Каталог товаров

Мигрень

Сортировать по:
Фильтр
Быстрый заказ
Склад, форма випуску та упаковкаМазь - 1 мл: речовина, що діє, фреманезумаб 150 мг; допоміжні речовини: L-гістидин 0,543 мг, L-гістидин гідрохлорид моногідрат 2,620 мг, сахароза 66 мг, динатрію едетат дигідрат 0,136 мг, полісорбат 80 0,02% м/о, вода для ін'єкцій до 1 мл. По 1,5 мл препарату в одноразовому шприці з безбарвного скла типу I з фіксованою голкою з нержавіючої сталі, захищеною подвійним ковпачком, що складається з внутрішньої гумової частини та зовнішньої твердої частини з поліпропілену, з поршнем з поліпропілену та ущільнювачем поршня з бром. 1 або 3 шприци в комірковий контейнер. 1 комірковий контейнер разом з інструкцією із застосування в картонній пачці з контролем першого розтину.Опис лікарської формиПрозорий або злегка опалесцентний розчин від безбарвного до світло-жовтого кольору.Фармакотерапевтична групаПротимігренозний засіб.ФармакокінетикаВсмоктування. Після одноразового підшкірного введення в дозі 225 мг та 675 мг медіану часу досягнення максимальної концентрації (Тmax) фреманезумабу становить від 5 до 7 днів, а фармакокінетичні параметри мають пропорційний характер. Абсолютна біодоступність у діапазоні доз від 225 мг до 900 мг становить від 55% до 66%. При застосуванні препарату в дозі 225 мг підшкірно 1 раз на місяць і 675 мг підшкірно 1 раз на 3 місяці рівноважна концентрація відзначалася приблизно через 168 днів (близько 6 місяців) після початку лікування. Медіана коефіцієнта накопичення при призначенні лікарського засобу 1 раз на місяць та 1 раз на 3 місяці становить близько 2,4 та 1,2 відповідно. Розподіл. Об'єм розподілу після підшкірного введення у дозах 225 мг, 675 мг та 900 мг – 3,6 л. Метаболізм. Аналогічно іншим моноклональним антитілам, фреманезумаб розпадається під дією протеолітичних ферментів до низькомолекулярних пептидів та амінокислот. Виведення. Загальний кліренс фреманезумабу становить близько 0,09 л/добу, період напіввиведення (Т1/2) – 30 днів. Низькомолекулярні пептиди та амінокислоти, що утворюються в ході метаболізму, беруть участь у de novo синтезі білків або виводяться через нирки. Особливі популяції В рамках популяційного фармакокінетичного аналізу, проведеного на підставі даних, отриманих у 2546 пацієнтів, визначався вплив віку, раси, статі та маси тіла на ефективність препарату. Згідно з отриманими результатами, корекція дози препарату при масі тіла від 43,5 кг до 131.8 кг не потрібна. Дані про співвідношення експозиції та ефективності фреманезумабу у пацієнтів з масою тіла більше 132 кг відсутні. Пацієнти з порушеннями функції печінки або нирок Порушення функції печінки або нирок, як очікується, не вплине на фармакокінетику фреманезумабу. Популяційний фармакокінетичний аналіз зведених даних із клінічних досліджень препарату не виявив відмінностей у фармакокінетиці фреманезумабу у пацієнтів з легкою або помірною печінковою недостатністю щодо пацієнтів з нормальною функцією печінки. Пацієнти з тяжкою печінковою недостатністю не брали участь у клінічних дослідженнях фреманезумабу.ФармакодинамікаФреманезумаб - повністю гуманізоване моноклональне антитіло класу IgG2Δα/κ, яке специфічно зв'язується з лігандом кальцитонін ген-родинного пептиду (Calcitonin gene-related peptide, CGRP) і блокує зв'язування α- та β-ізоформ CGRP з рецептором Точний механізм дії, за допомогою якого фреманезумаб запобігає нападам мігрені, невідомий, проте передбачається, що сприятливий ефект досягається в результаті модуляції системи трійчастого нерва. Концентрація CGRP суттєво збільшується під час нападу мігрені та повертається до норми після усунення головного болю. Фреманезумаб високо специфічний до CGRP і не зв'язується з іншими близькими родинами членів цього сімейства пептидів (наприклад, аміліном, кальцитоніном, інтермедіном і адреномедуліном). Ефективність попередження нападів епізодичної або хронічної мігрені фреманезумабу оцінювалася у двох багатоцентрових рандомізованих, подвійних-сліпих, плацебо-контрольованих дослідженнях тривалістю 12 тижнів (дослідження 1 та дослідження 2 відповідно). Всі групи учасників досліджень були збалансовані та зіставні щодо демографічних показників та вихідної характеристики захворювання. Літні особи (старші 70 років), пацієнти, які щомісяця використовують опіоїди або барбітурати протягом більше 4 днів, хворі з інфарктом міокарда, судинно-мозковими та тромбоемболічними подіями в анамнезі виключалися з досліджень. Епізодична мігрень До дослідження 1 включалися дорослі пацієнти з епізодичною мігренню в анамнезі (пацієнти з У дослідженні 1 було рандомізовано всього 875 пацієнтів (742 жінки та 133 чоловіки) у віці від 18 до 70 років. Медіана віку пацієнтів, 85% з яких були жіночої статі та 80% - представниками білої раси, становила 42 роки. Середня кількість днів з мігренню на початковому рівні становила близько 9 днів на місяць і була схожа у всіх групах лікування. Усього 791 пацієнт завершив подвійно-сліпу фазу тривалістю 12 тижнів. Первинною кінцевою точкою була середня зміна щодо вихідного рівня щомісячного числа днів з мігрень протягом періоду лікування тривалістю 12 тижнів. Вторинними кінцевими точками були: частка пацієнтів, які досягли не менше 50% зменшення середньої кількості днів з мігрень на місяць (частота 50% позитивної відповіді на лікування); середня зміна щодо вихідного рівня суб'єктивної оцінки за шкалою MIDAS, числа днів з мігренню протягом місяця; а також середня зміна, щодо вихідного рівня, середньої кількості днів використання препаратів для лікування нападів головного болю на місяць. Схеми лікування із застосуванням фреманезумабу щомісяця (1 раз на місяць) і щоквартально (1 раз на 3 місяці) продемонстрували статистично значущі покращення по кінцевих точках ефективності порівняно з плацебо починаючи з першого місяця та протягом усього періоду дослідження. Хронічна мігрень Дослідження 2 включали дорослі пацієнти з хронічною мігренню в анамнезі (пацієнти з >15 днями головного болю на місяць). Вихідний рівень частоти головного болю у пацієнтів у середньому становив 21 день на місяць (при цьому протягом 13 днів не менше ніж середнього ступеня тяжкості). Всі пацієнти були рандомізовані в групи для отримання підшкірних ін'єкцій початкової дози 675 мг фреманезумабу з подальшим введенням 225 мг фреманезумабу 1 раз на місяць (n=379), 675 мг фреманезумабу 1 раз на 3 місяці (n=376) або плац. n=375) протягом періоду лікування тривалістю 12 тижнів. У дослідженні 2 було рандомізовано лише 1130 пацієнтів (991 жінка та 139 чоловіків) у віці від 18 до 70 років. Медіана віку пацієнтів, 88% з яких були жіночої статі та 79% - представниками білої раси, склала 41 рік. Усього 1034 пацієнти завершили подвійну-сліпу фазу тривалістю 12 тижнів. Первинною кінцевою точкою була середня зміна щодо вихідного рівня щомісячного числа днів головного болю не менше помірного ступеня тяжкості протягом періоду лікування тривалістю 12 тижнів. Вторинними кінцевими точками були: досягнення не менше 50% зменшення середньої кількості днів із головним болем, принаймні середньої тяжкості, на місяць (частота 50% позитивної відповіді на лікування); середня зміна щодо вихідного рівня суб'єктивної оцінки за шкалою HIT-6, числа днів з мігренню протягом місяця; а також середня зміна щодо вихідного рівня середньої кількості днів використання препаратів для лікування нападів головного болю. Обидві схеми лікування із застосуванням фреманезумабу щомісяця та щоквартально продемонстрували статистично значущі покращення ключових параметрів ефективності порівняно з плацебо починаючи з першого місяця та протягом усього періоду дослідження. Довгострокове дослідження У довгостроковому дослідженні (дослідження 3) у пацієнтів з епізодичною та хронічною мігренню, які отримували лікарський препарат у дозі 225 мг 1 раз на місяць або 675 мг 1 раз на 3 місяці, ефективність фреманезумабу зберігалася протягом 12 місяців. Усього 79% пацієнтів завершили дослідження 3. Через 15 місяців щомісячна частота нападів мігрені при обох режимах дозування препарату сукупно знизилася щодо вихідного рівня у дослідженнях 1 та 2 на 6.6 днів. В останній місяць випробування 50% відповіді вдалося досягти у 61% пацієнтів, які завершили дослідження 3. Під час 15-місячного періоду комбінованого лікування будь-яких сигналів з боку безпеки лікарського засобу виявлено не було. Внутрішні та зовнішні фактори Ефективність і безпека фреманезумабу не залежала від віку, статі, раси, наявності супутньої профілактичної медикаментозної терапії β-адреноблокаторами, блокаторами кальцієвих каналів/похідними бензоциклопентена, антидепресантами, протисудомними препаратами). головний біль. Дані про використання фреманезумабу у осіб віком 65 років та старші обмежені (2% хворих). Доклінічні дані щодо безпеки У ході доклінічних випробувань не було виявлено жодної небезпеки для людей, виходячи з даних загальноприйнятих досліджень фармакологічної безпеки, токсичності при багаторазовому застосуванні та репродуктивній токсичності. Оскільки фреманезумаб відноситься до моноклональних антитіл, досліджень генотоксичності або канцерогенності не проводили.ІнструкціяІнструкція із застосування попередньо заповнених шприців препаратом Аджові, розчин для підшкірного введення, 150 мг/мл Уважно прочитайте цю інструкцію перед застосуванням препарату Аджові Важлива інформація: Кожен шприц призначений лише для одноразового використання. Кожен шприц препарату Аджові містить 225 мг фреманезумабу. Залежно від призначеного лікарем режиму дозування може знадобитися один або три шприци. Препарат Аджові вводиться підшкірно. Перед використанням необхідно пройти відповідне навчання порядку підготовки до застосування та введення розчину препарату Аджові у шприці для підшкірних ін'єкцій у лікаря або медичної сестри. Слід уважно прочитати інструкцію з медичного застосування препарату Аджові, щоб дізнатися більше про лікарський засіб. Не можна тягнути поршень назад, оскільки це може призвести до поломки шприца. Не можна струшувати шприц, оскільки це може вплинути на роботу медичного пристрою. Якщо в картонній пачці залишилися невикористані шприци, необхідно негайно прибрати її назад у холодильник. Крок 1 Підготовка до проведення підшкірної ін'єкції а) Переконайтеся, що все необхідне для ін'єкції: один (при дозі 225 мг) або три (при дозі 675 мг) одноразових попередньо заповнених шприца препарату Аджові, спиртова серветка, ватний тампон, контейнер для використаних шприців або гострих відходів. б) Помістіть витратні матеріали на чисту рівну поверхню. в) Для зменшення дискомфорту під час ін'єкції дайте препарату Аджові нагрітися до кімнатної температури протягом 30 хв: уникайте впливу на шприц прямого сонячного світла, не нагрівайте шприц за допомогою мікрохвильової печі або будь-якого іншого джерела тепла. г) Вимийте руки з милом і витріть насухо їх рушником. д) Огляньте шприц з препаратом Аджові, переконайтеся, що: на етикетці вказано найменування Аджові, шприц містить прозорий або злегка опалесцентний розчин від безбарвного до світло-жовтого кольору, наявність дрібних бульбашок повітря в попередньо заповненому шприці є нормальним і допустимим. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ шприц, якщо: шприц пошкоджено, термін придатності, вказаний на етикетці шприца (а також картонній пачці) закінчився, розчин виглядає каламутним, змінив забарвлення або містить сторонні видимі частинки. е) Виберіть місце для ін'єкції: Можливі зони для самостійних ін'єкцій: зона живота (приблизно 5 см навколо пупка), передня частина стегон (область, яка знаходиться принаймні на 5 см вище коліна і на 5 см нижче паху), задня частина плеча. Для ін'єкцій у важкодоступні зони (наприклад, задня частина плеча) може бути потрібна допомога іншої людини. Якщо при введенні дози 675 мг використовується та сама анатомічна область для трьох окремих ін'єкцій (3 окремих одноразових попередньо заповнених шприца), необхідно переконатися, що друга і третя ін'єкції виробляються не в те ж місце введення, яке було використане для попередніх ін'єкцій. НЕ СЛІД: проводити ін'єкції у болючі місця, почервонілі ділянки шкіри, в області з огрубілою шкірою, з ущільненнями, гематомами, татуюваннями, шрамами або розтяжками,вводити препарат Аджові в те саме місце, в яке було введено інший лікарський препарат. ж) Підготуйте місце для ін'єкції: обробіть зону ін'єкції серветкою, змоченою спиртовим розчином. Дайте висохнути зоні ін'єкції протягом 10 секунд. Крок 2 Техніка виконання підшкірної ін'єкції а) Зніміть (потягніть у прямому напрямку) захисний ковпачок із голки: Не прокручуйте захисний ковпачок. Після зняття ковпачка з голки одноразового шприца не торкайтеся голки і не надягайте повторно захисний ковпачок на голку, щоб уникнути травми або інфекції. б) Введіть препарат, виконавши наступні 4 дії. в) Видаліть голку рухом шприца перпендикулярно до місця ін'єкції. г) Обережно притисніть чистий ватний тампон до місця ін'єкції на кілька секунд. Не тріть місце ін'єкції. Крок 3 Утилізація: помістіть шприц та супутні матеріали у контейнер для використаних шприців або гострих відходів. Не викидайте зняті голки, шприц або попередньо заповнений шприц разом із побутовим сміттям. Запитайте у лікаря чи провізора, як утилізувати препарат, якщо він більше не потрібний. Ці заходи допоможуть захистити довкілля. Зберігайте шприци та супутні матеріали у недоступному для дітей місці. Якщо Вам призначена доза 675 мг (3 шприца) для того, щоб повністю її вести повторіть етапи з Крок 1 д) Крок 3 з 2-м і 3-м попередньо заповненим шприцом.Показання до застосуванняПрофілактичне лікування мігрені у дорослих, які мають 4 та більше днів з мігрень на місяць.Протипоказання до застосуванняПідвищена чутливість до діючої речовини, а також допоміжних речовин, що входять до складу препарату. Вік до 18 років. З обережністю: пацієнти із серйозними серцево-судинними захворюваннями.Вагітність та лактаціяВагітність Рекомендується уникати застосування препарату під час вагітності. Дані щодо застосування препарату Аджові у вагітних жінок обмежені. Результати доклінічних випробувань фармакологічної безпеки, токсичності при багаторазовому призначенні, а також токсичності щодо репродуктивної функції та потомства свідчать про відсутність прямого чи опосередкованого несприятливого впливу лікарського засобу на репродуктивну функцію людини. Оскільки фреманезумаб відноситься до моноклональних антитіл, досліджень генотоксичності або канцерогенності не проводилося. Період грудного вигодовування Відомості про проникнення фреманезумабу в грудне молоко, вплив на дитину, що вигодовується грудьми, або вироблення молока відсутні. У перші дні після пологів людські антитіла класу IgG виділяються із грудним молоком, проте незабаром концентрація останніх у ньому знижується. У цей період часу не можна виключити ризик для дитини. Згодом питання про застосування лікарського препарату Аджові під час грудного вигодовування можна розглядати лише за клінічної необхідності. Фертильність Дані щодо впливу фреманезумабу на фертильність у людини відсутні. На підставі результатів доклінічних досліджень терапія препаратом Аджові не передбачає негативного впливу на фертильність.Побічна діяБезпеку препарату Аджові оцінювали у більш ніж 2500 пацієнтів з мігренню, які отримали щонайменше одну дозу лікарського препарату. Таким чином, експозиція склала понад 1900 пацієнто-років. Більш ніж у 1400 пацієнтів тривалість терапії склала не менше 12 місяців. До небажаних реакцій (HP), що часто розвивалися, відносилися місцеві реакції в місці ін'єкції [біль (24%), ущільнення (17%), еритема (16%) і свербіж (2%)]. Описані в клінічних дослідженнях HP перераховані відповідно до системно-органного класу Медичного словника нормативно-правової діяльності (MedDRA). HP систематизовані відповідно до Класифікації Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ): дуже часто (≥1/10); часто (≥1/100, Загальні розлади та порушення у місці введення: дуже часто – біль, ущільнення, еритема; часто - свербіж; нечасто – висип. Опис окремих небажаних реакцій Реакції у місці ін'єкції До найчастіше спостеріганих місцевих реакцій у місці ін'єкції належали біль, ущільнення та еритема. Усі місцеві реакції у місці ін'єкції були минущими і переважно легкого чи середнього ступеня тяжкості. Біль, ущільнення та еритема, як правило, виникали відразу ж після ін'єкції, тоді як свербіж і висипи виявлялися в середньому через 24 і 48 год відповідно. Всі реакції на місці ін'єкції зазвичай дозволялися протягом декількох годин або днів. Загалом, ці несприятливі реакції не вимагали відміни лікарського засобу. Імуногенність У плацебо-контрольованих дослідженнях антитіла до препарату (у низькому титрі) спостерігалися у 0,4% (6 із 1701) пацієнтів після початку лікування фреманезумабом. У 1 з цих 6 пацієнтів було виявлено нейтралізуючі антитіла. Через 12 місяців лікування антитіла до препарату було виявлено у 2,3% (43 з 1888) пацієнтів, у 0,95% пацієнтів було виявлено нейтралізуючі антитіла. Наявність подібних антитіл не впливало на безпеку та ефективність лікарського засобу.Взаємодія з лікарськими засобамиФормальних клінічних досліджень лікарської взаємодії із фреманезумабом не проводилося. З властивостей фреманезумаба фармакологічні лікарські взаємодії малоймовірні. Крім того, одночасне застосування лікарських препаратів, що приймаються для лікування нападу мігрені (особливо анальгетиків, алкалоїдів ріжків та триптанів) та препаратів для профілактичного лікування мігрені не вплинуло на фармакокінетику фреманезумабу.Спосіб застосування та дозиТерапію слід розпочинати під керівництвом лікаря, який має досвід у діагностиці та лікуванні мігрені. Препарат призначається пацієнтам, які мають 4 та більше днів з мігренню на місяць. Доступні два режими дозування: 1 раз на місяць: один, попередньо заповнений розчином препарату, шприц для ін'єкцій (225 мг) або 1 раз на три місяці: три, попередньо заповнені розчином препарату, шприца для ін'єкцій (675 мг), які вводяться за допомогою трьох послідовних ін'єкцій. Рішення про тривалість курсу лікування приймає лікар. При переході з одного режиму на інший нову дозу лікарського препарату призначають наступного запланованого дня, згідно з попереднім режимом терапії. Після початку терапії фреманезумабом супутнє профілактичне лікування мігрені може бути продовжено, якщо лікар вважає, що це потреба. Ефективність терапії слід оцінювати через 3 місяці від початку. Будь-яке подальше рішення щодо продовження лікування має прийматися в індивідуальному порядку. Згодом оцінку необхідності продовження терапії рекомендується проводити регулярно. Пропущена доза Якщо доза лікарського препарату Аджові, згідно з графіком прийому, була пропущена, необхідно ввести її якнайшвидше. Відшкодування пропущеної дози шляхом її подвоєння не потрібне. Спеціальні групи патентів Літні пацієнти (старше 65 років) Дані про застосування препарату Аджові у пацієнтів віком від 65 років та старші обмежені. Виходячи з результатів популяційного фармакокінетичного аналізу, корекції дози препарату не потрібно. Порушення функції нирок та/або печінки У пацієнтів з легкою або помірною печінковою недостатністю корекція дози препарату не потрібна. Діти Препарат не рекомендований для застосування у пацієнтів до 18 років, оскільки безпека та ефективність препарату Аджові у цієї групи пацієнтів не встановлені. Спосіб застосування Препарат вводиться підшкірно. Внутрішньовенна або внутрішньом'язова ін'єкції неприпустимі. Препарат Аджові застосовують підшкірно в ділянці живота, стегна або плеча. Потрібно змінювати місця ін'єкцій при багаторазовому призначенні препарату. Ін'єкція препарату Аджові може бути проведена медичним персоналом, пацієнтами та/або особами, що доглядають за ними. Перед використанням пацієнти та/або особи, що доглядають за ними, повинні пройти відповідне навчання порядку підготовки до застосування та введення розчину препарату Аджові у шприці для підшкірних ін'єкцій. Необхідно повідомити пацієнтам та/або особам, що доглядають за ними, про те, що їм потрібно ознайомитися з інструкцією з медичного застосування та слідувати їй при кожному використанні препарату Аджові.ПередозуванняМаксимальна доза препарату під час клінічних досліджень становила 2000 мг при внутрішньовенному введенні. Розвиток небажаних реакцій та дозолімітуючої токсичності не спостерігалося. У разі передозування пацієнту рекомендується знаходитись під наглядом лікаря з метою виявлення можливих небажаних реакцій. За необхідності проводити симптоматичне лікування.Запобіжні заходи та особливі вказівкиГіперчутливість У клінічних дослідженнях реакції гіперчутливості до фреманезумабу відзначалися менш ніж у 1% пацієнтів. У разі розвитку реакції гіперчутливості необхідно розглянути питання про відміну препарату Аджові та призначити відповідне лікування. Пацієнти із серцево-судинними (СС) захворюваннями З клінічних досліджень виключалися пацієнти зі значущими серцево-судинними захворюваннями, судинною ішемією або тромботичними подіями, такими як гостре порушення мозкового кровообігу, мікроінсульти, тромбоз глибоких вен або легенева емболія. Безпека та ефективність препарату Аджові у таких пацієнтів не встановлені. Допоміжні речовини В одній дозі (1,5 мл) препарату Аджові міститься менше ніж 1 ммоль натрію (23 мг), тобто препарат практично вільний від натрію. Зберігання Препарат Аджові слід зберігати в холодильнику при температурі від 2 до 8 °С в оригінальній упаковці для захисту від впливу світла. При необхідності препарат Аджові допускається зберігати за кімнатної температури від 20 °С до 25 °С в оригінальній упаковці не більше 24 годин. Після вилучення з холодильника препарат Аджові повинен бути використаний протягом 24 годин або утилізований. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ заморожувати та струшувати препарат. Крім того, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати препарат, який піддається впливу високих температур або прямого сонячного світла. Вплив на здатність до керування автотранспортом та управління механізмами Препарат Аджові не впливає на здатність керувати транспортними засобами та роботу з механізмами. У разі розвитку побічної дії слід дотримуватися обережності.Умови зберіганняУ холодильнику +2+8 градусівУмови відпустки з аптекЗа рецептомВідео на цю тему
