажані явища можуть вплинути на здатність до керування автотранспортом та управління механізмами. Пацієнти, які приймають препарат Алопуринол-ЕГИС таблетки, не повинні керувати транспортними засобами та механізмами доти, доки вони не будуть впевнені в тому, що алопуринол не надає несприятливого впливу на відповідні здібності.Умови зберіганняПри кімнатній температуріУмови відпустки з аптекЗа рецептомВідео на цю тему
Быстрый заказ
Склад, форма випуску та упаковкаПігулки - 1 таб. активні речовини: алопуринол – 300 мг; допоміжні речовини: лактози моногідрат (цукор молочний) – 49 мг, целюлоза мікрокристалічна – 20 мг, карбоксиметилкрохмаль натрію (примогель) – 20 мг, желатин харчовий – 5 мг, магнію стеарат – 4 мг, кремнію діоксид колоїдний (аеро). 10 шт. - упаковки осередкові контурні (3, 5) - пачки картонні. 30 шт. - банки темного скла (1); - пачки картонні. 50 шт. - банки темного скла (1); - пачки картонні.Опис лікарської формиТаблетки білого або майже білого, круглі, плоскоциліндричні, з фаскою та ризиком.Фармакотерапевтична групаПротиподагричний засіб, ксантиноксидази, інгібітор.ФармакокінетикаПісля прийому внутрішньо майже повністю (на 90%) абсорбується із ШКТ. Метаболізується з утворенням аллоксантину, який зберігає здатність досить довго пригнічувати ксантиноксидазу. Cmax алопуринолу у плазмі крові досягається в середньому через 1.5 год, аллоксантину – через 4.5 год після одноразового прийому. T1/2 алопуринолу становить 1-2 год, аллоксантина - близько 15 год. Близько 20% прийнятої дози виводиться через кишечник, решта - нирками.ФармакодинамікаЗасіб, що порушує синтез сечової кислоти. Є структурним аналогом гіпоксантину. Інгібує фермент ксантиноксидазу, який бере участь у перетворенні гіпоксантину на ксантин та ксантину на сечову кислоту. Цим обумовлено зменшення концентрації сечової кислоти та її солей у рідких середовищах організму та сечі, що сприяє розчиненню наявних уратних відкладень та запобігає їх утворенню у тканинах та нирках. При прийомі алопуринолу підвищується виділення із сечею гіпоксантину та ксантину.Показання до застосуванняЛікування та профілактика подагри та гіперурикемії різного генезу (в т.ч. у поєднанні з нефролітіазом, нирковою недостатністю, уратною нефропатією). Рецидивні змішані оксалатно-кальцієві ниркові камені за наявності гіперурікозурії. Підвищена освіта уратів внаслідок ферментних порушень. Профілактика гострої нефропатії при цитостатичній та променевій терапії пухлин та лейкозів, а також при повному лікувальному голодуванні.Протипоказання до застосуванняВиражені порушення функції печінки та/або нирок, вагітність, лактація, підвищена чутливість до алопуринолу.Вагітність та лактаціяПротипоказаний до застосування при вагітності та в період лактації (грудного вигодовування). У дітей застосовують лише при злоякісних новоутвореннях (особливо лейкозах), а також при деяких ферментних порушеннях (синдром Льоша-Ніхена). Режим дозування встановлюється індивідуально, під контролем концентрації уратів та сечової кислоти в крові та сечі: дітям віком до 15 років – 10-20 мг/кг/добу або 100-400 мг/добу.Побічна діяЗ боку серцево-судинної системи: у поодиноких випадках – артеріальна гіпертензія, брадикардія. З боку травної системи: можливі диспептичні явища (в т.ч. нудота, блювання), діарея, підвищення транзиторної активності трансаміназ у сироватці крові; рідко – гепатит; у поодиноких випадках - стоматит, порушення функції печінки (минуще підвищення активності трансаміназ і ЛФ), стеаторея. З боку ЦНС та периферичної нервової системи: у поодиноких випадках – слабкість, підвищена стомлюваність, головний біль, запаморочення, атаксія, сонливість, депресія, кома, парези, парестезії, судоми, невропатії, порушення зору, катаракта, зміни сосочка зорового нерва, порушення смакових відчуттів. З боку системи кровотворення: в окремих випадках – тромбоцитопенія, агранулоцитоз та апластична анемія, лейкопенія (найбільш ймовірні у хворих з порушеннями функції нирок). З боку сечовидільної системи: рідко – інтерстиціальний нефрит; у поодиноких випадках – набряки, уремія, гематурія. З боку ендокринної системи: у поодиноких випадках – безпліддя, імпотенція, гінекомастія, цукровий діабет. З боку обміну речовин: у поодиноких випадках – гіперліпідемія. Алергічні реакції: шкірний висип, гіперемія, свербіж; в окремих випадках – ангіоімунобластна лімфаденопатія, артралгія, підвищення температури, еозинофілія, лихоманка, синдром Стівенса-Джонсона, синдром Лайєлла. Дерматологічні реакції: у поодиноких випадках – фурункульоз, алопеція, знебарвлення волосся.Взаємодія з лікарськими засобамиПри одночасному застосуванні алопуринол посилює дію кумаринових антикоагулянтів, аденіну арабінозиду, а також гіпоглікемічних препаратів (особливо у разі порушення функції нирок). Урикозуричні засоби та саліцилати у високих дозах знижують активність алопуринолу. При одночасному застосуванні алопуринолу та цитостатиків частіше проявляється мієлотоксична дія, ніж при роздільному застосуванні. При одночасному застосуванні алопуринолу та азатіоприну або меркаптопурину спостерігається кумуляція останніх в організмі, т.к. у зв'язку з інгібуванням алопуринолом активності ксантиноксидази, необхідної для біотрансформації лікарських засобів, уповільнюється їхній метаболізм та елімінація.Спосіб застосування та дозиВстановлюють індивідуально, під контролем концентрації уратів та сечової кислоти в крові та сечі. Дорослим прийому внутрішньо - 100-900 мг/сут, залежно від тяжкості перебігу захворювання. Частота прийому 2-4 рази на добу після їди. Дітям до 15 років - 10-20 мг/кг/сут або 100-400 мг/сут. Максимальні дози: при порушеннях функції нирок (в т.ч. обумовлених уратовою нефропатією) – 100 мг на добу. Збільшення дози можливе в тих випадках, коли на тлі терапії, що проводиться, зберігається підвищена концентрація уратів в крові і сечі.Запобіжні заходи та особливі вказівкиЗ обережністю слід застосовувати алопуринол при порушеннях функції печінки та нирок (в обох випадках необхідне зниження дози), гіпофункції щитовидної залози. У початковий період курсу терапії алопуринолом необхідне систематичне проведення оцінки показників функції печінки. У період лікування алопуринолом добова кількість рідини, що споживається, повинна бути не менше 2 л (під контролем діурезу). На початку курсу лікування подагри може виникнути загострення захворювання. Для профілактики можна застосовувати НПЗЗ або колхіцин (по 0.5 мг 3 рази на добу). Слід враховувати, що при адекватній терапії алопуринолом можливе розчинення великого уратного каміння в нирковій балії і подальше їх потрапляння в сечоводу. Асимптоматична гіперурикемія не є показанням до застосування алопуринолу. У дітей застосовують лише при злоякісних новоутвореннях (особливо лейкозах), а також при деяких ферментних порушеннях (синдром Льоша-Ніхена). Для корекції гіперурикемії у пацієнтів з пухлинними захворюваннями алопуринол рекомендується застосовувати перед початком лікування цитостатиками. У таких випадках слід застосовувати ефективну мінімальну дозу. Крім того, з метою зменшення ризику відкладення ксантинів у сечовивідних шляхах необхідно вжити заходів для підтримки оптимального діурезу та олужнення сечі. При одночасному застосуванні алопуринолу та цитостатиків необхідний більш частий контроль картини периферичної крові. У період прийому алопуринолу не допускається вживання алкоголю. Вплив на здатність до керування автотранспортом та управління механізмами З обережністю застосовувати у пацієнтів, діяльність яких потребує високої концентрації уваги та швидких психомоторних реакцій.Умови зберіганняПри кімнатній температуріУмови відпустки з аптекЗа рецептомВідео на цю тему
Быстрый заказ
Склад, форма випуску та упаковкаПігулки - 1 таб. Алопурінол - 300,0 мг. допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна - 162,0 мг, крохмаль кукурудзяний - 75,0 мг, карбоксиметилкрохмаль натрію - 30,0 мг, повідон-К25 - 24,0 мг, кремнію діоксид колоїдний - 3,0 мг, магнію стеарат 0мг. По 10, 14, 25 або 30 таблеток у контурне осередкове пакування з плівки полівінілхлоридної та фольги алюмінієвої друкованої лакованої. По 10, 20, 30, 40, 50 або 100 таблеток у банки з поліетилентерефталату для лікарських засобів або поліпропіленові для лікарських засобів, закупорені кришками з поліетилену високого тиску з контролем першого розтину, або кришками поліпропіленовими з системою "натиснути- з поліетилену низького тиску з контролем першого розтину. Одну банку або 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 або 10 контурних осередкових упаковок разом з інструкцією по застосуванню поміщають у картонну упаковку (пачку).Опис лікарської формиКруглі плоскоциліндричні пігулки білого або білого з жовтуватим відтінком кольору з ризиком з одного боку та фасками з двох боків.Фармакотерапевтична групаПротиподагричний засіб – ксантиноксидази інгібітор.ФармакокінетикаВсмоктування Алопуринол активний при пероральному застосуванні. Він швидко всмоктується із верхніх відділів шлунково-кишкового тракту. За даними фармакокінетичних досліджень, алопуринол визначається в крові вже через 30-60 хвилин після прийому. Біодоступність алопуринолу варіює від 67% до 90%. Максимальна концентрація препарату в плазмі зазвичай реєструється приблизно через 1,5 години після перорального прийому. Потім концентрація алопуринолу швидко знижується. Через 6 годин після прийому в плазмі визначається лише слідова концентрація препарату. Максимальна концентрація активного метаболіту - оксипуринола зазвичай реєструється через 3-5 годин після перорального прийому алопуринолу. Рівень оксипуринолу в плазмі знижується значно повільніше. Розподіл Алопуринол майже не зв'язується з білками плазми, тому зміни рівня зв'язування з білками не повинні значно впливати на кліренс препарату. Об'єм розподілу алопуринолу, що здається, становить приблизно 1,6 літра/кг, що говорить про досить виражене поглинання препарату тканинами. Вміст алопуринолу в різних тканинах людини не вивчений, проте дуже ймовірно, що алопуринол і оксипуринол у максимальній концентрації накопичуються в печінці та слизовій оболонці кишечника, де реєструється висока активність ксантиноксидази. Біотрансформація Під дією ксантиноксидази та альдегідоксидази алопуринол метаболізується з утворенням оксипуринолу. Оксипуринол пригнічує активність ксантиноксидази. Проте, оксипуринол - менш потужний інгібітор ксантиноксидази, проти аллопуринолом, проте його період напіввиведення значно більше. Завдяки цим властивостям після прийому разової добової дози алопуринолу ефективне пригнічення активності ксантиноксидази підтримується протягом 24 годин. У пацієнтів з нормальною функцією нирок вміст оксипуринолу в плазмі повільно збільшується аж до досягнення рівноважної концентрації. Після прийому алопуринолу в дозі 300 мг на добу, концентрація алопуринолу в плазмі крові, як правило, становить 5-10 мг/л. До інших метаболітів алопуринолу відносяться алопуринол-рибозид і оксипуринол-7-рибозид. Виведення Приблизно 20% прийнятого per os алопуринолу виводиться через кишечник у незміненому вигляді. Близько 10% добової дози екскретуються клубочковим апаратом нирки як незміненого аллопуринола. Ще 70% добової дози алопуринолу виводиться із сечею у формі оксипуринолу. Оксипуринол виводиться нирками у незміненому вигляді, однак у зв'язку з канальцевою реабсорбцією він має тривалий період напіввиведення. Період напіввиведення алопуринолу становить 1-2 години, тоді як період напіввиведення оксипуринолу варіює від 13 до 30 годин. Такі значні відмінності, ймовірно, пов'язані з відмінностями у структурі досліджень та/або кліренсі креатиніну у пацієнтів. Пацієнти з порушеною функцією нирок У пацієнтів з порушеною функцією нирок виведення алопуринолу та оксипуринолу може значно сповільнюватися, що при тривалій терапії призводить до зростання концентрації цих сполук у плазмі крові. У пацієнтів з порушеною функцією нирок та кліренсом креатиніну 10-20 мл/хв після тривалої терапії алопуринолом у дозі 300 мг на добу концентрація оксипуринолу в плазмі досягала орієнтовно 30 мг/л. Така концентрація оксипуринолу може визначатися у пацієнтів з нормальною функцією нирок на фоні терапії алопуринолом у дозі 600 мг на добу. Отже, при лікуванні пацієнтів із порушенням функції нирок дозу алопуринолу необхідно знижувати. Літні пацієнти У пацієнтів похилого віку значні зміни фармакокінетичних властивостей алопуринолу малоймовірні. Виняток становлять пацієнти із супутньою патологією нирок.ФармакодинамікаАлопуринол є структурним аналогом гіпоксантину. Алопуринол, а також його основний активний метаболіт – оксипуринол, пригнічують ксантиноксидазу – фермент, що забезпечує перетворення гіпоксантину на ксантин, та ксантину на сечову кислоту. Алопуринол зменшує концентрацію сечової кислоти у сироватці крові та сечі; таким чином він запобігає відкладенню кристалів сечової кислоти в тканинах та/або сприяє їх розчиненню. Крім придушення катаболізму пуринів у деяких (але не у всіх) пацієнтів з гіперурикемією, велика кількість ксантину та гіпоксантину стає доступною для повторного утворення пуринових основ, що призводить до пригнічення біосинтезу пуринів de novo за механізмом зворотного зв'язку, що опосередковано пригніченням ферменту гіпоксантин-гуанін. -трансферази. Інші метаболіти алопуринолу - алопуринол-рибозид та оксипуринол-7 рибозид.