Быстрый заказ
Склад, форма випуску та упаковкаТаблетки, вкриті оболонкою - 1 табл. активна речовина: суматриптан (у вигляді сукцинату) – 0,05/0,1 г; допоміжні речовини: МКЦ; цукор молочний; крохмаль картопляний; натрію карбоксиметилкрохмаль; магній стеариновокислий; оксипропілцелюлоза або оксипропілметилцелюлоза; ПВП; поліетиленгліколь 4000; тальк; титану діоксид. У контурній комірковій упаковці або у банку темного скла 2 або 10 шт.; в картонній пачці 1 упаковка або банку.Опис лікарської формиТаблетки, вкриті оболонкою, білого або білого з сірувато-кремовим відтінком кольору, з двоопуклою поверхнею.Фармакотерапевтична групаВзаємодіє з 5-гідрокситриптаміновими рецепторами типу 1, розташованими в гладкій мускулатурі стінок кровоносних судин головного мозку.ФармакокінетикаПри прийомі внутрішньо суматриптан швидко абсорбується. 70% від Сmax у сироватці досягається через 45 хв. Середня величина абсолютної біодоступності становить 14% внаслідок пресистемного метаболізму та неповної абсорбції. Ступінь зв'язування з білками плазми невелика (14-21%), T1/2 - 2 год. Основний метаболіт (індолоцтовий аналог суматриптану) виводиться переважно із сечею у вигляді вільної кислоти та її глюкуронідного кон'югату.ФармакодинамікаВиборчо звужує судини у системі сонних артерій, інгібує активність трійчастого нерва. Сприяє зниженню вираженості больового синдрому при мігрені. Клінічний ефект відзначається за 30 хв.Показання до застосуванняДля швидкого полегшення нападів мігрені.Протипоказання до застосуваннястенокардія чи інфаркт міокарда у минулому; порушення функції печінки та нирок; епілепсія; літній вік (старше 60 років); Підвищена чутливість до препарату.Вагітність та лактаціяПротипоказаний при вагітності, годуванні груддю та у дитячому віці.Побічна діявідчуття поколювання та тепла; запаморочення та почуття слабкості, сонливість; зниження артеріального тиску, відчуття серцебиття; нудота та блювання; висип та свербіж.Взаємодія з лікарськими засобамиНеприпустимий одночасний прийом засобів, що містять алкалоїди ріжків, препаратів літію, інгібіторів зворотного нейронального захоплення серотоніну, інгібіторів МАО.Спосіб застосування та дозиТаблетки: препарат рекомендується застосовувати якомога раніше після початку нападу мігрені. Рекомендована доза для дорослих прийому внутрішньо - 100 мг. Максимальна добова доза становить 300 мг. Таблетку слід ковтати повністю, запиваючи водою. Уколи: рекомендується розпочинати лікування у разі виникнення перших ознак головного болю або «аури» - нудота, блювання, світлобоязнь. Уколи слід вводити підшкірно за допомогою аутоінжектора. При мігрені рекомендована доза для дорослих – 6 мг у вигляді одноразової підшкірної ін'єкції. У разі повторного виникнення симптомів можна призначити додаткове 6 мг у будь-який час протягом наступних 24 годин, але не раніше ніж через одну годину після введення першої дози. Максимально допустима добова доза – дві ін'єкції по 6 мг (12 мг).ПередозуванняУ разі передозування слід спостерігати хворого протягом 10 годин, проводячи при необхідності симптоматичну терапію.Умови зберіганняПри кімнатній температуріУмови відпустки з аптекЗа рецептомВідео на цю тему
Быстрый заказ
Склад, форма випуску та упаковкаТаблетки, вкриті оболонкою - 1 табл. активна речовина: суматриптан (у вигляді сукцинату) – 0,05/0,1 г; допоміжні речовини: МКЦ; цукор молочний; крохмаль картопляний; натрію карбоксиметилкрохмаль; магній стеариновокислий; оксипропілцелюлоза або оксипропілметилцелюлоза; ПВП; поліетиленгліколь 4000; тальк; титану діоксид. У контурній комірковій упаковці або у банку темного скла 2 або 10 шт.; в картонній пачці 1 упаковка або банку.Опис лікарської формиТаблетки, вкриті оболонкою, білого або білого з сірувато-кремовим відтінком кольору, з двоопуклою поверхнею.Фармакотерапевтична групаВзаємодіє з 5-гідрокситриптаміновими рецепторами типу 1, розташованими в гладкій мускулатурі стінок кровоносних судин головного мозку.ФармакокінетикаПри прийомі внутрішньо суматриптан швидко абсорбується. 70% від Сmax у сироватці досягається через 45 хв. Середня величина абсолютної біодоступності становить 14% внаслідок пресистемного метаболізму та неповної абсорбції. Ступінь зв'язування з білками плазми невелика (14-21%), T1/2 - 2 год. Основний метаболіт (індолоцтовий аналог суматриптану) виводиться переважно із сечею у вигляді вільної кислоти та її глюкуронідного кон'югату.ФармакодинамікаВиборчо звужує судини у системі сонних артерій, інгібує активність трійчастого нерва. Сприяє зниженню вираженості больового синдрому при мігрені. Клінічний ефект відзначається за 30 хв.Показання до застосуванняДля швидкого полегшення нападів мігрені.Протипоказання до застосуваннястенокардія чи інфаркт міокарда у минулому; порушення функції печінки та нирок; епілепсія; літній вік (старше 60 років); Підвищена чутливість до препарату.Вагітність та лактаціяПротипоказаний при вагітності, годуванні груддю та у дитячому віці.Побічна діявідчуття поколювання та тепла; запаморочення та почуття слабкості, сонливість; зниження артеріального тиску, відчуття серцебиття; нудота та блювання; висип та свербіж.Взаємодія з лікарськими засобамиНеприпустимий одночасний прийом засобів, що містять алкалоїди ріжків, препаратів літію, інгібіторів зворотного нейронального захоплення серотоніну, інгібіторів МАО.Спосіб застосування та дозиТаблетки: препарат рекомендується застосовувати якомога раніше після початку нападу мігрені. Рекомендована доза для дорослих прийому внутрішньо - 100 мг. Максимальна добова доза становить 300 мг. Таблетку слід ковтати повністю, запиваючи водою. Уколи: рекомендується розпочинати лікування у разі виникнення перших ознак головного болю або «аури» - нудота, блювання, світлобоязнь. Уколи слід вводити підшкірно за допомогою аутоінжектора. При мігрені рекомендована доза для дорослих – 6 мг у вигляді одноразової підшкірної ін'єкції. У разі повторного виникнення симптомів можна призначити додаткове 6 мг у будь-який час протягом наступних 24 годин, але не раніше ніж через одну годину після введення першої дози. Максимально допустима добова доза – дві ін'єкції по 6 мг (12 мг).ПередозуванняУ разі передозування слід спостерігати хворого протягом 10 годин, проводячи при необхідності симптоматичну терапію.Умови зберіганняПри кімнатній температуріУмови відпустки з аптекЗа рецептомВідео на цю тему
Быстрый заказ
Склад, форма випуску та упаковкаТаблетки, вкриті оболонкою - 1 табл. активна речовина: суматриптан (у вигляді сукцинату) – 0,05/0,1 г; допоміжні речовини: МКЦ; цукор молочний; крохмаль картопляний; натрію карбоксиметилкрохмаль; магній стеариновокислий; оксипропілцелюлоза або оксипропілметилцелюлоза; ПВП; поліетиленгліколь 4000; тальк; титану діоксид. У контурній комірковій упаковці або у банку темного скла 2 або 10 шт.; в картонній пачці 1 упаковка або банку.Опис лікарської формиТаблетки, вкриті оболонкою, білого або білого з сірувато-кремовим відтінком кольору, з двоопуклою поверхнею.Фармакотерапевтична групаВзаємодіє з 5-гідрокситриптаміновими рецепторами типу 1, розташованими в гладкій мускулатурі стінок кровоносних судин головного мозку.ФармакокінетикаПри прийомі внутрішньо суматриптан швидко абсорбується. 70% від Сmax у сироватці досягається через 45 хв. Середня величина абсолютної біодоступності становить 14% внаслідок пресистемного метаболізму та неповної абсорбції. Ступінь зв'язування з білками плазми невелика (14-21%), T1/2 - 2 год. Основний метаболіт (індолоцтовий аналог суматриптану) виводиться переважно із сечею у вигляді вільної кислоти та її глюкуронідного кон'югату.ФармакодинамікаВиборчо звужує судини у системі сонних артерій, інгібує активність трійчастого нерва. Сприяє зниженню вираженості больового синдрому при мігрені. Клінічний ефект відзначається за 30 хв.Показання до застосуванняДля швидкого полегшення нападів мігрені.Протипоказання до застосуваннястенокардія чи інфаркт міокарда у минулому; порушення функції печінки та нирок; епілепсія; літній вік (старше 60 років); Підвищена чутливість до препарату.Вагітність та лактаціяПротипоказаний при вагітності, годуванні груддю та у дитячому віці.Побічна діявідчуття поколювання та тепла; запаморочення та почуття слабкості, сонливість; зниження артеріального тиску, відчуття серцебиття; нудота та блювання; висип та свербіж.Взаємодія з лікарськими засобамиНеприпустимий одночасний прийом засобів, що містять алкалоїди ріжків, препаратів літію, інгібіторів зворотного нейронального захоплення серотоніну, інгібіторів МАО.Спосіб застосування та дозиТаблетки: препарат рекомендується застосовувати якомога раніше після початку нападу мігрені. Рекомендована доза для дорослих прийому внутрішньо - 100 мг. Максимальна добова доза становить 300 мг. Таблетку слід ковтати повністю, запиваючи водою. Уколи: рекомендується розпочинати лікування у разі виникнення перших ознак головного болю або «аури» - нудота, блювання, світлобоязнь. Уколи слід вводити підшкірно за допомогою аутоінжектора. При мігрені рекомендована доза для дорослих – 6 мг у вигляді одноразової підшкірної ін'єкції. У разі повторного виникнення симптомів можна призначити додаткове 6 мг у будь-який час протягом наступних 24 годин, але не раніше ніж через одну годину після введення першої дози. Максимально допустима добова доза – дві ін'єкції по 6 мг (12 мг).ПередозуванняУ разі передозування слід спостерігати хворого протягом 10 годин, проводячи при необхідності симптоматичну терапію.Умови зберіганняПри кімнатній температуріУмови відпустки з аптекЗа рецептомВідео на цю тему
Быстрый заказ
Склад, форма випуску та упаковкаТаблетки, вкриті оболонкою - 1 табл. активна речовина: суматриптан (у вигляді сукцинату) – 0,05/0,1 г; допоміжні речовини: МКЦ; цукор молочний; крохмаль картопляний; натрію карбоксиметилкрохмаль; магній стеариновокислий; оксипропілцелюлоза або оксипропілметилцелюлоза; ПВП; поліетиленгліколь 4000; тальк; титану діоксид. У контурній комірковій упаковці або у банку темного скла 2 або 10 шт.; в картонній пачці 1 упаковка або банку.Опис лікарської формиТаблетки, вкриті оболонкою, білого або білого з сірувато-кремовим відтінком кольору, з двоопуклою поверхнею.Фармакотерапевтична групаВзаємодіє з 5-гідрокситриптаміновими рецепторами типу 1, розташованими в гладкій мускулатурі стінок кровоносних судин головного мозку.ФармакокінетикаПри прийомі внутрішньо суматриптан швидко абсорбується. 70% від Сmax у сироватці досягається через 45 хв. Середня величина абсолютної біодоступності становить 14% внаслідок пресистемного метаболізму та неповної абсорбції. Ступінь зв'язування з білками плазми невелика (14-21%), T1/2 - 2 год. Основний метаболіт (індолоцтовий аналог суматриптану) виводиться переважно із сечею у вигляді вільної кислоти та її глюкуронідного кон'югату.ФармакодинамікаВиборчо звужує судини у системі сонних артерій, інгібує активність трійчастого нерва. Сприяє зниженню вираженості больового синдрому при мігрені. Клінічний ефект відзначається за 30 хв.Показання до застосуванняДля швидкого полегшення нападів мігрені.Протипоказання до застосуваннястенокардія чи інфаркт міокарда у минулому; порушення функції печінки та нирок; епілепсія; літній вік (старше 60 років); Підвищена чутливість до препарату.Вагітність та лактаціяПротипоказаний при вагітності, годуванні груддю та у дитячому віці.Побічна діявідчуття поколювання та тепла; запаморочення та почуття слабкості, сонливість; зниження артеріального тиску, відчуття серцебиття; нудота та блювання; висип та свербіж.Взаємодія з лікарськими засобамиНеприпустимий одночасний прийом засобів, що містять алкалоїди ріжків, препаратів літію, інгібіторів зворотного нейронального захоплення серотоніну, інгібіторів МАО.Спосіб застосування та дозиТаблетки: препарат рекомендується застосовувати якомога раніше після початку нападу мігрені. Рекомендована доза для дорослих прийому внутрішньо - 100 мг. Максимальна добова доза становить 300 мг. Таблетку слід ковтати повністю, запиваючи водою. Уколи: рекомендується розпочинати лікування у разі виникнення перших ознак головного болю або «аури» - нудота, блювання, світлобоязнь. Уколи слід вводити підшкірно за допомогою аутоінжектора. При мігрені рекомендована доза для дорослих – 6 мг у вигляді одноразової підшкірної ін'єкції. У разі повторного виникнення симптомів можна призначити додаткове 6 мг у будь-який час протягом наступних 24 годин, але не раніше ніж через одну годину після введення першої дози. Максимально допустима добова доза – дві ін'єкції по 6 мг (12 мг).ПередозуванняУ разі передозування слід спостерігати хворого протягом 10 годин, проводячи при необхідності симптоматичну терапію.Умови зберіганняПри кімнатній температуріУмови відпустки з аптекЗа рецептомВідео на цю тему
Быстрый заказ
Умови зберіганняУ холодильнику +2+8 градусівУмови відпустки з аптекЗа рецептомВідео на цю тему.
Быстрый заказ
Дозування: 2. 5 мг Фасування: N2 Форма випуску таб. покриті плівковою оболонкою Упакування: упак.
Быстрый заказ
Умови зберіганняПри кімнатній температуріУмови відпустки з аптекЗа рецептомВідео на цю тему.
Быстрый заказ
Склад, форма випуску та упаковкаПігулки - 1 таб. активна речовина: елетриптан (у вигляді гідроброміду) – 20/40 мг; допоміжні речовини: МКЦ; лактози моногідрат; кроскармелоза натрію; магнію стеарат; оболонка плівкова: Opadry помаранчевий OY-LS-23016 (гіпромелоза, лактози моногідрат, титану діоксид (Е171), тріацетин, барвник «Сонячний захід» жовтий з лаком алюмінієвим (E110); Opadry прозорий YS-2-A ) Таблетки, покриті плівковою оболонкою, 20мг, 40мг. У блістері із ПВХ/алюмінієвої фольги, 2, 3, 4, 6 або 10 шт. 1, 2, 3, 4, 5, 6 або 10 блістерів у картонній пачці.Опис лікарської формиТаблетки, 20 мг: оранжеві, круглі, двоопуклі, покриті плівковою оболонкою, з гравіюванням «REP 20» на одній стороні та «Pfizer» — на іншій стороні. Таблетки, 40 мг: оранжеві, круглі, двоопуклі, покриті плівковою оболонкою, з гравіюванням «REP 40» на одній стороні та «Pfizer» — на іншій стороні.Фармакотерапевтична групаПротимігренозна.ФармакокінетикаВсмоктування. Після прийому внутрішньо елетриптан швидко і досить повно всмоктується з шлунково-кишкового тракту, абсорбція становить близько 81%. Абсолютна біодоступність при внутрішньому прийомі у чоловіків і жінок становить близько 50%. Tmax у плазмі в середньому становило 1,5 години після прийому внутрішньо. У діапазоні терапевтичних доз від 20 до 80 мг фармакокінетика елетриптану характеризується лінійною залежністю. Cmax елетриптану та AUC підвищувалися приблизно на 20-30% при прийомі препарату після вживання жирної їжі. При прийомі внутрішньо під час нападу мігрені AUC зменшувалася приблизно на 30%, а Tmax у плазмі збільшувалася до 2,8 год. При регулярному застосуванні (20 мг 3 рази на добу) протягом 5-7 днів фармакокінетика елетриптану залишалася лінійною з передбачуваною кумуляцією. При призначенні у більш високих дозах (40 мг 3 рази на добу та 80 мг 2 рази на добу) протягом більш ніж 7 днів кумуляція елетриптану перевищувала очікувану (приблизно на 40%). Розподіл. Vd елетриптану при внутрішньовенному введенні становить 138 л, що вказує на гарний розподіл у тканинах. Елетриптан помірно зв'язується з білками плазми (приблизно на 85%). Метаболізм. Дослідження in vitro свідчать про те, що первинний метаболізм елетриптану відбувається під дією ізоферменту CYP3A4 цитохрому Р450 у печінці. Цей факт підтверджується підвищенням концентрації елетриптану в плазмі при одночасному прийомі еритроміцину, який є потужним селективним інгібітором ізоферменту CYP3A4. Дослідження in vitro демонструють також, що ізофермент CYP2D6 робить певний внесок у метаболізм елетриптану, хоча в клінічних дослідженнях не виявлено ефекту поліморфізму цього ферменту на фармакокінетику елетриптану. Ідентифіковано 2 основних циркулюючих метаболітів, частка яких становить значну частину загальної радіоактивності плазми крові після введення елетриптану, міченого ізотопом вуглецю 14С. В експериментах in vitro метаболіт, що утворюється в результаті N-окислення, не володів активністю, у той час як метаболіт, що утворюється в результаті N-деметилювання, по активності можна порівняти з елетриптаном. Третій компонент радіоактивної плазми не ідентифіковано. Вважають, що він є сумішшю гідроксильованих метаболітів, які також виводяться нирками і через кишечник. Концентрація активного N-деметилованого метаболіту в плазмі крові становить лише 10-20% від концентрації елетриптану і, відповідно, не робить значного внеску в його терапевтичний ефект. Виведення. Загальний кліренс елетриптану з плазми крові після внутрішньовенного введення становить у середньому 36 л/год, а Т1/2 – близько 4 год. Середній нирковий кліренс після прийому внутрішньо становить близько 3,9 л/год. Частка непочечного кліренсу становить близько 90% загального кліренсу; це свідчить про те, що елетриптан виводиться головним чином у вигляді метаболітів нирками та через кишечник. Особливі групи пацієнтів Підлога. Результати метааналізу клініко-фармакологічних досліджень та популяційного фармакокінетичного аналізу свідчать про те, що стать не має клінічно значущого впливу на концентрацію елетриптану в плазмі крові. Літні люди (старше 65 років). У людей похилого віку (65–93 роки) виявлено невелике та статистично недостовірне зниження кліренсу елетриптану на 16% та статистично значуще збільшення Т1/2 (приблизно з 4,4 до 5,7 год) порівняно з цими показниками у молодих людей. Дія елетриптану на АТ у людей похилого віку може бути більш вираженою порівняно з пацієнтами молодшого віку. Порушення функції печінки. У хворих із порушенням функції печінки (стадії А та В за класифікацією Чайлд-П'ю) виявлено статистично достовірне збільшення AUC (на 34%) та Т1/2, а також невелике збільшення Cmax (на 18%), проте ці зміни не є клінічно значущими . Порушення функції нирок. У хворих з легким (Cl креатиніну 61-89 мл/хв), помірним (Cl креатиніну 31-60 мл/хв) або вираженим (Cl креатинінуФармакодинамікаЕлетриптан є представником групи селективних агоністів серотонінових судинних 5-HT1B- та нейрональних 5-HT1D-рецепторів. Елетриптан також має високу спорідненість до 5-HT1F-рецепторів і має помірну дію на 5-HT1A-, 5-HT2B-, 5-HT1E- та 5-HT7-рецептори. У порівнянні з суматриптаном, елетриптан виявляє значно більшу селективність щодо серотонінових рецепторів, розташованих у сонних артеріях, ніж щодо серотонінових рецепторів, розташованих у коронарних та стегнових артеріях. Здатність елетриптану звужувати внутрішньочерепні кровоносні судини, а також його інгібуючу дію щодо нейрогенного запалення може обумовлювати його протимігренозну активність.Показання до застосуванняКупірування нападів мігрені з або без аури.Протипоказання до застосуванняпідвищена чутливість до елетриптана або будь-якого іншого компонента препарату; тяжкі порушення функції печінки; одночасний прийом з інгібіторами CYP3A4 (кетоконазол, ітраконазол, еритроміцин, кларитроміцин, джозаміцин) та інгібіторами протеази (ритонавір, індинавір та нелфінавір); протягом 24 годин до або після прийому елетриптану не можна застосовувати ерготамін або похідні ерготаміну, в т.ч. метисергід; купірування геміплегічної, офтальмоплегічної або базилярної мігрені; рідкісні спадкові захворювання (непереносимість лактози, дефіцит лактази або глюкозо-лактозна мальабсорбція); вік до 18 років (дані щодо ефективності та безпеки застосування препарату у цій віковій групі обмежені). Як і в інших агоністів рецепторів 5-гідрокситриптаміну I типу (5-HT1), нижчеперелічені протипоказання до застосування елетриптану обґрунтовані його фармакодинамічними властивостями: неконтрольована артеріальна гіпертензія; ішемічна хвороба серця (стенокардія, стенокардія Принцметалу, перенесений інфаркт міокарда, підтверджена безсимптомна ішемія міокарда) або підозра на її наявність; оклюзійні захворювання периферичних судин; порушення мозкового кровообігу або транзиторна ішемічна атака в анамнезі; спільне застосування з іншими агоністами 5-HT1-рецепторів. З обережністю: серотоніновий синдром — при одночасному застосуванні елетриптану з іншими препаратами, що мають серотонінергічну активність, такими як СІОЗС та СІОЗСН, необхідно бути обережним, т.к. в окремих випадках були повідомлення про розвиток серотонінового синдрому при одночасному прийомі елетриптану та інших серотонінергічних препаратів; застосування препарату в дозі вище 40 мг у пацієнтів з порушенням функції нирок (бо у таких пацієнтів ефект елетриптану на артеріальний тиск посилюється).Вагітність та лактаціяДосвіду клінічного застосування препарату Релпакс у вагітних жінок немає. У дослідженнях на тваринах препарат не чинив тератогенної дії. Релпакс® слід призначати лише у випадках, коли очікувана користь для матері значно перевищує можливий ризик для плода. Релпакс виводиться з грудним молоком у жінок. При одноразовому прийомі препарату Релпакс у дозі 80 мг виведення з грудним молоком протягом 24 годин склало в середньому 0,02% від прийнятої дози. Ризик впливу препарату на новонародженого можна звести до мінімуму, якщо не годувати його грудьми протягом 24 годин після прийому елетриптану.Побічна діяВ цілому, Релпакс переноситься добре. Зазвичай побічні ефекти носять минущий характер, слабко або помірно виражені та проходять самостійно, без додаткового лікування. Частота та тяжкість побічних реакцій у пацієнтів, які приймають препарат одного дозування двічі для усунення нападу, подібні до таких у пацієнтів, які приймають його одноразово. Основні побічні ефекти, зареєстровані при лікуванні препаратом Релпакс, є типовими для всього класу агоністів 5-HT1-рецепторів. У пацієнтів, які приймають Релпакс у терапевтичних дозах, спостерігалися такі побічні реакції (з частотою ≥ 1% та вище порівняно з плацебо). Ці явища були розподілені за такими категоріями відповідно до частоти: часто - ≥ 1/100 до < 1/10; нечасто - ≥ 1/1000 до < 1/100; рідко - ≥ 1/10000 до < 1/1000. Інфекції: часто - фарингіт та риніт; рідко – інфекції дихальних шляхів. З боку лімфатичної системи: рідко – лімфаденопатія. Порушення харчування та обміну речовин: нечасто – анорексія. Психічні порушення: нечасто - порушення мислення, ажитація, сплутаність свідомості, деперсоналізація, ейфорія, депресія, безсоння; рідко – емоційна лабільність. З боку нервової системи: часто — сонливість, біль голови, запаморочення, відчуття поколювання або інші порушення чутливості, гіпертонус м'язів, гіпестезія, міастенія; нечасто - тремор, гіперестезія, атаксія, гіпокінезія, порушення мови, ступорозний стан, порушення смакових відчуттів. З боку органу зору: нечасто – порушення зору, біль в очах, світлобоязнь та порушення сльозовиділення; рідко – кон'юнктивіт. З боку органів слуху та рівноваги: ​​часто – вертиго; нечасто - біль у вухах, дзвін у вухах. З боку ССС: часто – прискорене серцебиття та тахікардія; рідко – стенокардія, підвищення артеріального тиску, брадикардія, шок. Респіраторні, торакальні та медіастинальні порушення: часто – відчуття стиснення у горлі; нечасто - диспное, позіхання; рідко – астма та зміна тембру голосу. З боку травної системи: часто – біль у животі, нудота, сухість у роті та диспепсія; нечасто – діарея, глосит; рідко – запор, езофагіт, набряк язика, відрижка. З боку гепатобіліарної системи: рідко – гіпербілірубінемія, підвищення активності АСТ. З боку шкіри та підшкірної клітковини: часто – підвищене потовиділення; нечасто - висип, свербіж; рідко – шкірні захворювання, кропив'янка. З боку кістково-м'язової системи, сполучної та кісткової тканин: часто – біль у спині, біль у м'язах; нечасто – біль у суглобах, артроз та біль у кістках; рідко – артрит, міопатія, міалгія, судоми. З боку сечовивідної системи: нечасто – порушення з боку сечовипускального тракту (прискорене сечовипускання, поліурія). З боку репродуктивної системи та молочної залози: рідко – біль у молочних залозах, менорагія. Загальні порушення: часто - відчуття тепла або припливи жару до обличчя, озноб, астенія, симптоми грудної клітки (біль, почуття стиснення, тиску); нечасто - загальна слабкість, набряклість особи, спрага, периферичні набряки. У постмаркетингових дослідженнях повідомлялося про наведені нижче небажані ефекти. З боку імунної системи: Алергічні реакції. З боку нервової системи: поодинокі випадки непритомних станів. З боку судинної системи: артеріальна гіпертензія. З боку травної системи: як у деяких інших 5-HT1B/1D-агоністів, були отримані рідкісні повідомлення про ішемічний коліт, блювоту.Взаємодія з лікарськими засобамиВплив інших лікарських засобів на фармакокінетику елетриптану При одночасному призначенні еритроміцину (1000 мг) і кетоконазолу (400 мг), що є потужними специфічними інгібіторами ізоферменту CYP3A4, Cmax елетриптану збільшувалася у 2 та 2,7 рази відповідно, а AUC елетриптану – у 3,6 та 5. При цьому T1/2 елетриптану збільшувався з 4,6 до 7,1 год при застосуванні еритроміцину та з 4,8 до 8,3 год – при застосуванні кетоконазолу. Таким чином, Релпакс® не слід застосовувати у комбінації з потужними інгібіторами ізоферменту CYP3A4, зокрема кетоконазолом, ітраконазолом, еритроміцином, кларитроміцином, джозаміцином та інгібіторами протеази (ритонавір, індинавір та нел). Взаємодія препарату Релпакс з β-адреноблокаторами, трициклічними антидепресантами, СІОЗС та флунаризином не виявлена, проте результати спеціальних клінічних досліджень міжлікарських взаємодій поки недоступні (за винятком пропранололу). Популяційний фармакокінетичний аналіз клінічних досліджень показав, що наступні лікарські препарати навряд чи впливають на фармакокінетику елетриптану: β-адреноблокатори, трициклічні антидепресанти, СІЗЗС, естрогеновмісні гормональні замісні препарати, естрогеновмісні пероральні контрацептивні препарати та БК. Оскільки елетриптан не є субстратом МАО, фармакокінетична взаємодія препарату Релпакс® та інгібіторів МАО є малоймовірною, і спеціальні дослідження їхньої взаємодії не проводилися. При одночасному застосуванні пропранололу в дозі 160 мг, верапамілу в дозі 480 мг або флуконазолу в дозі 100 мг Cmax елетриптану збільшувалась у 1,1, 2,2 та 1,4 рази, а AUC – у 1,3, 2,7 та 2 рази відповідно. Ці зміни є клінічно значущими, т.к. вони не супроводжуються підвищенням АТ або збільшенням частоти небажаних явищ порівняно із застосуванням одного елетриптану. Прийом кофеїну/ерготаміну через 1 та 2 години після прийому препарату Релпакс® призводить до невеликого, але адитивного підвищення АТ, яке можна було передбачити на підставі фармакологічних властивостей цих препаратів. У зв'язку з цим препарати, що містять ерготамін або ерготамінподібні засоби, зокрема дигідроерготамін, не слід призначати протягом 24 годин після прийому Релпаксу. Релпакс можна призначати не раніше ніж через 24 години після прийому ерготамінвмісних препаратів. Вплив елетриптану на інші ЛЗ У терапевтичних дозах не виявлено впливу (інгібування або індукування) препарату на систему цитохрому Р450. Взаємодія з серотонінергічними препаратами Одночасне застосування агоністів 5-НТ-рецепторів, зокрема. елетриптану, з препаратами, що мають серотонінергічну активність, такими як СІОЗС та СІОЗСН, може підвищити ризик розвитку серотонінового синдрому. У разі клінічної необхідності одночасного застосування елетриптану та серотонінергічних препаратів слід дотримуватися обережності. Таких пацієнтів слід ретельно спостерігати, особливо на початку лікування та зі збільшенням дози кожного препарату.Спосіб застосування та дозиВсередину, проковтуючи, запиваючи водою. При появі головного болю мігренозу Релпакс® слід прийняти якомога раніше, проте препарат ефективний і на пізнішій стадії нападу мігрені. Дорослі (18-65 років) Початкова доза, що рекомендується, становить 40 мг. Якщо головний біль відновлюється протягом 24 годин: якщо мігренозна головна біль усувається, проте потім відновлюється протягом 24 годин, Релпакс® можна призначити повторно в тій же дозі. Якщо потрібна друга доза, її слід прийняти не раніше ніж через 2 години після першої дози. За відсутності ефекту: якщо перша доза препарату Релпакс не призводить до зменшення головного болю протягом 2 годин, то для усунення нападу не слід приймати другу дозу, т.к. у клінічних дослідженнях ефективність такого лікування не доведена. При цьому хворі, у яких не вдалося усунути напад, можуть дати ефективну клінічну відповідь при наступному нападі. Якщо прийом препарату в дозі 40 мг не дозволяє досягти адекватного ефекту, то при наступних нападах мігрені може бути ефективною доза 80 мг. Добова доза не повинна перевищувати 160 мг. У хворих з легким або помірним порушенням функції печінки зміна дози не потрібна.ПередозуванняСимптоми: розвиток артеріальної гіпертензії та інших порушень із боку ССС. Лікування: промивання шлунка, симптоматична терапія. Оскільки T1/2 елетриптану становить близько 4 годин, у разі передозування препарату спостерігати хворих слід протягом щонайменше 20 годин або до зникнення клінічних симптомів передозування. Вплив гемодіалізу та перитонеального діалізу на концентрацію елетриптану в плазмі крові невідомий.Запобіжні заходи та особливі вказівкиНе рекомендується застосування препарату Релпакс® у поєднанні з потужними інгібіторами ізоферменту CYP3A4, зокрема кетоконазолом, ітраконазолом, еритроміцином, кларитроміцином, джозаміцином та інгібіторами протеази ВІЛ, такими як ритонавіром, інефіновіром, ин. Крім того, Релпакс® не слід приймати протягом 72 годин після завершення прийому інгібіторів ізоферменту CYP3A4. Як і інші агоністи 5-HT1-серотонінових рецепторів, Релпакс слід застосовувати тільки в тих випадках, коли діагноз мігрені не викликає сумніву. Релпакс®, як і інші агоністи 5-HT1 серотонінових рецепторів, не слід призначати для лікування "атипових" головних болів, які можуть бути пов'язані з серйозними захворюваннями (інсульт, розрив аневризми), коли звуження судин головного мозку може бути шкідливим. На фоні застосування агоністів 5-HTV серотонінових рецепторів відзначалися випадки розвитку крововиливу в головний мозок, субарахноїдального крововиливу, інсульту або інших цереброваскулярних порушень, у деяких випадках з летальним кінцем. У кількох випадках цереброваскулярне порушення було основним захворюванням і агоністи 5-HT1-серотонінових рецепторів застосовували некоректно, трактувавши симптоми як ознаки мігрені. Слід враховувати, що у пацієнтів з мігренню може бути підвищений ризик цереброваскулярних ускладнень (наприклад, інсульту, крововиливу та транзиторної ішемічної атаки). При одночасному застосуванні елетриптану та СІОЗС (наприклад, флуоксетин, пароксетин, сертралін, флувоксамін, циталопрам, есциталопрам) та СІОЗСН (наприклад, венлафаксин, дулоксетин) можливий розвиток потенційно життєзагрозливого серотонінового синдрому. Цей синдром може виявлятися такими симптомами: порушення психічного статусу (наприклад, ажитація, галюцинації, кома), нестабільність вегетативної нервової системи (наприклад, тахікардія, лебанія артеріального тиску, гіпертермія), порушення функції нейром'язової системи (наприклад, гіперрефлексія, порушення координації) та або симптоми порушення функції травної системи (наприклад, нудота, блювання, діарея). Не рекомендується застосовувати препарат Релпакс® у пацієнтів з факторами ризику розвитку ішемічної хвороби серця (наприклад, артеріальна гіпертензія, гіперхолестеринемія, куріння, ожиріння, цукровий діабет, обтяжений сімейний анамнез, жінки у стані хірургічної або фізіологічної менопаузи або чоловіка віком до 4 років) доки не буде проведено ретельне обстеження системи кровообігу і не буде виключено серцево-судинне захворювання. Чутливість методів оцінки стану серцево-судинної системи досить мала. У зв'язку з цим, якщо в анамнезі пацієнта, на ЕКГ або під час проведення інших діагностичних процедур виявлялися ознаки, характерні для артеріального вазоспазму або ішемії міокарда, застосовувати елетриптан не рекомендується. У пацієнтів з факторами ризику серцево-судинних захворювань, але у яких оцінка стану серцево-судинної системи показала задовільний результат, рекомендується першу дозу елетриптану приймати під наглядом лікаря, крім пацієнтів, які раніше отримували елетриптан. Оскільки ішемія міокарда може виникнути без клінічних симптомів, слід розглянути можливість проведення електрокардіографічного дослідження відразу після прийому препарату Релпакс. Пацієнти з факторами ризику серцево-судинних захворювань, як описано вище, одержують елетриптан тривало, але з перервами, повинні періодично проходити обстеження серцево-судинної системи, оскільки вони продовжують терапію елетриптаном. Систематичне слідування вищевикладеним рекомендаціям призводить до зниження випадків, коли пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, що не діагностуються, отримують терапію елетриптаном. При застосуванні агоністів 5НТ1-серотонінових рецепторів повідомлялося про випадки тяжких порушень серцевої функції, у тому числі інфаркті міокарда, життєзагрозних порушеннях серцевого ритму та летальних наслідках, що розвивалися в перші кілька годин після прийому препарату. Враховуючи широту застосування агоністів 5НТ1-серотонінових рецепторів у пацієнтів з мігренню, частота виникнення цих реакцій дуже низька. Під час проведення клінічних досліджень було отримано такі повідомлення. Серед пацієнтів, у яких проводили діагностичну коронарну ангіографію, у одного пацієнта, що отримує елетриптан внутрішньовенно (Сmax 127 нг/мл, що еквівалентно 60 мг елетриптану для прийому внутрішньо) зі стенокардією в анамнезі, артеріальною гіпертензією та гіперхолестеринемією, а також був виявлений епізод коронарного ангіоспазму (підтверджений ангіографією) без змін на ЕКГ, характерних для ішемії. Крім того, повідомлялося про один випадок розвитку фібриляції передсердь у пацієнта з таким самим порушенням ритму в анамнезі. У постмаркетинговому періоді повідомлялося про випадки розвитку тяжких серцево-судинних ускладнень, деякі з яких з смертю. У дуже рідкісних випадках дані ускладнення виникали без будь-яких ознак серцево-судинного захворювання. Проте з огляду на труднощі контролю повідомлень, отриманих у постмаркетинговому періоді, неможливо остаточно визначити взаємозв'язок даних випадків із прийомом елетриптану. Релпакс® не слід призначати без попереднього обстеження хворим, у яких можлива наявність серцево-судинних захворювань або підвищений ризик їх розвитку (див. розділ "Протипоказання"). Системного вивчення елетриптану у хворих із серцевою недостатністю не проводилося. Застосування елетриптану, як і інших агоністів 5HT1 серотонінових рецепторів, у цих пацієнтів не рекомендується. Релпакс® ефективний у лікуванні мігрені з аурою та без аури та мігрені, що супроводжує менструальний цикл. Релпакс®, який приймається під час появи аури, не перешкоджає розвитку головного болю, тому його слід приймати лише під час фази головного болю. У клінічних дослідженнях встановлено, що Релпакс® є ефективним також для усунення симптомів, що супроводжують мігрень, таких як нудота, блювання, фотофобія, фонофобія, та у лікуванні повернення головного болю протягом нападу. Релпакс не слід приймати профілактично. При застосуванні препарату Релпакс у терапевтичних дозах 60 мг і більше реєстрували незначне скороминуще підвищення артеріального тиску. Артеріальний тиск підвищувався частіше у пацієнтів з порушенням функції нирок (максимально систолічний тиск підвищувався на 14-17 мм рт.ст., а діастолічний на 14-21 мм рт.ст. від вихідного рівня та на 3-4 мм рт.ст. вище) , ніж у здорових добровольців) та літніх людей. Слід враховувати, що необмежене застосування протимігренозних лікарських засобів може призводити до хронічного щоденного головного болю. Випадки надмірного застосування будь-яких триптанів найчастіше спостерігаються у пацієнтів із щоденними головними болями. Вплив на здатність до керування автотранспортом та управління механізмами У деяких хворих на мігрень або прийом агоністів 5НТ1-серотонінових рецепторів, включаючи елетриптан, можуть супроводжуватися сонливістю або запамороченням. При виконанні завдань, що вимагають підвищеної уваги, таких як керування автомобілем та робота зі складною технікою, слід виявляти обережність під час нападів мігрені та після прийому препарату Релпакс®.Умови відпустки з аптекЗа рецептомВідео на цю тему
Быстрый заказ
Склад, форма випуску та упаковкаПігулки - 1 таб. Активна речовина: суматриптан сукцинат (еквівалентно суматриптану) 70,00 (50,00) мг; Допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна - 100,00 мг, лактози моногідрат - 123,50 мг, кроскармелоза натрію - 1,50 мг, магнію стеарат - 3,00 мг, тальк - 1,50 мг, кремнію діоксид колоїдний - 0 ; Оболонка: гіпромелоза- 3,07 мг, макрогол 6000 - 1,20 мг, тальк - 1,31 мг, титану діоксид - 0,90 мг, триетилцитрат - 0,98 мг, барвник червоний [Понсо 4 R] - 0,040 мг. По 2 або 6 таблеток у блістер із фольги алюмінієвої твердої, покритої лаком, та ламінату для холодного формування. 1 блістер по 2 або 6 таблеток або 2 блістери по 6 таблеток разом з інструкцією із застосування поміщають у картонну пачку.Опис лікарської формиДовгі, двоопуклі таблетки, покриті плівковою оболонкою світло-рожевого кольору, з ділильною ризиком з одного боку, на зламі білого кольору.Фармакотерапевтична групаПротимігренозний засіб.ФармакокінетикаПісля прийому внутрішньо суматриптан швидко всмоктується, 70% від максимальної концентрації у плазмі (Сmах) досягається через 45 хв. Після прийому 100 мг Сmах у плазмі крові становить у середньому 54 нг/мл. Біодоступність становить 14% внаслідок інтенсивного пресистемного метаболізму та неповної абсорбції. Зв'язування з білками плазми невелике і становить 14-21%. Суматриптан метаболізується за участю моноаміноксидази (МАО) типу А. Основний метаболіт-індолоцтовий аналог суматриптану, який виводиться переважно нирками, у вигляді вільної кислоти та кон'югату з глюкуроновою кислотою. Цей метаболіт не має активності по відношенню до 5HT1- та 5НТ2-серотонінових рецепторів. Приступи мігрені, мабуть, не мають істотного впливу на фармакокінетику суматриптана, що приймається внутрішньо.ФармакодинамікаСуматриптан - специфічний селективний агоніст судинних 5-гідрокситриптамін-1-рецепторів (5НТ1D), не впливає на інші підтипи 5НТ-серотонінових рецепторів (5НТ2-5НТ7). Рецептори 5НТ1D розташовані головним чином у кровоносних судинах головного мозку, і їх стимуляція призводить до звуження цих судин. Знижує чутливість трійчастого нерва. Обидва ці ефекти можуть лежати в основі протимігренозної дії суматриптану. Клінічний ефект відзначається зазвичай через 30 хв після прийому препарату внутрішньо.Показання до застосуванняКупірування нападів мігрені з аурою або без неї.Протипоказання до застосуванняГіперчутливість до будь-якого компонента препарату; дефіцит лактази, непереносимість лактози, глюкозо-галактозна мальабсорбція; геміплегічна, базилярна та офтальмоплегічна форми мігрені; ішемічна хвороба серця (ІХС) (в т.ч. інфаркт міокарда, постінфарктний кардіосклероз, стенокардія Принцметалу), а також наявність симптомів, що дозволяють припустити наявність ІХС; оклюзійні захворювання периферичних судин; інсульт або транзиторна ішемічна атака (в т.ч. в анамнезі); артеріальна гіпертензія ІІ-ІІІ ступеня тяжкості; неконтрольована артеріальна гіпертензія; одночасний прийом з ерготаміном або його похідними (включаючи метизергід); одночасний прийом з іншими триптанами/агоністами рецептора 5-НТ1; застосування на фоні прийому інгібіторів моноаміноксидази (МАО) або раніше, ніж через 2 тижні після їх відміни; виражені порушення функції печінки та/або нирок; вік до 18 років та старше 65 років (безпека та ефективність не встановлена); вагітність; період лактації.Вагітність та лактаціяЗастосування суматриптану протипоказане при вагітності. На час лікування слід припинити грудне вигодовування. У разі прийому препарату грудне вигодовування можливе не раніше ніж через 24 години.