Показання до застосуванняПригнічення утворення сечової кислоти та її солей при підтвердженому накопиченні цих сполук (наприклад, подагра, шкірні тофуси, нефролітіаз) або передбачуваному клінічному ризику їх накопичення (наприклад, лікування злоякісних новоутворень може ускладнюватися розвитком гострої сечокислої нефропатії). До основних клінічних станів, які можуть супроводжуватися накопиченням сечової кислоти та її солей, відносяться: ідіопатична подагра; сечокам'яна хвороба (утворення конкрементів із сечової кислоти); гостра сечокисла нефропатія; пухлинні захворювання та мієлопроліферативний синдром з високою швидкістю оновлення клітинної популяції, коли гіперурикемія виникає спонтанно або після проведення цитотоксичної терапії; певні ферментативні порушення, що супроводжуються гіперпродукцією солей сечової кислоти, наприклад, знижена активність гіпоксантин-гуанін-фосфорибозилтрансферази (включаючи синдром Льоша-Найхана), знижена активність глюкозо-6-фосфатази (включаючи глікогенози -амідо-трансферази, знижена активність аденін-фосфорибозилтрансферази Лікування сечокам'яної хвороби, що супроводжується утворенням 2,8-дигідроксиаденінових (2,8-ДГА) конкрементів у зв'язку зі зниженою активністю аденін-фосфорибозилтрансферази. Профілактика та лікування сечокам'яної хвороби, що супроводжується утворенням змішаних кальцієво-оксалатних конкрементів на тлі гіперурікозурії, коли дієта та підвищене споживання рідини були безуспішними.Протипоказання до застосуванняГіперчутливість до алопуринолу або будь-якої з допоміжних речовин, що входять до складу препарату. Печінкова недостатність, хронічна ниркова недостатність (стадія азотемії), первинний гемохроматоз, безсимптомна гіперурикемія, гострий напад подагри, дитячий вік до 3-х років (з урахуванням твердої лікарської форми) Вагітність, період грудного вигодовування. З обережністю: Порушення функції печінки, гіпотиреоз, цукровий діабет, артеріальна гіпертензія, одночасний прийом інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту (АПФ) або діуретиків, дитячий вік (до 15 років призначають тільки під час цитостатичної терапії лейкозів та ін. злоякісних захворювань; літній вік.Вагітність та лактаціяВ даний час даних щодо безпеки терапії алопуринолом у період вагітності недостатньо, хоча цей препарат широко застосовувався протягом довгих років без явних несприятливих наслідків. Вагітним жінкам не слід приймати таблетки Алопуринол, за винятком тих випадків, коли не існує менш небезпечного альтернативного лікування та захворювання становить більший ризик для матері та плода, ніж прийом препарату. Згідно з наявними повідомленнями, алопуринол та оксипуринол виділяються з грудним молоком. У жінок, які приймають алопуринол у дозі 300 мг/добу, концентрація алопуринолу та оксипуринолу у грудному молоці досягала, відповідно, 1,4 мг/л та 53,7 мг/л. Проте, відомостей про вплив алопуринолу та його метаболітів на немовлят, які перебувають на грудному вигодовуванні, відсутні. Таким чином, препарат Алопуринол таблетки не рекомендується в період грудного вигодовування.Побічна діяВідсутні сучасні клінічні дані визначення частоти розвитку побічних ефектів. Їх частота може варіювати в залежності від дози та від того, чи призначався препарат як монотерапія або у комбінації з іншими препаратами. Класифікація частоти розвитку побічних ефектів заснована на приблизній оцінці, більшість побічних ефектів відсутні дані визначення частоти їх розвитку. Класифікація небажаних реакцій залежно від частоти народження виглядає наступним чином: дуже часті (≥1/10), часті (від ≥1/100 до Небажані реакції, пов'язані з терапією алопуринолом, що спостерігаються в постреєстраційному періоді, зустрічаються рідко або дуже рідко. У загальній популяції пацієнтів, здебільшого, мають легкий характер. Частота розвитку небажаних явищ збільшується при порушеннях функції нирок та (або) печінки. Інфекції та паразитарні захворювання: дуже рідкісні – фурункульоз. Порушення з боку системи крові та лімфатичної системи: дуже рідкісні – агранулоцитоз, апластична анемія, тромбоцитопенія, гранулоцитоз, лейкопенія, лейкоцитоз, еозинофілія та аплазія, що стосується лише еритроцитів. Дуже рідко надходили повідомлення про тромбоцитопенію, агранулоцитоз і апластичні анемії, особливо у осіб з порушеннями функції нирок та/або печінки, що наголошує на необхідності прояву особливої ​​обережності у цих груп пацієнтів. Порушення з боку імунної системи: нечасті – реакції гіперчутливості; рідкісні - тяжкі реакції гіперчутливості, включаючи шкірні реакції з відшаруванням епідермісу, лихоманкою, лімфаденопатією, артралгією та (або) еозинофілією (у тому числі синдром Стівенса-Джонсона та токсичний епідермальний некроліз). Супутній васкуліт або реакції з боку тканини можуть мати різні прояви, включаючи гепатит, ураження нирок, гострий холангіт, ксантинові конкременти і, в окремих випадках, судоми. Крім того, дуже рідко спостерігався розвиток анафілактичного шоку. При розвитку тяжких небажаних реакцій терапію алопуринолом необхідно негайно припинити та не відновлювати.При відстроченій мультиорганній гіперчутливості (відомій як синдром лікарської гіперчутливості /DRESS/) можуть розвиватися такі симптоми в різних комбінаціях: лихоманка, шкірний висип, васкуліт, лімфаденопатія, псевдолімфома, артралгія, лейкопенія, еозинофілія, гепатоспленом проток (руйнування або зникнення внутрішньопечінкових жовчних проток). При розвитку таких реакцій у будь-який період лікування Алопуринол слід негайно скасувати і ніколи не відновлювати. Генералізовані реакції гіперчутливості розвивалися у пацієнтів з порушеною функцією нирок та печінки. Такі випадки іноді мали летальний кінець; дуже рідкісні – ангіоімунобластна лімфаденопатія.псевдолімфома, артралгія, лейкопенія, еозинофілія, гепатоспленомегалія, зміна результатів печінкових функціональних тестів, синдром жовчних проток, що зникають (руйнування або зникнення внутрішньопечінкових жовчних проток). При розвитку таких реакцій у будь-який період лікування Алопуринол слід негайно скасувати і ніколи не відновлювати. Генералізовані реакції гіперчутливості розвивалися у пацієнтів з порушеною функцією нирок та печінки. Такі випадки іноді мали летальний кінець; дуже рідкісні – ангіоімунобластна лімфаденопатія.псевдолімфома, артралгія, лейкопенія, еозинофілія, гепатоспленомегалія, зміна результатів печінкових функціональних тестів, синдром жовчних проток, що зникають (руйнування або зникнення внутрішньопечінкових жовчних проток). При розвитку таких реакцій у будь-який період лікування Алопуринол слід негайно скасувати і ніколи не відновлювати. Генералізовані реакції гіперчутливості розвивалися у пацієнтів з порушеною функцією нирок та печінки. Такі випадки іноді мали летальний кінець; дуже рідкісні – ангіоімунобластна лімфаденопатія.Алопуринол слід негайно відмінити і ніколи не відновлювати. Генералізовані реакції гіперчутливості розвивалися у пацієнтів з порушеною функцією нирок та печінки. Такі випадки іноді мали летальний кінець; дуже рідкісні – ангіоімунобластна лімфаденопатія.Алопуринол слід негайно відмінити і ніколи не відновлювати. Генералізовані реакції гіперчутливості розвивалися у пацієнтів з порушеною функцією нирок та печінки. Такі випадки іноді мали летальний кінець; дуже рідкісні – ангіоімунобластна лімфаденопатія. Ангіоімунобластну лімфаденопатію дуже рідко діагностували після біопсії лімфовузлів з приводу генералізованої лімфаденопатії. Ангіоімунобластна лімфаденопатія носить оборотний характер і регресує після припинення терапії алопуринолом. Порушення з боку обміну речовин та харчування: дуже рідкісні – цукровий діабет, гіперліпідемія. Порушення психіки: дуже рідкісні – депресія. Порушення з боку нервової системи: дуже рідкісні – кома, параліч, атаксія, нейропатія, парестезія, сонливість, головний біль, збочення смакових відчуттів. Порушення органу зору: дуже рідкісні - катаракта, порушення зору, макулярні зміни. Порушення з боку органу слуху та лабіринтні розлади: дуже рідкісні – запаморочення (вертиго). Порушення з боку серця: дуже рідкісні – стенокардія, брадикардія. Порушення з боку судин: дуже рідкісні – підвищення артеріального тиску. Порушення з боку шлунково-кишкового тракту: нечасті – блювання, нудота, діарея. У раніше проведених клінічних дослідженнях спостерігали нудоту та блювоту, проте пізніші спостереження підтвердили, що ці реакції не є клінічно значущою проблемою і їх можна уникнути, призначаючи алопуринол після їди; дуже рідкісні - рецидивні кривава блювота, стеаторея, стоматит, зміни частоти дефекації; частота невідома – біль у животі. Порушення з боку печінки та жовчовивідних шляхів: нечасті – безсимптомне збільшення концентрації печінкових ферментів (підвищений рівень лужної фосфатази та трансаміназ у сироватці крові); рідкісні - гепатит (включаючи некротичну та гранулематозну форми). Порушення функції печінки можуть розвиватися без явних ознак генералізованої гіперчутливості Порушення з боку шкіри та підшкірних тканин: часті – висип; рідкісні – тяжкі реакції з боку шкіри: синдром Стівенса-Джонсона (ССД) та токсичний епідермальний некроліз (ТЕН); дуже рідкісні - ангіоневротичний набряк, локальна медикаментозна висипка, алопеція, знебарвлення волосся. У пацієнтів, які приймають алопуринол, найбільш поширені небажані реакції з боку шкіри. З огляду на терапії препаратом ці реакції можуть розвиватися у час. Шкірні реакції можуть проявлятися свербінням, макулопапульозними та лускатими висипаннями. В інших випадках може розвинутись пурпура. У поодиноких випадках спостерігається ексфоліативне ураження шкіри (ССД/ТЕН). При розвитку подібних реакцій терапію алопуринолом необхідно негайно припинити. Якщо реакція з боку шкіри має легкий характер, то після зникнення цих змін можна відновити прийом алопуринолу в меншій дозі (наприклад, 50 мг на добу). Згодом дозу можна поступово збільшити. При рецидивуванні шкірних реакцій терапію алопуринолом потрібно припинити і більше не відновлювати,оскільки подальший прийом препарату може призвести до розвитку тяжких реакцій гіперчутливості. Згідно з наявними відомостями, на фоні терапії алопуринолом ангіоневротичний набряк розвивався ізольовано, а також у поєднанні із симптомами генералізованої реакції гіперчутливості. Порушення з боку скелетно-м'язової та сполучної тканини: дуже рідкісні – міалгія. Порушення з боку нирок та сечовивідних шляхів: дуже рідкісні – гематурія, ниркова недостатність, уремія; частота невідома – сечокам'яна хвороба. Порушення з боку репродуктивної системи та молочної залози: дуже рідкісні – чоловіче безпліддя, еректильна дисфункція, гінекомастія. Загальні розлади та порушення у місці введення препарату: дуже рідкісні – набряк, загальне нездужання, загальна слабкість, лихоманка. Згідно з наявними відомостями, на тлі терапії алопуринолом лихоманка розвивалася як ізольовано, так і у поєднанні із симптомами генералізованої реакції гіперчутливості. Повідомлення про можливі побічні реакції У разі виникнення побічних реакцій, у тому числі не зазначених у цій інструкції, слід припинити застосування лікарського засобу. У післяреєстраційному періоді важлива будь-яка інформація про можливі побічні реакції, оскільки ці повідомлення допомагають постійно відстежувати безпеку препарату. Співробітники сфери охорони здоров'я зобов'язані повідомляти про будь-які підозри на побічні реакції до органів місцевого фармаконагляду.