Побічна діяЗалежно від частоти виникнення виділяють такі групи побічних ефектів: дуже часто: ≥1/10; часто: ≥1/100, З боку нервової системи: часто – запаморочення, сонливість, порушення чутливості, включаючи парестезії та гіпестезії; частота невідома - судомні напади (у ряді випадків вони спостерігалися у пацієнтів з судомами в анамнезі або при станах, що призводять до виникнення судом; у частини пацієнтів, що спричиняють фактори, виявлено не було), тремор, дистонія, ністагм, скотома; тривога. З боку органу зору: частота невідома – диплопія, миготіння перед очима, зниження гостроти зору, часткова минуща або стійка втрата зору. Проте слід пам'ятати, що порушення зору може бути пов'язані з самим нападом мігрені. З боку серцево-судинної системи: часто - минуще підвищення артеріального тиску (що спостерігається незабаром після прийому суматриптану), "припливи"; частота невідома – брадикардія, тахікардія, зниження артеріального тиску, порушення серцевого ритму, минущі зміни ЕКГ за ішемічним типом, інфаркт міокарда, спазм коронарних артерій, стенокардія, синдром Рейно; відчуття серцебиття. З боку шлунково-кишкового тракту: часто – нудота, блювання; дуже рідко – дисфагія, відчуття дискомфорту у ділянці живота; частота невідома – ішемічний коліт, діарея. З боку опорно-рухового апарату: часто - почуття тяжкості (зазвичай минуще, може бути інтенсивним і виникати в будь-якій частині тіла, включаючи грудну клітину та горло), міалгія; нечасто – біль у суглобах; частота невідома – ригідність потиличних м'язів, артралгія. З боку дихальної системи та органів грудної клітки: часто – задишка; легке, минуще подразнення слизової оболонки або відчуття печіння в носовій порожнині або горлі, носова кровотеча. Лабораторні показники: дуже рідко – незначні зміни активності "печінкових" трансаміназ. Алергічні реакції: дуже рідко – реакції гіперчутливості варіюють від шкірних проявів (висип, кропив'янка, свербіж, еритема) до випадків анафілаксії. З боку шкіри та підшкірної клітковини: частота невідома – гіпергідроз. Інші: часто - відчуття жару або холоду, біль, почуття здавлення або тяжкості (є тимчасовими і здатні виникати в будь-якій частині тіла, включаючи грудну клітину і горло), відчуття слабкості, почуття втоми, зазвичай виражені слабо або помірно і так само носять тимчасовий характер . Можуть виникати минущі інтенсивні болі і сором у грудях, що поширюється на область шиї.Взаємодія з лікарськими засобамиНе відзначено взаємодію суматриптану з пропранололом, флунаризином, пізотифеном та етиловим спиртом. При одночасному прийомі з ерготаміном або іншими триптанами/агоністами рецептора 5-HT1, відзначався тривалий спазм судин. Суматриптан можна призначати не раніше, ніж через 24 години після прийому препаратів, що містять ерготамін або інші триптани/агоністи рецептора 5-НТ1, навпаки, препарати, що містять ерготамін, можна призначати не раніше, ніж через 6 годин після прийому суматриптану, а триптани/агон рецептора 5-НТ1 - не раніше, ніж через 24 години після прийому суматриптану. Можлива взаємодія між суматриптаном та інгібіторами МАО, їх одночасне застосування протипоказане. Є дуже рідкісні повідомлення, отримані в результаті постмаркетингового спостереження, про розвиток серотонінового синдрому (включаючи розлади психіки, вегетативну лабільність та нервово-м'язові порушення) внаслідок супутнього застосування селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну (СІОЗС) та сума. Також повідомлялося про розвиток серотонінового синдрому на тлі одночасного призначення триптанів із селективними інгібіторами зворотного захоплення серотоніну та норадреналіну (СІОЗСН).Спосіб застосування та дозиВсередину, під час їди або натще, препарат слід ковтати повністю, запиваючи водою. Рекомендована доза становить 50 мг. Деяким пацієнтам може знадобитися більш висока доза – 100 мг. Якщо симптоми мігрені не зникають і не зменшуються після прийому першої дози, то для усунення цього ж нападу повторно приймати препарат не слід. У цьому випадку лікування можна здійснювати за допомогою парацетамолу, ацетилсаліцилової кислоти, нестероїдних протизапальних препаратів. Однак препарат можна застосовувати для усунення наступних нападів мігрені. Якщо пацієнт відчув покращення після першої дози, а потім симптоми відновилися, можна прийняти другу дозу протягом наступних 24 годин, за умови, що інтервал між прийомом становить не менше 2 годин. Максимальна добова доза суматриптану не повинна перевищувати 300 мг. Пацієнти з печінковою недостатністю Рекомендована доза – 50 мг. Діти та підлітки (віком до 18 років) Суматриптан не рекомендується для застосування у дітей та підлітків через брак даних про безпеку та ефективність. Пацієнти похилого віку (старше 65 років) Досвід застосування суматриптану у пацієнтів віком від 65 років обмежений. Фармакокінетика препарату істотно не відрізняється від такої у молодших пацієнтів, однак, до отримання додаткових клінічних даних, застосування суматриптану у пацієнтів віком від 65 років не рекомендується.ПередозуванняСимптоми: Прийом суматриптану в дозі більше 400 мг не викликав жодних побічних ефектів, крім перерахованих вище. Лікування: у разі передозування слід спостерігати за станом пацієнтів не менше 10 годин та за необхідності проводити симптоматичну терапію. Немає даних про вплив гемодіалізу або перитонеального діалізу на концентрацію суматриптану у плазмі.Запобіжні заходи та особливі вказівкиСуматриптан слід призначати тільки в тому випадку, якщо діагноз мігрені не викликає сумніву, при цьому застосовувати його слід якомога раніше після початку нападу мігрені, хоча він однаково ефективний при використанні будь-якої стадії нападу. Препарат не можна використовувати з профілактичною метою. Суматриптан слід приймати з обережністю при контрольованій артеріальній гіпертензії І ступеня тяжкості, тому що в окремих випадках на фоні прийому спостерігалося транзиторне підвищення артеріального тиску та периферичного опору судин; захворюваннях, при яких можуть змінюватися всмоктування, метаболізм або виведення препарату (наприклад, порушення нирок або печінки). Є дуже рідкісні повідомлення, отримані в результаті постмаркетингового спостереження, про розвиток серотонінового синдрому (включаючи розлади психіки, вегетативну лабільність та нервово-м'язові порушення) внаслідок супутнього застосування селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну (СІОЗС) та сума. Також повідомлялося про розвиток серотонінового синдрому на фоні одночасного призначення триптанів із селективними інгібіторами зворотного захоплення серотоніну та норадреналіну (СІОЗСН). У разі одночасного призначення з препаратами групи СІОЗС/СІОЗСН слід ретельно контролювати стан пацієнта. Суматриптан слід приймати з обережністю при епілепсії та наявності інших факторів ризику в анамнезі, що супроводжуються зниженням порога судомної готовності, оскільки у таких пацієнтів можливий розвиток судом на фоні прийому суматриптану. Супутнє застосування інших триптанів/агоністів рецептора 5НТ1 із суматриптаном не рекомендується. У пацієнтів із гіперчутливістю до сульфаніламідів застосування суматриптану може спричинити алергічні реакції, вираженість яких варіює від шкірних проявів до анафілаксії. Дані про перехресну чутливість обмежені, проте слід бути обережними при призначенні суматриптану таким пацієнтам. Як і при застосуванні інших протимігренозних засобів, при призначенні суматриптану у пацієнтів з раніше недіагностованою мігренню або у пацієнтів з атиповою мігренню необхідно виключити інші потенційно серйозні неврологічні стани. Слід зазначити, що у пацієнтів з мігренню підвищений ризик розвитку певних цереброваскулярних ускладнень (інсульту або транзиторної ішемічної атаки). Суматриптан не слід призначати пацієнтам групи ризику серцево-судинних захворювань без попереднього обстеження з метою виключення серцево-судинної патології. До таких пацієнтів відносяться жінки в постменопаузальному періоді, чоловіки віком старше 40 років, пацієнти з факторами ризику розвитку ІХС, а також ті, хто курить і використовують нікотинзамісну терапію. Хоча проведене обстеження не завжди дозволяє виявити захворювання серця у деяких пацієнтів, у дуже поодиноких випадках у них розвиваються побічні ефекти з боку серцево-судинної системи. Після прийому суматриптана можуть виникати минущі інтенсивні болі і сором у грудях, що поширюється на область шиї. Якщо є підстави вважати, що ці симптоми є проявом ІХС, слід призупинити прийом препарату та провести відповідне діагностичне обстеження. Зловживання лікарськими препаратами, призначеними для усунення нападів мігрені, асоційовано з посиленням головного болю у чутливих пацієнтів (головний біль, пов'язаний зі зловживанням лікарськими препаратами). У разі розвитку або підозри на головний біль, пов'язаний зі зловживанням лікарськими засобами, необхідно звернутися до лікаря. При цьому слід розглянути можливість відміни препарату. Небажані ефекти можуть частіше спостерігатися під час застосування триптанів та рослинних препаратів, що містять звіробій продірявлений (Hypericum perforatum). Не можна перевищувати рекомендовану дозу суматриптану. Вплив на здатність до керування автотранспортом та управління механізмами У пацієнтів з мігренню може виникати сонливість, пов'язана, як із самим захворюванням, так і з прийомом суматриптану, тому вони повинні бути особливо обережними при керуванні автомобілем та роботі з механізмами, що рухаються.Умови відпустки з аптекЗа рецептомВідео на цю тему
Быстрый заказ
Склад, форма випуску та упаковкаПігулки - 1 таб. Активна речовина: суматриптан сукцинат (еквівалентно суматриптану) 70,00 (50,00) мг; Допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна - 100,00 мг, лактози моногідрат - 123,50 мг, кроскармелоза натрію - 1,50 мг, магнію стеарат - 3,00 мг, тальк - 1,50 мг, кремнію діоксид колоїдний - 0 ; Оболонка: гіпромелоза- 3,07 мг, макрогол 6000 - 1,20 мг, тальк - 1,31 мг, титану діоксид - 0,90 мг, триетилцитрат - 0,98 мг, барвник червоний [Понсо 4 R] - 0,040 мг. По 2 або 6 таблеток у блістер із фольги алюмінієвої твердої, покритої лаком, та ламінату для холодного формування. 1 блістер по 2 або 6 таблеток або 2 блістери по 6 таблеток разом з інструкцією із застосування поміщають у картонну пачку.Опис лікарської формиДовгі, двоопуклі таблетки, покриті плівковою оболонкою світло-рожевого кольору, з ділильною ризиком з одного боку, на зламі білого кольору.Фармакотерапевтична групаПротимігренозний засіб.ФармакокінетикаПісля прийому внутрішньо суматриптан швидко всмоктується, 70% від максимальної концентрації у плазмі (Сmах) досягається через 45 хв. Після прийому 100 мг Сmах у плазмі крові становить у середньому 54 нг/мл. Біодоступність становить 14% внаслідок інтенсивного пресистемного метаболізму та неповної абсорбції. Зв'язування з білками плазми невелике і становить 14-21%. Суматриптан метаболізується за участю моноаміноксидази (МАО) типу А. Основний метаболіт-індолоцтовий аналог суматриптану, який виводиться переважно нирками, у вигляді вільної кислоти та кон'югату з глюкуроновою кислотою. Цей метаболіт не має активності по відношенню до 5HT1- та 5НТ2-серотонінових рецепторів. Приступи мігрені, мабуть, не мають істотного впливу на фармакокінетику суматриптана, що приймається внутрішньо.ФармакодинамікаСуматриптан - специфічний селективний агоніст судинних 5-гідрокситриптамін-1-рецепторів (5НТ1D), не впливає на інші підтипи 5НТ-серотонінових рецепторів (5НТ2-5НТ7). Рецептори 5НТ1D розташовані головним чином у кровоносних судинах головного мозку, і їх стимуляція призводить до звуження цих судин. Знижує чутливість трійчастого нерва. Обидва ці ефекти можуть лежати в основі протимігренозної дії суматриптану. Клінічний ефект відзначається зазвичай через 30 хв після прийому препарату внутрішньо.Показання до застосуванняКупірування нападів мігрені з аурою або без неї.Протипоказання до застосуванняГіперчутливість до будь-якого компонента препарату; дефіцит лактази, непереносимість лактози, глюкозо-галактозна мальабсорбція; геміплегічна, базилярна та офтальмоплегічна форми мігрені; ішемічна хвороба серця (ІХС) (в т.ч. інфаркт міокарда, постінфарктний кардіосклероз, стенокардія Принцметалу), а також наявність симптомів, що дозволяють припустити наявність ІХС; оклюзійні захворювання периферичних судин; інсульт або транзиторна ішемічна атака (в т.ч. в анамнезі); артеріальна гіпертензія ІІ-ІІІ ступеня тяжкості; неконтрольована артеріальна гіпертензія; одночасний прийом з ерготаміном або його похідними (включаючи метизергід); одночасний прийом з іншими триптанами/агоністами рецептора 5-НТ1; застосування на фоні прийому інгібіторів моноаміноксидази (МАО) або раніше, ніж через 2 тижні після їх відміни; виражені порушення функції печінки та/або нирок; вік до 18 років та старше 65 років (безпека та ефективність не встановлена); вагітність; період лактації.Вагітність та лактаціяЗастосування суматриптану протипоказане при вагітності. На час лікування слід припинити грудне вигодовування. У разі прийому препарату грудне вигодовування можливе не раніше ніж через 24 години.Побічна діяЗалежно від частоти виникнення виділяють такі групи побічних ефектів: дуже часто: ≥1/10; часто: ≥1/100, З боку нервової системи: часто – запаморочення, сонливість, порушення чутливості, включаючи парестезії та гіпестезії; частота невідома - судомні напади (у ряді випадків вони спостерігалися у пацієнтів з судомами в анамнезі або при станах, що призводять до виникнення судом; у частини пацієнтів, що спричиняють фактори, виявлено не було), тремор, дистонія, ністагм, скотома; тривога. З боку органу зору: частота невідома – диплопія, миготіння перед очима, зниження гостроти зору, часткова минуща або стійка втрата зору. Проте слід пам'ятати, що порушення зору може бути пов'язані з самим нападом мігрені. З боку серцево-судинної системи: часто - минуще підвищення артеріального тиску (що спостерігається незабаром після прийому суматриптану), "припливи"; частота невідома – брадикардія, тахікардія, зниження артеріального тиску, порушення серцевого ритму, минущі зміни ЕКГ за ішемічним типом, інфаркт міокарда, спазм коронарних артерій, стенокардія, синдром Рейно; відчуття серцебиття. З боку шлунково-кишкового тракту: часто – нудота, блювання; дуже рідко – дисфагія, відчуття дискомфорту у ділянці живота; частота невідома – ішемічний коліт, діарея. З боку опорно-рухового апарату: часто - почуття тяжкості (зазвичай минуще, може бути інтенсивним і виникати в будь-якій частині тіла, включаючи грудну клітину та горло), міалгія; нечасто – біль у суглобах; частота невідома – ригідність потиличних м'язів, артралгія. З боку дихальної системи та органів грудної клітки: часто – задишка; легке, минуще подразнення слизової оболонки або відчуття печіння в носовій порожнині або горлі, носова кровотеча. Лабораторні показники: дуже рідко – незначні зміни активності "печінкових" трансаміназ. Алергічні реакції: дуже рідко – реакції гіперчутливості варіюють від шкірних проявів (висип, кропив'янка, свербіж, еритема) до випадків анафілаксії. З боку шкіри та підшкірної клітковини: частота невідома – гіпергідроз. Інші: часто - відчуття жару або холоду, біль, почуття здавлення або тяжкості (є тимчасовими і здатні виникати в будь-якій частині тіла, включаючи грудну клітину і горло), відчуття слабкості, почуття втоми, зазвичай виражені слабо або помірно і так само носять тимчасовий характер . Можуть виникати минущі інтенсивні болі і сором у грудях, що поширюється на область шиї.Взаємодія з лікарськими засобамиНе відзначено взаємодію суматриптану з пропранололом, флунаризином, пізотифеном та етиловим спиртом. При одночасному прийомі з ерготаміном або іншими триптанами/агоністами рецептора 5-HT1, відзначався тривалий спазм судин. Суматриптан можна призначати не раніше, ніж через 24 години після прийому препаратів, що містять ерготамін або інші триптани/агоністи рецептора 5-НТ1, навпаки, препарати, що містять ерготамін, можна призначати не раніше, ніж через 6 годин після прийому суматриптану, а триптани/агон рецептора 5-НТ1 - не раніше, ніж через 24 години після прийому суматриптану. Можлива взаємодія між суматриптаном та інгібіторами МАО, їх одночасне застосування протипоказане. Є дуже рідкісні повідомлення, отримані в результаті постмаркетингового спостереження, про розвиток серотонінового синдрому (включаючи розлади психіки, вегетативну лабільність та нервово-м'язові порушення) внаслідок супутнього застосування селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну (СІОЗС) та сума. Також повідомлялося про розвиток серотонінового синдрому на тлі одночасного призначення триптанів із селективними інгібіторами зворотного захоплення серотоніну та норадреналіну (СІОЗСН).Спосіб застосування та дозиВсередину, під час їди або натще, препарат слід ковтати повністю, запиваючи водою. Рекомендована доза становить 50 мг. Деяким пацієнтам може знадобитися більш висока доза – 100 мг. Якщо симптоми мігрені не зникають і не зменшуються після прийому першої дози, то для усунення цього ж нападу повторно приймати препарат не слід. У цьому випадку лікування можна здійснювати за допомогою парацетамолу, ацетилсаліцилової кислоти, нестероїдних протизапальних препаратів. Однак препарат можна застосовувати для усунення наступних нападів мігрені. Якщо пацієнт відчув покращення після першої дози, а потім симптоми відновилися, можна прийняти другу дозу протягом наступних 24 годин, за умови, що інтервал між прийомом становить не менше 2 годин. Максимальна добова доза суматриптану не повинна перевищувати 300 мг. Пацієнти з печінковою недостатністю Рекомендована доза – 50 мг. Діти та підлітки (віком до 18 років) Суматриптан не рекомендується для застосування у дітей та підлітків через брак даних про безпеку та ефективність. Пацієнти похилого віку (старше 65 років) Досвід застосування суматриптану у пацієнтів віком від 65 років обмежений. Фармакокінетика препарату істотно не відрізняється від такої у молодших пацієнтів, однак, до отримання додаткових клінічних даних, застосування суматриптану у пацієнтів віком від 65 років не рекомендується.ПередозуванняСимптоми: Прийом суматриптану в дозі більше 400 мг не викликав жодних побічних ефектів, крім перерахованих вище. Лікування: у разі передозування слід спостерігати за станом пацієнтів не менше 10 годин та за необхідності проводити симптоматичну терапію. Немає даних про вплив гемодіалізу або перитонеального діалізу на концентрацію суматриптану у плазмі.Запобіжні заходи та особливі вказівкиСуматриптан слід призначати тільки в тому випадку, якщо діагноз мігрені не викликає сумніву, при цьому застосовувати його слід якомога раніше після початку нападу мігрені, хоча він однаково ефективний при використанні будь-якої стадії нападу. Препарат не можна використовувати з профілактичною метою. Суматриптан слід приймати з обережністю при контрольованій артеріальній гіпертензії І ступеня тяжкості, тому що в окремих випадках на фоні прийому спостерігалося транзиторне підвищення артеріального тиску та периферичного опору судин; захворюваннях, при яких можуть змінюватися всмоктування, метаболізм або виведення препарату (наприклад, порушення нирок або печінки). Є дуже рідкісні повідомлення, отримані в результаті постмаркетингового спостереження, про розвиток серотонінового синдрому (включаючи розлади психіки, вегетативну лабільність та нервово-м'язові порушення) внаслідок супутнього застосування селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну (СІОЗС) та сума. Також повідомлялося про розвиток серотонінового синдрому на фоні одночасного призначення триптанів із селективними інгібіторами зворотного захоплення серотоніну та норадреналіну (СІОЗСН). У разі одночасного призначення з препаратами групи СІОЗС/СІОЗСН слід ретельно контролювати стан пацієнта. Суматриптан слід приймати з обережністю при епілепсії та наявності інших факторів ризику в анамнезі, що супроводжуються зниженням порога судомної готовності, оскільки у таких пацієнтів можливий розвиток судом на фоні прийому суматриптану. Супутнє застосування інших триптанів/агоністів рецептора 5НТ1 із суматриптаном не рекомендується. У пацієнтів із гіперчутливістю до сульфаніламідів застосування суматриптану може спричинити алергічні реакції, вираженість яких варіює від шкірних проявів до анафілаксії. Дані про перехресну чутливість обмежені, проте слід бути обережними при призначенні суматриптану таким пацієнтам. Як і при застосуванні інших протимігренозних засобів, при призначенні суматриптану у пацієнтів з раніше недіагностованою мігренню або у пацієнтів з атиповою мігренню необхідно виключити інші потенційно серйозні неврологічні стани. Слід зазначити, що у пацієнтів з мігренню підвищений ризик розвитку певних цереброваскулярних ускладнень (інсульту або транзиторної ішемічної атаки). Суматриптан не слід призначати пацієнтам групи ризику серцево-судинних захворювань без попереднього обстеження з метою виключення серцево-судинної патології. До таких пацієнтів відносяться жінки в постменопаузальному періоді, чоловіки віком старше 40 років, пацієнти з факторами ризику розвитку ІХС, а також ті, хто курить і використовують нікотинзамісну терапію. Хоча проведене обстеження не завжди дозволяє виявити захворювання серця у деяких пацієнтів, у дуже поодиноких випадках у них розвиваються побічні ефекти з боку серцево-судинної системи. Після прийому суматриптана можуть виникати минущі інтенсивні болі і сором у грудях, що поширюється на область шиї. Якщо є підстави вважати, що ці симптоми є проявом ІХС, слід призупинити прийом препарату та провести відповідне діагностичне обстеження. Зловживання лікарськими препаратами, призначеними для усунення нападів мігрені, асоційовано з посиленням головного болю у чутливих пацієнтів (головний біль, пов'язаний зі зловживанням лікарськими препаратами). У разі розвитку або підозри на головний біль, пов'язаний зі зловживанням лікарськими засобами, необхідно звернутися до лікаря. При цьому слід розглянути можливість відміни препарату. Небажані ефекти можуть частіше спостерігатися під час застосування триптанів та рослинних препаратів, що містять звіробій продірявлений (Hypericum perforatum). Не можна перевищувати рекомендовану дозу суматриптану. Вплив на здатність до керування автотранспортом та управління механізмами У пацієнтів з мігренню може виникати сонливість, пов'язана, як із самим захворюванням, так і з прийомом суматриптану, тому вони повинні бути особливо обережними при керуванні автомобілем та роботі з механізмами, що рухаються.Умови відпустки з аптекЗа рецептомВідео на цю тему