Взаємодія з лікарськими засобами6-меркаптопуріп та азатіоприн Азатіоприн метаболізується з утворенням 6-меркаптопурину, який інактивується ферментом ксантиноксидазою. У випадках, коли терапія 6-меркаптопурином або азатіоприном поєднується з алопуринолом, пацієнтам слід призначати лише одну чверть від звичайної дози 6-меркаптопурину або азатіоприну, оскільки пригнічення активності ксантиноксидази збільшує тривалість дії цих сполук. Відарабін (аденіна арабінозід) У присутності алопуринолу період напіввиведення відарабіну збільшується. При одночасному застосуванні цих препаратів необхідно дотримуватись особливої ​​настороженості щодо посилених токсичних ефектів терапії. Саліцилати та урикозуричні засоби Основним активним метаболітом алопуринолу є оксипуринол, який виводиться нирками аналогічно до солей сечової кислоти. Отже, лікарські препарати з урикозуричною активністю, такі як пробенецид або високі дози саліцилатів, можуть посилювати виведення оксипуринолу. У свою чергу посилене виведення оксипуринолу супроводжується зменшенням терапевтичної активності аллопуринолу, проте значущість цього виду взаємодії необхідно оцінювати індивідуально в кожному випадку. Хлорпропамід При одночасному застосуванні алопуринолу та хлорпропаміду у пацієнтів з порушеною функцією нирок збільшується ризик розвитку тривалої гіпоглікемії, оскільки на етапі канальцевої екскреції алопуринол та хлорпропамід конкурують між собою. Антикоагулянти похідні кумарину При одночасному застосуванні з алопуринолом спостерігалося посилення ефектів варфарину та інших антикоагулянтів похідних кумарину. У зв'язку з цим необхідно ретельно контролювати стан пацієнтів, які отримують супутню терапію цими препаратами. Фенітоїн Алопуринол здатний пригнічувати окиснення фенітоїну в печінці, проте клінічна значимість цієї взаємодії не встановлена. Теофілін Відомо, що алопуринол пригнічує метаболізм теофіліну. Подібну взаємодію можна пояснити участю ксантиноксидази у процесі біотрансформації теофіліну в організмі людини. Концентрацію теофіліну в сироватці крові необхідно контролювати на початку супутньої терапії алопуринолом, а також зі збільшенням дози останнього. Ампіцилін та амоксицилін У пацієнтів, які одночасно отримували ампіцилін або амоксицилін та алопуринол, реєструвалася підвищена частота розвитку реакцій з боку шкіри, порівняно з пацієнтами, які не отримували подібну супутню терапію. Причину цього виду лікарської взаємодії не встановлено. Тим не менш, пацієнтам, які отримують алопуринол, замість ампіциліну та амоксициліну рекомендується призначати інші антибактеріальні препарати. Цитотоксичні лікарські засоби (циклофосфамід, доксорубіцин, блеоміцин, прокарбазин, мехлоретамін) У пацієнтів, які страждають на пухлинні захворювання (крім лейкозів) і отримують алопуринол, спостерігалося посилене пригнічення діяльності кісткового мозку циклофосфамідом та іншими цитотоксичними препаратами. Проте, згідно з результатами контрольованих досліджень, у яких взяли участь пацієнти, які отримують циклофосфамід, доксорубіцин, блеоміцин, прокарбазин та (або) мехлоретамін (хлорметину гідрохлорид), супутня терапія алопуринолом не посилювала токсичний вплив цих цитотоксичних препаратів. Циклоспорин Згідно з деякими повідомленнями, концентрація циклоспорину в плазмі може збільшуватися на тлі супутньої терапії алопуринолом. При одночасному застосуванні цих препаратів необхідно враховувати можливість посилення токсичності циклоспорину. Діданозин У здорових добровольців та ВІЛ-інфікованих пацієнтів, які отримують диданозин, на фоні супутньої терапії алопуринолом (300 мг на добу) спостерігалося збільшення СMAХ (максимальна концентрація препарату в плазмі крові) та AUC (площа під кривою концентрація-час) диданозину приблизно вдвічі. Період напіввиведення диданозину у своїй не змінювався. Як правило, одночасне застосування цих лікарських засобів не рекомендується. Якщо супутня терапія неминуча, може знадобитися зниження дози диданозину та ретельне спостереження за станом пацієнта. Інгібітори АПФ Одночасне застосування іАПФ з алопуринолом супроводжується підвищеним ризиком розвитку лейкопенії, таким чином ці препарати слід комбінувати з обережністю. Тіазидні діуретики Одночасне застосування тіазидних діуретиків, у тому числі гідрохлортіазиду, може підвищити ризик розвитку побічних ефектів гіперчутливості, пов'язаних з алопуринолом, особливо у пацієнтів з порушеннями функції нирок.Спосіб застосування та дозиВсередину. Препарат слід приймати один раз на день після їди, запиваючи великою кількістю води. Якщо добова доза перевищує 300 мг або спостерігаються симптоми непереносимості з боку шлунково-кишкового тракту, дозу необхідно ділити на кілька прийомів. Дорослі пацієнти Щоб зменшити ризик розвитку побічних ефектів, рекомендується використовувати алопуринол у початковій дозі 100 мг один раз на день. Якщо цієї дози недостатньо для того, щоб належним чином знизити концентрацію сечової кислоти в сироватці крові, то добову дозу можна поступово збільшувати до досягнення бажаного ефекту. Слід виявляти особливу обережність у разі порушення функції нирок. При підвищенні дози алопуринолу кожні 1-3 тижні необхідно визначати концентрацію сечової кислоти у сироватці крові. При доборі дози препарату рекомендується використовувати такі режими дозування (залежно від вибраного режиму дозування рекомендуються таблетки 100 мг або 300 мг). Рекомендована доза препарату становить: 100-200 мг на добу при легкому перебігу захворювання; 300-600 мг на добу при середньотяжкому перебігу; 700-900 мг на добу при тяжкому перебігу. Якщо при розрахунку дози виходити з маси тіла пацієнта, то доза алопуринолу повинна становити від 2 до 10 мг/кг/добу. Діти та підлітки віком до 15 років Рекомендована доза для дітей від 3 до 10 років: 5-10 мг/кг/добу. Для низьких доз використовують таблетки 100 мг, які за допомогою ризику можна розділити на дві однакові дози по 50 мг. Рекомендована доза для дітей віком від 10 до 15 років 10-20 мг/кг/добу. Добова доза не повинна перевищувати 400 мг. Алопуринол рідко застосовується для дитячої терапії. Виняток становлять злоякісні онкологічні захворювання (особливо лейкози) та деякі ферментативні порушення (наприклад, синдром Льоша-Найхана). Літні пацієнти Оскільки спеціальні дані щодо застосування алопуринолу у популяції людей похилого віку відсутні, для лікування таких пацієнтів слід використовувати препарат у мінімальній дозі, що забезпечує достатнє зниження концентрації сечової кислоти у сироватці крові. Особливу увагу необхідно приділити рекомендаціям щодо добору дози препарату для пацієнтів з порушеною функцією нирок. Порушення функції нирок Оскільки алопуринол та його метаболіти виводяться з організму нирками, порушення функції нирок може призводити до затримки препарату та його метаболітів в організмі з подальшим подовженням періоду напіввиведення цих сполук із плазми крові. При тяжкій нирковій недостатності рекомендується застосовувати алопуринол у дозі нижче 100 мг на добу або використовувати разові дози по 100 мг з інтервалом більше одного дня. Якщо умови дозволяють контролювати концентрацію оксипуринолу в плазмі крові, то дозу алопуринолу слід підібрати таким чином, щоб рівень оксипуринолу в плазмі був нижчий за 100 мкмоль/л (15,2 мг/л). Алопуринол та його похідні видаляються з організму за допомогою гемодіалізу. Якщо сеанси гемодіалізу проводяться 2-3 рази на тиждень, то доцільно визначити необхідність переходу на альтернативний режим терапії – прийом 300-400 мг алопуринолу відразу після завершення сеансу гемодіалізу (між сеансами гемодіалізу препарат не приймається). У пацієнтів з порушеннями функції нирок комбінування алопуринолу з тіазидними діуретиками слід проводити з винятковою обережністю. Алопуринол слід призначати у найнижчих ефективних дозах при ретельному моніторуванні функції нирок. Порушення функції печінки При порушеній функції печінки дозу препарату слід зменшити. На ранньому етапі лікування рекомендується здійснювати моніторинг лабораторних показників функції печінки. Стани, що супроводжуються посиленням обміну солеї сечової кислоти (наприклад, пухлинні захворювання, синдром Льоша-Найхана) Перед початком терапії цитотоксичними препаратами рекомендується корекцію існуючої гіперурикемії та (або) гіперурикозурії за допомогою алопуринолу. Велике значення має адекватна гідратація, що сприяє підтримці оптимального діурезу, а також олужнення сечі, завдяки якому збільшується розчинність сечової кислоти та її солей. Доза алопуринолу повинна бути близькою до нижньої межі рекомендованого діапазону доз. Якщо порушення функції нирок обумовлено розвитком гострої сечокислої нефропатії або іншої ниркової патології, лікування слід продовжувати відповідно до рекомендацій, представлених у розділі "Порушення функції нирок". Описані заходи можуть зменшити ризик накопичення ксантину та сечової кислоти, що ускладнює перебіг хвороби. Рекомендації щодо моніторингу Для корекції дози препарату необхідно з оптимальними інтервалами оцінювати концентрацію солей сечової кислоти у сироватці крові, а також рівень сечової кислоти та уратів сечі.ПередозуванняСимптоми Нудота, блювання, діарея та запаморочення. Тяжке передозування алопуринолу може призвести до значного пригнічення активності ксантиноксидази. Сам собою цей ефект не повинен супроводжуватися небажаними реакціями. Виняток становить вплив на супутню терапію, особливо на лікування 6-меркаптопурином та (або) азатіоприном. Лікування Специфічний антидот алопуринолу невідомий. Адекватна гідратація, що підтримує оптимальний діурез, сприяє виведенню алопуринолу та його похідних із сечею. За наявності клінічних показань виконується гемодіаліз.Запобіжні заходи та особливі вказівкиСиндром лікарської гіперчутливості, ССД та ТЕН На фоні застосування алопуринолу надходили повідомлення про розвиток загрозливих для життя реакцій з боку шкіри, такі як синдром Стівенса-Джонсона і токсичний епідермальний некроліз (ССД/ТЕН). Пацієнтів слід інформувати про симптоми цих реакцій (прогресуючий шкірний висип, часто з бульбашками та ураженням слизових) і ретельно моніторувати їх розвиток. Найчастіше ССД/ТЕН розвиваються на перших тижнях прийому препарату. За наявності ознак та симптомів ССД/ТЕН препарат Алопуринол слід негайно відмінити та більше не призначати. Маніфестація реакцій гіперчутливості до алопуринолу може бути різною, включаючи макулопапульозну екзантему, синдром лікарської гіперчутливості (DRESS) та ССД/ТЕН. Ці реакції є клінічним діагнозом і їх клінічні прояви є основою для прийняття відповідних рішень.Терапію препаратом Алопуринол слід негайно припинити при появі висипу на шкірі або інших проявів реакції гіперчутливості. Не можна відновлювати терапію у пацієнтів із синдромом гіперчутливості та ССД/ТЕН. Кортикостероїди можуть застосовуватись для лікування шкірних реакцій при гіперчутливості. Хронічне порушення функції нирок Пацієнти з хронічним порушенням функції нирок мають більший ризик розвитку реакцій гіперчутливості, пов'язаних з алопуринолом, у тому числі ССД/ТЕН. Алель HLA-B*5801 Було встановлено, що присутність алелю HLA-B*5801 пов'язана з розвитком синдрому гіперчутливості до алопуринолу та ССД/ТЕН. Частота присутності алеля HLA- В * 5801 різна в різних етнічних групах і може досягати 20% у популяції китайців Хань, близько 12% у корейців та 1-2% у японців та європейців. Застосування генотипування прийняття рішень про терапії аллопуринолом не досліджувалося. Якщо відомо, що пацієнт є носієм алелю HLA-B*5801, то алопуринол слід призначати лише, якщо користь лікування перевершує ризик. Слід дуже уважно стежити за розвитком синдрому гіперчутливості та ССД/ТЕН. Пацієнт повинен бути проінформований про необхідність негайного скасування лікування при першій появі таких симптомів. Порушення функції печінки та нирок При лікуванні пацієнтів з порушеною функцією нирок або печінки дозу алопуринолу необхідно знизити. У пацієнтів, які отримують лікування артеріальною гіпертензією або серцевою недостатністю (наприклад, пацієнти, які приймають діуретики або інгібітори АПФ), може спостерігатися супутнє порушення функції нирок, тому алопуринол у цій групі пацієнтів слід використовувати з обережністю. Безсимптомна гіперурикемія сама по собі не є показанням до застосування алопуринолу. У таких випадках поліпшення стану пацієнтів може бути досягнуто завдяки змінам дієти та споживанню рідини поряд з усуненням основної причини гіперурикемії. Гострий напад подагри Алопуринол не слід застосовувати до повного усунення гострого нападу подагри, оскільки цим можна спровокувати додаткове загострення захворювання. Аналогічно терапії урикозуричними засобами, початок лікування алопуринолом може спровокувати гострий напад подагри. Щоб уникнути цього ускладнення, рекомендується проводити профілактичну терапію нестероїдними протизапальними препаратами або колхіцином протягом щонайменше одного місяця до призначення алопуринолу. Детальні відомості про рекомендовані дози, застереження та запобіжні заходи можна знайти у відповідній літературі. Якщо гострий напад подагри розвивається на тлі терапії алопуринолом, то прийом препарату слід продовжити в тій же дозі, а для лікування нападу необхідно призначити нестероїдний протизапальний засіб. Відкладення ксантину У випадках, коли утворення сечової кислоти значно посилено (наприклад, злоякісна пухлинна патологія та відповідна протипухлинна терапія, синдром Льоша-Найхана), абсолютна концентрація ксантину в сечі в поодиноких випадках може істотно збільшитися, що сприяє відкладенню ксантину в тканинах сечових. Імовірність відкладення ксантину в тканинах можна звести до мінімуму завдяки адекватній гідратації, що забезпечує оптимальне розведення сечі. Вклинення конкрементів із сечової кислоти Адекватна терапія алопуринолом може призводити до розчинення великих конкрементів з сечової кислоти, що знаходяться в ниркових баліях, однак, ймовірність вклинення цих конкрементів в сечоводи невелика. Гемохроматоз Основний ефект алопуринолу при лікуванні подагри полягає у придушенні активності ферменту ксантиноксидази. Ксантиноксидаза може брати участь у зменшенні вмісту та виведенні заліза, що депонується у печінці. Дослідження, що демонструють безпеку терапії алопуринолом у популяції пацієнтів із гемохроматозом, відсутні. Пацієнтам з гемохроматозом, а також їхнім кровним родичам алопуринол слід призначати з обережністю. Вплив на здатність до керування автотранспортом та управління механізмами На тлі терапії алопуринолом спостерігався розвиток таких небажаних реакцій, як сонливість, запаморочення (вертиго) та атаксія. Ці небажані явища можуть вплинути на здатність до керування автотранспортом та управління механізмами. Пацієнти, які приймають препарат Алопуринол таблетки, не повинні керувати транспортними засобами та механізмами доти, доки вони не будуть впевнені в тому, що алопуринол не надає несприятливого впливу на відповідні здібності.Умови зберіганняПри кімнатній температуріУмови відпустки з аптекЗа рецептомВідео на цю тему
Быстрый заказ
Склад, форма випуску та упаковкаТаблетки (Ранок+Вечір) масою 1.155 г. Мікрокристалічна целюлоза (наповнювач), лецитин, екстракт еврикоми, екстракт босвеллії, кремнію діоксид колоїдний (носій), екстракт куркуми, повідон 30 (зв'язуючий агент), плівкове покриття Опадрай® жовтий, плівкове покриття Опадрай® синій, сабаль, тальк (антистежуючий агент), магній (у формі цитрату), аскорбінова кислота, кальцію стеарат (антистежувальний агент), вітамін Е (α-токоферолу ацетат), цинк (у формі цитрату), екстракт коренів кропиви, лікопін, екстракт перцю чорного , тіаміну гідрохлорид, піридоксину гідрохлорид, селенометіонін, холекальциферол, ціанокобаламінХарактеристика«Антипрост» - єдиний на ринку комбінований препарат, що представляє собою сет таблеток з унікальним збалансованим складом біологічно активних речовин для ранкового прийому з метою профілактики аденоми передміхурової залози/хронічного простатиту та таблеток для вечірнього прийому з метою профілактики еректильної дисфункції. "Антипрост" є родоначальником нового покоління нутрицевтичних препаратів, що забезпечують комплексний підхід до вирішення чоловічих проблем; Склад ранкових та вечірніх таблеток "Антипрост" розроблений відповідно до величезного масиву літературних даних про біологічні ефекти на чоловічий організм найбільш вивчених та ефективних природних інгредієнтів.РекомендуєтьсяЯк біологічно активна добавка до їжі – джерела куркуміну, β-ситостеролу, лецитину, босвеллієвих кислот, лікопіну, вітамінів та мінеральних речовин.Протипоказання до застосуванняІндивідуальна нестерпність компонентів.Спосіб застосування та дозиДорослим чоловікам по 2 таблетки «Ранок» у першій половині дня та по 2 таблетки «Вечір» у другій половині дня, під час їжі.Запобіжні заходи та особливі вказівкиПеред застосуванням проконсультуйтеся зі спеціалістом.Умови зберіганняПри кімнатній температуріУмови відпустки з аптекБез рецептаВідео на цю тему
Быстрый заказ
Склад, форма випуску та упаковкаСупозиторії – 1 суп.: активні компоненти: Apis mellifica (Apis) (апіс меліфіка (апіс)) C3-0,2 г; Pulsatilla pratensis (Pulsatilla) (пульсатилла пратенсіс (пульсатилла)) С3-0,2 г; Cimicifuga racemosa (Cimicifuga) (циміцифуга рацемозу (циміцифуга)) С3-0,2 г; Calendula officinalis (Calendula) (календула оффіциналіс (календула)) С3-0,2 г; Thuja occidentalis (Thuja) (туя окциденталіс (туя)) С3-0,2 г; допоміжні компоненти: ланолін безводний (ланолін) – 0,08 г; олія какао до 1,5 г. Супозиторії ректальні гомеопатичні. По 6 супозиторіїв у контурне осередкове впакування з полівінілхлоридної плівки. Кожну контурну коміркову упаковку поміщають у пачку з картону разом із інструкцією із застосування.Опис лікарської формиСупозиторії торпедоподібної форми жовтого кольору. На поздовжньому зрізі допускається наявність повітряного стрижня або лійкоподібного заглиблення.Фармакотерапевтична групаГомеопатичний засіб.Показання до застосуванняУ комплексній терапії хронічного сальпінгоофориту, неспецифічного простатиту.Протипоказання до застосуванняПідвищена чутливість до окремих компонентів препарату. Вік до 18 років.Вагітність та лактаціяНе рекомендується через недостатність клінічних спостережень.Побічна діяМожливі алергічні реакції.Взаємодія з лікарськими засобамиМожливе одночасне застосування інших лікарських засобів.Спосіб застосування та дозиВводити в пряму кишку по 1 свічці 1 раз на добу після виконання гігієнічних процедур. Курс лікування – 8 тижнів.ПередозуванняВипадки передозування досі не були зареєстровані.Запобіжні заходи та особливі вказівкиЗвикання до препарату або «синдрому відміни» не відзначено. За відсутності терапевтичного ефекту, а також появі побічних ефектів, не описаних в інструкції, слід звернутися до лікаря.Умови зберіганняУ прохолодному місці +8+15 градусУмови відпустки з аптекБез рецептаВідео на цю тему
Быстрый заказ
Склад, форма випуску та упаковкаПігулки - 1 таб. активна речовина: доксазозин мезилат 2,44 мг або 4,88 мг (у перерахунку на доксазозин – 2,00 мг або 4,00 мг); допоміжні речовини: крохмаль прежелатинізований - 15,00 мг або 20,00 мг, лактози моногідрат - 98,06 мг або 129,12 мг, целюлоза мікрокристалічна - 30,00 мг або 40,00 мг, карбоксиметилкрохмаль натрію - 1 2,00 мг, кремнію діоксид колоїдний (аеросил) – 1,50 мг або 2,00 мг, магнію стеарат – 1,50 мг або 2,00 мг. По 10 таблеток у контурне осередкове пакування з плівки полівінілхлоридної та фольги алюмінієвої друкованої лакованої. 3 контурні коміркові упаковки разом з інструкцією із застосування поміщають у пачку з картону для споживчої тари.Опис лікарської формиКруглі плоскоциліндричні пігулки білого або майже білого кольору з фаскою.Фармакотерапевтична групаАльфа1 – адреноблокатор.ФармакокінетикаПісля прийому внутрішньо в терапевтичних дозах доксазозин добре всмоктується у шлунково-кишковому тракті, абсорбція – 80-90% (одночасне вживання їжі сповільнює всмоктування на 1 годину), час досягнення максимальної концентрації 2-3 год, при вечірньому прийомі – 5 год. 60-70% (пресистемний метаболізм). Зв'язок із білками плазми крові – близько 98%. Виведення з плазми відбувається в 2 фази, з кінцевим періодом напіввиведення - 19-22 год, що дозволяє призначати препарат один раз на добу. Швидко метаболізується в печінці шляхом деметилювання та гідроксилювання. Виводиться через кишечник, переважно у вигляді метаболітів до 65%, лише 5% виводиться нирками у незміненому вигляді. Дослідження фармакокінетики доксазозину у літніх пацієнтів та у пацієнтів із захворюваннями нирок не виявили суттєвих фармакокінетичних відмінностей.ФармакодинамікаДоксазозин є селективним конкурентним блокатором постсинаптичних альфа1-адренорецепторів. У пацієнтів з доброякісною гіпертрофією передміхурової залози доксазозин призводить до значного поліпшення уродинамічних показників та зменшення симптомів захворювання. Ефект пов'язаний з селективною блокадою доксазозином альфа1-адренорецепторів, розташованих в м'язовій стромі і капсулі передміхурової залози, в шийці сечового міхура і в проксимальному відділі сечовипускального каналу, що знижує опір і тиск у сечівнику. Ефективний у 66-71% пацієнтів, початок дії – через 1-2 тижні лікування, максимум дії – після 14 тижнів, ефект зберігається протягом тривалого часу. Застосування доксазозину у пацієнтів з артеріальною гіпертензією призводить до значного зниження артеріального тиску (АТ) за рахунок блокади альфа1-адренорецепторів, розташованих у мережі судин, зниження тонусу м'язів судин та зменшення загального периферичного судинного опору. Доксазозин, зокрема, ефективний при артеріальній гіпертензії, що супроводжується метаболічними порушеннями (ожиріння, зниження толерантності до глюкози). Після одноразового прийому доксазозину максимум гіпотензивної дії/ефекту спостерігається в період від 2 до 6 годин, а загалом гіпотензивна дія/ефект зберігається протягом 24 годин. При тривалому застосуванні доксазозину у пацієнтів не спостерігається зниження антигіпертензивної дії/ефекту. При проведенні підтримуючої терапії підвищення активності реніну плазми та тахікардія зустрічаються нечасто. Знижує ризик розвитку ішемічну хворобу серця. При тривалому лікуванні доксазозином спостерігається регресія гіпертрофії лівого шлуночка, пригнічення агрегації тромбоцитів та підвищення вмісту у тканинах активного плазміногену. Крім того, встановлено, що доксазозин підвищує чутливість до інсуліну у пацієнтів із порушеною толерантністю до глюкози. У період лікування доксазозином спостерігається зниження рівня концентрації у плазмі тригліцеридів, загального холестерину. Одночасно відзначається деяке (на 4-13%) зростання коефіцієнта ліпопротеїдів високої щільності/загальний холестерин. Прийом доксазозину у пацієнтів із нормальним артеріальним тиском не супроводжується зниженням артеріального тиску. Розвиток ортостатичної гіпотензії в період лікування нехарактерний (може розвиватися лише при тривалому прийомі високих доз). Доксазозин не має побічних метаболічних ефектів і може застосовуватися у пацієнтів з бронхіальною астмою, цукровим діабетом, лівошлуночковою недостатністю та подагрою.Показання до застосуванняДоброякісна гіперплазія передміхурової залози (як за наявності артеріальної гіпертензії, так і за нормального артеріального тиску). Артеріальна гіпертензія - у комбінації з іншими гіпотензивними засобами (тіазидні діуретики, бета-адреноблокатори, блокатори "повільних" кальцієвих каналів або інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту (АПФ)).Протипоказання до застосуванняПідвищена чутливість до хіназолінів, доксазозину або будь-якого з допоміжних компонентів препарату; непереносимість лактози, дефіцит лактази, глюкозо-галактозна мальабсорбція; тяжка печінкова недостатність; доброякісна гіперплазія передміхурової залози у поєднанні з артеріальною гіпотензією або ортостатичною гіпотензією в анамнезі; доброякісна гіперплазія передміхурової залози у поєднанні з порушенням прохідності верхніх відділів сечовивідних шляхів; хронічні інфекційні захворювання сечовивідних шляхів, сечокам'яна хвороба, нетримання сечі внаслідок переповнення сечового міхура, анурія, ниркова недостатність, що прогресує; вік до 18 років (дані про ефективність та безпеку відсутні); період грудного вигодовування. З обережністю: мітральний і аортальний стеноз, серцева недостатність з підвищенням хвилинного викиду, правошлуночкова недостатність, обумовлена ​​емболією легеневої артерії або ексудативним перикардитом, лівошлуночкова недостатність з низьким тиском наповнення, порушення мозкового кровообігу, літній вік ФДЕ-5), печінкова недостатність, вагітність.Вагітність та лактаціяХоча в експериментах на тваринах доксазозин не має тератогенної дії, але при застосуванні його у високих дозах спостерігається зниження виживання плода. Зазначені дози приблизно в 300 разів перевищували максимальні рекомендовані дози для людини. До цього часу досвіду застосування доксазозину у вагітних або жінок, що годують, недостатньо. У зв'язку з цим застосування препарату під час вагітності рекомендується лише у тому випадку, коли передбачувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода та дитини. При необхідності застосування препарату в період лактації на час лікування слід припинити вигодовування груддю.Побічна діяЧастота побічних ефектів представлена ​​за наступною класифікацією: дуже часті (≥10%), часті (≥1% та У пацієнтів з доброякісною гіперплазією передміхурової залози зустрічаються ті ж побічні ефекти, що й у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, а також: З боку серцево-судинної системи: нечасті – виражене зниження артеріального тиску, ортостатична артеріальна гіпотензія, “припливи” крові до шкіри обличчя. З боку центральної та периферичної нервової системи: часті – парестезії, сухість у роті, безсоння, підвищена збудливість; нечасті – гіпестезії, тремор, депресія; дуже рідкісні – пріапізм, імпотенція. З боку ендокринної системи: дуже рідкісні – гінекомастія. З боку шлунково-кишкового тракту: часті – біль у животі, діарея, диспепсія, нудота; нечасті – метеоризм, запор, блювання, втрата апетиту. З боку органів кровотворення: дуже рідкісні – лейкопенія, тромбоцитопенія. З боку гепатобіліарної системи: дуже рідкісні – підвищення активності "печінкових" трансаміназ, холестаз, гепатит, жовтяниця. З боку скелетно-м'язової системи: нечасті – артралгія, м'язові судоми, слабкість у м'язах, міалгії. З боку дихальної системи: часті – задишка, риніт; нечасті – кашель, носова кровотеча; дуже рідкісні – бронхоспазм. З боку шкірних покровів: нечасті - алопеція, висипання на шкірі, свербіж шкіри, пурпура; дуже рідкісні – кропив'янка. З боку органів чуття: часті - нечіткість зорового сприйняття; нечасті – шум у вухах, синдром атонічної райдужної оболонки. З боку сечовивідної системи: нечасті – порушення сечовипускання, поліурія, нетримання сечі; дуже рідкісні – дизурія, гематурія, ніктурія. З боку репродуктивної системи: дуже рідкісні – ретроградна еякуляція. З боку імунної системи: дуже рідкісні – анафілактичні реакції. Інші: нечасті – збільшення маси тіла, біль різної локалізації. Артеріальна гіпертензія У клінічних дослідженнях найбільш часто спостерігалася, особливо на початку лікування, ортостатична артеріальна гіпотензія, яка в окремих випадках може призвести до непритомності. З боку серцево-судинної системи: часті – периферичні набряки. З боку центральної та периферичної нервової системи: дуже часті – запаморочення, головний біль; часті – сонливість. З боку шлунково-кишкового тракту: часті – нудота. З боку дихальної системи: часті – риніт. Інші: часті – астенія, стомлюваність, нездужання. У пацієнтів з артеріальною гіпертензією також відзначалися такі побічні реакції (причинно-наслідковий зв'язок не встановлено): часті – тахікардія, відчуття серцебиття, біль у грудях; нечасті – стенокардія, інфаркт міокарда, аритмії; дуже рідкісні – брадикардія, порушення мозкового кровообігу.