Быстрый заказ
Склад, форма випуску та упаковкаПігулки - 1 таб. Активна речовина: суматриптану сукцинат (еквівалентно суматриптану) – 140,00 (100,00) мг; Допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна - 200,00 мг, лактози моногідрат - 247,00 мг, кроскармелоза натрію - 3,00 мг, магнію стеарат - 6,00 мг, тальк - 3,00 мг, кремнію діоксид колоїдний - 1 ; Оболонка: гіпромелоза – 4,10 мг, макрогол 6000 – 1,60 мг, тальк – 1,80 мг, титану діоксид – 1,20 мг, триетилцитрат – 1,30 мг. По 2 або 6 таблеток у блістер із фольги алюмінієвої твердої, покритої лаком, та ламінату для холодного формування. 1 блістер по 2 або 6 таблеток або 2 блістери по 6 таблеток разом з інструкцією із застосування поміщають у картонну пачку.Опис лікарської формиДовгі, двоопуклі таблетки, покриті плівковою оболонкою білого кольору, на зламі білого кольору.Фармакотерапевтична групаПротимігренозний засіб.ФармакокінетикаПісля прийому внутрішньо суматриптан швидко всмоктується, 70% від максимальної концентрації у плазмі (Сmах) досягається через 45 хв. Після прийому 100 мг Сmах у плазмі крові становить у середньому 54 нг/мл. Біодоступність становить 14% внаслідок інтенсивного пресистемного метаболізму та неповної абсорбції. Зв'язування з білками плазми невелике і становить 14-21%. Суматриптан метаболізується за участю моноаміноксидази (МАО) типу А. Основний метаболіт-індолоцтовий аналог суматриптану, який виводиться переважно нирками, у вигляді вільної кислоти та кон'югату з глюкуроновою кислотою. Цей метаболіт не має активності по відношенню до 5HT1- та 5НТ2-серотонінових рецепторів. Приступи мігрені, мабуть, не мають істотного впливу на фармакокінетику суматриптана, що приймається внутрішньо.ФармакодинамікаСуматриптан - специфічний селективний агоніст судинних 5-гідрокситриптамін-1-рецепторів (5НТ1D), не впливає на інші підтипи 5НТ-серотонінових рецепторів (5НТ2-5НТ7). Рецептори 5НТ1D розташовані головним чином у кровоносних судинах головного мозку, і їх стимуляція призводить до звуження цих судин. Знижує чутливість трійчастого нерва. Обидва ці ефекти можуть лежати в основі протимігренозної дії суматриптану. Клінічний ефект відзначається зазвичай через 30 хв після прийому препарату внутрішньо.Показання до застосуванняКупірування нападів мігрені з аурою або без неї.Протипоказання до застосуванняГіперчутливість до будь-якого компонента препарату; дефіцит лактази, непереносимість лактози, глюкозо-галактозна мальабсорбція; геміплегічна, базилярна та офтальмоплегічна форми мігрені; ішемічна хвороба серця (ІХС) (в т.ч. інфаркт міокарда, постінфарктний кардіосклероз, стенокардія Принцметалу), а також наявність симптомів, що дозволяють припустити наявність ІХС; оклюзійні захворювання периферичних судин; інсульт або транзиторна ішемічна атака (в т.ч. в анамнезі); артеріальна гіпертензія ІІ-ІІІ ступеня тяжкості; неконтрольована артеріальна гіпертензія; одночасний прийом з ерготаміном або його похідними (включаючи метизергід); одночасний прийом з іншими триптанами/агоністами рецептора 5-НТ1; застосування на фоні прийому інгібіторів моноаміноксидази (МАО) або раніше, ніж через 2 тижні після їх відміни; виражені порушення функції печінки та/або нирок; вік до 18 років та старше 65 років (безпека та ефективність не встановлена); вагітність; період лактації.Вагітність та лактаціяЗастосування суматриптану протипоказане при вагітності. На час лікування слід припинити грудне вигодовування. У разі прийому препарату грудне вигодовування можливе не раніше ніж через 24 години.Побічна діяЗалежно від частоти виникнення виділяють такі групи побічних ефектів: дуже часто: ≥1/10; часто: ≥1/100, З боку нервової системи: часто – запаморочення, сонливість, порушення чутливості, включаючи парестезії та гіпестезії; частота невідома - судомні напади (у ряді випадків вони спостерігалися у пацієнтів з судомами в анамнезі або при станах, що призводять до виникнення судом; у частини пацієнтів, що спричиняють фактори, виявлено не було), тремор, дистонія, ністагм, скотома; тривога. З боку органу зору: частота невідома – диплопія, миготіння перед очима, зниження гостроти зору, часткова минуща або стійка втрата зору. Проте слід пам'ятати, що порушення зору може бути пов'язані з самим нападом мігрені. З боку серцево-судинної системи: часто - минуще підвищення артеріального тиску (що спостерігається незабаром після прийому суматриптану), "припливи"; частота невідома – брадикардія, тахікардія, зниження артеріального тиску, порушення серцевого ритму, минущі зміни ЕКГ за ішемічним типом, інфаркт міокарда, спазм коронарних артерій, стенокардія, синдром Рейно; відчуття серцебиття. З боку шлунково-кишкового тракту: часто – нудота, блювання; дуже рідко – дисфагія, відчуття дискомфорту у ділянці живота; частота невідома – ішемічний коліт, діарея. З боку опорно-рухового апарату: часто - почуття тяжкості (зазвичай минуще, може бути інтенсивним і виникати в будь-якій частині тіла, включаючи грудну клітину та горло), міалгія; нечасто – біль у суглобах; частота невідома – ригідність потиличних м'язів, артралгія. З боку дихальної системи та органів грудної клітки: часто – задишка; легке, минуще подразнення слизової оболонки або відчуття печіння в носовій порожнині або горлі, носова кровотеча. Лабораторні показники: дуже рідко – незначні зміни активності "печінкових" трансаміназ. Алергічні реакції: дуже рідко – реакції гіперчутливості варіюють від шкірних проявів (висип, кропив'янка, свербіж, еритема) до випадків анафілаксії. З боку шкіри та підшкірної клітковини: частота невідома – гіпергідроз. Інші: часто - відчуття жару або холоду, біль, почуття здавлення або тяжкості (є тимчасовими і здатні виникати в будь-якій частині тіла, включаючи грудну клітину і горло), відчуття слабкості, почуття втоми, зазвичай виражені слабо або помірно і так само носять тимчасовий характер . Можуть виникати минущі інтенсивні болі і сором у грудях, що поширюється на область шиї.Взаємодія з лікарськими засобамиНе відзначено взаємодію суматриптану з пропранололом, флунаризином, пізотифеном та етиловим спиртом. При одночасному прийомі з ерготаміном або іншими триптанами/агоністами рецептора 5-HT1, відзначався тривалий спазм судин. Суматриптан можна призначати не раніше, ніж через 24 години після прийому препаратів, що містять ерготамін або інші триптани/агоністи рецептора 5-НТ1, навпаки, препарати, що містять ерготамін, можна призначати не раніше, ніж через 6 годин після прийому суматриптану, а триптани/агон рецептора 5-НТ1 - не раніше, ніж через 24 години після прийому суматриптану. Можлива взаємодія між суматриптаном та інгібіторами МАО, їх одночасне застосування протипоказане. Є дуже рідкісні повідомлення, отримані в результаті постмаркетингового спостереження, про розвиток серотонінового синдрому (включаючи розлади психіки, вегетативну лабільність та нервово-м'язові порушення) внаслідок супутнього застосування селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну (СІОЗС) та сума. Також повідомлялося про розвиток серотонінового синдрому на тлі одночасного призначення триптанів із селективними інгібіторами зворотного захоплення серотоніну та норадреналіну (СІОЗСН).Спосіб застосування та дозиВсередину, під час їди або натще, препарат слід ковтати повністю, запиваючи водою. Рекомендована доза становить 50 мг. Деяким пацієнтам може знадобитися більш висока доза – 100 мг. Якщо симптоми мігрені не зникають і не зменшуються після прийому першої дози, то для усунення цього ж нападу повторно приймати препарат не слід. У цьому випадку лікування можна здійснювати за допомогою парацетамолу, ацетилсаліцилової кислоти, нестероїдних протизапальних препаратів. Однак препарат можна застосовувати для усунення наступних нападів мігрені. Якщо пацієнт відчув покращення після першої дози, а потім симптоми відновилися, можна прийняти другу дозу протягом наступних 24 годин, за умови, що інтервал між прийомом становить не менше 2 годин. Максимальна добова доза суматриптану не повинна перевищувати 300 мг. Пацієнти з печінковою недостатністю Рекомендована доза – 50 мг. Діти та підлітки (віком до 18 років) Суматриптан не рекомендується для застосування у дітей та підлітків через брак даних про безпеку та ефективність. Пацієнти похилого віку (старше 65 років) Досвід застосування суматриптану у пацієнтів віком від 65 років обмежений. Фармакокінетика препарату істотно не відрізняється від такої у молодших пацієнтів, однак, до отримання додаткових клінічних даних, застосування суматриптану у пацієнтів віком від 65 років не рекомендується.ПередозуванняСимптоми: Прийом суматриптану в дозі більше 400 мг не викликав жодних побічних ефектів, крім перерахованих вище. Лікування: у разі передозування слід спостерігати за станом пацієнтів не менше 10 годин та за необхідності проводити симптоматичну терапію. Немає даних про вплив гемодіалізу або перитонеального діалізу на концентрацію суматриптану у плазмі.Запобіжні заходи та особливі вказівкиСуматриптан слід призначати тільки в тому випадку, якщо діагноз мігрені не викликає сумніву, при цьому застосовувати його слід якомога раніше після початку нападу мігрені, хоча він однаково ефективний при використанні будь-якої стадії нападу. Препарат не можна використовувати з профілактичною метою. Суматриптан слід приймати з обережністю при контрольованій артеріальній гіпертензії І ступеня тяжкості, тому що в окремих випадках на фоні прийому спостерігалося транзиторне підвищення артеріального тиску та периферичного опору судин; захворюваннях, при яких можуть змінюватися всмоктування, метаболізм або виведення препарату (наприклад, порушення нирок або печінки). Є дуже рідкісні повідомлення, отримані в результаті постмаркетингового спостереження, про розвиток серотонінового синдрому (включаючи розлади психіки, вегетативну лабільність та нервово-м'язові порушення) внаслідок супутнього застосування селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну (СІОЗС) та сума. Також повідомлялося про розвиток серотонінового синдрому на фоні одночасного призначення триптанів із селективними інгібіторами зворотного захоплення серотоніну та норадреналіну (СІОЗСН). У разі одночасного призначення з препаратами групи СІОЗС/СІОЗСН слід ретельно контролювати стан пацієнта. Суматриптан слід приймати з обережністю при епілепсії та наявності інших факторів ризику в анамнезі, що супроводжуються зниженням порога судомної готовності, оскільки у таких пацієнтів можливий розвиток судом на фоні прийому суматриптану. Супутнє застосування інших триптанів/агоністів рецептора 5НТ1 із суматриптаном не рекомендується. У пацієнтів із гіперчутливістю до сульфаніламідів застосування суматриптану може спричинити алергічні реакції, вираженість яких варіює від шкірних проявів до анафілаксії. Дані про перехресну чутливість обмежені, проте слід бути обережними при призначенні суматриптану таким пацієнтам. Як і при застосуванні інших протимігренозних засобів, при призначенні суматриптану у пацієнтів з раніше недіагностованою мігренню або у пацієнтів з атиповою мігренню необхідно виключити інші потенційно серйозні неврологічні стани. Слід зазначити, що у пацієнтів з мігренню підвищений ризик розвитку певних цереброваскулярних ускладнень (інсульту або транзиторної ішемічної атаки). Суматриптан не слід призначати пацієнтам групи ризику серцево-судинних захворювань без попереднього обстеження з метою виключення серцево-судинної патології. До таких пацієнтів відносяться жінки в постменопаузальному періоді, чоловіки віком старше 40 років, пацієнти з факторами ризику розвитку ІХС, а також ті, хто курить і використовують нікотинзамісну терапію. Хоча проведене обстеження не завжди дозволяє виявити захворювання серця у деяких пацієнтів, у дуже поодиноких випадках у них розвиваються побічні ефекти з боку серцево-судинної системи. Після прийому суматриптана можуть виникати минущі інтенсивні болі і сором у грудях, що поширюється на область шиї. Якщо є підстави вважати, що ці симптоми є проявом ІХС, слід призупинити прийом препарату та провести відповідне діагностичне обстеження. Зловживання лікарськими препаратами, призначеними для усунення нападів мігрені, асоційовано з посиленням головного болю у чутливих пацієнтів (головний біль, пов'язаний зі зловживанням лікарськими препаратами). У разі розвитку або підозри на головний біль, пов'язаний зі зловживанням лікарськими засобами, необхідно звернутися до лікаря. При цьому слід розглянути можливість відміни препарату. Небажані ефекти можуть частіше спостерігатися під час застосування триптанів та рослинних препаратів, що містять звіробій продірявлений (Hypericum perforatum). Не можна перевищувати рекомендовану дозу суматриптану. Вплив на здатність до керування автотранспортом та управління механізмами У пацієнтів з мігренню може виникати сонливість, пов'язана, як із самим захворюванням, так і з прийомом суматриптану, тому вони повинні бути особливо обережними при керуванні автомобілем та роботі з механізмами, що рухаються.Умови відпустки з аптекЗа рецептомВідео на цю тему
Быстрый заказ
Склад, форма випуску та упаковкаПігулки - 1 таб. Активна речовина: суматриптану сукцинат (еквівалентно суматриптану) – 140,00 (100,00) мг; Допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна - 200,00 мг, лактози моногідрат - 247,00 мг, кроскармелоза натрію - 3,00 мг, магнію стеарат - 6,00 мг, тальк - 3,00 мг, кремнію діоксид колоїдний - 1 ; Оболонка: гіпромелоза – 4,10 мг, макрогол 6000 – 1,60 мг, тальк – 1,80 мг, титану діоксид – 1,20 мг, триетилцитрат – 1,30 мг. По 2 або 6 таблеток у блістер із фольги алюмінієвої твердої, покритої лаком, та ламінату для холодного формування. 1 блістер по 2 або 6 таблеток або 2 блістери по 6 таблеток разом з інструкцією із застосування поміщають у картонну пачку.Опис лікарської формиДовгі, двоопуклі таблетки, покриті плівковою оболонкою білого кольору, на зламі білого кольору.Фармакотерапевтична групаПротимігренозний засіб.ФармакокінетикаПісля прийому внутрішньо суматриптан швидко всмоктується, 70% від максимальної концентрації у плазмі (Сmах) досягається через 45 хв. Після прийому 100 мг Сmах у плазмі крові становить у середньому 54 нг/мл. Біодоступність становить 14% внаслідок інтенсивного пресистемного метаболізму та неповної абсорбції. Зв'язування з білками плазми невелике і становить 14-21%. Суматриптан метаболізується за участю моноаміноксидази (МАО) типу А. Основний метаболіт-індолоцтовий аналог суматриптану, який виводиться переважно нирками, у вигляді вільної кислоти та кон'югату з глюкуроновою кислотою. Цей метаболіт не має активності по відношенню до 5HT1- та 5НТ2-серотонінових рецепторів. Приступи мігрені, мабуть, не мають істотного впливу на фармакокінетику суматриптана, що приймається внутрішньо.ФармакодинамікаСуматриптан - специфічний селективний агоніст судинних 5-гідрокситриптамін-1-рецепторів (5НТ1D), не впливає на інші підтипи 5НТ-серотонінових рецепторів (5НТ2-5НТ7). Рецептори 5НТ1D розташовані головним чином у кровоносних судинах головного мозку, і їх стимуляція призводить до звуження цих судин. Знижує чутливість трійчастого нерва. Обидва ці ефекти можуть лежати в основі протимігренозної дії суматриптану. Клінічний ефект відзначається зазвичай через 30 хв після прийому препарату внутрішньо.Показання до застосуванняКупірування нападів мігрені з аурою або без неї.Протипоказання до застосуванняГіперчутливість до будь-якого компонента препарату; дефіцит лактази, непереносимість лактози, глюкозо-галактозна мальабсорбція; геміплегічна, базилярна та офтальмоплегічна форми мігрені; ішемічна хвороба серця (ІХС) (в т.ч. інфаркт міокарда, постінфарктний кардіосклероз, стенокардія Принцметалу), а також наявність симптомів, що дозволяють припустити наявність ІХС; оклюзійні захворювання периферичних судин; інсульт або транзиторна ішемічна атака (в т.ч. в анамнезі); артеріальна гіпертензія ІІ-ІІІ ступеня тяжкості; неконтрольована артеріальна гіпертензія; одночасний прийом з ерготаміном або його похідними (включаючи метизергід); одночасний прийом з іншими триптанами/агоністами рецептора 5-НТ1; застосування на фоні прийому інгібіторів моноаміноксидази (МАО) або раніше, ніж через 2 тижні після їх відміни; виражені порушення функції печінки та/або нирок; вік до 18 років та старше 65 років (безпека та ефективність не встановлена); вагітність; період лактації.Вагітність та лактаціяЗастосування суматриптану протипоказане при вагітності. На час лікування слід припинити грудне вигодовування. У разі прийому препарату грудне вигодовування можливе не раніше ніж через 24 години.Побічна діяЗалежно від частоти виникнення виділяють такі групи побічних ефектів: дуже часто: ≥1/10; часто: ≥1/100, З боку нервової системи: часто – запаморочення, сонливість, порушення чутливості, включаючи парестезії та гіпестезії; частота невідома - судомні напади (у ряді випадків вони спостерігалися у пацієнтів з судомами в анамнезі або при станах, що призводять до виникнення судом; у частини пацієнтів, що спричиняють фактори, виявлено не було), тремор, дистонія, ністагм, скотома; тривога. З боку органу зору: частота невідома – диплопія, миготіння перед очима, зниження гостроти зору, часткова минуща або стійка втрата зору. Проте слід пам'ятати, що порушення зору може бути пов'язані з самим нападом мігрені. З боку серцево-судинної системи: часто - минуще підвищення артеріального тиску (що спостерігається незабаром після прийому суматриптану), "припливи"; частота невідома – брадикардія, тахікардія, зниження артеріального тиску, порушення серцевого ритму, минущі зміни ЕКГ за ішемічним типом, інфаркт міокарда, спазм коронарних артерій, стенокардія, синдром Рейно; відчуття серцебиття. З боку шлунково-кишкового тракту: часто – нудота, блювання; дуже рідко – дисфагія, відчуття дискомфорту у ділянці живота; частота невідома – ішемічний коліт, діарея. З боку опорно-рухового апарату: часто - почуття тяжкості (зазвичай минуще, може бути інтенсивним і виникати в будь-якій частині тіла, включаючи грудну клітину та горло), міалгія; нечасто – біль у суглобах; частота невідома – ригідність потиличних м'язів, артралгія. З боку дихальної системи та органів грудної клітки: часто – задишка; легке, минуще подразнення слизової оболонки або відчуття печіння в носовій порожнині або горлі, носова кровотеча. Лабораторні показники: дуже рідко – незначні зміни активності "печінкових" трансаміназ. Алергічні реакції: дуже рідко – реакції гіперчутливості варіюють від шкірних проявів (висип, кропив'янка, свербіж, еритема) до випадків анафілаксії. З боку шкіри та підшкірної клітковини: частота невідома – гіпергідроз. Інші: часто - відчуття жару або холоду, біль, почуття здавлення або тяжкості (є тимчасовими і здатні виникати в будь-якій частині тіла, включаючи грудну клітину і горло), відчуття слабкості, почуття втоми, зазвичай виражені слабо або помірно і так само носять тимчасовий характер . Можуть виникати минущі інтенсивні болі і сором у грудях, що поширюється на область шиї.Взаємодія з лікарськими засобамиНе відзначено взаємодію суматриптану з пропранололом, флунаризином, пізотифеном та етиловим спиртом. При одночасному прийомі з ерготаміном або іншими триптанами/агоністами рецептора 5-HT1, відзначався тривалий спазм судин. Суматриптан можна призначати не раніше, ніж через 24 години після прийому препаратів, що містять ерготамін або інші триптани/агоністи рецептора 5-НТ1, навпаки, препарати, що містять ерготамін, можна призначати не раніше, ніж через 6 годин після прийому суматриптану, а триптани/агон рецептора 5-НТ1 - не раніше, ніж через 24 години після прийому суматриптану. Можлива взаємодія між суматриптаном та інгібіторами МАО, їх одночасне застосування протипоказане. Є дуже рідкісні повідомлення, отримані в результаті постмаркетингового спостереження, про розвиток серотонінового синдрому (включаючи розлади психіки, вегетативну лабільність та нервово-м'язові порушення) внаслідок супутнього застосування селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну (СІОЗС) та сума. Також повідомлялося про розвиток серотонінового синдрому на тлі одночасного призначення триптанів із селективними інгібіторами зворотного захоплення серотоніну та норадреналіну (СІОЗСН).