Взаємодія з лікарськими засобамиДоксазозин посилює гіпотензивну дію/ефект гіпотензивних засобів (при застосуванні у комбінаціях потрібна корекція дози). Не рекомендується приймати доксазозин одночасно з іншими блокаторами альфа-адренорецепторів. Не відмічено несприятливої ​​взаємодії при одночасному застосуванні доксазозину та тіазидних діуретиків, фуросеміду, бета-адреноблокаторів, блокаторів "повільних" кальцієвих каналів, інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту, антибіотиків, гіпоглікемічних засобів для прийому всередину, Доксазозин не впливає на рівень зв'язування з білками плазми дигоксину, фенітоїну. При одночасному застосуванні доксазозину з індукторами мікросомального окиснення в печінці можливе підвищення ефективності доксазозину, з інгібіторами – зниження. Нестероїдні протизапальні препарати (особливо індометацин), естрогени та симпатоміметичні засоби можуть знижувати гіпотензивну дію/ефект доксазозину. Циметидин підвищує біодоступність доксазозину. Спільне застосування доксазозину з інгібіторами ФДЕ-5 (уденафіл, силденафіл, тадалафіл, варденафіл) може призвести до симптоматичної гіпотензії. Доксазозин, усуваючи альфа-адреностимулюючі ефекти епінефрину, може призводити до розвитку тахікардії та артеріальної гіпотензії.Спосіб застосування та дозиВсередину один раз на день (вранці або ввечері) незалежно від їди, не розжовуючи і запиваючи достатньою кількістю води. Якщо прийом препарату у звичайний час пропущений, слід якомога швидше прийняти цю дозу. Якщо підходить час для прийому наступної дози, слід прийняти тільки її, не подвоюючи дозу препарату. Якщо терапія препаратом Артезин® була перервана на кілька днів, відновлювати застосування препарату слід з початкової дози. Коригування дози Артезину у пацієнтів похилого віку не потрібно. Фармакокінетика доксазозину у пацієнтів з нирковою недостатністю не змінюється, а сам доксазозин не погіршує ниркову дисфункцію, тому у таких пацієнтів препарат Артезин застосовують у звичайних дозах. У пацієнтів з печінковою недостатністю препарат Артезин застосовують у менших дозах (внаслідок уповільненого метаболізму доксазозину). Для забезпечення нижченаведеного режиму дозування можливе застосування препарату Артезин у лікарській формі: таблетки 1 мг. При доброякісній гіперплазії передміхурової залози початкова доза, що рекомендується, у пацієнтів з нормальним АТ становить 1 мг/добу для того, щоб звести до мінімуму можливість розвитку постуральної гіпотензії та/або синкопального стану (непритомність). За необхідності, залежно від показників уродінаміки та наявності симптомів захворювання, дозу збільшують (з інтервалом у 1-2 тижні) до 2-4 мг/добу. Максимальна добова доза – 8 мг. Підтримуюча доза, що рекомендується, - 2-4 мг/добу. Препарат застосовують тривалий час. Тривалість лікування визначає лікар. При доброякісній гіперплазії передміхурової залози у пацієнтів з артеріальною гіпертензією препарат призначають у таких же дозах, як і пацієнтам лише з артеріальною гіпертензією. При артеріальній гіпертензії початкова доза, що рекомендується, становить 1 мг/добу ввечері перед сном. Після прийому першої дози пацієнт повинен перебувати у ліжку протягом 6-8 годин. Це потрібно у зв'язку з можливістю розвитку після першого прийому препарату ортостатичної гіпотензії (феномен першої дози). При недостатності терапевтичного ефекту добову дозу можна збільшити до 2 мг на добу через 1-2 тижні. Надалі для досягнення бажаного зниження АТ через кожні 1-2 тижні можна збільшувати дозу на 2 мг. У більшості пацієнтів оптимальний терапевтичний ефект досягається за добової дози 8 мг. Максимальна добова доза – 16 мг. Після досягнення стійкого терапевтичного ефекту дозу зазвичай дещо знижують (середня терапевтична доза при підтримуючій терапії зазвичай дорівнює 2-4 мг на добу). Якщо до терапії додається діуретик або інший гіпотензивний засіб, необхідно коригувати дозу Артезину. У цьому випадку дозу Артезину зменшують залежно від стану пацієнта, а потім знову поступово підвищують, підбираючи необхідний режим дозування.ПередозуванняСимптоми: виражене зниження артеріального тиску, що іноді супроводжується непритомністю. Лікування: пацієнта переводять у горизонтальне положення з низьким узголів'ям і піднятими нагору ногами. Проводиться симптоматична терапія (заходи, створені задля підтримання АТ). Гемодіаліз неефективний.Запобіжні заходи та особливі вказівкиПеред початком терапії гіперплазії передміхурової залози необхідно виключити ракове переродження передміхурової залози. Ефект "першого" прийому препарату особливо виражений на тлі попередньої діуретичної терапії та дієти з обмеженням натрію. Слід враховувати, що ризик розвитку ортостатичних реакцій збільшується також за умови вживання алкоголю, за спекотної погоди, тривалого стояння або виконання фізичних вправ. З метою запобігання ортостатичних реакцій необхідно уникати несподіваних та різких змін положення тіла (перехід із положення лежачи у положенні стоячи). Доксазозин слід застосовувати з обережністю у пацієнтів похилого віку у зв'язку з можливістю розвитку ортостатичної гіпотензії. З віком збільшується ризик виникнення запаморочення, порушення зору та непритомності. Пацієнта необхідно проінформувати про збільшення ризику розвитку ортостатичної гіпотензії при вживанні алкоголю, тривалому стоянні або виконанні фізичних вправ, а також при спекотній погоді. Як будь-який вазодилатуючий гіпотензивний засіб доксазозин необхідно з обережністю застосовувати у пацієнтів із захворюваннями серця, що вимагають невідкладної допомоги: набряк легенів внаслідок аортального або мітрального стенозу, правошлуночкова недостатність, обумовлена ​​емболією легеневої артерії або ексудативним перикардитом; а також у пацієнтів з тяжкою ішемією міокарда, у яких дуже швидке або виражене зниження артеріального тиску може призвести до посилення симптомів стенокардії. Як і при застосуванні інших лікарських засобів, що повністю зазнають біотрансформації в печінці, слід виявляти обережність при призначенні доксазозину пацієнтам з порушенням функції печінки, особливо в тих випадках, коли одночасно застосовуються препарати, здатні негативно вплинути на функції печінки. У разі погіршення показників функціонального стану печінки препарат негайно скасовують. Слід бути обережними при сумісному застосуванні доксазозину з інгібіторами ФДЕ-5, оскільки у деяких пацієнтів це може призвести до симптоматичної гіпотензії. Необхідно дотримуватися 6-годинного інтервалу між застосуванням інгібіторів ФДЕ-5 та застосуванням доксазозину (для зменшення ризику зниження артеріального тиску лікування починають із застосування інгібіторів ФДЕ-5). Є повідомлення про випадки розвитку тривалої ерекції та приапізму на фоні терапії альфа1-адреноблокаторами. У разі збереження ерекції протягом 4 годин слід негайно звернутися за медичною допомогою. Якщо терапія приапізму не була проведена негайно, це може призвести до пошкодження тканин статевого члена та необоротної втрати потенції. Доксазозин не впливає на концентрацію простатспецифічного антигену (ПСА) у плазмі крові. У деяких пацієнтів при проведенні операції на катаракті, які отримують або отримували лікування альфа1-адреноблокаторами, спостерігався інтраопераційний синдром атонічної райдужної оболонки (варіант синдрому вузької зіниці). Оскільки інтраопераційний синдром атонічної райдужної оболонки може призвести до почастішання ускладнень під час хірургічних втручань, необхідно попередити хірурга, що оперує, про те, що доксазозин приймається на даний момент або приймався раніше до операції. Вплив на здатність до керування автотранспортом та управління механізмами У зв'язку з тим, що доксазозин здатний викликати ортостатичні реакції на початку лікування або в період підвищення доз, при прийомі препарату необхідно дотримуватися обережності при керуванні транспортними засобами та зайнятті іншими потенційно небезпечними видами діяльності, що вимагають підвищеної концентрації уваги та швидкості психомоторних реакцій.Умови відпустки з аптекЗа рецептомВідео на цю тему
Быстрый заказ
Склад, форма випуску та упаковкаПігулки - 1 таб. активна речовина: доксазозин мезилат 2,44 мг або 4,88 мг (у перерахунку на доксазозин – 2,00 мг або 4,00 мг); допоміжні речовини: крохмаль прежелатинізований - 15,00 мг або 20,00 мг, лактози моногідрат - 98,06 мг або 129,12 мг, целюлоза мікрокристалічна - 30,00 мг або 40,00 мг, карбоксиметилкрохмаль натрію - 1 2,00 мг, кремнію діоксид колоїдний (аеросил) – 1,50 мг або 2,00 мг, магнію стеарат – 1,50 мг або 2,00 мг. По 10 таблеток у контурне осередкове пакування з плівки полівінілхлоридної та фольги алюмінієвої друкованої лакованої. 3 контурні коміркові упаковки разом з інструкцією із застосування поміщають у пачку з картону для споживчої тари.Опис лікарської формиКруглі плоскоциліндричні пігулки білого або майже білого кольору з фаскою.Фармакотерапевтична групаАльфа1 – адреноблокатор.ФармакокінетикаПісля прийому внутрішньо в терапевтичних дозах доксазозин добре всмоктується у шлунково-кишковому тракті, абсорбція – 80-90% (одночасне вживання їжі сповільнює всмоктування на 1 годину), час досягнення максимальної концентрації 2-3 год, при вечірньому прийомі – 5 год. 60-70% (пресистемний метаболізм). Зв'язок із білками плазми крові – близько 98%. Виведення з плазми відбувається в 2 фази, з кінцевим періодом напіввиведення - 19-22 год, що дозволяє призначати препарат один раз на добу. Швидко метаболізується в печінці шляхом деметилювання та гідроксилювання. Виводиться через кишечник, переважно у вигляді метаболітів до 65%, лише 5% виводиться нирками у незміненому вигляді. Дослідження фармакокінетики доксазозину у літніх пацієнтів та у пацієнтів із захворюваннями нирок не виявили суттєвих фармакокінетичних відмінностей.ФармакодинамікаДоксазозин є селективним конкурентним блокатором постсинаптичних альфа1-адренорецепторів. У пацієнтів з доброякісною гіпертрофією передміхурової залози доксазозин призводить до значного поліпшення уродинамічних показників та зменшення симптомів захворювання. Ефект пов'язаний з селективною блокадою доксазозином альфа1-адренорецепторів, розташованих в м'язовій стромі і капсулі передміхурової залози, в шийці сечового міхура і в проксимальному відділі сечовипускального каналу, що знижує опір і тиск у сечівнику. Ефективний у 66-71% пацієнтів, початок дії – через 1-2 тижні лікування, максимум дії – після 14 тижнів, ефект зберігається протягом тривалого часу. Застосування доксазозину у пацієнтів з артеріальною гіпертензією призводить до значного зниження артеріального тиску (АТ) за рахунок блокади альфа1-адренорецепторів, розташованих у мережі судин, зниження тонусу м'язів судин та зменшення загального периферичного судинного опору. Доксазозин, зокрема, ефективний при артеріальній гіпертензії, що супроводжується метаболічними порушеннями (ожиріння, зниження толерантності до глюкози). Після одноразового прийому доксазозину максимум гіпотензивної дії/ефекту спостерігається в період від 2 до 6 годин, а загалом гіпотензивна дія/ефект зберігається протягом 24 годин. При тривалому застосуванні доксазозину у пацієнтів не спостерігається зниження антигіпертензивної дії/ефекту. При проведенні підтримуючої терапії підвищення активності реніну плазми та тахікардія зустрічаються нечасто. Знижує ризик розвитку ішемічну хворобу серця. При тривалому лікуванні доксазозином спостерігається регресія гіпертрофії лівого шлуночка, пригнічення агрегації тромбоцитів та підвищення вмісту у тканинах активного плазміногену. Крім того, встановлено, що доксазозин підвищує чутливість до інсуліну у пацієнтів із порушеною толерантністю до глюкози. У період лікування доксазозином спостерігається зниження рівня концентрації у плазмі тригліцеридів, загального холестерину. Одночасно відзначається деяке (на 4-13%) зростання коефіцієнта ліпопротеїдів високої щільності/загальний холестерин. Прийом доксазозину у пацієнтів із нормальним артеріальним тиском не супроводжується зниженням артеріального тиску. Розвиток ортостатичної гіпотензії в період лікування нехарактерний (може розвиватися лише при тривалому прийомі високих доз). Доксазозин не має побічних метаболічних ефектів і може застосовуватися у пацієнтів з бронхіальною астмою, цукровим діабетом, лівошлуночковою недостатністю та подагрою.Показання до застосуванняДоброякісна гіперплазія передміхурової залози (як за наявності артеріальної гіпертензії, так і за нормального артеріального тиску). Артеріальна гіпертензія - у комбінації з іншими гіпотензивними засобами (тіазидні діуретики, бета-адреноблокатори, блокатори "повільних" кальцієвих каналів або інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту (АПФ)).Протипоказання до застосуванняПідвищена чутливість до хіназолінів, доксазозину або будь-якого з допоміжних компонентів препарату; непереносимість лактози, дефіцит лактази, глюкозо-галактозна мальабсорбція; тяжка печінкова недостатність; доброякісна гіперплазія передміхурової залози у поєднанні з артеріальною гіпотензією або ортостатичною гіпотензією в анамнезі; доброякісна гіперплазія передміхурової залози у поєднанні з порушенням прохідності верхніх відділів сечовивідних шляхів; хронічні інфекційні захворювання сечовивідних шляхів, сечокам'яна хвороба, нетримання сечі внаслідок переповнення сечового міхура, анурія, ниркова недостатність, що прогресує; вік до 18 років (дані про ефективність та безпеку відсутні); період грудного вигодовування. З обережністю: мітральний і аортальний стеноз, серцева недостатність з підвищенням хвилинного викиду, правошлуночкова недостатність, обумовлена ​​емболією легеневої артерії або ексудативним перикардитом, лівошлуночкова недостатність з низьким тиском наповнення, порушення мозкового кровообігу, літній вік ФДЕ-5), печінкова недостатність, вагітність.Вагітність та лактаціяХоча в експериментах на тваринах доксазозин не має тератогенної дії, але при застосуванні його у високих дозах спостерігається зниження виживання плода. Зазначені дози приблизно в 300 разів перевищували максимальні рекомендовані дози для людини. До цього часу досвіду застосування доксазозину у вагітних або жінок, що годують, недостатньо. У зв'язку з цим застосування препарату під час вагітності рекомендується лише у тому випадку, коли передбачувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода та дитини. При необхідності застосування препарату в період лактації на час лікування слід припинити вигодовування груддю.Побічна діяЧастота побічних ефектів представлена ​​за наступною класифікацією: дуже часті (≥10%), часті (≥1% та У пацієнтів з доброякісною гіперплазією передміхурової залози зустрічаються ті ж побічні ефекти, що й у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, а також: З боку серцево-судинної системи: нечасті – виражене зниження артеріального тиску, ортостатична артеріальна гіпотензія, “припливи” крові до шкіри обличчя. З боку центральної та периферичної нервової системи: часті – парестезії, сухість у роті, безсоння, підвищена збудливість; нечасті – гіпестезії, тремор, депресія; дуже рідкісні – пріапізм, імпотенція. З боку ендокринної системи: дуже рідкісні – гінекомастія. З боку шлунково-кишкового тракту: часті – біль у животі, діарея, диспепсія, нудота; нечасті – метеоризм, запор, блювання, втрата апетиту. З боку органів кровотворення: дуже рідкісні – лейкопенія, тромбоцитопенія. З боку гепатобіліарної системи: дуже рідкісні – підвищення активності "печінкових" трансаміназ, холестаз, гепатит, жовтяниця. З боку скелетно-м'язової системи: нечасті – артралгія, м'язові судоми, слабкість у м'язах, міалгії. З боку дихальної системи: часті – задишка, риніт; нечасті – кашель, носова кровотеча; дуже рідкісні – бронхоспазм. З боку шкірних покровів: нечасті - алопеція, висипання на шкірі, свербіж шкіри, пурпура; дуже рідкісні – кропив'янка. З боку органів чуття: часті - нечіткість зорового сприйняття; нечасті – шум у вухах, синдром атонічної райдужної оболонки. З боку сечовивідної системи: нечасті – порушення сечовипускання, поліурія, нетримання сечі; дуже рідкісні – дизурія, гематурія, ніктурія. З боку репродуктивної системи: дуже рідкісні – ретроградна еякуляція. З боку імунної системи: дуже рідкісні – анафілактичні реакції. Інші: нечасті – збільшення маси тіла, біль різної локалізації. Артеріальна гіпертензія У клінічних дослідженнях найбільш часто спостерігалася, особливо на початку лікування, ортостатична артеріальна гіпотензія, яка в окремих випадках може призвести до непритомності. З боку серцево-судинної системи: часті – периферичні набряки. З боку центральної та периферичної нервової системи: дуже часті – запаморочення, головний біль; часті – сонливість. З боку шлунково-кишкового тракту: часті – нудота. З боку дихальної системи: часті – риніт. Інші: часті – астенія, стомлюваність, нездужання. У пацієнтів з артеріальною гіпертензією також відзначалися такі побічні реакції (причинно-наслідковий зв'язок не встановлено): часті – тахікардія, відчуття серцебиття, біль у грудях; нечасті – стенокардія, інфаркт міокарда, аритмії; дуже рідкісні – брадикардія, порушення мозкового кровообігу.Взаємодія з лікарськими засобамиДоксазозин посилює гіпотензивну дію/ефект гіпотензивних засобів (при застосуванні у комбінаціях потрібна корекція дози). Не рекомендується приймати доксазозин одночасно з іншими блокаторами альфа-адренорецепторів. Не відмічено несприятливої ​​взаємодії при одночасному застосуванні доксазозину та тіазидних діуретиків, фуросеміду, бета-адреноблокаторів, блокаторів "повільних" кальцієвих каналів, інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту, антибіотиків, гіпоглікемічних засобів для прийому всередину, Доксазозин не впливає на рівень зв'язування з білками плазми дигоксину, фенітоїну. При одночасному застосуванні доксазозину з індукторами мікросомального окиснення в печінці можливе підвищення ефективності доксазозину, з інгібіторами – зниження. Нестероїдні протизапальні препарати (особливо індометацин), естрогени та симпатоміметичні засоби можуть знижувати гіпотензивну дію/ефект доксазозину. Циметидин підвищує біодоступність доксазозину. Спільне застосування доксазозину з інгібіторами ФДЕ-5 (уденафіл, силденафіл, тадалафіл, варденафіл) може призвести до симптоматичної гіпотензії. Доксазозин, усуваючи альфа-адреностимулюючі ефекти епінефрину, може призводити до розвитку тахікардії та артеріальної гіпотензії.Спосіб застосування та дозиВсередину один раз на день (вранці або ввечері) незалежно від їди, не розжовуючи і запиваючи достатньою кількістю води. Якщо прийом препарату у звичайний час пропущений, слід якомога швидше прийняти цю дозу. Якщо підходить час для прийому наступної дози, слід прийняти тільки її, не подвоюючи дозу препарату. Якщо терапія препаратом Артезин® була перервана на кілька днів, відновлювати застосування препарату слід з початкової дози. Коригування дози Артезину у пацієнтів похилого віку не потрібно. Фармакокінетика доксазозину у пацієнтів з нирковою недостатністю не змінюється, а сам доксазозин не погіршує ниркову дисфункцію, тому у таких пацієнтів препарат Артезин застосовують у звичайних дозах. У пацієнтів з печінковою недостатністю препарат Артезин застосовують у менших дозах (внаслідок уповільненого метаболізму доксазозину). Для забезпечення нижченаведеного режиму дозування можливе застосування препарату Артезин у лікарській формі: таблетки 1 мг. При доброякісній гіперплазії передміхурової залози початкова доза, що рекомендується, у пацієнтів з нормальним АТ становить 1 мг/добу для того, щоб звести до мінімуму можливість розвитку постуральної гіпотензії та/або синкопального стану (непритомність). За необхідності, залежно від показників уродінаміки та наявності симптомів захворювання, дозу збільшують (з інтервалом у 1-2 тижні) до 2-4 мг/добу. Максимальна добова доза – 8 мг. Підтримуюча доза, що рекомендується, - 2-4 мг/добу. Препарат застосовують тривалий час. Тривалість лікування визначає лікар. При доброякісній гіперплазії передміхурової залози у пацієнтів з артеріальною гіпертензією препарат призначають у таких же дозах, як і пацієнтам лише з артеріальною гіпертензією. При артеріальній гіпертензії початкова доза, що рекомендується, становить 1 мг/добу ввечері перед сном. Після прийому першої дози пацієнт повинен перебувати у ліжку протягом 6-8 годин. Це потрібно у зв'язку з можливістю розвитку після першого прийому препарату ортостатичної гіпотензії (феномен першої дози). При недостатності терапевтичного ефекту добову дозу можна збільшити до 2 мг на добу через 1-2 тижні. Надалі для досягнення бажаного зниження АТ через кожні 1-2 тижні можна збільшувати дозу на 2 мг. У більшості пацієнтів оптимальний терапевтичний ефект досягається за добової дози 8 мг. Максимальна добова доза – 16 мг. Після досягнення стійкого терапевтичного ефекту дозу зазвичай дещо знижують (середня терапевтична доза при підтримуючій терапії зазвичай дорівнює 2-4 мг на добу). Якщо до терапії додається діуретик або інший гіпотензивний засіб, необхідно коригувати дозу Артезину. У цьому випадку дозу Артезину зменшують залежно від стану пацієнта, а потім знову поступово підвищують, підбираючи необхідний режим дозування.ПередозуванняСимптоми: виражене зниження артеріального тиску, що іноді супроводжується непритомністю. Лікування: пацієнта переводять у горизонтальне положення з низьким узголів'ям і піднятими нагору ногами. Проводиться симптоматична терапія (заходи, створені задля підтримання АТ). Гемодіаліз неефективний.Запобіжні заходи та особливі вказівкиПеред початком терапії гіперплазії передміхурової залози необхідно виключити ракове переродження передміхурової залози. Ефект "першого" прийому препарату особливо виражений на тлі попередньої діуретичної терапії та дієти з обмеженням натрію. Слід враховувати, що ризик розвитку ортостатичних реакцій збільшується також за умови вживання алкоголю, за спекотної погоди, тривалого стояння або виконання фізичних вправ. З метою запобігання ортостатичних реакцій необхідно уникати несподіваних та різких змін положення тіла (перехід із положення лежачи у положенні стоячи). Доксазозин слід застосовувати з обережністю у пацієнтів похилого віку у зв'язку з можливістю розвитку ортостатичної гіпотензії. З віком збільшується ризик виникнення запаморочення, порушення зору та непритомності. Пацієнта необхідно проінформувати про збільшення ризику розвитку ортостатичної гіпотензії при вживанні алкоголю, тривалому стоянні або виконанні фізичних вправ, а також при спекотній погоді. Як будь-який вазодилатуючий гіпотензивний засіб доксазозин необхідно з обережністю застосовувати у пацієнтів із захворюваннями серця, що вимагають невідкладної допомоги: набряк легенів внаслідок аортального або мітрального стенозу, правошлуночкова недостатність, обумовлена ​​емболією легеневої артерії або ексудативним перикардитом; а також у пацієнтів з тяжкою ішемією міокарда, у яких дуже швидке або виражене зниження артеріального тиску може призвести до посилення симптомів стенокардії. Як і при застосуванні інших лікарських засобів, що повністю зазнають біотрансформації в печінці, слід виявляти обережність при призначенні доксазозину пацієнтам з порушенням функції печінки, особливо в тих випадках, коли одночасно застосовуються препарати, здатні негативно вплинути на функції печінки. У разі погіршення показників функціонального стану печінки препарат негайно скасовують. Слід бути обережними при сумісному застосуванні доксазозину з інгібіторами ФДЕ-5, оскільки у деяких пацієнтів це може призвести до симптоматичної гіпотензії. Необхідно дотримуватися 6-годинного інтервалу між застосуванням інгібіторів ФДЕ-5 та застосуванням доксазозину (для зменшення ризику зниження артеріального тиску лікування починають із застосування інгібіторів ФДЕ-5). Є повідомлення про випадки розвитку тривалої ерекції та приапізму на фоні терапії альфа1-адреноблокаторами. У разі збереження ерекції протягом 4 годин слід негайно звернутися за медичною допомогою. Якщо терапія приапізму не була проведена негайно, це може призвести до пошкодження тканин статевого члена та необоротної втрати потенції. Доксазозин не впливає на концентрацію простатспецифічного антигену (ПСА) у плазмі крові. У деяких пацієнтів при проведенні операції на катаракті, які отримують або отримували лікування альфа1-адреноблокаторами, спостерігався інтраопераційний синдром атонічної райдужної оболонки (варіант синдрому вузької зіниці). Оскільки інтраопераційний синдром атонічної райдужної оболонки може призвести до почастішання ускладнень під час хірургічних втручань, необхідно попередити хірурга, що оперує, про те, що доксазозин приймається на даний момент або приймався раніше до операції. Вплив на здатність до керування автотранспортом та управління механізмами У зв'язку з тим, що доксазозин здатний викликати ортостатичні реакції на початку лікування або в період підвищення доз, при прийомі препарату необхідно дотримуватися обережності при керуванні транспортними засобами та зайнятті іншими потенційно небезпечними видами діяльності, що вимагають підвищеної концентрації уваги та швидкості психомоторних реакцій.Умови відпустки з аптекЗа рецептомВідео на цю тему
Быстрый заказ