Спосіб застосування та дозиВсередину, під час їди або натще, препарат слід ковтати повністю, запиваючи водою. Рекомендована доза становить 50 мг. Деяким пацієнтам може знадобитися більш висока доза – 100 мг. Якщо симптоми мігрені не зникають і не зменшуються після прийому першої дози, то для усунення цього ж нападу повторно приймати препарат не слід. У цьому випадку лікування можна здійснювати за допомогою парацетамолу, ацетилсаліцилової кислоти, нестероїдних протизапальних препаратів. Однак препарат можна застосовувати для усунення наступних нападів мігрені. Якщо пацієнт відчув покращення після першої дози, а потім симптоми відновилися, можна прийняти другу дозу протягом наступних 24 годин, за умови, що інтервал між прийомом становить не менше 2 годин. Максимальна добова доза суматриптану не повинна перевищувати 300 мг. Пацієнти з печінковою недостатністю Рекомендована доза – 50 мг. Діти та підлітки (віком до 18 років) Суматриптан не рекомендується для застосування у дітей та підлітків через брак даних про безпеку та ефективність. Пацієнти похилого віку (старше 65 років) Досвід застосування суматриптану у пацієнтів віком від 65 років обмежений. Фармакокінетика препарату істотно не відрізняється від такої у молодших пацієнтів, однак, до отримання додаткових клінічних даних, застосування суматриптану у пацієнтів віком від 65 років не рекомендується.ПередозуванняСимптоми: Прийом суматриптану в дозі більше 400 мг не викликав жодних побічних ефектів, крім перерахованих вище. Лікування: у разі передозування слід спостерігати за станом пацієнтів не менше 10 годин та за необхідності проводити симптоматичну терапію. Немає даних про вплив гемодіалізу або перитонеального діалізу на концентрацію суматриптану у плазмі.Запобіжні заходи та особливі вказівкиСуматриптан слід призначати тільки в тому випадку, якщо діагноз мігрені не викликає сумніву, при цьому застосовувати його слід якомога раніше після початку нападу мігрені, хоча він однаково ефективний при використанні будь-якої стадії нападу. Препарат не можна використовувати з профілактичною метою. Суматриптан слід приймати з обережністю при контрольованій артеріальній гіпертензії І ступеня тяжкості, тому що в окремих випадках на фоні прийому спостерігалося транзиторне підвищення артеріального тиску та периферичного опору судин; захворюваннях, при яких можуть змінюватися всмоктування, метаболізм або виведення препарату (наприклад, порушення нирок або печінки). Є дуже рідкісні повідомлення, отримані в результаті постмаркетингового спостереження, про розвиток серотонінового синдрому (включаючи розлади психіки, вегетативну лабільність та нервово-м'язові порушення) внаслідок супутнього застосування селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну (СІОЗС) та сума. Також повідомлялося про розвиток серотонінового синдрому на фоні одночасного призначення триптанів із селективними інгібіторами зворотного захоплення серотоніну та норадреналіну (СІОЗСН). У разі одночасного призначення з препаратами групи СІОЗС/СІОЗСН слід ретельно контролювати стан пацієнта. Суматриптан слід приймати з обережністю при епілепсії та наявності інших факторів ризику в анамнезі, що супроводжуються зниженням порога судомної готовності, оскільки у таких пацієнтів можливий розвиток судом на фоні прийому суматриптану. Супутнє застосування інших триптанів/агоністів рецептора 5НТ1 із суматриптаном не рекомендується. У пацієнтів із гіперчутливістю до сульфаніламідів застосування суматриптану може спричинити алергічні реакції, вираженість яких варіює від шкірних проявів до анафілаксії. Дані про перехресну чутливість обмежені, проте слід бути обережними при призначенні суматриптану таким пацієнтам. Як і при застосуванні інших протимігренозних засобів, при призначенні суматриптану у пацієнтів з раніше недіагностованою мігренню або у пацієнтів з атиповою мігренню необхідно виключити інші потенційно серйозні неврологічні стани. Слід зазначити, що у пацієнтів з мігренню підвищений ризик розвитку певних цереброваскулярних ускладнень (інсульту або транзиторної ішемічної атаки). Суматриптан не слід призначати пацієнтам групи ризику серцево-судинних захворювань без попереднього обстеження з метою виключення серцево-судинної патології. До таких пацієнтів відносяться жінки в постменопаузальному періоді, чоловіки віком старше 40 років, пацієнти з факторами ризику розвитку ІХС, а також ті, хто курить і використовують нікотинзамісну терапію. Хоча проведене обстеження не завжди дозволяє виявити захворювання серця у деяких пацієнтів, у дуже поодиноких випадках у них розвиваються побічні ефекти з боку серцево-судинної системи. Після прийому суматриптана можуть виникати минущі інтенсивні болі і сором у грудях, що поширюється на область шиї. Якщо є підстави вважати, що ці симптоми є проявом ІХС, слід призупинити прийом препарату та провести відповідне діагностичне обстеження. Зловживання лікарськими препаратами, призначеними для усунення нападів мігрені, асоційовано з посиленням головного болю у чутливих пацієнтів (головний біль, пов'язаний зі зловживанням лікарськими препаратами). У разі розвитку або підозри на головний біль, пов'язаний зі зловживанням лікарськими засобами, необхідно звернутися до лікаря. При цьому слід розглянути можливість відміни препарату. Небажані ефекти можуть частіше спостерігатися під час застосування триптанів та рослинних препаратів, що містять звіробій продірявлений (Hypericum perforatum). Не можна перевищувати рекомендовану дозу суматриптану. Вплив на здатність до керування автотранспортом та управління механізмами У пацієнтів з мігренню може виникати сонливість, пов'язана, як із самим захворюванням, так і з прийомом суматриптану, тому вони повинні бути особливо обережними при керуванні автомобілем та роботі з механізмами, що рухаються.Умови відпустки з аптекЗа рецептомВідео на цю тему
Быстрый заказ
Склад, форма випуску та упаковка1 таблетка містить активну речовину: суматриптан 100 мг. В упаковці 2 штуки.Опис лікарської формиПігулки, покриті плівковою оболонкою.Фармакотерапевтична групаАгоніст серотонінових 5-HT1-рецепторів. Препарат із протимігренозною активністю.ФармакокінетикаПісля прийому внутрішньо швидко всмоктується. 70% максимальної плазмової концентрації досягається через 45 хв. Cmax у плазмі становить 54 нг/мл. Біодоступність – 14% (за рахунок пресистемного метаболізму та неповного всмоктування). Зв'язування із білками плазми становить 14-21%. Метаболізується шляхом окислення за участю моноаміноксилази (переважно ізоферменту А) з утворенням метаболітів, основними з яких є індолоцтовий аналог суматриптану, що не має фармакологічної активності щодо 5-НТ1-серотонінових рецепторів, та його глюкуронід. Виводиться нирками, переважно як метаболітів.ФармакодинамікаСуматриптан – специфічний селективний агоніст 5-НТ1-серотонінових рецепторів, локалізованих переважно у кровоносних судинах головного мозку та їх стимуляція призводить до звуження цих судин. Не впливає на інші підтипи 5-НТ-серотонінових рецепторів (5-НТ2-7). Активує чутливість рецепторів трійчастого нерва. Терапевтичний ефект зазвичай настає через 30 хв після прийому.Показання до застосуванняНапад мігрені з аурою чи без неї.Протипоказання до застосуваннягеміплегічна, базилярна чи офтальмоплегічна форми мігрені; ІХС або наявність симптомів, що дозволяють передбачити її наявність; інфаркт міокарда в анамнезі; фармакологічно неконтрольована артеріальна гіпертензія; оклюзійні захворювання периферичних судин; інсульт або минуще порушення мозкового кровообігу (в т.ч. в анамнезі); виражені порушення функцій печінки та нирок; одночасний прийом з ерготаміном або його похідними та протягом 24 годин після їх прийому; застосування на фоні прийому інгібіторів моноамінооксидази або раніше ніж через 2 тижні після відміни цих препаратів; вік до 18 та старше 65 років (ефективність та безпека не встановлені); вагітність; грудне вигодовування (грудне вигодовування можливе не раніше ніж через 24 години після прийому препарату; вроджена галактоземія, синдром мальабсорбції глюкози/галактози; вроджена недостатність лактози; підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату. З обережністю: епілепсія (в т.ч. будь-які стани зі зниженим епілептичним порогом), фармакологічно контрольована артеріальна гіпертензія, порушення функції печінки або нирок, підвищена чутливість до сульфаніламідів (введення суматриптану може викликати алергічні реакції, вираженість яких варіюється від шкірних проявів до анафілу) .Вагітність та лактаціяПротипоказаний під час вагітності та в період грудного вигодовування (грудне вигодовування можливе не раніше ніж через 24 години після прийому препарату). Протипоказаний у віці до 18 років.Побічна діяЧастота побічних реакцій, наведених нижче, визначалася відповідно до наступного: дуже часто - більше 1/10; часто - від понад 1/100 до 1/10; іноді - від понад 1/1000 до 1/100; рідко - від понад 1/10000 до менше 1/1000; дуже рідко – від менше 1/10 000, включаючи окремі випадки. З боку нервової системи: часто – запаморочення, сонливість, порушення чутливості, включаючи парастезії та зниження чутливості. З боку серцево-судинної системи: часто - тимчасове підвищення артеріального тиску (спостерігається незабаром після прийому препарату), «припливи». З боку дихальної системи та органів групою клітини: часто – диспное, легке, минуще подразнення слизової оболонки або відчуття печіння в носовій порожнині чи горлі, носова кровотеча. З боку шлунково-кишкового тракту: часто – нудота, блювання. З боку опорно-рухового апарату та сполучної тканини: часто - почуття тяжкості (зазвичай минуще, може бути інтенсивним і виникати у будь-якій частині тіла, включаючи грудну клітину та горло). Загальні та місцеві реакції: часто - больові відчуття, почуття холоду або спека, відчуття тиску пли стягування (зазвичай минуще, можуть бути інтенсивними і виникати в будь-якій частині тіла, включаючи грудну клітину та горло), слабкість, стомлюваність (зазвичай слабо або помірно виражені, минущі). Лабораторні показники: дуже рідко – незначні відхилення показників печінкових проб. Постмаркетингове спостереження З боку імунної системи: дуже рідко – реакції гіперчутливості, включаючи шкірні прояви, а також анафілаксію. З боку нервової системи: дуже рідко - судомні напади (у ряді випадків спостерігалися у пацієнтів з судомними нападами в анамнезі або при супутніх станах, що призводять до виникнення судом; у частини пацієнтів факторів ризику не було виявлено), тремор, дистонія, ністагм, худоба. З боку органів зору: дуже рідко - мелькання, диплопія, зниження гостроти зору, сліпота (зазвичай минуща). Проте, розлади зору може бути обумовлені власне нападом мігрені. З боку серцево-судинної системи: дуже рідко – брадикардія, тахікардія, тріпотіння, аритмії, транзиторні зміни на ЕКГ, коронарний вазоспазм, стенокардія, інфаркт міокарда, гіпотонія, синдром Рейно. З боку шлунково-кишкового тракту: дуже рідко – ішемічний коліт, дисфагія, відчуття дискомфорту в животі.Взаємодія з лікарськими засобамиПри одночасному введенні з ерготаміном та ерготамінсодержащими лікарськими засобами можливий тривалий спазм судин. Можлива взаємодія між суматриптаном та інгібіторами МАО (зниження інтенсивності метаболізму суматриптану, підвищення його концентрації). При одночасному застосуванні суматриптану та лікарських засобів із групи селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну можливий розвиток слабкості, гіперрефлексії та порушення координації рухів. Не відзначено взаємодії суматриптану з пропранололом, флуніризином, пізотифеном та етанолом.Спосіб застосування та дозиВсередину таблетку слід ковтати повністю, запиваючи водою. Починати лікування слід якомога раніше при виникненні нападу мігрені. Рекомендована доза – 50 мг, при необхідності – 100 мг. Якщо симптоми мігрені не зникають і не зменшуються після прийому першої дози, то повторно для усунення цього ж нападу препарат не застосовують. Для усунення наступних нападів (при зменшенні або зникненні симптомів, а потім поновленні) можна прийняти другу дозу протягом наступних 24 годин за умови, що інтервал між прийомом становить не менше 2 годин. Максимальна добова доза – 300 мг.ПередозуванняСимптоми: при прийомі до 400 мг не спостерігається будь-яких інших побічних реакцій, крім перерахованих вище. Лікування: промивання шлунка, нагляд за хворим протягом 10 год, симптоматична терапія.Запобіжні заходи та особливі вказівкиНе застосовувати для профілактики нападу мігрені. Хворим групи ризику з боку серцево-судинної системи терапію не починають без попереднього обстеження (жінки у постклімактеричному періоді, чоловіки віком від 40 років, особи з факторами ризику розвитку ІХС). Перед призначенням суматриптану пацієнтам з вперше виявленою або атиповою мігрень слід виключити інші потенційно небезпечні неврологічні захворювання. Після прийому суматриптану можуть виникати біль та почуття стиснення у грудях. Біль може бути інтенсивним і іррадіювати в шию. Якщо є підстави вважати, що ці симптоми є проявом ІХС, необхідно провести відповідне обстеження. Вплив на здатність до керування автотранспортом та управління механізмами. У період лікування необхідно дотримуватися обережності при керуванні автотранспортом та зайнятті ін. потенційно небезпечними видами діяльності, що вимагають підвищеної концентрації уваги та швидкості психомоторних реакцій.Умови відпустки з аптекЗа рецептомВідео на цю тему
Быстрый заказ
Склад, форма випуску та упаковкаВ 1 таблетці міститься активна речовина: суматриптан 50 мг. В упаковці 2 штуки.Опис лікарської формиПігулки, покриті плівковою оболонкою.Фармакотерапевтична групаАгоніст серотонінових 5-HT1-рецепторів. Препарат із протимігренозною активністю.ФармакокінетикаПісля прийому внутрішньо швидко всмоктується. 70% максимальної плазмової концентрації досягається через 45 хв. Cmax у плазмі становить 54 нг/мл. Біодоступність – 14% (за рахунок пресистемного метаболізму та неповного всмоктування). Зв'язування із білками плазми становить 14-21%. Метаболізується шляхом окислення за участю моноаміноксилази (переважно ізоферменту А) з утворенням метаболітів, основними з яких є індолоцтовий аналог суматриптану, що не має фармакологічної активності щодо 5-НТ1-серотонінових рецепторів, та його глюкуронід. Виводиться нирками, переважно як метаболітів.ФармакодинамікаСуматриптан – специфічний селективний агоніст 5-НТ1-серотонінових рецепторів, локалізованих переважно у кровоносних судинах головного мозку та їх стимуляція призводить до звуження цих судин. Не впливає на інші підтипи 5-НТ-серотонінових рецепторів (5-НТ2-7). Активує чутливість рецепторів трійчастого нерва. Терапевтичний ефект зазвичай настає через 30 хв після прийому.Показання до застосуванняНапад мігрені з аурою чи без неї.Протипоказання до застосуваннягеміплегічна, базилярна чи офтальмоплегічна форми мігрені; ІХС або наявність симптомів, що дозволяють передбачити її наявність; інфаркт міокарда в анамнезі; фармакологічно неконтрольована артеріальна гіпертензія; оклюзійні захворювання периферичних судин; інсульт або минуще порушення мозкового кровообігу (в т.ч. в анамнезі); виражені порушення функцій печінки та нирок; одночасний прийом з ерготаміном або його похідними та протягом 24 годин після їх прийому; застосування на фоні прийому інгібіторів моноамінооксидази або раніше ніж через 2 тижні після відміни цих препаратів; вік до 18 та старше 65 років (ефективність та безпека не встановлені); вагітність; грудне вигодовування (грудне вигодовування можливе не раніше ніж через 24 години після прийому препарату; вроджена галактоземія, синдром мальабсорбції глюкози/галактози; вроджена недостатність лактози; підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату. З обережністю: епілепсія (в т.ч. будь-які стани зі зниженим епілептичним порогом), фармакологічно контрольована артеріальна гіпертензія, порушення функції печінки або нирок, підвищена чутливість до сульфаніламідів (введення суматриптану може викликати алергічні реакції, вираженість яких варіюється від шкірних проявів до анафілу) .Вагітність та лактаціяПротипоказаний під час вагітності та в період грудного вигодовування (грудне вигодовування можливе не раніше ніж через 24 години після прийому препарату). Протипоказаний у віці до 18 років.Побічна діяЧастота побічних реакцій, наведених нижче, визначалася відповідно до наступного: дуже часто - більше 1/10; часто - від понад 1/100 до 1/10; іноді - від понад 1/1000 до 1/100; рідко - від понад 1/10000 до менше 1/1000; дуже рідко – від менше 1/10 000, включаючи окремі випадки. З боку нервової системи: часто – запаморочення, сонливість, порушення чутливості, включаючи парастезії та зниження чутливості. З боку серцево-судинної системи: часто - тимчасове підвищення артеріального тиску (спостерігається незабаром після прийому препарату), «припливи». З боку дихальної системи та органів групою клітини: часто – диспное, легке, минуще подразнення слизової оболонки або відчуття печіння в носовій порожнині чи горлі, носова кровотеча. З боку шлунково-кишкового тракту: часто – нудота, блювання. З боку опорно-рухового апарату та сполучної тканини: часто - почуття тяжкості (зазвичай минуще, може бути інтенсивним і виникати у будь-якій частині тіла, включаючи грудну клітину та горло). Загальні та місцеві реакції: часто - больові відчуття, почуття холоду або спека, відчуття тиску пли стягування (зазвичай минуще, можуть бути інтенсивними і виникати в будь-якій частині тіла, включаючи грудну клітину та горло), слабкість, стомлюваність (зазвичай слабо або помірно виражені, минущі). Лабораторні показники: дуже рідко – незначні відхилення показників печінкових проб. Постмаркетингове спостереження З боку імунної системи: дуже рідко – реакції гіперчутливості, включаючи шкірні прояви, а також анафілаксію. З боку нервової системи: дуже рідко - судомні напади (у ряді випадків спостерігалися у пацієнтів з судомними нападами в анамнезі або при супутніх станах, що призводять до виникнення судом; у частини пацієнтів факторів ризику не було виявлено), тремор, дистонія, ністагм, худоба. З боку органів зору: дуже рідко - мелькання, диплопія, зниження гостроти зору, сліпота (зазвичай минуща). Проте, розлади зору може бути обумовлені власне нападом мігрені. З боку серцево-судинної системи: дуже рідко – брадикардія, тахікардія, тріпотіння, аритмії, транзиторні зміни на ЕКГ, коронарний вазоспазм, стенокардія, інфаркт міокарда, гіпотонія, синдром Рейно. З боку шлунково-кишкового тракту: дуже рідко – ішемічний коліт, дисфагія, відчуття дискомфорту в животі.Взаємодія з лікарськими засобамиПри одночасному введенні з ерготаміном та ерготамінсодержащими лікарськими засобами можливий тривалий спазм судин. Можлива взаємодія між суматриптаном та інгібіторами МАО (зниження інтенсивності метаболізму суматриптану, підвищення його концентрації). При одночасному застосуванні суматриптану та лікарських засобів із групи селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну можливий розвиток слабкості, гіперрефлексії та порушення координації рухів. Не відзначено взаємодії суматриптану з пропранололом, флуніризином, пізотифеном та етанолом.Спосіб застосування та дозиВсередину таблетку слід ковтати повністю, запиваючи водою. Починати лікування слід якомога раніше при виникненні нападу мігрені. Рекомендована доза – 50 мг, при необхідності – 100 мг. Якщо симптоми мігрені не зникають і не зменшуються після прийому першої дози, то повторно для усунення цього ж нападу препарат не застосовують. Для усунення наступних нападів (при зменшенні або зникненні симптомів, а потім поновленні) можна прийняти другу дозу протягом наступних 24 годин за умови, що інтервал між прийомом становить не менше 2 годин. Максимальна добова доза – 300 мг.ПередозуванняСимптоми: при прийомі до 400 мг не спостерігається будь-яких інших побічних реакцій, крім перерахованих вище. Лікування: промивання шлунка, нагляд за хворим протягом 10 год, симптоматична терапія.Запобіжні заходи та особливі вказівкиНе застосовувати для профілактики нападу мігрені. Хворим групи ризику з боку серцево-судинної системи терапію не починають без попереднього обстеження (жінки у постклімактеричному періоді, чоловіки віком від 40 років, особи з факторами ризику розвитку ІХС). Перед призначенням суматриптану пацієнтам з вперше виявленою або атиповою мігрень слід виключити інші потенційно небезпечні неврологічні захворювання. Після прийому суматриптану можуть виникати біль та почуття стиснення у грудях. Біль може бути інтенсивним і іррадіювати в шию. Якщо є підстави вважати, що ці симптоми є проявом ІХС, необхідно провести відповідне обстеження. Вплив на здатність до керування автотранспортом та управління механізмами. У період лікування необхідно дотримуватися обережності при керуванні автотранспортом та зайнятті ін. потенційно небезпечними видами діяльності, що вимагають підвищеної концентрації уваги та швидкості психомоторних реакцій.Умови відпустки з аптекЗа рецептомВідео на цю тему
Быстрый заказ
Умови зберіганняПри кімнатній температуріУмови відпустки з аптекЗа рецептомВідео на цю тему.