Склад, форма випуску та упаковкаКапсули - 1 капс. Діюча речовина: Дутастерид – 0,5 мг; Допоміжні речовини: Моно-ді-гліцериди каприлової/капринової кислоти (МДК) - 349,5 мг; Бутилгідрокситолуол - 0,035 мг; Маса вмісту капсули – 350 мг; Оболонка капсули: Желатин – 144,8 мг; Гліцерин (гліцерол) – 70,8 мг; Титану діоксид – 1,78 мг; Заліза оксид жовтий – 0,127 мг; Технологічні добавки: Тригліцериди, середньоланцюгові (ТСЦ)1; Лецитин(1); Червоне чорнило для друку (2). Приблизна маса капсули – 218 мг. 1 - ТСЦ і лецитин використовуються як лубріканти в процесі виробництва. Загальна кількість лубрикантів на капсулу не перевищує 1,5 мг. Концентрація лецитину в ТСЦ 0,1% внутрішньовенно. 2 - Червоне чорнило для друку використовується при виробництві готової лікарської форми на виробничому майданчику "Каталент Франс Байнхайм С.А.", Франція і не використовується при виробництві готової лікарської форми на виробничому майданчику "ГлаксоСмітКляйн Фармасьютікалз С.А.", Польща. Кількість чорнила на кожній капсулі розраховують таким чином, щоб воно становило менше 0,28 мг. Матеріалами, що залишаються на капсулі, є полівінілацетату фталат (Нац. формуляр), макрогол (поліетиленгліколь) (Євр. Фармакопея), пропіленгліколь (Євр. Фармакопея), оксид червоний Е172, СI77491. Капсули 0,5мг. По 10 капсул у ПВХ/ПВДХ/Аl блістери. По 3 або 9 блістерів разом з інструкцією з медичного застосування в картонну пачку.Опис лікарської формиМ'яка, довгаста, непрозора, жовта желатинова капсула, промаркована кодом "GX СЕ2". 1 - нанесення коду "GX СЕ2" червоним чорнилом для друку використовується при виробництві готової лікарської форми на виробничому майданчику "Каталент Франс Байнхайм С.А.", Франція. Нанесення коду "GX СЕ2" сірого кольору за допомогою УФ холодного лазера використовується при виробництві готової лікарської форми на виробничому майданчику "ГлаксоСмітКляйн Фармасьютікалз С.А.", Польща.Фармакотерапевтична групаПодвійний інгібітор 5-редуктази.ФармакокінетикаВсмоктування Після прийому однієї дози (0,5 мг) дутастериду максимальна концентрація дутастериду в сироватці досягається протягом 1-3 год. Абсолютна біодоступність дутастериду у чоловіків становить близько 60% по відношенню до 2-х годинної внутрішньовенної інфузії. Біодоступність дутастериду не залежить від їди. Розподіл Фармакокінетичні дані, отримані після одноразового та багаторазового прийому дутастериду, свідчать про великий обсяг його розподілу (від 300 л до 500 л). Дутастерид має високий ступінь зв'язування з білками плазми (> 99,5%). При щоденному прийомі концентрація дутастериду у сироватці крові досягає 65% від стабільного рівня через 1 місяць та приблизно 90% від стабільного рівня через 3 місяці. Стабільні концентрації дутастериду в сироватці крові (Css), що дорівнює приблизно 40 нг/мл, досягаються через 6 місяців одноразового щоденного прийому 0,5 мг цього препарату. У спермі, як і сироватці крові, стабільні концентрації дутастерида також досягаються через 6 місяців. Через 52 тижні лікування концентрації дутастериду у спермі становили в середньому 3,4 нг/мл (від 0,4 нг/мл до 14 нг/мл). З сироватки крові в сперму потрапляє приблизно 11,5% дутастериду. Метаболізм In vitro дутастерид метаболізується ізоферментом CYP3A4 системи цитохрому Р450 людини до двох малих моногідроксильованих метаболітів; разом з тим, на нього не діють ізоферменти CYP1A2, CYP2A6, CYP2E1, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2B6 або CYP2D6 цієї системи. Після досягнення стабільної концентрації дутастериду в сироватці крові за допомогою мас-спектрометричного методу виявляють незмінений дутастерид, 3 великих метаболіту (4'-гідроксідутастерид, 1,2-дигідродутастерид і 6-гідроксідутастерид) і 2 малих метаболіту (6,4'-дігідр -гідроксідутастерід). Виведення В організмі людини дутастерид піддається інтенсивному метаболізму. Після прийому внутрішньо дутастериду в добовій дозі 0,5 мг для досягнення стабільної концентрації від 1,0% до 15,4% (в середньому 5,4%) прийнятої дози екскретується через кишечник у незміненому вигляді. Решта екскретується через кишечник у вигляді 4 великих метаболітів, що становлять 39%, 21%, 7% і 7%, відповідно, і 6 малих метаболітів (частка кожного з яких припадає менше 5%). Через нирки у людини екскретуються лише слідові кількості незміненого дутастериду (менше 0,1 % дози). При прийомі терапевтичних доз дутастериду його кінцевий період напіввиведення становить 3-5 тижнів. Дутастерид виявляється у сироватці крові (у концентраціях вище 0,1 нг/мл) до 4-6 місяців після припинення прийому. Лінійність/нелінійність Фармакокінетика дутастериду може бути описана як процес абсорбції першого порядку і два паралельні процеси елімінації, один насичений (тобто залежить від концентрації) і один ненасичуваний (тобто не залежить від концентрації). При низьких концентраціях у сироватці (менше 3 нг/мл) дутастерид швидко виводиться за допомогою обох процесів елімінації. Після одноразового прийому в дозах 5 мг і менше дутастерид швидко елімінується з організму і має короткий період напіввиведення, що дорівнює 3-9 дням. При концентраціях у сироватці крові вище 3 нг/мл дутастерид виводиться повільніше (0,35-0,58 л/год), переважно за допомогою лінійного ненасиченого процесу елімінації з кінцевим періодом напіввиведення 3-5 тижнів. При терапевтичних концентраціях кінцевий період напіввиведення становить 3-5 тижнів і на фоні щоденного прийому 0,5 мг переважає повільніший кліренс дутастериду; загальний кліренс носить лінійний і залежний від концентрації характер. Зміст дутастериду у сироватці крові (більше 0,1 нг/мл) виявляється протягом 4-6 місяців після припинення лікування. Літні чоловіки Фармакокінетику та фармакодинаміку дутастериду вивчали у 36 здорових добровольців у віці від 24 до 87 років після прийому однієї дози (5 мг) дутастериду. Між різними віковими групами не було статистично значимих відмінностей за такими фармакокінетичними параметрами, як площа під фармакокінетичною кривою (AUC) та максимальна концентрація в плазмі (Сmах). Не було виявлено також статистично значущих відмінностей за значеннями періоду напіввиведення (Т½ дутастериду між віковими групами чоловіків 50-69 років та старше 70 років, до яких входить більшість чоловіків із доброякісною гіперплазією передміхурової залози (ДГПЗ)). Між різними віковими групами був значних відмінностей у ступеня зниження рівнів ДГТ. Ці результати демонструють відсутність необхідності зниження дози дутастериду залежно від віку пацієнтів.ФармакодинамікаМеханізм дії Дутастерид – подвійний інгібітор 5а-редуктази. Він пригнічує активність ізоферментів 5α-редуктази 1 та 2 типів, які відповідальні за перетворення тестостерону на дигідротестостерон (ДГТ). ДГТ є основним андрогеном, відповідальним за гіперплазію залізистої тканини передміхурової залози. Вплив на концентрацію ДГТ та тестостерону Максимальний вплив дутастериду на зниження концентрації ДГТ є дозозалежним та спостерігається через 1-2 тижні після початку лікування. Через 1 та 2 тижні прийому дутастериду у дозі 0,5 мг на добу середні значення концентрацій ДГТ у сироватці крові знижуються на 85 % та 90 % відповідно.Показання до застосуванняПрепарат Аводарт® призначають пацієнтам: як монотерапія для лікування та профілактики прогресування доброякісної гіперплазії передміхурової залози за допомогою зменшення її розмірів, полегшення симптомів, поліпшення сечовипускання, зниження ризику виникнення гострої затримки сечі та необхідності оперативного втручання; як комбінована терапія з α-адреноблокаторами для лікування та профілактики прогресування доброякісної гіперплазії передміхурової залози за допомогою зменшення її розмірів, полегшення симптомів, поліпшення сечовипускання, зниження ризику виникнення гострої затримки сечі та необхідності оперативного втручання. В основному вивчалася комбінація дутастериду та α1-адреноблокатора тамсулозину.Протипоказання до застосуванняПрепарат Аводарт протипоказаний пацієнтам з гіперчутливістю до дутастериду або будь-якого компонента препарату та іншим інгібіторам 5α-редуктази. Застосування дутастериду протипоказане жінкам та дітям. З обережністю: печінкова недостатність.Вагітність та лактаціяФертильність Вплив дутастериду у добовій дозі 0,5 мг на характеристики сперми вивчався у здорових добровольців у віці 18-52 років. До 52-го тижня лікування у групі пацієнтів, які отримували дутастерид, середні значення відсоткового зниження загальної кількості сперматозоїдів, обсягу сперми та рухової активності сперматозоїдів становили 23%, 26% та 18%, відповідно, порівняно з вихідним рівнем у групі пацієнтів, що отримували плац. . Концентрація сперматозоїдів та його морфологія не змінювалися. Через 24 тижні спостереження середнє значення процентної зміни загальної кількості сперматозоїдів у групі дутастериду залишалося на 23% нижче порівняно з вихідним рівнем. Середнє значення для всіх параметрів сперми у всіх часових точках залишалося в межах норми і не відповідало заданим критеріям для клінічно значущої зміни (30%), на 52-му тижні лікування у двох добровольців у групі дутастериду загальна кількість сперматозоїдів знижувалася більш ніж на 90% порівняно з вихідним рівнем, з частковим відновленням на 24 тижні спостереження. Таким чином, клінічне значення впливу дутастериду на показники сперми та на індивідуальну фертильність пацієнта невідоме. Вагітність Дутастерид протипоказаний жінкам. Дутастерид не вивчався у жінок, оскільки доклінічні дані свідчать, що придушення рівня ДГТ може викликати гальмування розвитку зовнішніх статевих органів у плода чоловічої статі. Лактація Немає даних про проникнення дутастериду у грудне молоко.Побічна діяНебажані явища, представлені нижче, перераховані за системами організму та відповідно до частоти народження. Частота народження визначається таким чином: дуже часто (≥ 1/10), часто (≥ 1/100 та < 1/10), нечасто (≥ 1/1 000 та < 1/100), рідко (≥ 1/10 000 та Частота народження небажаних явищ, сформована на підставі постреєстраційного спостереження З боку імунної системи Дуже рідко: алергічні реакції (висипання, свербіж, кропив'янка, локалізований набряк) та ангіоневротичний набряк. З боку шкіри та підшкірно-жирової клітковини Рідко: алопеція (переважно втрата волосся на тілі) або гіпертрихоз. Порушення психіки Дуже рідко: депресивний стан. З боку репродуктивної системи та грудних залоз Дуже рідко: тестикулярний біль, тестикулярний набряк. Частота народження небажаних явищ, сформована на підставі даних клінічних досліджень (небажані явища, пов'язані застосуванням дутастериду як монотерапії) У третій фазі плацебо-контрольованих досліджень із застосуванням дутастериду порівняно з плацебо дослідники оцінювали небажані явища, пов'язані з прийомом дутастериду: 1 - включаючи хворобливість та збільшення грудних залоз. 2 - небажані явища з боку репродуктивної системи та грудних залоз, пов'язані із застосуванням дутастериду (як при монотерапії, так і в комбінації з тамсулозином). Дані небажані явища можуть зберігатися після припинення лікування та вплив дутастериду на збереження даних небажаних явищ невідомо. Небажані явища, пов'язані із застосуванням дутастериду у комбінації з тамсулозином Наведені нижче небажані явища були зареєстровані у дослідженні СombАТ (порівняння прийому дутастериду 0,5 мг та тамсулозину 0,4 мг один раз на добу як монотерапія або у вигляді комбінації протягом чотирьох років) та оцінені дослідниками з кумулятивним ефектом ≥ 1 %. Небажане явище Виникнення небажаного явища під час періоду застосування тамсулозину у комбінації з дутастеридом 1-й рік 2-й рік 3-й рік 4-й рік Комбінація1 (n) (n = 1610) (n = 1428) (n = 1283) (n = 1200) - Дутастерід (n = 1623) (n = 1464) (n = 1325) (n = 1200) - Тамсулозін (n = 1611) (n = 1468) (n = 1281) (n = 1112) Еректильна дисфункція3 - Комбінація 6% 2% <1% <1% - Дутастерід 5% 2% <1% <1% - Тамсулозін 3% 1% <1% 1% Зниження лібідо3 - Комбінація 5% <1% <1% 0% - Дутастерід 4% 1% <1% 0% - Тамсулозін 2% <1% <1% <1% Порушення еякуляції3 - Комбінація 9% 1% <1% <1% - Дутастерід 1% <1% <1% <1% - Тамсулозін 3% <1% <1% <1% Порушення з боку грудних залоз2 - Комбінація 2% <1% <1% <1% - Дутастерід 2% 1% <1% <1% - Тамсулозін <1% <1% <1% 0% Запаморочення - Комбінація 1% <1% <1% <1% - Дутастерід <1% <1% <1% <1% - Тамсулозін 1% <1% <1% 0% 1 – комбінація = дутастерид 0,5 мг один раз на добу + тамсулозин 0,4 мг один раз на добу. 2 - включаючи болючість та збільшення молочних залоз. 3 - небажані явища з боку репродуктивної системи та грудних залоз, пов'язані із застосуванням дутастериду (як при монотерапії, так і в комбінації з тамсулозином). Ці небажані явища можуть зберігатися після припинення лікування. Вплив дутастериду на збереження даних небажаних явищ невідомий.Взаємодія з лікарськими засобамиIn vitro дутастерид метаболізується ізоферментом системи CYP3A4 цитохрому Р450 людини. Отже, у присутності інгібіторів CYP3А4 концентрації дутастериду у крові можуть зростати. При одночасному застосуванні дутастериду з інгібіторами CYP3A4 верапамілом та дилтіаземом відзначається зниження кліренсу дутастериду. Разом з тим, амлодипін, інші блокатори кальцієвих каналів при одночасному застосуванні з дутастеридом не зменшують кліренс дутастериду. Зменшення кліренсу дутастериду та подальше підвищення його концентрації в крові у присутності інгібіторів CYP3A4 не є клінічно значущим унаслідок широкого діапазону меж безпеки дутастериду, тому не потрібно коригувати його дозу. In vitro дутастерид не метаболізується такими ізоферментами системи цитохрому Р450 людини: CYP1A2, CYP2A6, CYP2E1, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2B6 або CYP2D6. Дутастерид не інгібує in vitro ферменти системи цитохрому Р450 людини, що беруть участь у метаболізмі лікарських засобів. In vitro дутастерид не витісняє варфарин, аценокумарол, фенпрокумон, діазепам та фенітонін з ділянок їхнього зв'язування з білками плазми, а ці препарати, у свою чергу, не витісняють дутастерид. При проведенні досліджень взаємодії дутастериду з тамсулозином, теразозином, варфарином, дигоксином і колестираміном у людини будь-яких клінічно значущих фармакокінетичних або фармакодинамічних взаємодій не відзначалося. При застосуванні дутастериду одночасно з гіполіпідемічними препаратами, інгібіторами АПФ, бета-адреноблокаторами, блокаторами кальцієвих каналів, кортикостероїдами, діуретиками, нестероїдними протизапальними препаратами, інгібіторами фосфодіестерази V-го типу і хон.Спосіб застосування та дозиПрепарат Аврдарт® можна застосовувати незалежно від їди. Капсули слід ковтати повністю, не розжовувати, не відкривати, оскільки вміст капсули може викликати подразнення слизової оболонки ротоглотки. ДГПЗ Дорослі чоловіки (включаючи літніх людей) Рекомендована доза препарату Аводарт - одна капсула (0,5 мг) один раз на добу перорально. Капсули слід приймати повністю. Хоча поліпшення на фоні застосування препарату настає досить швидко, лікування слід продовжувати не менше 6 місяців, щоб об'єктивно оцінити терапевтичний ефект. Для лікування ДГПЗ препарат Аводарт® може бути призначений як монотерапія або в комбінації з α1-адреноблокаторами. Особливі групи пацієнтів Пацієнти з порушеннями функції нирок При прийомі 0,5 мг препарату Аводарт® на добу через нирки виділяється менше 0,1 % дози, тому не потрібно знижувати дозу у пацієнтів з порушеннями функції нирок. Пацієнти з порушеннями функції печінки В даний час немає даних щодо застосування препарату Аводарт у пацієнтів з порушеннями функції печінки. Оскільки дутастерид піддається інтенсивному метаболізму, а його період напіввиведення становить 3-5 тижнів, необхідно бути обережним при лікуванні препаратом Аводарт® пацієнтів з порушеннями функції печінки.