Быстрый заказ
Склад, форма випуску та упаковка1 таблетка містить активну речовину: суматриптан 100 мг. В упаковці 2 штуки.Опис лікарської формиПігулки, покриті плівковою оболонкою.Фармакотерапевтична групаАгоніст серотонінових 5-HT1-рецепторів. Препарат із протимігренозною активністю.ФармакокінетикаПісля прийому внутрішньо швидко всмоктується. 70% максимальної плазмової концентрації досягається через 45 хв. Cmax у плазмі становить 54 нг/мл. Біодоступність – 14% (за рахунок пресистемного метаболізму та неповного всмоктування). Зв'язування із білками плазми становить 14-21%. Метаболізується шляхом окислення за участю моноаміноксилази (переважно ізоферменту А) з утворенням метаболітів, основними з яких є індолоцтовий аналог суматриптану, що не має фармакологічної активності щодо 5-НТ1-серотонінових рецепторів, та його глюкуронід. Виводиться нирками, переважно як метаболітів.ФармакодинамікаСуматриптан – специфічний селективний агоніст 5-НТ1-серотонінових рецепторів, локалізованих переважно у кровоносних судинах головного мозку та їх стимуляція призводить до звуження цих судин. Не впливає на інші підтипи 5-НТ-серотонінових рецепторів (5-НТ2-7). Активує чутливість рецепторів трійчастого нерва. Терапевтичний ефект зазвичай настає через 30 хв після прийому.Показання до застосуванняНапад мігрені з аурою чи без неї.Протипоказання до застосуваннягеміплегічна, базилярна чи офтальмоплегічна форми мігрені; ІХС або наявність симптомів, що дозволяють передбачити її наявність; інфаркт міокарда в анамнезі; фармакологічно неконтрольована артеріальна гіпертензія; оклюзійні захворювання периферичних судин; інсульт або минуще порушення мозкового кровообігу (в т.ч. в анамнезі); виражені порушення функцій печінки та нирок; одночасний прийом з ерготаміном або його похідними та протягом 24 годин після їх прийому; застосування на фоні прийому інгібіторів моноамінооксидази або раніше ніж через 2 тижні після відміни цих препаратів; вік до 18 та старше 65 років (ефективність та безпека не встановлені); вагітність; грудне вигодовування (грудне вигодовування можливе не раніше ніж через 24 години після прийому препарату; вроджена галактоземія, синдром мальабсорбції глюкози/галактози; вроджена недостатність лактози; підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату. З обережністю: епілепсія (в т.ч. будь-які стани зі зниженим епілептичним порогом), фармакологічно контрольована артеріальна гіпертензія, порушення функції печінки або нирок, підвищена чутливість до сульфаніламідів (введення суматриптану може викликати алергічні реакції, вираженість яких варіюється від шкірних проявів до анафілу) .Вагітність та лактаціяПротипоказаний під час вагітності та в період грудного вигодовування (грудне вигодовування можливе не раніше ніж через 24 години після прийому препарату). Протипоказаний у віці до 18 років.Побічна діяЧастота побічних реакцій, наведених нижче, визначалася відповідно до наступного: дуже часто - більше 1/10; часто - від понад 1/100 до 1/10; іноді - від понад 1/1000 до 1/100; рідко - від понад 1/10000 до менше 1/1000; дуже рідко – від менше 1/10 000, включаючи окремі випадки. З боку нервової системи: часто – запаморочення, сонливість, порушення чутливості, включаючи парастезії та зниження чутливості. З боку серцево-судинної системи: часто - тимчасове підвищення артеріального тиску (спостерігається незабаром після прийому препарату), «припливи». З боку дихальної системи та органів групою клітини: часто – диспное, легке, минуще подразнення слизової оболонки або відчуття печіння в носовій порожнині чи горлі, носова кровотеча. З боку шлунково-кишкового тракту: часто – нудота, блювання. З боку опорно-рухового апарату та сполучної тканини: часто - почуття тяжкості (зазвичай минуще, може бути інтенсивним і виникати у будь-якій частині тіла, включаючи грудну клітину та горло). Загальні та місцеві реакції: часто - больові відчуття, почуття холоду або спека, відчуття тиску пли стягування (зазвичай минуще, можуть бути інтенсивними і виникати в будь-якій частині тіла, включаючи грудну клітину та горло), слабкість, стомлюваність (зазвичай слабо або помірно виражені, минущі). Лабораторні показники: дуже рідко – незначні відхилення показників печінкових проб. Постмаркетингове спостереження З боку імунної системи: дуже рідко – реакції гіперчутливості, включаючи шкірні прояви, а також анафілаксію. З боку нервової системи: дуже рідко - судомні напади (у ряді випадків спостерігалися у пацієнтів з судомними нападами в анамнезі або при супутніх станах, що призводять до виникнення судом; у частини пацієнтів факторів ризику не було виявлено), тремор, дистонія, ністагм, худоба. З боку органів зору: дуже рідко - мелькання, диплопія, зниження гостроти зору, сліпота (зазвичай минуща). Проте, розлади зору може бути обумовлені власне нападом мігрені. З боку серцево-судинної системи: дуже рідко – брадикардія, тахікардія, тріпотіння, аритмії, транзиторні зміни на ЕКГ, коронарний вазоспазм, стенокардія, інфаркт міокарда, гіпотонія, синдром Рейно. З боку шлунково-кишкового тракту: дуже рідко – ішемічний коліт, дисфагія, відчуття дискомфорту в животі.Взаємодія з лікарськими засобамиПри одночасному введенні з ерготаміном та ерготамінсодержащими лікарськими засобами можливий тривалий спазм судин. Можлива взаємодія між суматриптаном та інгібіторами МАО (зниження інтенсивності метаболізму суматриптану, підвищення його концентрації). При одночасному застосуванні суматриптану та лікарських засобів із групи селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну можливий розвиток слабкості, гіперрефлексії та порушення координації рухів. Не відзначено взаємодії суматриптану з пропранололом, флуніризином, пізотифеном та етанолом.Спосіб застосування та дозиВсередину таблетку слід ковтати повністю, запиваючи водою. Починати лікування слід якомога раніше при виникненні нападу мігрені. Рекомендована доза – 50 мг, при необхідності – 100 мг. Якщо симптоми мігрені не зникають і не зменшуються після прийому першої дози, то повторно для усунення цього ж нападу препарат не застосовують. Для усунення наступних нападів (при зменшенні або зникненні симптомів, а потім поновленні) можна прийняти другу дозу протягом наступних 24 годин за умови, що інтервал між прийомом становить не менше 2 годин. Максимальна добова доза – 300 мг.ПередозуванняСимптоми: при прийомі до 400 мг не спостерігається будь-яких інших побічних реакцій, крім перерахованих вище. Лікування: промивання шлунка, нагляд за хворим протягом 10 год, симптоматична терапія.Запобіжні заходи та особливі вказівкиНе застосовувати для профілактики нападу мігрені. Хворим групи ризику з боку серцево-судинної системи терапію не починають без попереднього обстеження (жінки у постклімактеричному періоді, чоловіки віком від 40 років, особи з факторами ризику розвитку ІХС). Перед призначенням суматриптану пацієнтам з вперше виявленою або атиповою мігрень слід виключити інші потенційно небезпечні неврологічні захворювання. Після прийому суматриптану можуть виникати біль та почуття стиснення у грудях. Біль може бути інтенсивним і іррадіювати в шию. Якщо є підстави вважати, що ці симптоми є проявом ІХС, необхідно провести відповідне обстеження. Вплив на здатність до керування автотранспортом та управління механізмами. У період лікування необхідно дотримуватися обережності при керуванні автотранспортом та зайнятті ін. потенційно небезпечними видами діяльності, що вимагають підвищеної концентрації уваги та швидкості психомоторних реакцій.Умови відпустки з аптекЗа рецептомВідео на цю тему
Быстрый заказ
Умови зберіганняПри кімнатній температуріУмови відпустки з аптекЗа рецептомВідео на цю тему.
Быстрый заказ
Склад, форма випуску та упаковкаВ 1 таблетці міститься активна речовина: суматриптан 50 мг. В упаковці 2 штуки.Опис лікарської формиПігулки, покриті плівковою оболонкою.Фармакотерапевтична групаАгоніст серотонінових 5-HT1-рецепторів. Препарат із протимігренозною активністю.ФармакокінетикаПісля прийому внутрішньо швидко всмоктується. 70% максимальної плазмової концентрації досягається через 45 хв. Cmax у плазмі становить 54 нг/мл. Біодоступність – 14% (за рахунок пресистемного метаболізму та неповного всмоктування). Зв'язування із білками плазми становить 14-21%. Метаболізується шляхом окислення за участю моноаміноксилази (переважно ізоферменту А) з утворенням метаболітів, основними з яких є індолоцтовий аналог суматриптану, що не має фармакологічної активності щодо 5-НТ1-серотонінових рецепторів, та його глюкуронід. Виводиться нирками, переважно як метаболітів.ФармакодинамікаСуматриптан – специфічний селективний агоніст 5-НТ1-серотонінових рецепторів, локалізованих переважно у кровоносних судинах головного мозку та їх стимуляція призводить до звуження цих судин. Не впливає на інші підтипи 5-НТ-серотонінових рецепторів (5-НТ2-7). Активує чутливість рецепторів трійчастого нерва. Терапевтичний ефект зазвичай настає через 30 хв після прийому.Показання до застосуванняНапад мігрені з аурою чи без неї.Протипоказання до застосуваннягемиплегическая, базилярная или офтальмоплегическая формы мигрени; ИБС или наличие симптомов, позволяющих предположить ее наличие; инфаркт миокарда в анамнезе; фармакологически неконтролируемая артериальная гипертензия; окклюзионные заболевания периферических сосудов; инсульт или преходящее нарушение мозгового кровообращения (в т.ч. в анамнезе); выраженные нарушения функций печени и почек; одновременный прием с эрготамином или его производными и в течение 24 ч после их приема; применение на фоне приема ингибиторов моноаминооксидазы или ранее, чем через 2 недели после отмены этих препаратов; возраст до 18 и старше 65 лет (эффективность и безопасность не установлены); беременность; грудное вскармливание (грудное вскармливание возможно не ранее чем через 24 ч после приема препарата; врожденная галактоземия, синдром мальабсорбции глюкозы/галактозы, врожденная недостаточность лактозы; повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата. С осторожностью: эпилепсия (в т.ч. любые состояния со сниженным эпилептическим порогом), фармакологически контролируемая артериальная гипертензия, нарушения функции печени или почек, повышенная чувствительность к сульфаниламидам (введение суматриптана может вызвать аллергические реакции, выраженность которых варьируется от кожных проявлений до анафилаксии).Беременность и лактацияПротивопоказан во время беременности и в период грудного вскармливания (грудное вскармливание возможно не ранее чем через 24 ч после приема препарата). Противопоказан в возрасте до 18 лет.Побочные действияЧастота побічних реакцій, наведених нижче, визначалася відповідно до наступного: дуже часто - більше 1/10; часто - від понад 1/100 до 1/10; іноді - від понад 1/1000 до 1/100; рідко - від понад 1/10000 до менше 1/1000; дуже рідко – від менше 1/10 000, включаючи окремі випадки. З боку нервової системи: часто – запаморочення, сонливість, порушення чутливості, включаючи парастезії та зниження чутливості. З боку серцево-судинної системи: часто - тимчасове підвищення артеріального тиску (спостерігається незабаром після прийому препарату), «припливи». З боку дихальної системи та органів групою клітини: часто – диспное, легке, минуще подразнення слизової оболонки або відчуття печіння в носовій порожнині чи горлі, носова кровотеча. З боку шлунково-кишкового тракту: часто – нудота, блювання. З боку опорно-рухового апарату та сполучної тканини: часто - почуття тяжкості (зазвичай минуще, може бути інтенсивним і виникати у будь-якій частині тіла, включаючи грудну клітину та горло). Загальні та місцеві реакції: часто - больові відчуття, почуття холоду або спека, відчуття тиску пли стягування (зазвичай минуще, можуть бути інтенсивними і виникати в будь-якій частині тіла, включаючи грудну клітину та горло), слабкість, стомлюваність (зазвичай слабо або помірно виражені, минущі). Лабораторні показники: дуже рідко – незначні відхилення показників печінкових проб. Постмаркетингове спостереження З боку імунної системи: дуже рідко – реакції гіперчутливості, включаючи шкірні прояви, а також анафілаксію. З боку нервової системи: дуже рідко - судомні напади (у ряді випадків спостерігалися у пацієнтів з судомними нападами в анамнезі або при супутніх станах, що призводять до виникнення судом; у частини пацієнтів факторів ризику не було виявлено), тремор, дистонія, ністагм, худоба. З боку органів зору: дуже рідко - мелькання, диплопія, зниження гостроти зору, сліпота (зазвичай минуща). Проте, розлади зору може бути обумовлені власне нападом мігрені. З боку серцево-судинної системи: дуже рідко – брадикардія, тахікардія, тріпотіння, аритмії, транзиторні зміни на ЕКГ, коронарний вазоспазм, стенокардія, інфаркт міокарда, гіпотонія, синдром Рейно. З боку шлунково-кишкового тракту: дуже рідко – ішемічний коліт, дисфагія, відчуття дискомфорту в животі.Взаємодія з лікарськими засобамиПри одночасному введенні з ерготаміном та ерготамінсодержащими лікарськими засобами можливий тривалий спазм судин. Можлива взаємодія між суматриптаном та інгібіторами МАО (зниження інтенсивності метаболізму суматриптану, підвищення його концентрації). При одночасному застосуванні суматриптану та лікарських засобів із групи селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну можливий розвиток слабкості, гіперрефлексії та порушення координації рухів. Не відзначено взаємодії суматриптану з пропранололом, флуніризином, пізотифеном та етанолом.Спосіб застосування та дозиВсередину таблетку слід ковтати повністю, запиваючи водою. Починати лікування слід якомога раніше при виникненні нападу мігрені. Рекомендована доза – 50 мг, при необхідності – 100 мг. Якщо симптоми мігрені не зникають і не зменшуються після прийому першої дози, то повторно для усунення цього ж нападу препарат не застосовують. Для усунення наступних нападів (при зменшенні або зникненні симптомів, а потім поновленні) можна прийняти другу дозу протягом наступних 24 годин за умови, що інтервал між прийомом становить не менше 2 годин. Максимальна добова доза – 300 мг.ПередозуванняСимптоми: при прийомі до 400 мг не спостерігається будь-яких інших побічних реакцій, крім перерахованих вище. Лікування: промивання шлунка, нагляд за хворим протягом 10 год, симптоматична терапія.Запобіжні заходи та особливі вказівкиНе застосовувати для профілактики нападу мігрені. Хворим групи ризику з боку серцево-судинної системи терапію не починають без попереднього обстеження (жінки у постклімактеричному періоді, чоловіки віком від 40 років, особи з факторами ризику розвитку ІХС). Перед призначенням суматриптану пацієнтам з вперше виявленою або атиповою мігрень слід виключити інші потенційно небезпечні неврологічні захворювання. Після прийому суматриптану можуть виникати біль та почуття стиснення у грудях. Біль може бути інтенсивним і іррадіювати в шию. Якщо є підстави вважати, що ці симптоми є проявом ІХС, необхідно провести відповідне обстеження. Вплив на здатність до керування автотранспортом та управління механізмами. У період лікування необхідно дотримуватися обережності при керуванні автотранспортом та зайнятті ін. потенційно небезпечними видами діяльності, що вимагають підвищеної концентрації уваги та швидкості психомоторних реакцій.Умови відпустки з аптекЗа рецептомВідео на цю тему
Быстрый заказ
Умови зберіганняПри кімнатній температуріУмови відпустки з аптекЗа рецептомВідео на цю тему.
Быстрый заказ
Склад, форма випуску та упаковка1 таблетка містить активну речовину: суматриптан 100 мг. У упаковці 10 штук.Опис лікарської формиПігулки, покриті плівковою оболонкою.Фармакотерапевтична групаАгоніст серотонінових 5-HT1-рецепторів. Препарат із протимігренозною активністю.ФармакокінетикаПісля прийому внутрішньо швидко всмоктується. 70% максимальної плазмової концентрації досягається через 45 хв. Cmax у плазмі становить 54 нг/мл. Біодоступність – 14% (за рахунок пресистемного метаболізму та неповного всмоктування). Зв'язування із білками плазми становить 14-21%. Метаболізується шляхом окислення за участю моноаміноксилази (переважно ізоферменту А) з утворенням метаболітів, основними з яких є індолоцтовий аналог суматриптану, що не має фармакологічної активності щодо 5-НТ1-серотонінових рецепторів, та його глюкуронід. Виводиться нирками, переважно як метаболітів.ФармакодинамікаСуматриптан – специфічний селективний агоніст 5-НТ1-серотонінових рецепторів, локалізованих переважно у кровоносних судинах головного мозку та їх стимуляція призводить до звуження цих судин. Не впливає на інші підтипи 5-НТ-серотонінових рецепторів (5-НТ2-7). Активує чутливість рецепторів трійчастого нерва. Терапевтичний ефект зазвичай настає через 30 хв після прийому.Показання до застосуванняНапад мігрені з аурою чи без неї.Протипоказання до застосуваннягеміплегічна, базилярна чи офтальмоплегічна форми мігрені; ІХС або наявність симптомів, що дозволяють передбачити її наявність; інфаркт міокарда в анамнезі; фармакологічно неконтрольована артеріальна гіпертензія; оклюзійні захворювання периферичних судин; інсульт або минуще порушення мозкового кровообігу (в т.ч. в анамнезі); виражені порушення функцій печінки та нирок; одночасний прийом з ерготаміном або його похідними та протягом 24 годин після їх прийому; застосування на фоні прийому інгібіторів моноамінооксидази або раніше ніж через 2 тижні після відміни цих препаратів; вік до 18 та старше 65 років (ефективність та безпека не встановлені); вагітність; грудне вигодовування (грудне вигодовування можливе не раніше ніж через 24 години після прийому препарату; вроджена галактоземія, синдром мальабсорбції глюкози/галактози; вроджена недостатність лактози; підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату. З обережністю: епілепсія (в т.ч. будь-які стани зі зниженим епілептичним порогом), фармакологічно контрольована артеріальна гіпертензія, порушення функції печінки або нирок, підвищена чутливість до сульфаніламідів (введення суматриптану може викликати алергічні реакції, вираженість яких варіюється від шкірних проявів до анафілу) .Вагітність та лактаціяПротипоказаний під час вагітності та в період грудного вигодовування (грудне вигодовування можливе не раніше ніж через 24 години після прийому препарату). Протипоказаний у віці до 18 років.Побічна діяЧастота побічних реакцій, наведених нижче, визначалася відповідно до наступного: дуже часто - більше 1/10; часто - від понад 1/100 до 1/10; іноді - від понад 1/1000 до 1/100; рідко - від понад 1/10000 до менше 1/1000; дуже рідко – від менше 1/10 000, включаючи окремі випадки. З боку нервової системи: часто – запаморочення, сонливість, порушення чутливості, включаючи парастезії та зниження чутливості. З боку серцево-судинної системи: часто - тимчасове підвищення артеріального тиску (спостерігається незабаром після прийому препарату), «припливи». З боку дихальної системи та органів групою клітини: часто – диспное, легке, минуще подразнення слизової оболонки або відчуття печіння в носовій порожнині чи горлі, носова кровотеча. З боку шлунково-кишкового тракту: часто – нудота, блювання. З боку опорно-рухового апарату та сполучної тканини: часто - почуття тяжкості (зазвичай минуще, може бути інтенсивним і виникати у будь-якій частині тіла, включаючи грудну клітину та горло). Загальні та місцеві реакції: часто - больові відчуття, почуття холоду або спека, відчуття тиску пли стягування (зазвичай минуще, можуть бути інтенсивними і виникати в будь-якій частині тіла, включаючи грудну клітину та горло), слабкість, стомлюваність (зазвичай слабо або помірно виражені, минущі). Лабораторні показники: дуже рідко – незначні відхилення показників печінкових проб. Постмаркетингове спостереження З боку імунної системи: дуже рідко – реакції гіперчутливості, включаючи шкірні прояви, а також анафілаксію. З боку нервової системи: дуже рідко - судомні напади (у ряді випадків спостерігалися у пацієнтів з судомними нападами в анамнезі або при супутніх станах, що призводять до виникнення судом; у частини пацієнтів факторів ризику не було виявлено), тремор, дистонія, ністагм, худоба. З боку органів зору: дуже рідко - мелькання, диплопія, зниження гостроти зору, сліпота (зазвичай минуща). Проте, розлади зору може бути обумовлені власне нападом мігрені. З боку серцево-судинної системи: дуже рідко – брадикардія, тахікардія, тріпотіння, аритмії, транзиторні зміни на ЕКГ, коронарний вазоспазм, стенокардія, інфаркт міокарда, гіпотонія, синдром Рейно. З боку шлунково-кишкового тракту: дуже рідко – ішемічний коліт, дисфагія, відчуття дискомфорту в животі.Взаємодія з лікарськими засобамиПри одночасному введенні з ерготаміном та ерготамінсодержащими лікарськими засобами можливий тривалий спазм судин. Можлива взаємодія між суматриптаном та інгібіторами МАО (зниження інтенсивності метаболізму суматриптану, підвищення його концентрації). При одночасному застосуванні суматриптану та лікарських засобів із групи селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну можливий розвиток слабкості, гіперрефлексії та порушення координації рухів. Не відзначено взаємодії суматриптану з пропранололом, флуніризином, пізотифеном та етанолом.Спосіб застосування та дозиВсередину таблетку слід ковтати повністю, запиваючи водою. Починати лікування слід якомога раніше при виникненні нападу мігрені. Рекомендована доза – 50 мг, при необхідності – 100 мг. Якщо симптоми мігрені не зникають і не зменшуються після прийому першої дози, то повторно для усунення цього ж нападу препарат не застосовують. Для усунення наступних нападів (при зменшенні або зникненні симптомів, а потім поновленні) можна прийняти другу дозу протягом наступних 24 годин за умови, що інтервал між прийомом становить не менше 2 годин. Максимальна добова доза – 300 мг.ПередозуванняСимптоми: при прийомі до 400 мг не спостерігається будь-яких інших побічних реакцій, крім перерахованих вище. Лікування: промивання шлунка, нагляд за хворим протягом 10 год, симптоматична терапія.Запобіжні заходи та особливі вказівкиНе застосовувати для профілактики нападу мігрені. Хворим групи ризику з боку серцево-судинної системи терапію не починають без попереднього обстеження (жінки у постклімактеричному періоді, чоловіки віком від 40 років, особи з факторами ризику розвитку ІХС). Перед призначенням суматриптану пацієнтам з вперше виявленою або атиповою мігрень слід виключити інші потенційно небезпечні неврологічні захворювання. Після прийому суматриптану можуть виникати біль та почуття стиснення у грудях. Біль може бути інтенсивним і іррадіювати в шию. Якщо є підстави вважати, що ці симптоми є проявом ІХС, необхідно провести відповідне обстеження. Вплив на здатність до керування автотранспортом та управління механізмами. У період лікування необхідно дотримуватися обережності при керуванні автотранспортом та зайнятті ін. потенційно небезпечними видами діяльності, що вимагають підвищеної концентрації уваги та швидкості психомоторних реакцій.Умови відпустки з аптекЗа рецептомВідео на цю тему