ПередозуванняПри призначенні дутастериду до 40 мг/день одноразово (у 80 разів вище за терапевтичну дозу) протягом 7 днів значних побічних ефектів не відзначалося. При проведенні клінічних досліджень пацієнти протягом 6 місяців отримували дутастерид у дозі 5 мг щодня, при цьому будь-яких додаткових побічних ефектів до тих, що спостерігалися на фоні прийому 0,5 мг дутастериду, не було виявлено. Специфічного антидоту дутастериду немає, тому при підозрі на передозування достатньо проводити симптоматичне та підтримуюче лікування.Запобіжні заходи та особливі вказівкиДутастерид всмоктується через шкіру, тому жінки та діти повинні уникати контакту з пошкодженими капсулами. У разі контакту з пошкодженими капсулами необхідно одразу промити відповідну ділянку шкіри водою з милом. Порушення функції печінки В даний час немає даних щодо застосування препарату Аводарт у пацієнтів з порушеннями функції печінки. Оскільки дутастерид піддається інтенсивному метаболізму, а його період напіввиведення становить 3-5 тижнів, необхідно бути обережним при лікуванні препаратом Аводарт® пацієнтів з порушеннями функції печінки. Серцева недостатність при комбінованому застосуванні дутастериду та тамсулозину У двох 4-х літніх клінічних дослідженнях частота розвитку серцевої недостатності була вищою у пацієнтів, які отримували комбінацію дутастериду та α1-блокатора, головним чином тамсулозину, ніж у пацієнтів, які не отримували комбінованого лікування. У цих двох дослідженнях частота розвитку серцевої недостатності залишалася низькою ( Вплив на виявлення простатспецифічного антигену (ПСА) та раку передміхурової залози (РПЗ) У пацієнтів необхідно проводити пальцеве ректальне дослідження, а також використовувати інші методи дослідження передміхурової залози, до початку лікування дутастеридом та періодично повторювати їх у процесі лікування для виключення розвитку РПЗ. Визначення концентрації ПСА у сироватці є важливим компонентом скринінгу, спрямованого виявлення РПЗ. Після 6-місячної терапії дутастеридом середній рівень сироваткового ПСА знижується приблизно на 50%. Пацієнтам, які приймають дутастерид, має бути визначено новий базовий рівень ПСА після шести місяців терапії. Надалі рекомендується регулярно контролювати рівень ПСА. При інтерпретації значення ПСА у пацієнта, який приймає дутастерид, попереднє значення ПСА слід використовувати для порівняння. Застосування дутастериду не впливає на діагностичну цінність рівня ПСА як маркеру РПЗ після визначення нового базового рівня ПСА. Будь-яке підтверджене підвищення рівня ПСА щодо найменшого його значення при лікуванні дутастеридом може свідчити про розвиток РПЗ (зокрема, раку передміхурової залози з високим ступенем диференціювання за шкалою Глісона) або недотримання режиму терапії дутастеридом і має піддаватися ретельній оцінці, навіть якщо межах нормальних значень для цієї вікової категорії пацієнтів, які не приймають інгібітори 5α-редуктази. Рівень загального ПСА повертається до вихідного значення протягом 6 місяців після відміни дутастериду. Співвідношення змісту вільного ПСА до загального залишається незмінним навіть на тлі терапії дутастеридом. Якщо визначення відсотка вмісту вільної фракції ПСА додатково використовується для виявлення РПЗ у чоловіків, які отримують дутастерид, коригування цієї величини не потрібне. РПЗ та пухлини високого ступеня градації У 4-річному дослідженні (REDUCE) проводилося порівняння застосування плацебо та дутастериду у 8231 добровольця у віці від 50 років до 75 років, з негативним результатом біопсії на наявність РПЗ та рівнем ПСА від 2,5 нг/мл до 10,0 нг/ мл при первинному обстеженні. У ході дослідження 6706 пацієнтам проводилася пункційна біопсія передміхурової залози та на підставі отриманих результатів визначалася ступінь злоякісності РПЗ за шкалою Глісона. 1517 пацієнтам під час дослідження було поставлено діагноз РПЗ. Найчастіше, як у групі дутастерида, і у групі плацебо, було діагностовано високодиференційований РПЖ (сума балів за шкалою Глисона 5-6). Відмінності кількості випадків РПЗ з оцінкою 7-10 балів за шкалою Глисона групи. дутастериду та групі плацебо були відсутні (р = 0,81). Через 4 роки було відмічено більше випадків РПЗ з оцінкою 8-10 балів за шкалою Глісона у групі дутастериду (n = 29; 0,9%) порівняно з групою плацебо (n = 19; 0,6%) (р = 0, 15). При оцінці даних біопсії за 1-2 роки кількість пацієнтів з діагнозом РПЗ з оцінкою 8-10 балів за шкалою Глісона було порівняно в групах дутастериду (n = 17; 0,5%) і плацебо (n = 18; 0,5 %). При оцінці даних біопсії за 3-4 роки було діагностовано більше випадків РПЗ з оцінкою 8-10 балів за шкалою Глісона в групі дутастериду (n = 12; 0,5%) в порівнянні з групою плацебо (n = 1; У 4-х річному дослідженні (СоmbАТ) пацієнтів з ДГПЗ, у якому проведення біопсії передміхурової залози всім учасникам не було визначено протоколом, і всі діагнози РПЗ ґрунтувалися на біопсії за показаннями, РПЗ з оцінкою 8-10 балів за шкалою Глісона був діагностований пацієнтів ( Причинно-наслідкового зв'язку між прийомом дутастериду та розвитком РПЗ високого ступеня градації не встановлено. Чоловіки, які приймають дутастерид, повинні регулярно проходити обстеження щодо оцінки ризику розвитку РПЗ, включаючи рівень ПСА. Рак грудних залоз у чоловіків У клінічних дослідженнях та під час постреєстраційного спостереження повідомлялося про виникнення раку грудних залоз у чоловіків, які приймають дутастерид. Слід попереджати пацієнтів, що при появі будь-яких змін у тканинах грудних залоз, таких як поява вузликів або виділення із сосків, необхідно негайно повідомляти про це свого лікаря. У клінічних дослідженнях, у яких проводилося вивчення впливу монотерапії ДГПЗ дутастеридом (3374 пацієнто-років), виявлено 2 випадки раку грудних залоз на фоні терапії дутастеридом (через 10 тижнів та 11 місяців) та 1 випадок у пацієнта, який отримував плацебо. У подальших клінічних дослідженнях, у яких брали участь 8231 чоловік віком від 50 до 75 років з негативним результатом біопсії на РПЗ та рівнем ПСА в інтервалі від 2,5 нг/мл до 10,0 нг/мл (17489 пацієнто-років), які отримували дутастерид та пацієнтів (5027 пацієнто-років), які отримували комбіновану терапію дутастеридом та тамсулозином, не було виявлено випадків раку грудних залоз у жодній із груп порівняння. На даний момент неясно, чи є причинно-наслідковий зв'язок між виникненням раку грудних залоз у чоловіків та довгостроковим застосуванням дутастериду. Вплив на здатність до керування автотранспортом та управління механізмами Прийом дутастериду не впливає на керування автомобілем або роботу з механізмами.Умови зберіганняПри кімнатній температуріУмови відпустки з аптекЗа рецептомВідео на цю тему
Быстрый заказ
Склад, форма випуску та упаковкаКапсули - 1 капс. Діюча речовина: Дутастерид – 0,5 мг; Допоміжні речовини: Моно-ді-гліцериди каприлової/капринової кислоти (МДК) - 349,5 мг; Бутилгідрокситолуол - 0,035 мг; Маса вмісту капсули – 350 мг; Оболонка капсули: Желатин – 144,8 мг; Гліцерин (гліцерол) – 70,8 мг; Титану діоксид – 1,78 мг; Заліза оксид жовтий – 0,127 мг; Технологічні добавки: Тригліцериди, середньоланцюгові (ТСЦ)1; Лецитин(1); Червоне чорнило для друку (2). Приблизна маса капсули – 218 мг. 1 - ТСЦ і лецитин використовуються як лубріканти в процесі виробництва. Загальна кількість лубрикантів на капсулу не перевищує 1,5 мг. Концентрація лецитину в ТСЦ 0,1% внутрішньовенно. 2 - Червоне чорнило для друку використовується при виробництві готової лікарської форми на виробничому майданчику "Каталент Франс Байнхайм С.А.", Франція і не використовується при виробництві готової лікарської форми на виробничому майданчику "ГлаксоСмітКляйн Фармасьютікалз С.А.", Польща. Кількість чорнила на кожній капсулі розраховують таким чином, щоб воно становило менше 0,28 мг. Матеріалами, що залишаються на капсулі, є полівінілацетату фталат (Нац. формуляр), макрогол (поліетиленгліколь) (Євр. Фармакопея), пропіленгліколь (Євр. Фармакопея), оксид червоний Е172, СI77491. Капсули 0,5мг. По 10 капсул у ПВХ/ПВДХ/Аl блістери. По 3 або 9 блістерів разом з інструкцією з медичного застосування в картонну пачку.Опис лікарської формиМ'яка, довгаста, непрозора, жовта желатинова капсула, промаркована кодом "GX СЕ2". 1 - нанесення коду "GX СЕ2" червоним чорнилом для друку використовується при виробництві готової лікарської форми на виробничому майданчику "Каталент Франс Байнхайм С.А.", Франція. Нанесення коду "GX СЕ2" сірого кольору за допомогою УФ холодного лазера використовується при виробництві готової лікарської форми на виробничому майданчику "ГлаксоСмітКляйн Фармасьютікалз С.А.", Польща.Фармакотерапевтична групаПодвійний інгібітор 5-редуктази.ФармакокінетикаВсмоктування Після прийому однієї дози (0,5 мг) дутастериду максимальна концентрація дутастериду в сироватці досягається протягом 1-3 год. Абсолютна біодоступність дутастериду у чоловіків становить близько 60% по відношенню до 2-х годинної внутрішньовенної інфузії. Біодоступність дутастериду не залежить від їди. Розподіл Фармакокінетичні дані, отримані після одноразового та багаторазового прийому дутастериду, свідчать про великий обсяг його розподілу (від 300 л до 500 л). Дутастерид має високий ступінь зв'язування з білками плазми (> 99,5%). При щоденному прийомі концентрація дутастериду у сироватці крові досягає 65% від стабільного рівня через 1 місяць та приблизно 90% від стабільного рівня через 3 місяці. Стабільні концентрації дутастериду в сироватці крові (Css), що дорівнює приблизно 40 нг/мл, досягаються через 6 місяців одноразового щоденного прийому 0,5 мг цього препарату. У спермі, як і сироватці крові, стабільні концентрації дутастерида також досягаються через 6 місяців. Через 52 тижні лікування концентрації дутастериду у спермі становили в середньому 3,4 нг/мл (від 0,4 нг/мл до 14 нг/мл). З сироватки крові в сперму потрапляє приблизно 11,5% дутастериду. Метаболізм In vitro дутастерид метаболізується ізоферментом CYP3A4 системи цитохрому Р450 людини до двох малих моногідроксильованих метаболітів; разом з тим, на нього не діють ізоферменти CYP1A2, CYP2A6, CYP2E1, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2B6 або CYP2D6 цієї системи. Після досягнення стабільної концентрації дутастериду в сироватці крові за допомогою мас-спектрометричного методу виявляють незмінений дутастерид, 3 великих метаболіту (4'-гідроксідутастерид, 1,2-дигідродутастерид і 6-гідроксідутастерид) і 2 малих метаболіту (6,4'-дігідр -гідроксідутастерід). Виведення В організмі людини дутастерид піддається інтенсивному метаболізму. Після прийому внутрішньо дутастериду в добовій дозі 0,5 мг для досягнення стабільної концентрації від 1,0% до 15,4% (в середньому 5,4%) прийнятої дози екскретується через кишечник у незміненому вигляді. Решта екскретується через кишечник у вигляді 4 великих метаболітів, що становлять 39%, 21%, 7% і 7%, відповідно, і 6 малих метаболітів (частка кожного з яких припадає менше 5%). Через нирки у людини екскретуються лише слідові кількості незміненого дутастериду (менше 0,1 % дози). При прийомі терапевтичних доз дутастериду його кінцевий період напіввиведення становить 3-5 тижнів. Дутастерид виявляється у сироватці крові (у концентраціях вище 0,1 нг/мл) до 4-6 місяців після припинення прийому. Лінійність/нелінійність Фармакокінетика дутастериду може бути описана як процес абсорбції першого порядку і два паралельні процеси елімінації, один насичений (тобто залежить від концентрації) і один ненасичуваний (тобто не залежить від концентрації). При низьких концентраціях у сироватці (менше 3 нг/мл) дутастерид швидко виводиться за допомогою обох процесів елімінації. Після одноразового прийому в дозах 5 мг і менше дутастерид швидко елімінується з організму і має короткий період напіввиведення, що дорівнює 3-9 дням. При концентраціях у сироватці крові вище 3 нг/мл дутастерид виводиться повільніше (0,35-0,58 л/год), переважно за допомогою лінійного ненасиченого процесу елімінації з кінцевим періодом напіввиведення 3-5 тижнів. При терапевтичних концентраціях кінцевий період напіввиведення становить 3-5 тижнів і на фоні щоденного прийому 0,5 мг переважає повільніший кліренс дутастериду; загальний кліренс носить лінійний і залежний від концентрації характер. Зміст дутастериду у сироватці крові (більше 0,1 нг/мл) виявляється протягом 4-6 місяців після припинення лікування. Літні чоловіки Фармакокінетику та фармакодинаміку дутастериду вивчали у 36 здорових добровольців у віці від 24 до 87 років після прийому однієї дози (5 мг) дутастериду. Між різними віковими групами не було статистично значимих відмінностей за такими фармакокінетичними параметрами, як площа під фармакокінетичною кривою (AUC) та максимальна концентрація в плазмі (Сmах). Не було виявлено також статистично значущих відмінностей за значеннями періоду напіввиведення (Т½ дутастериду між віковими групами чоловіків 50-69 років та старше 70 років, до яких входить більш