Быстрый заказ
Склад, форма випуску та упаковка1 таблетка містить активну речовину: суматриптан 100 мг. В упаковці 2 штуки.Опис лікарської формиПігулки, покриті плівковою оболонкою.Фармакотерапевтична групаАгоніст серотонінових 5-HT1-рецепторів. Препарат із протимігренозною активністю.ФармакокінетикаПісля прийому внутрішньо швидко всмоктується. 70% максимальної плазмової концентрації досягається через 45 хв. Cmax у плазмі становить 54 нг/мл. Біодоступність – 14% (за рахунок пресистемного метаболізму та неповного всмоктування). Зв'язування із білками плазми становить 14-21%. Метаболізується шляхом окислення за участю моноаміноксилази (переважно ізоферменту А) з утворенням метаболітів, основними з яких є індолоцтовий аналог суматриптану, що не має фармакологічної активності щодо 5-НТ1-серотонінових рецепторів, та його глюкуронід. Виводиться нирками, переважно як метаболітів.ФармакодинамікаСуматриптан – специфічний селективний агоніст 5-НТ1-серотонінових рецепторів, локалізованих переважно у кровоносних судинах головного мозку та їх стимуляція призводить до звуження цих судин. Не впливає на інші підтипи 5-НТ-серотонінових рецепторів (5-НТ2-7). Активує чутливість рецепторів трійчастого нерва. Терапевтичний ефект зазвичай настає через 30 хв після прийому.Показання до застосуванняНапад мігрені з аурою чи без неї.Протипоказання до застосуваннягеміплегічна, базилярна чи офтальмоплегічна форми мігрені; ІХС або наявність симптомів, що дозволяють передбачити її наявність; інфаркт міокарда в анамнезі; фармакологічно неконтрольована артеріальна гіпертензія; оклюзійні захворювання периферичних судин; інсульт або минуще порушення мозкового кровообігу (в т.ч. в анамнезі); виражені порушення функцій печінки та нирок; одночасний прийом з ерготаміном або його похідними та протягом 24 годин після їх прийому; застосування на фоні прийому інгібіторів моноамінооксидази або раніше ніж через 2 тижні після відміни цих препаратів; вік до 18 та старше 65 років (ефективність та безпека не встановлені); вагітність; грудне вигодовування (грудне вигодовування можливе не раніше ніж через 24 години після прийому препарату; вроджена галактоземія, синдром мальабсорбції глюкози/галактози; вроджена недостатність лактози; підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату. З обережністю: епілепсія (в т.ч. будь-які стани зі зниженим епілептичним порогом), фармакологічно контрольована артеріальна гіпертензія, порушення функції печінки або нирок, підвищена чутливість до сульфаніламідів (введення суматриптану може викликати алергічні реакції, вираженість яких варіюється від шкірних проявів до анафілу) .Вагітність та лактаціяПротипоказаний під час вагітності та в період грудного вигодовування (грудне вигодовування можливе не раніше ніж через 24 години після прийому препарату). Протипоказаний у віці до 18 років.Побічна діяЧастота побічних реакцій, наведених нижче, визначалася відповідно до наступного: дуже часто - більше 1/10; часто - від понад 1/100 до 1/10; іноді - від понад 1/1000 до 1/100; рідко - від понад 1/10000 до менше 1/1000; дуже рідко – від менше 1/10 000, включаючи окремі випадки. З боку нервової системи: часто – запаморочення, сонливість, порушення чутливості, включаючи парастезії та зниження чутливості. З боку серцево-судинної системи: часто - тимчасове підвищення артеріального тиску (спостерігається незабаром після прийому препарату), «припливи». З боку дихальної системи та органів групою клітини: часто – диспное, легке, минуще подразнення слизової оболонки або відчуття печіння в носовій порожнині чи горлі, носова кровотеча. З боку шлунково-кишкового тракту: часто – нудота, блювання. З боку опорно-рухового апарату та сполучної тканини: часто - почуття тяжкості (зазвичай минуще, може бути інтенсивним і виникати у будь-якій частині тіла, включаючи грудну клітину та горло). Загальні та місцеві реакції: часто - больові відчуття, почуття холоду або спека, відчуття тиску пли стягування (зазвичай минуще, можуть бути інтенсивними і виникати в будь-якій частині тіла, включаючи грудну клітину та горло), слабкість, стомлюваність (зазвичай слабо або помірно виражені, минущі). Лабораторні показники: дуже рідко – незначні відхилення показників печінкових проб. Постмаркетингове спостереження З боку імунної системи: дуже рідко – реакції гіперчутливості, включаючи шкірні прояви, а також анафілаксію. З боку нервової системи: дуже рідко - судомні напади (у ряді випадків спостерігалися у пацієнтів з судомними нападами в анамнезі або при супутніх станах, що призводять до виникнення судом; у частини пацієнтів факторів ризику не було виявлено), тремор, дистонія, ністагм, худоба. З боку органів зору: дуже рідко - мелькання, диплопія, зниження гостроти зору, сліпота (зазвичай минуща). Проте, розлади зору може бути обумовлені власне нападом мігрені. З боку серцево-судинної системи: дуже рідко – брадикардія, тахікардія, тріпотіння, аритмії, транзиторні зміни на ЕКГ, коронарний вазоспазм, стенокардія, інфаркт міокарда, гіпотонія, синдром Рейно. З боку шлунково-кишкового тракту: дуже рідко – ішемічний коліт, дисфагія, відчуття дискомфорту в животі.Взаємодія з лікарськими засобамиПри одночасному введенні з ерготаміном та ерготамінсодержащими лікарськими засобами можливий тривалий спазм судин. Можлива взаємодія між суматриптаном та інгібіторами МАО (зниження інтенсивності метаболізму суматриптану, підвищення його концентрації). При одночасному застосуванні суматриптану та лікарських засобів із групи селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну можливий розвиток слабкості, гіперрефлексії та порушення координації рухів. Не відзначено взаємодії суматриптану з пропранололом, флуніризином, пізотифеном та етанолом.Спосіб застосування та дозиВсередину таблетку слід ковтати повністю, запиваючи водою. Починати лікування слід якомога раніше при виникненні нападу мігрені. Рекомендована доза – 50 мг, при необхідності – 100 мг. Якщо симптоми мігрені не зникають і не зменшуються після прийому першої дози, то повторно для усунення цього ж нападу препарат не застосовують. Для усунення наступних нападів (при зменшенні або зникненні симптомів, а потім поновленні) можна прийняти другу дозу протягом наступних 24 годин за умови, що інтервал між прийомом становить не менше 2 годин. Максимальна добова доза – 300 мг.ПередозуванняСимптоми: при прийомі до 400 мг не спостерігається будь-яких інших побічних реакцій, крім перерахованих вище. Лікування: промивання шлунка, нагляд за хворим протягом 10 год, симптоматична терапія.Запобіжні заходи та особливі вказівкиНе застосовувати для профілактики нападу мігрені. Хворим групи ризику з боку серцево-судинної системи терапію не починають без попереднього обстеження (жінки у постклімактеричному періоді, чоловіки віком від 40 років, особи з факторами ризику розвитку ІХС). Перед призначенням суматриптану пацієнтам з вперше виявленою або атиповою мігрень слід виключити інші потенційно небезпечні неврологічні захворювання. Після прийому суматриптану можуть виникати біль та почуття стиснення у грудях. Біль може бути інтенсивним і іррадіювати в шию. Якщо є підстави вважати, що ці симптоми є проявом ІХС, необхідно провести відповідне обстеження. Вплив на здатність до керування автотранспортом та управління механізмами. У період лікування необхідно дотримуватися обережності при керуванні автотранспортом та зайнятті ін. потенційно небезпечними видами діяльності, що вимагають підвищеної концентрації уваги та швидкості психомоторних реакцій.Умови відпустки з аптекЗа рецептомВідео на цю тему
Быстрый заказ
Склад, форма випуску та упаковка1 таблетка містить активну речовину: суматриптан 100 мг. В упаковці 2 штуки.Опис лікарської формиПігулки, покриті плівковою оболонкою.Фармакотерапевтична групаАгоніст серотонінових 5-HT1-рецепторів. Препарат із протимігренозною активністю.ФармакокінетикаПісля прийому внутрішньо швидко всмоктується. 70% максимальної плазмової концентрації досягається через 45 хв. Cmax у плазмі становить 54 нг/мл. Біодоступність – 14% (за рахунок пресистемного метаболізму та неповного всмоктування). Зв'язування із білками плазми становить 14-21%. Метаболізується шляхом окислення за участю моноаміноксилази (переважно ізоферменту А) з утворенням метаболітів, основними з яких є індолоцтовий аналог суматриптану, що не має фармакологічної активності щодо 5-НТ1-серотонінових рецепторів, та його глюкуронід. Виводиться нирками, переважно як метаболітів.ФармакодинамікаСуматриптан – специфічний селективний агоніст 5-НТ1-серотонінових рецепторів, локалізованих переважно у кровоносних судинах головного мозку та їх стимуляція призводить до звуження цих судин. Не впливає на інші підтипи 5-НТ-серотонінових рецепторів (5-НТ2-7). Активує чутливість рецепторів трійчастого нерва. Терапевтичний ефект зазвичай настає через 30 хв після прийому.Показання до застосуванняНапад мігрені з аурою чи без неї.Протипоказання до застосуваннягеміплегічна, базилярна чи офтальмоплегічна форми мігрені; ІХС або наявність симптомів, що дозволяють передбачити її наявність; інфаркт міокарда в анамнезі; фармакологічно неконтрольована артеріальна гіпертензія; оклюзійні захворювання периферичних судин; інсульт або минуще порушення мозкового кровообігу (в т.ч. в анамнезі); виражені порушення функцій печінки та нирок; одночасний прийом з ерготаміном або його похідними та протягом 24 годин після їх прийому; застосування на фоні прийому інгібіторів моноамінооксидази або раніше ніж через 2 тижні після відміни цих препаратів; вік до 18 та старше 65 років (ефективність та безпека не встановлені); вагітність; грудне вигодовування (грудне вигодовування можливе не раніше ніж через 24 години після прийому препарату; вроджена галактоземія, синдром мальабсорбції глюкози/галактози; вроджена недостатність лактози; підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату. З обережністю: епілепсія (в т.ч. будь-які стани зі зниженим епілептичним порогом), фармакологічно контрольована артеріальна гіпертензія, порушення функції печінки або нирок, підвищена чутливість до сульфаніламідів (введення суматриптану може викликати алергічні реакції, вираженість яких варіюється від шкірних проявів до анафілу) .Вагітність та лактаціяПротипоказаний під час вагітності та в період грудного вигодовування (грудне вигодовування можливе не раніше ніж через 24 години після прийому препарату). Протипоказаний у віці до 18 років.Побічна діяЧастота побічних реакцій, наведених нижче, визначалася відповідно до наступного: дуже часто - більше 1/10; часто - від понад 1/100 до 1/10; іноді - від понад 1/1000 до 1/100; рідко - від понад 1/10000 до менше 1/1000; дуже рідко – від менше 1/10 000, включаючи окремі випадки. З боку нервової системи: часто – запаморочення, сонливість, порушення чутливості, включаючи парастезії та зниження чутливості. З боку серцево-судинної системи: часто - тимчасове підвищення артеріального тиску (спостерігається незабаром після прийому препарату), «припливи». З боку дихальної системи та органів групою клітини: часто – диспное, легке, минуще подразнення слизової оболонки або відчуття печіння в носовій порожнині чи горлі, носова кровотеча. З боку шлунково-кишкового тракту: часто – нудота, блювання. З боку опорно-рухового апарату та сполучної тканини: часто - почуття тяжкості (зазвичай минуще, може бути інтенсивним і виникати у будь-якій частині тіла, включаючи грудну клітину та горло). Загальні та місцеві реакції: часто - больові відчуття, почуття холоду або спека, відчуття тиску пли стягування (зазвичай минуще, можуть бути інтенсивними і виникати в будь-якій частині тіла, включаючи грудну клітину та горло), слабкість, стомлюваність (зазвичай слабо або помірно виражені, минущі). Лабораторні показники: дуже рідко – незначні відхилення показників печінкових проб. Постмаркетингове спостереження З боку імунної системи: дуже рідко – реакції гіперчутливості, включаючи шкірні прояви, а також анафілаксію. З боку нервової системи: дуже рідко - судомні напади (у ряді випадків спостерігалися у пацієнтів з судомними нападами в анамнезі або при супутніх станах, що призводять до виникнення судом; у частини пацієнтів факторів ризику не було виявлено), тремор, дистонія, ністагм, худоба. З боку органів зору: дуже рідко - мелькання, диплопія, зниження гостроти зору, сліпота (зазвичай минуща). Проте, розлади зору може бути обумовлені власне нападом мігрені. З боку серцево-судинної системи: дуже рідко – брадикардія, тахікардія, тріпотіння, аритмії, транзиторні зміни на ЕКГ, коронарний вазоспазм, стенокардія, інфаркт міокарда, гіпотонія, синдром Рейно. З боку шлунково-кишкового тракту: дуже рідко – ішемічний коліт, дисфагія, відчуття дискомфорту в животі.Взаємодія з лікарськими засобамиПри одночасному введенні з ерготаміном та ерготамінсодержащими лікарськими засобами можливий тривалий спазм судин. Можлива взаємодія між суматриптаном та інгібіторами МАО (зниження інтенсивності метаболізму суматриптану, підвищення його концентрації). При одночасному застосуванні суматриптану та лікарських засобів із групи селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну можливий розвиток слабкості, гіперрефлексії та порушення координації рухів. Не відзначено взаємодії суматриптану з пропранололом, флуніризином, пізотифеном та етанолом.Спосіб застосування та дозиВсередину таблетку слід ковтати повністю, запиваючи водою. Починати лікування слід якомога раніше при виникненні нападу мігрені. Рекомендована доза – 50 мг, при необхідності – 100 мг. Якщо симптоми мігрені не зникають і не зменшуються після прийому першої дози, то повторно для усунення цього ж нападу препарат не застосовують. Для усунення наступних нападів (при зменшенні або зникненні симптомів, а потім поновленні) можна прийняти другу дозу протягом наступних 24 годин за умови, що інтервал між прийомом становить не менше 2 годин. Максимальна добова доза – 300 мг.ПередозуванняСимптоми: при прийомі до 400 мг не спостерігається будь-яких інших побічних реакцій, крім перерахованих вище. Лікування: промивання шлунка, нагляд за хворим протягом 10 год, симптоматична терапія.Запобіжні заходи та особливі вказівкиНе застосовувати для профілактики нападу мігрені. Хворим групи ризику з боку серцево-судинної системи терапію не починають без попереднього обстеження (жінки у постклімактеричному періоді, чоловіки віком від 40 років, особи з факторами ризику розвитку ІХС). Перед призначенням суматриптану пацієнтам з вперше виявленою або атиповою мігрень слід виключити інші потенційно небезпечні неврологічні захворювання. Після прийому суматриптану можуть виникати біль та почуття стиснення у грудях. Біль може бути інтенсивним і іррадіювати в шию. Якщо є підстави вважати, що ці симптоми є проявом ІХС, необхідно провести відповідне обстеження. Вплив на здатність до керування автотранспортом та управління механізмами. У період лікування необхідно дотримуватися обережності при керуванні автотранспортом та зайнятті ін. потенційно небезпечними видами діяльності, що вимагають підвищеної концентрації уваги та швидкості психомоторних реакцій.Умови зберіганняПри кімнатній температуріУмови відпустки з аптекЗа рецептомВідео на цю тему
Быстрый заказ
Склад, форма випуску та упаковка1 таблетка містить активну речовину: суматриптан 100 мг. В упаковці 2 штуки.Опис лікарської формиПігулки, покриті плівковою оболонкою.Фармакотерапевтична групаАгоніст серотонінових 5-HT1-рецепторів. Препарат із протимігренозною активністю.ФармакокінетикаПісля прийому внутрішньо швидко всмоктується. 70% максимальної плазмової концентрації досягається через 45 хв. Cmax у плазмі становить 54 нг/мл. Біодоступність – 14% (за рахунок пресистемного метаболізму та неповного всмоктування). Зв'язування із білками плазми становить 14-21%. Метаболізується шляхом окислення за участю моноаміноксилази (переважно ізоферменту А) з утворенням метаболітів, основними з яких є індолоцтовий аналог суматриптану, що не має фармакологічної активності щодо 5-НТ1-серотонінових рецепторів, та його глюкуронід. Виводиться нирками, переважно як метаболітів.ФармакодинамікаСуматриптан – специфічний селективний агоніст 5-НТ1-серотонінових рецепторів, локалізованих переважно у кровоносних судинах головного мозку та їх стимуляція призводить до звуження цих судин. Не впливає на інші підтипи 5-НТ-серотонінових рецепторів (5-НТ2-7). Активує чутливість рецепторів трійчастого нерва. Терапевтичний ефект зазвичай настає через 30 хв після прийому.Показання до застосуванняНапад мігрені з аурою чи без неї.Протипоказання до застосуваннягеміплегічна, базилярна чи офтальмоплегічна форми мігрені; ІХС або наявність симптомів, що дозволяють передбачити її наявність; інфаркт міокарда в анамнезі; фармакологічно неконтрольована артеріальна гіпертензія; оклюзійні захворювання периферичних судин; інсульт або минуще порушення мозкового кровообігу (в т.ч. в анамнезі); виражені порушення функцій печінки та нирок; одночасний прийом з ерготаміном або його похідними та протягом 24 годин після їх прийому; застосування на фоні прийому інгібіторів моноамінооксидази або раніше ніж через 2 тижні після відміни цих препаратів; вік до 18 та старше 65 років (ефективність та безпека не встановлені); вагітність; грудне вигодовування (грудне вигодовування можливе не раніше ніж через 24 години після прийому препарату; вроджена галактоземія, синдром мальабсорбції глюкози/галактози; вроджена недостатність лактози; підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату. З обережністю: епілепсія (в т.ч. будь-які стани зі зниженим епілептичним порогом), фармакологічно контрольована артеріальна гіпертензія, порушення функції печінки або нирок, підвищена чутливість до сульфаніламідів (введення суматриптану може викликати алергічні реакції, вираженість яких варіюється від шкірних проявів до анафілу) .Вагітність та лактаціяПротипоказаний під час вагітності та в період грудного вигодовування (грудне вигодовування можливе не раніше ніж через 24 години після прийому препарату). Протипоказаний у віці до 18 років.Побічна діяЧастота побічних реакцій, наведених нижче, визначалася відповідно до наступного: дуже часто - більше 1/10; часто - від понад 1/100 до 1/10; іноді - від понад 1/1000 до 1/100; рідко - від понад 1/10000 до менше 1/1000; дуже рідко – від менше 1/10 000, включаючи окремі випадки. З боку нервової системи: часто – запаморочення, сонливість, порушення чутливості, включаючи парастезії та зниження чутливості. З боку серцево-судинної системи: часто - тимчасове підвищення артеріального тиску (спостерігається незабаром після прийому препарату), «припливи». З боку дихальної системи та органів групою клітини: часто – диспное, легке, минуще подразнення слизової оболонки або відчуття печіння в носовій порожнині чи горлі, носова кровотеча. З боку шлунково-кишкового тракту: часто – нудота, блювання. З боку опорно-рухового апарату та сполучної тканини: часто - почуття тяжкості (зазвичай минуще, може бути інтенсивним і виникати у будь-якій частині тіла, включаючи грудну клітину та горло). Загальні та місцеві реакції: часто - больові відчуття, почуття холоду або спека, відчуття тиску пли стягування (зазвичай минуще, можуть бути інтенсивними і виникати в будь-якій частині тіла, включаючи грудну клітину та горло), слабкість, стомлюваність (зазвичай слабо або помірно виражені, минущі). Лабораторні показники: дуже рідко – незначні відхилення показників печінкових проб. Постмаркетингове спостереження З боку імунної системи: дуже рідко – реакції гіперчутливості, включаючи шкірні прояви, а також анафілаксію. З боку нервової системи: дуже рідко - судомні напади (у ряді випадків спостерігалися у пацієнтів з судомними нападами в анамнезі або при супутніх станах, що призводять до виникнення судом; у частини пацієнтів факторів ризику не було виявлено), тремор, дистонія, ністагм, худоба. З боку органів зору: дуже рідко - мелькання, диплопія, зниження гостроти зору, сліпота (зазвичай минуща). Проте, розлади зору може бути обумовлені власне нападом мігрені. З боку серцево-судинної системи: дуже рідко – брадикардія, тахікардія, тріпотіння, аритмії, транзиторні зміни на ЕКГ, коронарний вазоспазм, стенокардія, інфаркт міокарда, гіпотонія, синдром Рейно. З боку шлунково-кишкового тракту: дуже рідко – ішемічний коліт, дисфагія, відчуття дискомфорту в животі.Взаємодія з лікарськими засобамиПри одночасному введенні з ерготаміном та ерготамінсодержащими лікарськими засобами можливий тривалий спазм судин. Можлива взаємодія між суматриптаном та інгібіторами МАО (зниження інтенсивності метаболізму суматриптану, підвищення його концентрації). При одночасному застосуванні суматриптану та лікарських засобів із групи селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну можливий розвиток слабкості, гіперрефлексії та порушення координації рухів. Не відзначено взаємодії суматриптану з пропранололом, флуніризином, пізотифеном та етанолом.Спосіб застосування та дозиВсередину таблетку слід ковтати повністю, запиваючи водою. Починати лікування слід якомога раніше при виникненні нападу мігрені. Рекомендована доза – 50 мг, при необхідності – 100 мг. Якщо симптоми мігрені не зникають і не зменшуються після прийому першої дози, то повторно для усунення цього ж нападу препарат не застосовують. Для усунення наступних нападів (при зменшенні або зникненні симптомів, а потім поновленні) можна прийняти другу дозу протягом наступних 24 годин за умови, що інтервал між прийомом становить не менше 2 годин. Максимальна добова доза – 300 мг.ПередозуванняСимптоми: при прийомі до 400 мг не спостерігається будь-яких інших побічних реакцій, крім перерахованих вище. Лікування: промивання шлунка, нагляд за хворим протягом 10 год, симптоматична терапія.Запобіжні заходи та особливі вказівкиНе застосовувати для профілактики нападу мігрені. Хворим групи ризику з боку серцево-судинної системи терапію не починають без попереднього обстеження (жінки у постклімактеричному періоді, чоловіки віком від 40 років, особи з факторами ризику розвитку ІХС). Перед призначенням суматриптану пацієнтам з вперше виявленою або атиповою мігрень слід виключити інші потенційно небезпечні неврологічні захворювання. Після прийому суматриптану можуть виникати біль та почуття стиснення у грудях. Біль може бути інтенсивним і іррадіювати в шию. Якщо є підстави вважати, що ці симптоми є проявом ІХС, необхідно провести відповідне обстеження. Вплив на здатність до керування автотранспортом та управління механізмами. У період лікування необхідно дотримуватися обережності при керуванні автотранспортом та зайнятті ін. потенційно небезпечними видами діяльності, що вимагають підвищеної концентрації уваги та швидкості психомоторних реакцій.Умови відпустки з аптекЗа рецептомВідео на цю тему